20-11-11

Om het niet af te leren: morgen nog eens voor de rechter.

Volgende maandag 21 november sta ik nog eens voor de rechter in Dendermonde, beschuldigd van "misdadige kuiperijen of arglistigheden" (echt!)...

justitia.jpgHet gaat over een zaak van mei 2005. Toen werd in Sint-Niklaas een lokaal pamflet van het Vlaams Belang verspreid waarin ook enkele regels (in totaal 136 woorden om precies te zijn) over een geval van vandalisme op een kerkhof. Ik citeer de gecontesteerde woorden: "Wat men echter niet mocht vernemen is dat de daders, allen jonge tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst dus. Een cultuur die geen respect meer heeft voor de doden en voor symbolen van een ander geloof, is een ontspoorde cultuur. Deze feiten kunnen op geen enkele wijze met de mantel der liefde bedenkt worden."

Voor alle duidelijkheid: ik was helemaal niet de auteur van deze tekst, dat was een lokale mandataris. Toen bleek dat die woorden gecontesteerd werden liet ik zelfs in alle brievenbussen van de stad een rechtzetting verspreiden. Maar het gerecht deed (na klacht van Agusta-sjoemelaar willockx.jpgFreddy Willockx, de man die zich in media inkocht met omkoopgeld van wapenhandelaren) een huiszoeking bij die lokale mandataris en ontdekte na lang onderzoek van zijn computerbestanden dat er enkele woorden in het artikel verplaatst, weggelaten en toegevoegd waren, dat er dus een klein verschil was tussen de uiteindelijk gedrukte tekst en het ontwerp dat men terugvond op zijn computer. Dat was uiteraard ook niet mijn doen en het belang ervan ontgaat ieder, vermoed ik. Maar het bleek voldoende reden voor de Belgische minister van justitie om aan het Europees Parlement de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid te vragen, want ik was toen de verantwoordelijke uitgever van zo'n 200 verschillende lokale bladen.

Een mens kan zich de vraag stellen of het gerecht niets anders te doen heeft? Ik dacht dat alleen in Brussel al een kleine 50.000 gerechtelijke dossiers op behandeling wachten? Maar deze keer is het natuurlijk niet de schuld van het gerecht zelf- wel van politici die destijds de voorzitter van het Vlaams Belang wilden treffen.

De vorige keer dat ik dit dossier voor de rechter stond was in maart 2011. De zaak werd toen uitgesteld tot morgen 21 november. Mijn advocaat acht de kans groot dat we morgen opnieuw een uitstel te slikken krijgen. We gaan dan stillekensaan naar 6 jaar nà de feiten. 't Is maar gelukkig dat ik geen échte crimineel ben, ik zou anders nogal lachen met het systeem in dit modelland...

09:42 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

03-10-10

Misdadige kuiperijen en arglistigheden.

wantedposter.jpgIk behoor tot een generatie die nog de tijd meemaakte dat de Vlaamse Beweging grotendeels bevolkt werd door mensen die "de troon aan het wankelen gebracht hadden", klassieke formule van de naoorlogse repressierechtspraak tegen Vlaams-nationalisten. Zover zal ik het zelf niet schoppen, vrees ik. Al brengt de lectuur van mijn meest recente gerechtelijke dagvaarding mij toch ook wat troost. Ik laat U even meegenieten:

"Vanhecke Frank...

Verdacht van:

Te Sint-Niklaas en bij samenhang elders in het Rijk, meermaals op niet nader te bepalen data minstens in de periode van 6 april 2005 tot en met 30 juni 2005:

Door de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering te hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek:

In de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek te hebben aangezet tot discriminatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens hun zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming van deze leden of sommigen onder hen, met name door in de Vlaams Belang krant, editie Sint-Niklaas, nr 2 april-mei-juni 2005 volgend bericht te schrijven, uit te geven, te drukken en/of te verspreiden naar aanleiding van de vernieling van grafstenen op het kerkhof van Tereken in de periode van 29 maart 2005 tot 5 april 2005: "...Wat je in de pers niet kon of macht lezen... Wat men echter niet mocht vernemen is dat de daders, allen jonge tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst dus. Een cultuur die geen respect heeft voor de doden en symbolen van een ander geloof, is een ontspoorde cultuur. Deze feiten kunnen op geen enkele wijze met de mantel der liefde bedekt worden..."     "

Volgt dan nog dat de onvolprezen racismewet voor dat soort "misdadige kuiperijen of arglistigheden" een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar voorziet.

