06-03-09

Zondag congres!

MerelbekeDe lezers van deze bescheiden blog zullen het mij hopelijk vergeven dat er hier de voorbije 2 dagen "gestaakt" werd. Geen slechte wil vanzelfsprekend, enkel veel werk en te weinig tijd. Bovendien komt ons Europees Congres van volgende zondag eraan en daar komt ook heel wat bij kijken.

De voorbije dagen waren we in Willebroek en Vilvoorde met onze "Eurotoer". We doen die toer van Vlaanderen natuurlijk in de eerste plaats om onze eigen kaders en militanten warm te maken voor onze Europese verkiezingscampagne - in het verleden altijd een beetje weggedrumd tussen de campagnes voor de andere parlementen. En dat lukt aardig, heb ik de indruk. We gaan ons de komende maanden meer en meer profileren als de énige euro-kritische partij in Vlaanderen, de enige partij ook die zich met hand verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

We zullen ook van de campagne gebruik maken om minstens een flink stuk van de eenzijdige euro-propaganda van zowat alle media in Vlaanderen te ontkrachten.

Wist U bijvoorbeeld dat....

- de Europese Rekenkamer de voorbije twaalf jaren geen énkele keer een begroting van de Europese Unie heeft willen goedkeuren, wegens te veel onregelmatigheden en te weinig controle op de besteding van de fondsen?

- de Franse oud-president Giscard d'Estaing zegde dat het tijdens de Franse volksraadpleging over de Europese Grondwet een enorme blunder geweest was dat de Franse kiezers de tekst van die Grondwet hadden mogen inkijken?

- de Duitse Euro-commissaris Verheugen stelt dat zelfs de commissarissen (de "Europese regering") niet meer in staat zijn om hun ambtenarenapparaat politiek onder controle te houden en dat 80 tot 90% van de arbeidstijd in de Commissie opgaat aan "interne coördinatie.... een groot deel van onze tijd besteden we aan het oplossen van problemen die niet eens zouden bestaan mochten wij niet bestaan"?

Europa - wie het dossier kent rijzen de haren ten berge. Wordt vervolgd!

11:13 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-03-09

Is de EU zot geworden?

Enkele maanden geleden werd het aantal werklozen in de Europese Unie geraamd op 20 miljoen mensen. We mogen er jammer genoeg van uitgaan dat de economische crisis inmiddels dag na dag dat cijfer op dramatische wijze de hoogte injaagt. Maar voor de Europese Unie zijn er blijkbaar nog geen werklozen genoeg.

Voormalig Eurocommissaris Frattini (geen kleine garnaal, eurocraat pur sang, vice-voorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor justitie, veiligheid en samenwerking) liet zich nog niet zo lang geleden opmerken met het hoogst officiële standpunt dat Europa de grenzen moet openstellen voor op zijn minst 20 miljoen "nieuwe" vreemdelingen - per toeval maar wel veelbetekenend het aantal EU-werklozen. We hebben blijkbaar nog geen werklozen, milieuproblemen, files en dichtstbevolkte landen ter wereld genoeg.

mali-crowd
 En dus gaat de EU actief op zoek naar nieuwe immigranten. In West-Afrika bijvoorbeeld waar in landen als Mali, Senegal en Mauritania EU-centra worden opgericht om nieuwe immigranten te lokken - de kosten worden betaald door Europees geld voor ontwikkelingssamenwerking, uw en mijn belastinggeld dus. Op dit ogenblik besteedde de EU reeds ongeveer 25 miljoen euro om nieuwe Afrikaanse immigranten aan te trekken. De diensten van Euro-commissaris Louis Michel melden triomfantelijk dat wellicht "tienduizenden Afrikanen" van de diensten van de Europese Commissie zullen gebruik maken om wettig Europa binnen te geraken.

Ik stelde daarover een aantal parlementaire vragen en val van de ene verbazing in de andere. In Mali bijvoorbeeld werd 10 miljoen euro geïnvesteerd in zo'n recruteringscentrum, en daarnaast begroot men nog eens 2 miljoen euro werkingskosten voor de eerste jaren. Iedereen weet nochtans dat er méér Malinese dokters in Frankrijk verblijven dan in heel Mali, maar voor de EU volstaat dat blijkbaar nog niet.

Is de EU zot geworden? In elk geval: de officiële Europese Unie is gewoon géén Europees project meer, heeft niets meer te zien met het idealistische project dat moest dienen voor welvaart door samenwerking en vrede tussen de Europese volkeren.

15:16 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

02-03-09

Wat een hypocriet gedoe.

In Vilvoorde werd een 16-jarige vertegenwoordiger van de multiculturele verrijking zomaar vrijgelaten, hoewel hij niet minder dan drie agenten het ziekenhuis insloeg. Justitieminister Stefaan De Clerck laat zijn spierballen zien: "hou me tegen, of ik bega een ongeluk".

stefaan de clerckHet is eigenlijk om bij te huilen. Stefaan De Clerck himself is één van de hoofdschuldigen van de lakse en laffe aanpak van criminaliteit in dit land, onder meer als CVP-voorzitter én als oud-minister van Justitie. Zijn ministeriële omzendbrieven destijds (denk maar aan de schandalige omzendbrief over de niet-vervolging van drugsmisbruiken - de man noemt zichzelf in interviews trots de "architect van de legalisering van softdrugs" ) waren toonbeelden van laksisme. Hij deed geen enkele inspanning om de gevangeniscellen te creëren die toen reeds absoluut nodig waren en dat vandaag nog veel meer zijn. Dat die man nu opnieuw de vermoorde onschuld mag spelen en nauwelijks iemand hem herinnert aan zijn eigen verpletterende verantwoordelijkheid is hemeltergend.

