04-03-10

Bedrieger Verhofstadt en nieuwe geldverspilling

Ziedaar wat beelden van een tussenkomst over Verhofstadt's begrotingsbedrog en nieuwe geldverspilling in het Europees Parlement door de aanwerving van nog maar eens 150 ambtenaren extra.

http://www.youtube.com/watch?v=rCvyzs2A5d0

http://www.youtube.com/watch?v=xSeaX9Q1Cdw

19-01-10

Wat u van de VRT niet mocht zien of horen

Toen de VRT onlangs op uw kosten naar Straatsburg trok om er een uitzending van 'Villa Politica' te maken, mocht u wel alle kleinere linkse partijen aan het woord horen, maar niet de grotere fractie van het Vlaams Belang.

Zou het kunnen dat deze boodschap niet in het rode VRT-plaatje paste?  Oordeel zelf...

http://www.youtube.com/watch?v=d3-Yxzsy02E

 

16:32 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vlaams belang, europees parlement |  Facebook |

22-10-09

Europees links bijt in 't zand.

fkverhofstadt_jpg_275brepoelsberlusconi_2401071702_7b52ed7e22
Gisteren werd in het Europees Parlement gestemd over de resolutie "Berlusconi", een initiatief van Italiaanse socialisten en communisten die mordicus de Italiaanse premier aan de Euroschandpaal wilden nagelen (zie deze blog 9 oktober jl). Het ging zogezegd om de "vrijheid van informatie in Italië", een land nota bene waar wellicht de breedste opiniewaaier van heel de Europese Unie in de grote media aan bod kan komen. Bovendien kan men zich de vraag stellen of het wel aan de EU ligt om zich te bemoeien met de interne keuken van een - vanzelfsprekend - democratische lidstaat; ooit van "subsidiariteit" gehoord?

Omdat Europees links er een hoogdag van de politieke correctheid wou van maken, werd het stemuur gisteren vrijgehouden voor enkel de resoluties over Italië; een bij mijn weten nog nooit eerder gebruikte procedure. Het liep echter niet als verwacht. De gematigde resoluties van rechts werden weliswaar weggestemd, maar bij de eindstemming over hun eigen gemeenschappelijke linkse resolutie (groenen, socialisten, communisten én liberalen)  bleken ze voor één keer nipt geen meerderheid te hebben; bij de laatste stemming was het zelfs 338 voor en 338 tegen, dus verworpen bij gelijkheid van stemmen. Nooit eerder gezien in het Europees Parlement: zegezeker progressief en links Europa bijt in het zand. De geplande feestjes werden afgezegd, de kurken bleven op de champagneflessen.

Een nederlaag voor links, en zeker ook een persoonlijke nederlaag voor Guy Verhofstadt die ("zijn" liberale fractie helemaal het links-progressieve kamp insturend) zich fel had geëngageerd in deze zaak tegen Berlusconi, en nu moet vaststellen een flink aantal dissidenten in eigen liberale rangen te tellen. We hebben de voorbije week trouwens flink wat informatie verspreid over de manier waarop Verhofstadt en de VLD in Vlaanderen kritische journalisten aanpakte...

En de Vlaamse Europarlementsleden? Daar valt vooral het stemgedrag van NVA'ster Frieda Brepoels (inmiddels lid van de extreemlinkse groene fractie) op: links, linkser, linkst. Amendementen die bijvoorbeeld wezen op de problemen in andere Europese lidstaten (Duitsland waar de SPD meerderheidsaandelen heeft in heel wat mediaondernemingen, Portugal waar de socialisten journalisten onder druk zetten) werden door haar systematisch mee weggestemd, alle extreem-linkse amendementen door haar gesteund, en ook bij de eindstemming stemde ze mee met links. Voor wat de Vlamingen betreft was het dus "rechts" (Vlaams Belang, LDD, CD&V) tegen "links" (SPA, Groen, NVA en Verhofstadt-VLD). 't Is maar dat U het weet.

03-11-08

Lynchpartij gaat verder: Verslaggever wil opheffing onschendbaarheid

Vrijdagavond 31/10 nam het Vlaams Belang met verbazing kennis van persberichten over het feit dat de verslaggever van de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement, de Duitse christen-democraat Lehne, zou adviseren om de parlementaire onschendbaarheid van Europarlementslid Frank Vanhecke op te heffen.  De stemming zou nochthans pas plaatsvinden op maandag 3/11 in de bevoegde commissie van het Europees Parlement, en de tekst van het advies is Frank Vanhecke dan ook niet bekend.  

freddy willockxHet gerecht van Dendermonde wil Frank Vanhecke na klacht van Freddy Willockx (SP.a) vervolgen als verantwoordelijke uitgever van een lokaal blad in Sint-Niklaas, naar aanleiding van een artikel dat in dat blad verscheen maar waarvan Vanhecke niét de auteur was. De voormalige Vlaams Belang-voorzitter liet bovendien een extra lokaal blad verspreiden in alle bussen van Sint-Niklaas om de schijnbaar foute informatie recht te zetten. Dat de eigenlijke auteur van het artikel bekend is, volstaat niet voor het Belgische gerecht: Vanhecke moet hangen.

jo vandeurzenDat het hier om een politieke lynchpartij tegen een van de kopstukken van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij gaat, blijkt ook uit het feit dat een woordvoerder van het parket verklaarde dat, indien de onschendbaarheid van Frank Vanhecke niet wordt opgeheven, er geen vervolging zal worden ingesteld tegen de auteur.  De opheffing wordt gevraagd door Jo Vandeurzen, CD&V.

Het is een regelrechte schande dat het Europees Parlement zich zou laten misbruiken voor een politiek proces à la belge. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang zich met alle middelen zal verzetten tegen deze politieke lynchpartij.

Op het partijcongres voor Vlaamse onafhankelijkheid gisteren sprak Vlaams Belang zijn volledige steun uit voor Frank Vanhecke, die een staande ovatie kreeg;  eerder bevestigde de partijraad van Vlaams Belang al unaniem zijn lijsttrekkerschap voor Europa.

08-09-08

VB in beeld: proces deel 2: de zitting van de commissie met Guido Naets

fvh ga fdw vrije meningsuitingVandaag komt de commissie juridische zaken van het Europese parlement bijeen om te beslissen over de opheffing van mijn onschendbaarheid, zoals gevraagd door Jo Vandeurzen (CD&V) en Freddy Willockx (SP.a).  Hier mijn commentaar in de TV-studio, samen met die van Guido Naets, jarenlang perswoordvoerder van het Europese parlement.

http://www.youtube.com/watch?v=Bnoe5n2d52E

17:45 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (0) | Tags: proces vanhecke, vlaams belang, vanhecke |  Facebook |

VB in beeld: start van het proces Vanhecke

cartoon_fvh2008Enkele maanden geleden vroeg het Belgisch gerecht de opheffing van mijn onschendbaarheid aan het Europese parlement. 

Hier mijn commentaar in de TV-studio van het Europese parlement.

http://www.youtube.com/watch?v=UkfzMGsfIyA

17:32 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, vanhecke, proces vanhecke |  Facebook |