Maandag dus het eerste schuifje, voor de rechtbank van Dendermonde. Dat wordt een zuiver technische bedoening onder advocaten en rechters, afspraken over pleitdata en zo. De pleidooien  volgen later - ik hou U op de hoogte. En ondertussen poog ik mij vér weg te houden van verdere misdadige kuiperijen en arglistigheden, maar het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan.

 

09:45 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-10

Proces pas 4 oktober

justitia.jpgDank voor alle wensen die ik de jongste dagen (en deze ochtend érg vroeg...) kreeg i.v.m. mijn proces dat oorspronkelijk voor vandaag stond gepland. Erg vriendelijk en deed me deugd. Het proces werd echter uitgesteld tot maandag 4 oktober om 9u voor de 19de Kamer van het gerecht in Dendermonde.

Wordt vervolgd.

11:10 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-10

Georges Marchais wist het al.

"Renaissance européenne", het steeds lezenswaardige berichtenblad van "Terre et Peuple - Wallonie" brengt in zijn jongste uitgave een lezenswaardig citaat van niemand minder dan Georges Marchais, de destijds zeer Moskou-getrouwe secretaris-generaal van de Franse Communistische Partij PCF. Toen eind 1980 de communistische burgemeester Paul Merciera van de Franse stad Vitry een woonblok van 300 Malinese arbeiders met bulldozers liet platleggen kroop Marchais in zijn pen om in de partijkrant L'Humanité de burgemeester te steunen tegen alle kritiek van links:

marchais.gif"Ik zeg het in alle duidelijkheid: ja, de feiten brengen mij ertoe om onvoorwaardelijk de daad van mijn vriend Paul Merciera te steunen... Meer in het bijzonder steun ik zijn weigering om in zijn gemeente nog meer immigranten toe te laten, bovenop de vele die er al zijn. Omdat er vandaag reeds in Frankrijk bijna vier en een half miljoen vreemde arbeiders en hun families wonen kan nieuwe immigratie enkel de problemen vergroten.We moeten snel maatregelen nemen. Het alarmpeil is bereikt.... Ik zeg het duidelijk:de illegale én legale immigratie moet stoppen. Er is door de immigratie een groot probleem ontstaan.... In wat we ghettos moeten noemen zijn arbeiders en hun families opeengestapeld, mensen met zeer verschillende afkomst, talen, levenswijzen. Daar komen spanningen van en soms ook botsingen tussen immigranten uit verschillende landen... De kostprijs van de sociale uitkeringen worden ondraaglijk voor onze gemeenten...."

Also sprach Georges Marchais in L'Humanité op 6 januari 1981.

Zou het Belgische gerecht die man niet (postuum) vervolgen? Dat is nogal wat anders dat een lokaal blad in Sint-Niklaas.

 

Bron: "Renaissance européenne", Generaal Capiaumontstraat 24, 2600 Berchem.

13:59 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa, Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

't Was lang geleden: nog eens voor de rechtbank.

Net toen ik dacht dat ze me vergeten waren kwam deze week het bericht dat het Belgische gerecht effectief tot vervolging overgaat in het dossier van het lokaal blad van Sint-Niklaas. Op 17 september sta ik dus nog eens (ik vrees dat mijn verhaal eentonig wordt) wegens vermeend racisme voor de rechtbank.

justitia.jpgHet gaat over een zaak van mei 2005. Toen werd in Sint-Niklaas een lokaal pamflet van het Vlaams Belang verspreid waarin ook enkele regels (in totaal 136 woorden om precies te zijn) over een geval van vandalisme op een kerkhof. Ik citeer de gecontesteerde woorden: "Wat men echter niet mocht vernemen is dat de daders, allen jonge tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst dus. Een cultuur die geen respect meer heeft voor de doden en voor symbolen van een ander geloof, is een ontspoorde cultuur. Deze feiten kunnen op geen enkele wijze met de mantel der liefde bedenkt worden."