Ach, over enkele dagen is dit incident alweer vergeten. En dan is het wachten op de volgende vrijlating die de media haalt - want die vrijlatingen gebeuren systematisch en er moet al veel gebeuren vooraleer zoiets in de kranten komt. En dan begint de show opnieuw: spierballen rollen, duister in de camera zien, en zij drinken een glas en p... een plas en alles bleef zoals het was. Behalve voor de slachtoffers uiteraard. Maar wie bekommert zich écht om die mensen?

18:18 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-03-09

Enkele afspraken

affiche europa Deze week de laatste rechte lijn naar het "Europa, laat het volk beslissen!"-congres van volgende zondag 8 maart.

Nog heel wat werk te verrichten, in de eerste plaats door alle mensen die achter de schermen alles in goede banen leiden. Nog even en we kunnen uitpakken met het euro-programma van de énige echt euro-kritische partij in Vlaanderen. Het congres wordt in elk geval het echte startschot van de verkiezingscampagne van Vlaams Belang; op 8 maart start immers ook de zogenaamde "sperperiode". Het wordt ook een weerzien met Marie-Rose Morel die bevestigt ons in Gent "in levende lijve" te zullen toespreken. Niet te missen.

En in afwachting ook nog een paar haltes van de "Vlaanderen in Europa" toer:

- woensdag 4 maart om 20u in Auditorium CC De Ster, Torenstraat 6 te Willebroek

- donderdag 5 maart om 20u, CC Bolwerk, Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde 

Op het programma nog steeds film, panelgesprek, korte toespraken, een afwisselend geheel met Philip Claeys, Koen Dillen, boodschap van Marie-Rose en mezelf als afsluiter. Welkom in Willebroek en Vilvoorde - en vooral: tot in Gent!

20:39 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-02-09

Vlaamse regering, schaam U.

1970260756_1999999706_gemengde-schoolDe Standaard brengt vandaag twee bladzijden "Kamperen aan de schoolpoort" over ouders die bijna drie weken lang dag en nacht aanschuiven om voor hun kind toch maar een plaatsje in een "betere school" te bemachtigen. Die toestand doet zich voor aan de poorten van enkele bij ouders goed aangeschreven elitescholen in Vlaanderen, maar vooral bij de beste Nederlandstalige scholen in Brussel. Het is een in wezen schrijnend verhaal waar heel Vlaanderen - nota bene één van de rijkste landen ter wereld - diep beschaamd over zou moeten zijn. En vooral: het is het verhaal van het totale failliet van de politiek-correcte nonsens, want wanneer verstandige ouders kunnen kiezen, kiezen ze voor het beste kwaliteitsonderwijs, dikwijls "strenge" scholen waar nog op waarden en normen wordt toegezien.

Het is trouwens opvallend hoe in de vele artikels en reportages over die toestanden aan de Brusselse schoolpoorten één groot taboe nooit wordt aangekaart. Hoe komt het dat die Nederlandstalige scholen in Brussel tegenwoordig zo'n groot succes boeken? Hoe komt het dat Brusselse Vlamingen nog maar met grote moeite in hun eigen scholen terecht kunnen, en dan nog niet altijd? Hoe komt het dat Franstalige ouders hun kinderen mordicus naar de Vlaamse school willen sturen, met als gevolg dat in steeds meer Vlaamse scholen in Brussel buiten de lesuren nog nauwelijks Nederlands wordt gesproken? Dat zal toch niet zijn omdat de Franstalige scholen overspoeld worden door de verrijking van de multiculturele maatschappij zeker? Taboe, taboe, taboe. Wie de waarheid zegt is een racist!

Ik ben wat bevriend met de, niet eens bijzonder Vlaamsgezinde, uitbater van een kleine handelszaak vlakbij het beroemde Sint-Jan-Berchmanscollege, hartje Brussel. Zijn zoontje ging daar naar de langere school. Maar vanaf dit schooljaar niet meer, want nu brengt zijn echtgenote de kleine elke dag vele kilometers en verkeersproblemen ver naar een school in Dilbeek - daar wordt ook op de speelplaats nog Nederlands gesproken. Voorlopig nog, denk ik dan indien ik een sombere dag heb.

Wat voor mij als Bruggeling een vanzelfsprekendheid is, kwaliteitsonderwijs in een goede en veilige school aan mijn kinderen kunnen schenken, wordt voor ouders in de grotere Vlaamse steden steeds meer een probleem. Die ouders worden ook steeds meer de speelbal van de politiek-correcte dictatuur, vermomd achter modetermen als "gelijke onderwijskansendecreet". Ik vraag mij af waar de kinderen van pakweg Marleen Vanderpoorten of Frank Vandenbroucke naar school gaan of gingen? Indien het in die multiculturele scholen zo fantastisch is zullen zij toch wel zeker hun eigen kinderen daarheen gestuurd hebben? 

Inmiddels kamperen anno 2009 in Vlaanderen ouders drie weken lang voor een school, en bekvechten met deurwaarders onder mekaar om toch maar een plaatsje voor hun kind te bemachtigen. En ik zou het voor mijn kind ook doen. Maar Vlaamse regering, schaam U.

16:31 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

26-02-09

Minder parlementsleden en ministers?

werkloos_zoeken1_cmTot nog maar enkele maanden geleden weerklonk in Vlaanderen de roep naar méér en nieuwe immigratie. De professionele lobby van de multiculturele maatschappij en een aantal tenoren van het bedrijfsleven vonden zich in een objectief bondgenootschap: open grenzen,  nieuwe en massale import van kandidaat-werknemers. Dat we daarbij nog zo'n half miljoen uitkeringsgerechtigde werklozen in eigen land telden - niet altijd maar wel vaak vertegenwoordigers van de multiculturele verrijking - mocht de pret niet deren. Hoe onvoorstelbaar klinkt dit nu, in een tijd waar bedrijfssluitingen en massale afdankingen mekaar opvolgen. En opnieuw blijkt dat wij, "verkrampte Vlamingen", gelijk hadden. Misschien hebben enkele grote bedrijven op korte termijn economisch belang bij die arbeidsimmigratie; de échte kostprijs wordt echter op de hele samenleving afgewenteld. (Zie ook mijn stukje van 5 februari.)

