03-11-08

Lynchpartij gaat verder: Verslaggever wil opheffing onschendbaarheid

Vrijdagavond 31/10 nam het Vlaams Belang met verbazing kennis van persberichten over het feit dat de verslaggever van de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement, de Duitse christen-democraat Lehne, zou adviseren om de parlementaire onschendbaarheid van Europarlementslid Frank Vanhecke op te heffen.  De stemming zou nochthans pas plaatsvinden op maandag 3/11 in de bevoegde commissie van het Europees Parlement, en de tekst van het advies is Frank Vanhecke dan ook niet bekend.  

freddy willockxHet gerecht van Dendermonde wil Frank Vanhecke na klacht van Freddy Willockx (SP.a) vervolgen als verantwoordelijke uitgever van een lokaal blad in Sint-Niklaas, naar aanleiding van een artikel dat in dat blad verscheen maar waarvan Vanhecke niét de auteur was. De voormalige Vlaams Belang-voorzitter liet bovendien een extra lokaal blad verspreiden in alle bussen van Sint-Niklaas om de schijnbaar foute informatie recht te zetten. Dat de eigenlijke auteur van het artikel bekend is, volstaat niet voor het Belgische gerecht: Vanhecke moet hangen.

jo vandeurzenDat het hier om een politieke lynchpartij tegen een van de kopstukken van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij gaat, blijkt ook uit het feit dat een woordvoerder van het parket verklaarde dat, indien de onschendbaarheid van Frank Vanhecke niet wordt opgeheven, er geen vervolging zal worden ingesteld tegen de auteur.  De opheffing wordt gevraagd door Jo Vandeurzen, CD&V.

Het is een regelrechte schande dat het Europees Parlement zich zou laten misbruiken voor een politiek proces à la belge. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang zich met alle middelen zal verzetten tegen deze politieke lynchpartij.

Op het partijcongres voor Vlaamse onafhankelijkheid gisteren sprak Vlaams Belang zijn volledige steun uit voor Frank Vanhecke, die een staande ovatie kreeg;  eerder bevestigde de partijraad van Vlaams Belang al unaniem zijn lijsttrekkerschap voor Europa.