04-03-10

Bedrieger Verhofstadt en nieuwe geldverspilling

Ziedaar wat beelden van een tussenkomst over Verhofstadt's begrotingsbedrog en nieuwe geldverspilling in het Europees Parlement door de aanwerving van nog maar eens 150 ambtenaren extra.

http://www.youtube.com/watch?v=rCvyzs2A5d0

http://www.youtube.com/watch?v=xSeaX9Q1Cdw

05-02-10

TV-interview: de Vlaamse geldstroom naar de EU

21-01-10

Een zoveelse klucht in het Europees Parlement.

jobbikbnpfpofnHet is hier reeds gezegd, dat Europees Parlement dat altijd de mond vol heeft over de bescherming van de rechten van de minderheden, heeft het zelf érg moeilijk met de rechtse, eurokritische minderheid in eigen rangen. Die minderheid zit vooral bij de "niet-ingeschreven" (i.e. fractieloze parlementsleden): 2 Vlaams Belangers, 2 Oostenrijkse FPO'ers, 3 Franse FN'ers, 2 Bulgaren van Attaka, 3 Hongaren van Jobbik, 2 Britten van de BNP - maakt samen 14 en dan nog eens ongeveer evenveel andere parlementsleden van divers ideologisch pluimage die om even diverse redenen niet bij een erkende fractie terecht konden of wilden. De rechtse groep binnen de niet-ingeschrevenen vormt dus een feitelijke meerderheid, en dat is de zelfverklaarde democraten een doorn in het oog.

vrije mening

De niet-ingeschrevenen worden bijgevolg als 2de rangs parlementsleden behandeld. We krijgen bijvoorbeeld slechts (en zelfs daarvoor was een procedure bij het Hof van Luxemburg nodig) zeer beperkte ondersteuning, minder dan de helft van de middelen en personeel die andere parlementsleden krijgen. En nu zijn er nieuwe procedures ingezet om ons nog meer monddood te maken. Twee voorbeelden:

1. In de parlementaire commissies worden het werk verdeeld en de verslaggeverschappen toegewezen in de vergadering van de coördinatoren (1 lid van elke politieke groep en van de niet-ingeschrevenen). Dat zit zo: elk parlementslid krijgt een aantal "punten", en kan daarmee een verslaggeverschap "kopen" over een onderwerp dat hem interesseert. De vergadering van de coördinatoren is dus de politieke "winkel" en daar koopt men met de "punten" al naargelang de politieke sterkte. Grote fracties hebben meer parlementsleden en dus meer punten en kunnen dus ook meer "bieden" voor politiek interessante verslagen. Maar ook wij niet-ingeschrevenen konden op die manier zo nu en dan eens iets bemachtigen, een kruimeltje, om minstens toch eens het minderheidsstandpunt te vertolken, of onze naam aan een verslag te plakken. Niets wereldschokkends, maar blijkbaar toch ook onaanvaardbaar voor de democraten. En dus heeft men er iets op gevonden. Vanaf nu mogen de niet-ingeschrevenen de vergadering van de "coördinatoren" niet meer bijwonen. We krijgen wél nog punten, maar we mogen niet meer binnen in de winkel om er iets mee te kopen. Op onze vragen aan de administratie van het parlement hoe wij dan wél iets kunnen doen met die punten komt geen bruikbaar antwoord. Oef, de democratie is gered!

2. De niet-ingeschrevenen hebben sinds mensenheugnis ook 2 vertegenwoordigers in de "Conferentie van de Voorzitters", een politiek orgaan dat de politieke werking van het parlement organiseert. Die twee vertegenwoordigers werden er plots slechts één meer, en die éne heeft geen stemrecht in de vergadering. Maar zelfs dat was niet genoeg, want men stelde plots vast dat die rechtse eurokritische groep binnen de niet-ingeschrevenen wel eens één der "hunnen" (what's in a name?) naar de Conferentie van de Voorzitters zou kunnen afvaardigen. En dus wordt nu al zes maanden het reglement niet meer toegepast en vergadert men lustig verder zonder die éne pottenkijker - volstrekt onreglementair, maar geen kat die zich daar iets van aantrekt. De voorzitter van het parlement, de onvoorstelbaar zwakke Buzek, zou in principe de rechten van de minderheid moeten verdedigen, maar hij laat maar betijen. Zijn enige antwoord is dat hij werkt aan... een wijziging van het reglement: binnenkort mogen de niet-ingeschrevenen niet meer zélf stemmen wie zij als vertegenwoordiger in de Conferentie willen, maar zal de voorzitter iemand aanduiden die voor hem aanvaardbaar is. De democratie afschaffen om de democratie te dienen, ge moet er maar opkomen.

Is dat allemaal belangrijk, wereldschokkend? Och, er zijn inderdaad àndere en grotere problemen in de wereld. Maar laat die linkse onverdraagzamen en hun burgerlijke knechtjes in Godsnaam zwijgen over vrije meningsuiting, democratie en rechten van de minderheid!

12:03 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement |  Facebook |

19-01-10

Wat u van de VRT niet mocht zien of horen

Toen de VRT onlangs op uw kosten naar Straatsburg trok om er een uitzending van 'Villa Politica' te maken, mocht u wel alle kleinere linkse partijen aan het woord horen, maar niet de grotere fractie van het Vlaams Belang.