Inmiddels stevenen wij af op een sterke stijging van het overheidstekort en zelfs op een nieuwe sterke stijging van de openbare schuld, zowel in reële cijfers als in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product. En de regering staat erbij en kijkt ernaar. Het heet dat in tijdens van recessie géén besparingsmaatregelen kunnen getroffen worden zonder de economie te schaden.

Wat een nonsens. Iedereen die zelfs maar van ver eens een budget van een gemeente, een provincie, een regio of het land bekeken heeft kan zo honderden besparingsmaatregelen uit de hoed toveren die de economie helemaal geen kwaad zouden doen. Laat de politiek zelf maar het voorbeeld geven: slank de kabinetten af in plaats van ze aan te vetten, stop de massale geldverspilling en de regelrechte diefstalcultuur bij partijpolitieke ziekenfondsen en vakbonden, beoordeel élke uitgave op zijn economische verantwoordbaarheid. Is dat teveel gevraagd? We kunnen in België trouwens beginnen met het aantal parlementsleden en hele of halve ministers drastisch te verlagen - ik geloof dat we ter zake in verhouding tot ons bevolkingsaantal wereldrecordhouders zijn. Zal dat de wereld veranderen? Misschien niet, maar we zouden op zijn minst het goede voorbeeld geven.

En ik kom op mijn stokpaardje terug. Is nu niet de tijd gekomen om een ernstig debat te voeren over de kostprijs van de immigratie? Denken dat we alle miserie van de hele wereld kunnen oplossen door onze grenzen te laten openstaan (vorig jaar ongeveer 75.000 nieuwe immigranten op wettelijke basis) is absurd: we gaan eraan ten onder.Letterlijk.

En dat is nog het strafst van al. Terwijl in de hele wereld de economische crisis tot een "eigen volk eerst"-politiek leidt, blijft dat bij ons het grote taboe.

P.S. En denk maar niet dat ik mijn stukje over Jurgen Verstr€pen en diens merkwaardige opvattingen over "free speech"  vergeten ben. Het komt eraan.verstrepencor Ik twijfel nog aan de titel. "Mijn recht om maar wat uit mijn nek te kletsen"? "Ik lieg er op los, maar zo zit ik nu eenmaal in mekaar"? "Mijn advocaat zegt het nu zwart op wit: ik ben een beunhaas en een liegebeest."? "Hey, mijn naam is Jurgen Verstr€pen en alles wat ik anderen verwijt ben ik eigenlijk zelf!"? Moeilijke keuze!

16:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-02-09

Jean-Luc leert bij!

 1111251032892_geld-euro3_thumbDoor en door steengoede  mens ben ik! Hier dus een eerste, volkomen gratis, les voor collega-europarlementslid Jean-Luc Dehaene. Kijk, het is niet zo moeilijk. Zo ziet een par-le-men-tai-re vraag eruit:

Naar verluidt hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie reeds in 2007 besloten om de fitnesszaal in het gebouw van het Europees Parlement te vernieuwen én uit te breiden.  Nu blijkt dat er aan deze nieuwe luxeruimte een prijskaartje van in totaal 9,2 miljoen euro vasthangt, een bedrag dat voor het grootste gedeelte zal worden opgehoest door de Europese belastingbetaler.  De Commissie zou voor ongeveer 1,5 miljoen euro in deze ruimte investeren (Regina Pöll, 'Luxus-Fitnessstudio für EU-Parlament', Die Presse, 18 februari 2009).

 

Klopt dit bericht?  Wat is de uiteindelijke kostprijs van de vernieuwde en uitgebreide fitnesszaal?  Hoe hoog is de bijdrage van de Commissie?  Wanneer zouden de werkzaamheden worden gestart en beëindigd?  Kan de Commissie mij een overzicht geven van de afzonderlijke uitgavenposten?  Wat zijn de grootste uitgaven?

Was een dergelijk kostenplaatje in 2007 reeds voorzien?  Hoe verantwoordt de Commissie dergelijke uitgaven in barre economische tijden waarin de gewone mensen moeten besparen?  Vindt de Commissie de oprichting van een dergelijk luxeoord het juiste signaal naar de Europese burgers toe?

 

 (Frank Vanhecke, ingediend 24 februari 2009).

Een gelijkaardige vraag stelde ik inmiddels ook aan het Bureau van het Europees Parlement, dat naar het schijnt op 18 februari over deze zaak zou vergaderd hebben. In dat Bureau zetelt niemand minder dan ex-ABVV-vakbondsvrouwe Mia De Vits. Benieuwd of zij de belangen van de belastingbetalers verdedigde. U hoort er nog van...

 

16:57 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-02-09

Euro-apartheid: we zijn het beu!

eurocongresDe "Eurotoer" van de Vlaams Belang-Europarlementsleden heeft inmiddels zijn eerste drie haltes achter de rug (Hasselt, Nieuwpoort, Brugge) en ik geloof oprecht dat we van een succes mogen spreken. De opkomst was zelfs in deze vakantieperiode telkens meer dan behoorlijk en de formule slaat blijkbaar aan - het is eens wat anders dan de klassieke meeting met de al even klassieke sprekers. De drie mannen van de eurotoer zullen trouwens ridderlijk en graag erkennen dat het meeste applaus telkens gaat naar de beklijvende video-boodschap van Marie-Rose.