Voor alle duidelijkheid: ik was niet de auteur van deze tekst, dat was een lokale mandataris. Maar het gerecht deed (na klacht van Agusta-sjoemelaar willockx.jpgFreddy Willockx, de man die zich in media inkocht met omkoopgeld van wapenhandelaren) een huiszoeking bij die lokale mandataris en ontdekte na maandenlang onderzoek van zijn computerbestanden dat er enkele woorden in het artikel verplaatst, weggelaten en toegevoegd waren, dat er dus een klein verschil was tussen de gedrukte tekst en het ontwerp dat men terugvond op de computer. Voldoende reden voor de Belgische minister van justitie om de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid te vragen, want ik was toen de verantwoordelijke uitgever van zo'n 200 verschillende lokale bladen.

Een mens kan zich de vraag stellen of het gerecht niets anders te doen heeft? Ik dacht dat alleen in Brussel al een kleine 50.000 gerechtelijke dossiers op behandeling wachten? 

Enfin, wordt vervolgd en we houden U op de hoogte.

13:29 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-11-08

Lynchpartij gaat verder: Verslaggever wil opheffing onschendbaarheid

Vrijdagavond 31/10 nam het Vlaams Belang met verbazing kennis van persberichten over het feit dat de verslaggever van de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement, de Duitse christen-democraat Lehne, zou adviseren om de parlementaire onschendbaarheid van Europarlementslid Frank Vanhecke op te heffen.  De stemming zou nochthans pas plaatsvinden op maandag 3/11 in de bevoegde commissie van het Europees Parlement, en de tekst van het advies is Frank Vanhecke dan ook niet bekend.  

freddy willockxHet gerecht van Dendermonde wil Frank Vanhecke na klacht van Freddy Willockx (SP.a) vervolgen als verantwoordelijke uitgever van een lokaal blad in Sint-Niklaas, naar aanleiding van een artikel dat in dat blad verscheen maar waarvan Vanhecke niét de auteur was. De voormalige Vlaams Belang-voorzitter liet bovendien een extra lokaal blad verspreiden in alle bussen van Sint-Niklaas om de schijnbaar foute informatie recht te zetten. Dat de eigenlijke auteur van het artikel bekend is, volstaat niet voor het Belgische gerecht: Vanhecke moet hangen.

jo vandeurzenDat het hier om een politieke lynchpartij tegen een van de kopstukken van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij gaat, blijkt ook uit het feit dat een woordvoerder van het parket verklaarde dat, indien de onschendbaarheid van Frank Vanhecke niet wordt opgeheven, er geen vervolging zal worden ingesteld tegen de auteur.  De opheffing wordt gevraagd door Jo Vandeurzen, CD&V.

Het is een regelrechte schande dat het Europees Parlement zich zou laten misbruiken voor een politiek proces à la belge. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang zich met alle middelen zal verzetten tegen deze politieke lynchpartij.

Op het partijcongres voor Vlaamse onafhankelijkheid gisteren sprak Vlaams Belang zijn volledige steun uit voor Frank Vanhecke, die een staande ovatie kreeg;  eerder bevestigde de partijraad van Vlaams Belang al unaniem zijn lijsttrekkerschap voor Europa.

08-09-08

VB in beeld: proces deel 2: de zitting van de commissie met Guido Naets

fvh ga fdw vrije meningsuitingVandaag komt de commissie juridische zaken van het Europese parlement bijeen om te beslissen over de opheffing van mijn onschendbaarheid, zoals gevraagd door Jo Vandeurzen (CD&V) en Freddy Willockx (SP.a).  Hier mijn commentaar in de TV-studio, samen met die van Guido Naets, jarenlang perswoordvoerder van het Europese parlement.

http://www.youtube.com/watch?v=Bnoe5n2d52E

17:45 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (0) | Tags: proces vanhecke, vlaams belang, vanhecke |  Facebook |

VB in beeld: start van het proces Vanhecke

cartoon_fvh2008Enkele maanden geleden vroeg het Belgisch gerecht de opheffing van mijn onschendbaarheid aan het Europese parlement. 

Hier mijn commentaar in de TV-studio van het Europese parlement.

http://www.youtube.com/watch?v=UkfzMGsfIyA

17:32 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, vanhecke, proces vanhecke |  Facebook |