Zou het kunnen dat deze boodschap niet in het rode VRT-plaatje paste?  Oordeel zelf...

http://www.youtube.com/watch?v=d3-Yxzsy02E

 

16:32 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vlaams belang, europees parlement |  Facebook |

22-10-09

Europees links bijt in 't zand.

fkverhofstadt_jpg_275brepoelsberlusconi_2401071702_7b52ed7e22
Gisteren werd in het Europees Parlement gestemd over de resolutie "Berlusconi", een initiatief van Italiaanse socialisten en communisten die mordicus de Italiaanse premier aan de Euroschandpaal wilden nagelen (zie deze blog 9 oktober jl). Het ging zogezegd om de "vrijheid van informatie in Italië", een land nota bene waar wellicht de breedste opiniewaaier van heel de Europese Unie in de grote media aan bod kan komen. Bovendien kan men zich de vraag stellen of het wel aan de EU ligt om zich te bemoeien met de interne keuken van een - vanzelfsprekend - democratische lidstaat; ooit van "subsidiariteit" gehoord?

Omdat Europees links er een hoogdag van de politieke correctheid wou van maken, werd het stemuur gisteren vrijgehouden voor enkel de resoluties over Italië; een bij mijn weten nog nooit eerder gebruikte procedure. Het liep echter niet als verwacht. De gematigde resoluties van rechts werden weliswaar weggestemd, maar bij de eindstemming over hun eigen gemeenschappelijke linkse resolutie (groenen, socialisten, communisten én liberalen)  bleken ze voor één keer nipt geen meerderheid te hebben; bij de laatste stemming was het zelfs 338 voor en 338 tegen, dus verworpen bij gelijkheid van stemmen. Nooit eerder gezien in het Europees Parlement: zegezeker progressief en links Europa bijt in het zand. De geplande feestjes werden afgezegd, de kurken bleven op de champagneflessen.

Een nederlaag voor links, en zeker ook een persoonlijke nederlaag voor Guy Verhofstadt die ("zijn" liberale fractie helemaal het links-progressieve kamp insturend) zich fel had geëngageerd in deze zaak tegen Berlusconi, en nu moet vaststellen een flink aantal dissidenten in eigen liberale rangen te tellen. We hebben de voorbije week trouwens flink wat informatie verspreid over de manier waarop Verhofstadt en de VLD in Vlaanderen kritische journalisten aanpakte...

En de Vlaamse Europarlementsleden? Daar valt vooral het stemgedrag van NVA'ster Frieda Brepoels (inmiddels lid van de extreemlinkse groene fractie) op: links, linkser, linkst. Amendementen die bijvoorbeeld wezen op de problemen in andere Europese lidstaten (Duitsland waar de SPD meerderheidsaandelen heeft in heel wat mediaondernemingen, Portugal waar de socialisten journalisten onder druk zetten) werden door haar systematisch mee weggestemd, alle extreem-linkse amendementen door haar gesteund, en ook bij de eindstemming stemde ze mee met links. Voor wat de Vlamingen betreft was het dus "rechts" (Vlaams Belang, LDD, CD&V) tegen "links" (SPA, Groen, NVA en Verhofstadt-VLD). 't Is maar dat U het weet.

16-10-09

"De veiligheid in deze stad is niet verzekerd."

criminaliteit
Zo hoort U het ook eens van iemand anders. Joseph Daul, de brave voorzitter van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement, ventileerde onlangs zijn verontwaardiging over de criminaliteit in Brussel en over het lakse optreden van gerecht en politie. Daul kwam op voor een vrouwelijke collega, Angelica Niebler, die kort geleden bij het verlaten van het Europees Parlement te Brussel werd aangevallen, tegen de grond geslagen en beroofd van geld, gsm en papieren. Dagelijkse kost voor véle slachtoffers in Brussel, elke dag opnieuw. En véél minder in de buurt van het Europees Parlement (bewaakt door politie,camera's en privé-veiligheidsdiensten op kosten van de belastingbetaler) dan elders. Maar Daul had het over drie ernstige incidenten op korte tijd en zegde onder meer vast te stellen dat de politie zelfs na anderhalf uur nog steeds niet ter plaatse gekomen was. "De veiligheid in derze stad is niet verzekerd" besloot de fractieleider, onder luid applaus van zijn fractie - waarin ook de CD&V zetelt.

Goed om vast te stellen dat de CD&V fractie aanklaagt dat de Belgische regering (met een CD&V minister van Justitie) en de Brusselse overheden (met CD&V in de regering) de veiligheid in de hoofdstad niet kunnen of niet willen herstellen. 

Het loont trouwens de moeite om het filmpje van de tussenkomst van Daul in het Europees Parlement aandachtig te bekijken. Vooral de reactie van Guy Verhofstadt, mee in beeld, is ontluisterend. Zodra hij begrijpt waarover Daul het heeft, lacht Verhofstadt de man vierkant uit...

De beelden zijn te bekijken op www.vlaamsbelang.eu.

08:24 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, onveiligheid, verhofstadt, europees parlement, daul |  Facebook |