Het is mij deze dagen bijzonder opgevallen hoeveel enthousiasme er bij onze kaders en militanten is om bij de komende verkiezingen ook de "Europese" dossiers in de kijker te zetten. Het publiek in Vlaanderen wordt gelukkig steeds eurokritischer, is niet te vinden voor de toetreding van een land als Turkije, stelt zich steeds meer vragen over het smossen met geld door de diverse Europese instellingen en beseft dat "Europa" bijzonder ondemocratisch tewerk gaat. Die gevoelens zijn minstens latent zeer breed verspreid in de Vlaamse publieke opinie - het is onze taak om dat eurokritische buikgevoel nu politiek te kanaliseren.

We moeten daarbij zoveel mogelijk het profitariaat en de leugens van de Europese nomenklatura aan de kaak stellen.

In Brussel vertoeven inmiddels vele duizenden Europse ambtenaren van diverse Europese instellingen. Zij zijn uiteraard mensen zoals alle andere mensen, maar zij behoren tot een gepriviligieerde groep die lonen, belastingvrijstellingen en andere voordelen geniet waar gewone mensen slechts kunnen van dromen. Zij beschouwen zichzelf dikwijls als een soort voorpost van de ideale multiculturele maatschappij, maar in werkelijkheid installeren zij zichzelf in een systeem dat we enkel als "apartheid" kunnen omschrijven, compleet met een eigen wijk en eigen scholen. Die wijk en die scholen krijgen hoe langer hoe meer politiebescherming en massale privé-bewaking, want men wil zich natuurlijk wél afschermen tegen de échte "geneugten" van de multiculturele maatschappij die men aan de rest van de samenleving nochtans opdringt.

In dezelfde geest van apartheid past ook het plan om (met EU-belastinggeld, wat dacht U) massaal te investeren in een nieuwe reuze fitness- en wellnessclub in Brussel, enkel voorbehouden voor de werknemers van de Europese instellingen. Kostprijs voorlopig geraamd op een kleine 10 miljoen euro. Het plan is al enkele jaren oud (toen was "maar" de helft van dat budget voorzien), maar wordt nu vanonder het stof gehaald.

Het is die hypocrisie die mij van heel dat officiële Europese gedoe nog het meeste stoort. De hypocrisie van Eurocraten die zich tot enige democraten uitroepen maar die ervoor zorgen dat het volk zich nooit over hun politiek mag uitspreken. De hypocrisie van Eurocraten die de open grenzen en nog grotere immigratie prediken, maar die voor zichzelf een (soms letterlijk) met politie en prikkeldraad omgeven veilige apartheids-thuis organiseren.

Op zondag 8 maart organiseren ons "Europa, laat het volk beslissen!"- congres in Gent. Vanaf die dag heeft Vlaanderen de manifest en bewust eurokritische partij die dit land nodig heeft.

P.S. Een dikke proficiat trouwens aan de mensen "achter de schermen" van onze Europa-toer: Ludo Leen die enkele schitterende filmpjes maakte, Tom van den Troost die voor de videoboodschappen van Marie-Rose zorgt, duivel-doet-al en moderator Rob Verreycken, Tine en Dirk voor de propagandastand en last but not least John en Jan voor de feilloze technische ondersteuning. Zoals meestal gaan de parlementsleden met de pluimen lopen maar worden de échte bergen werk door anderen verzet...

18:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-02-09

Verhofstadt zal er niet zijn, U wel?

mummy verhofstadt

Neen, Verhofstadt zal er niet zijn, maar uw Vlaams Belang- Europaploeg (Koen Dillen, Philip Claeys, Rob Verreycken, Dirk Crols, Tine Van Winkel en mezelf) dus wel:

- deze avond vrijdag 20 februari om 19u30 in het cultureel centrum te Hasselt

- morgen zaterdag 21 februari om 20u in het Stadspaviljoen, Kaai 53 te Nieuwpoort

- overmorgen zondag 22 februari om 11U in zaal Van Volden, Boeveriestraat (vlakbij 't Zand) te Brugge

-volgende week woensdag 25 februari om 20u, cultureel centrum Groenendal, Brandegems Hal 5 te Merelbeke

- Zondag 1 maart om 14u in cultureel centrum De Schakel, Schakelstraat 8 te Waregem

Nadien volgen nog Willebroek, Vilvoorde, Brasschaat, Leuven, en heel wat andere locaties - bericht daarover later.

Op het programma: film, panelgesprek, korte toespraken, kennismaking met de Europese kandidaten, verdeling propagandamateriaal, mr affiche
en last but not least: boodschap van Marie-Rose Morel...

Iedereen welkom. U steekt er ons een hart onder de riem mee.

En ook niet vergeten: zondag 8 maart, 14u, Europacongres in het ICC te Gent. De zaal moet véél te klein zijn!

13:19 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

19-02-09

Vaclav Klaus tegen eurocratie: 1-0 !

klaus

Vandaag plenaire zitting van het Europees Parlement te Brussel, met onder meer een plechtige toespraak van de Tsjechische president Vaclav Klaus: om duimen en vingers af te likken.

Vaclav Klaus wordt echt gehaat door heel de Eurocratie. Hij is de uitzondering, het buitenbeentje, de man die eindelijk durft zeggen dat "de keizer naakt is": de Europese Unie funtioneert helemaal niet democratisch, het Europees Parlement is wel de allerlaatste instelling die dat democratisch deficiet zou kunnen herstellen, er moeten democratische volksraadplegingen komen om om de almacht van de bureaucratie en de politiek benoemden in te perken, de rijkdom van ons continent ligt in de verscheidenheid van culturen en volkeren, we moeten waar nodig nauw samenwerken maar er bestaat niet zoiets als één "Europees volk"... allemaal waarheden als een koe, maar allemaal ook waarheden die compleet taboe zijn in het wereldje van de Europese nomenklatura.

En dus werd het een zeer boeiende vertoning vandaag in het Europees Parlement. Om de Tsjechische president wat te tergen liet men zijn rede voorafgaan door het plechtig spelen van de zogenaamde "Europese hymne", het bekende "Ode an die Freude" uit de 9de van Beethoven. Dat doet men anders nooit, maar de eurofederalisten dachten wellicht daarmee Klaus op stang te kunnen jagen. Mis jongens, want Klaus stak rustig en bedaard van wal en sloeg gedurende een half uur nagels met koppen. Wat waren de dames en heren grote democraten ontredderd! Er waren er zelfs heel wat die het niet meer konden aanhoren en foeterend de zaal verlieten, ook een aantal Vlamingen - maar we zullen maar geen namen noemen.

Maar de eurocraten zijn slechte verliezers. Na de rede van Klaus vond parlementsvoorzitter Poettering - het prototype van de Duitse tjeef, als mens vriendelijk maar als politicus dood van angst voor de terreur van de linkse politieke correctheid, de hielen likkend van de socialistische fractie - het nodig om de president tegen te spreken. In een democratie is het nog altijd de meerderheid die beslist, zegde hij. Juist, maar de meerderheid in Europa mag zich niet uitspreken, want de eurocraten hebben schrik van referenda. En waar een meerderheid zich wél mocht uitspreken, in Ierland, wordt die meerderheid straal genegeerd.

"Europa" is geen democratie. We wisten het al, maar het deed deugd dat eens vanop de "kansel" van de nieuwe Europese kerk te mogen horen. Meer van dat!

P.S. President Vaclav Klaus rechts op de foto. Ok, ok, ik weet het, ik had ook een andere afbeelding kunnen kiezen. Ben ook maar een mens hé.

18:47 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

18-02-09

Jaloers op een andere man!

Thevissen 3

Het gebeurt mij maar zelden, maar als het mij overvalt ben ik kerel genoeg om het te bekennen: ik ben jaloers op een andere man.
De man in kwestie heet Frank Thevissen, de roemruchte ex-VUB-professor die enkele maanden geleden van de Brusselse universiteit werd geschopt wegens niet politiek correct genoeg - maar dat is een ander verhaal, hoe interessant ook. Een kameraad bezorgde mij nu echter onderstaand stukje dat Thevissen schreef voor "achter het nieuws". Heerlijk. Ik ben jaloers want ik wou dat ik zo kon schrijven.


Kom op tegen Kankerjournalisten
door Frank Thevissen

Marie-Rose Morel vecht tegen kanker. Maar al vele jaren heeft zij af te rekenen met ranzige kankerjournalisten zoals Bart Brinckman en Tom Cochez. Allebei zijn ze verbonden aan een zelfverklaarde kwaliteitskrant die hun lezers op een vunzige manier bedriegt met anonieme of misschien wel zelf gefantaseerde roddels. Nu de waarheid aan het licht komt, zijn excuses op hun plaats.

Het valt op hoe op pijnlijke momenten in haar privé-leven, ineens losjes wordt omgesprongen met het cordon journalistique dat bepaalde media in andere omstandigheden rond de standpunten en de activiteiten van de VB-politica optrekken.

"We laten het Vlaams Belang zo weinig mogelijk aan het woord; alleen als het moet, maar liefst helemaal niet", aldus Dominique Minten, coördinator van de opiniepagina's bij De Standaard, die zich in december vorig jaar aan de telefoon opvallend transparant uitliet over de redactionele lijn tegenover deze politieke partij. Wanneer u zich afvraagt waarom u nog nooit een opiniestuk van Marie-Rose Morel in De Standaard hebt gelezen, is dit meteen de verklaring.

Die journalistieke isolatielaag rond de politieke activiteiten van het politieke personeel van het Vlaams Belang is bepaald handig, want ze geeft ruimte aan de verwerpelijke journalistieke praktijken van redacteurs zoals Bart Brinckman die onlangs hoopte weg te geraken met de doldwaze bewering dat politica Morel geen klap uitvoert (De Standaard, 24 januari 2008).

Uiteraard stemmingmakerij, geciteerd uit een anonieme bron. Of dacht u dat deze pantoffelheld de euvele moed zou hebben om zijn geliefkoosde politieke prooi zelf recht in de ogen te kijken? Brinckman vertelt zijn redactionele obsessies liefst aan zijn lezers aan de hand van anonieme ingewijden.

Deze journalistiek voor ingewijden leidde op 24 januari in De Standaard tot de volgende high brow bespiegelingen over de politica: Ze is werkelijk zo zot als een achterdeur, ze denkt echt dat ze zich alles kan veroorloven, vertelde een ingewijde. Ze liet zich nauwelijks zien tijdens fractievergaderingen. Ze voerde dan ook geen klap uit.

Tom Cochez tapte in De Morgen met merkbare professionele voldoening nog eens uit hetzelfde vaatje ingewijdenjournalistiek van collega Brinckman: In de off-the-recordcommentaren waarvan sprake werd Morel ervan beticht geen klop te doen en zo zot als een achterdeur te zijn. (De Morgen, 27/01/2009).

Nu na de wilde speculaties van Brinckman, de échte toedracht bekend raakte voor de schaarse momenten waarop Marie-Rose Morel niét politiek actief was en is, zouden excuses trouwens meer dan gepast zijn.

In feite vocht Marie-Rose Morel al jaren tegen dit soort kankerende journalistiek: het kruim van de groezelige en ziekelijke afrekenings- en heksenjachtjournalistiek, dat zich al jaren als een kwaadaardig gezwel in de redactionele kolommen van De Standaard nestelt. De krant nota bene die, bij monde van de verantwoordelijke uitgever Peter Vandermeersch, het opiniemagazine Knack onlangs riooljournalistiek verweet onder de kleinerende titel Knack wordt een boekske (De Standaard, 28 november 2008) .

Het lijkt vandaag meer dan ooit belangrijk om op te komen tegen dit soort van ranzige kankerjournalistiek die in bepaalde media woekert.

Overigens, als Bart Brinckman écht belangstelling heeft voor politici die geen klap uitvoeren, wie of wat houdt hem dan tegen om een reeks te starten? Of zou hem dat meteen kwalijk genomen worden door de voorzitters van de traditionele partijen voor wie het cordon niet geldt?

Ik ken professor Thevissen nauwelijks, tenzij als de man achter de "Stemmenkampioen" in Het Laatste Nieuws. We hebben mekaar, denk ik, een paar keer ontmoet in de marge van een bijeenkomst van Pro Flandria. Maar ik zeg heel graag: bedankt Frank Thevissen. Bedankt voor een schitterend stuk dat nagels met koppen slaat. Bedankt nog veel meer voor de moed om koppig en moedig tegen de stroom van de politieke correctheid in te roeien.

21:26 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

17-02-09

Arm Vlaanderen

leeuw

Zopas "Terzake" gezien met Bart De Wever en Pol Van den Driessche (CD&V), naar aanleiding van het stopzetten van de "communautaire dialoog". Het spijt me jongens: zielig, zielig, zielig. Is dat het groene hout? Zijn dat de meest Vlaamsgezinden van de niet-cordon-sanitaire partijen? We zijn nog érg ver van huis vrees ik.

Na de vaststelling dat de Franstaligen van slechte wil zijn - ze hebben nu eenmaal wat ze willen en kunnen geen enkel voordeel halen uit verdere staatshervorming - volgde... alles wel beschouwd niets meer.

Wat had er moeten volgen? Ten eerste een striemende veroordeling van al die Vlaamse politici en politieke partijen (jammer genoeg ook CD&V en N-VA, ex-Volksunie) die de voorbije jaren en decennia de Vlaamse meerderheid in dit land politiek lieten minoriseren. Ten tweede vanwege beide heren ook een ernstig "mea culpa" over hun eigen rol in die kwestie. Excuus, maar de Bart De Wever die de CD&V naïviteit verwijt tegenover de Franstalige onwil is wel de voorzitter van een partij die vijf jaar geleden beloofde niet eens aan regeringsonderhandelingen te beginnen vooraleer BHV gesplitst was - vijf jaar geleden! En het is ook de man die na de grote verkiezingsoverwinning van het Vlaams Kartel in 2007 de kapitale fout beging om zich in de typisch Belgische kastelen te laten verzanden in onderhandelingen die nooit ergens toe konden leiden - het blijkt trouwens dat in al die vele maanden van onderhandelen zelfs niet één keer een fundamenteel Vlaams dossier als de splitsing van de sociale zekerheid ter sprake werd gebracht.

Beide heren zaten trouwens met de mond vol tanden over wat er nu moet gebeuren. Pol Van den Driessche meende zelfs dat we met de Franstaligen moesten blijven praten tot de "heilige geest" over hen zou neerdalen. De man is aan rust toe, dat is duidelijk. Bart De Wever van zijn kant heeft nu ontdekt wat wij vijf jaren geleden ook al wisten: verder praten met die Franstaligen heeft geen zin, tenzij we een stok achter de deur hebben. Het probleem is dat De Wever dat zegt op enkele maanden voor de verkiezingen - en dat zijn woorden jammer genoeg als kiespropaganda mogen beschouwd worden - net zoals ze dat in 2004 en 2007 waren. De moed om te zeggen dat de Vlamingen maar het heft in eigen handen nemen moeten en desnoods eenzijdig de onafhankelijkheid moeten uitroepen (van een stok achter de deur gesproken!) heeft hij niet. De moed om te zeggen dat wij onmiddellijk kunnen stoppen met het subsidiëren van het Franstalig onderwijs in Vlaanderen bleef ook achterwege. De strikte toepassing van de taalwetten in Brussel? Nooit van gehoord. Enzovoort enzoverder.

Er is trouwens een lakmoesproef voor échte Vlaamse betrouwbaarheid: de bereidheid om het cordon sanitaire tegen de énige consequente Vlaams-nationale partij te doorbreken. De Wever doet het tegendeel: in Terzake moest hij weer eens schimpen naar de "populistische partijen" die uit de situatie garen spinnen. Arm Vlaanderen.

P.S. verstrepencor
En binnenkort op deze blog: lachen, gieren, brullen met de wel zeer bijzondere "Freedom of Speech" opvattingen van "le corruptible" Jurgen Verstrepen. U mag er nu reeds naar uitzien, geloof me.

20:44 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-02-09

Congres VLD krijgt steun JM Dedecker

verhofstadt7_cm300

Als we Bart Somers vanop het VLD congres mogen geloven (maar wie gelooft...juist)  zit het land te wachten op de terugkeer van Guy Verhofstadt, grote staatsman. Niet enkel het land wacht op Guy trouwens. Volgens de VLD-voorzitter wacht heel Europa op die man, de enige die ons continent uit het moeras kan trekken.

Jongens, jongens, en dat nét terwijl we dachten in de politiek eigenlijk àlles reeds meegemaakt te hebben.

Het simpele opsommen van de leugens en miskleunen van 8 jaar regeringen Verhofstadt (vreemdelingenstemrecht, snel-Belg-wet, complete chaos bij justitie, versterkte miljardenstroom naar Wallonië) zou ons echt te ver leiden. Het "zwartboek Verhofstadt" werd trouwens reeds gepubliceerd en leest als een politieke nachtmerrie. Maar dan toch één feit: tijdens de 8 "vette" jaren (op economisch gebied) Verhofstadt werd niet één euro staatsschuld afbetaald en niet één euro écht in het Zilverfonds voor de toekomst gestort. Onze staatsschuld bedraagt nu 322,5 miljard euro, een astronomisch bedrag waarmee we verhoudingsgewijs tot de "wereldtop" van de schulden behoren. Proficiat.

Verhofstadt beweerde wel dat de staatsschuld daalde, maar dat was niet in reële cijfers, enkel in de verhouding tot het bruto binnenlands product. Het is een beetje alsof U en ik voor ons woningkrediet geen kapitaalsaflossing zouden doen maar wel luidop zouden juichen dat het geleende kapitaal toch aan inflatie onderhevig is en we dus goed bezig zijn. Eens zien hoe lang onze huisbank mee zou juichen.

Maar goed, nu zal die Verhofstadt dus de economie in heel Europa eens deblokkeren zie. Mocht ik bij General Motors iets te zeggen hebben ik haalde die man direct binnen.

Verhofstadt heeft alvast één bondgenoot. Zoals hij zelf zegt zal Jean-Marie Dedecker zijn stemmen ter beschikking stellen van een na de verkiezingen te vormen VLD-CD&V-LDD kabinet. Wait and see, maar de intentie is duidelijk. En voor mij is ook iets duidelijk: het wordt tijd dat wij die van pretentie druipende kerels lik op stuk geven.

15:15 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

14-02-09

Jean-Luc verveelt zich graag!

Er zijn van die zaken die weinig commentaar behoeven.

jeanluc_dehaene

De niets-partij CD&V heeft haar lijsttrekker bevestigd voor de komende Europese verkiezingen: het wordt opnieuw Jean-Luc Dehaene, een man die alvast door niemand van enige Vlaamse reflex zal beschuldigd worden. Maar dit geheel terzijde, want in deze past Dehaene tenslotte perfect bij de rest van de huidige CD&V-top.

Maar Jean-Luc gaat dus opnieuw voor 5 jaar naar het Europees Parlement. Wat denkt hij daar zelf over? We laten hem het woord:

"Ik moet eerlijk toegeven dat ik me verveel in het Europees Parlement. Ik ben er voor de partij naartoe gegaan, niet voor mezelf... Ik heb mijn tijd gehad. Ik heb geen zin meer om te investeren in kennis van technische dossiers. Ik blijf er zetelen voor de partij maar op termijn zou ik het willen afbouwen."

(De Morgen, 29 juli 2006)

Hoe hard kan politiek zijn? Ten dienste van zijn partij gaat Jean-Luc opnieuw voor de volle vijf jaar verveling. Schoon. Hoed af voor die man!

14:32 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

13-02-09

Vechten voor vrije meningsuiting.

schapen

Geert Wilders heeft gelijk: de Britse premie Gordon Brown is de grootste lafaard van Europa. Jammer genoeg is dat geen unieke prestatie. Hij deelt zijn toppositie van lafaard met een flink deel van de rest van de politieke "elites" in alle landen van Europa.

Een voorbeeld. Tijdens zijn presidentiële verkiezingscampagne in Frankrijk beloofde kandidaat Nicolas Sarkozy de kiezers dat hij zich zou verzetten tegen de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie. Eens verkozen echter past hij zijn standpunt aan: de onderhandelingen waren al bezig voor hij president werd, of voor Frankrijk tijdelijk voorzitter van de Europese Raad werd, en dus doet hij of zijn neus bloedt. En gaan de EU-toetredingsonderhandelingen met die niet-Europese islamitische staat van straks 100 miljoen inwoners doodleuk verder.

Dat islam-criticus Geert Wilders Groot-Brittannië niet binnenmocht - terwijl dat land zoals men weet overspoeld wordt door islamisten die zoveel ze willen mogen betogen in Londen en elders - is een beschamend spektakel voor het hele "Vrije Westen". Het moet vele ogen doen opengaan, letterlijk voor het te laat is.20britain_600

Ook in eigen land mogen wij ondanks processen en veroordelingen en vervolgingen niet één stap meer achteruit zetten. Het is nu genoeg geweest met de terreur van de politieke correctheid.

P.S. Zopas bedeelden wij in heel West-Vlaanderen 500.000 exemplaren van een landkaart van Europa-zonder-Turkije (zie illustratie). Wie nog een exemplaar wil geeft maar een seintje. Of beter nog: komt naar ons congres op 8 maart, waar ze ter beschikking liggen.

15:46 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-02-09

De Morgen ontslaat.

demorgenspotprent

(Tip: raadpleeg regelmatig www.spotprent.be, de webstek van onze huistekenaar Fré.)

Is bovenstaande tekening wat hard? Lachen we met ontslagen? Allesbehalve. Maar de krant De Morgen heeft de afgelopen jaren zo dikwijls een vieze heksenjacht gevoerd (met méér dan eens de facto broodroof tot gevolg) op militanten van het Vlaams Belang dat ik mijn medeleven voor anderen spaar.

Straks gaan de kaviaarsocialisten weer een feestje bouwen tot steun aan "hun" krant. Misschien kunnen de ontslagen redacteurs ter gelegenheid daarvan eens het ware verhaal vertellen van de gedwongen verhuis van de redactielokalen uit Anderlecht; naar het schijnt was de multiculturele samenleving toch niet zo verrijkend als men gedacht had. Tussen droom en werkelijkheid...

20:56 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Allen daarheen!

eurocongres

Zoals eerder gezegd starten wij binnenkort de "Vlaanderen in Europa"-toer. Uw ploeg van de Europese Fractie (Philip Claeys, Koen Dillen en uw dienaar - een ventenclubje dat gelukkig op de charmante steun van lijstduwster Marie-Rose Morel mag rekenen - Marie-Rose zal er bij zijn telkens wanneer haar gezondheid het toelaat) reist het land rond met een programma dat op een onderhoudende wijze de Vlaams Belang-afdelingen en militanten warm maakt voor de euroverkiezingscampagne die binnenkort start. In petto: enkele splinternieuwe filmreportages, panelgesprek, korte toespraken, vragenronde, verdeling van eerste campagnemateriaal, kennismaking met de lokale kandidaten op de Europese lijst.

De eerste afspraken:

- vrijdag 20 februari, 19u30 cultureel centrum Hasselt

- zaterdag 21 februari, 20u, Stadspaviljoen, Kaai 53, Nieuwpoort

- zondag 22 februari, 11u, zaal Van Volden, Boeveriestraat, Brugge

De dagen nadien komen we nog in Gent (Merelbeke), Waregem, Willebroek, Vilvoorde, Leuven, Dendermonde, Sint-Pieters Leeuw...en we hebben jammer genoeg talrijke andere aanvragen moeten weigeren. Maar er volgt uiteraard nog het congres te Gent op zondag 8 maart!

We laten deze keer de Europese verkiezingen niet zomaar een "aanhangsel" van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement worden. We hebben een sterke lijst, we hebben een sterk programma, we zijn de énige eurokritische partij en de énige partij die zich écht verzet tegen de toetreding van Turkije tot de EU.

20:28 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-02-09

Wat Iers of Baskisch bloed gevraagd.

BHV

Elke dag brengt ons berichten die ons sterken in onze overtuiging: België is een bananenrepubliek, weze het dan mét familie-stelende-ekster-monarchie. Nu blijkt weer dat de fiscale ontvangsten in 2009 wellicht een kleine 9 miljard euro (!) lager zullen liggen dan oorspronkelijk geraamd bij de begrotingsopmaak. Dit land is niet eens virtueel maar écht failliet - ook al betalen we zowat de hoogste belastingen van de hele wereld. De jongste 20 jaar is er trouwens niet één euro van de fenomenale overheidsschuld afbetaald, integendeel, die schuld is in reële cijfers elk jaar gestegen. Martens, Dehaene, Verhofstadt, Leterme en nu eventjes Van Rompuy: knoeiers, stuk voor stuk. En leugenaars erbij. De eerste die nog het woord "Zilverfonds" in de mond durft nemen zouden we met pek en veren overgoten het land uit moeten jagen.

Zou een onafhankelijk Vlaanderen een land van melk en honing worden? Misschien niet, maar misschien ook wél, en in elk geval weten we zeker dat het met België niets wordt. In Vlaanderen zouden we zeker op een meer democratische wijze zélf kunnen beslissen welke wegen we inslaan en daar ook zelf de gevolgen van dragen, of de vruchten van plukken. Vandaag dragen wij de gevolgen van de Waals-Franstalige sabotagepolitiek. Er zijn dagen dat ik de Vlamingen wat Iers of Baskisch temperament toewens - bijvoorbeeld toen de Franstaligen een paar weken geleden de "Vlaamse" bank KBC poogden kapot te maken. Of wanneer ik de Franstaligen hoor opscheppen over de initiatieven om in de Brusselse ziekenhuizen Arabisch onthaal te bieden terwijl de Vlamingen er worden buitengepest.

Wat mij in de vaderlandse politiek het meest verbaast is het feit dat al die Vlaamse premiers - stuk voor stuk triomfantelijk verkozen door de brave kiezers van hun volk - zonder uitzondering op de knieën gaan voor de Franstalige oekazen en voor het "belang van België". Wie herkende in premier Wilfried Martens nog de VVB-voorman van "geef ons wapens"? Wie herkende in premier Verhofstadt nog de auteur van de Burgermanifesten? Wie herkende in de manisch-depressieve premier Leterme nog de man die zich tijdens de verkiezingsavond in een woud van leeuwenvlaggen liet toejuichen?

En trouwens ook... Wie herkende in de Belgische kastelenonderhandelaars Geert Bourgeois of in Bart De Wever nog de mannen die niet eens aan de onderhandelingstafel zouden plaatsnemen vooraleer BHV gesplitst was? Wie herkent in de "republikein" Jean-Marie Dedecker de man die likkebaardend naar Laken trekt en fier als een pauw de koninklijke schouderklopjes in ontvangst neemt? Ach, we kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan - die brave jongens zijn mijn politieke vijanden niet maar ze zijn volkomen ingekapseld in het Belgische systeem. Ze zijn hondjes die mogen blaffen (en in kwisprogramma's kwispelen) omdat het systeem goed weet dat ze nooit bijten zullen.

Het klinkt als een verkiezingsslogan, maar het is een waarheid als een koe: er is maar één partij anders dan alle andere, één partij écht bereid de stekker van België uit te trekken. We hebben nog 4 maanden om de kiezers te overtuigen!

P.S. Morgen alle informatie over onze "Vlaanderen in Europa toer"; uw Eurokandidaten starten volgende week een ronde van Vlaanderen, veertien dagen  op de baan om dan af te sluiten met het grote congres (8 maart) in Gent - en Marie-Rose zal erbij zijn als het maar

enigszins mogelijk is! mr
Dus kan ik eindelijk weer eens deze blog opfleuren met een foto van de moedigste vrouw van Vlaanderen - wég met de lelijke mannen.

18:23 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-02-09

JMDD, de perfecte Belgische politieker

thumb_act_20090204dedecker1

Het interview van Knack met Jean-Marie Dedecker heeft de voorbije week nogal ophef gemaakt. Verbazingwekkend eigenlijk, want wie het "fenomeen" JMDD een beetje volgt heeft weinig bijgeleerd: ja, hij is voor open grenzen en nieuwe immigratie, ja hij is voor euthanasie op psychiatrische patiënten; neen, hij is helemaal niet voor Vlaamse onafhankelijkheid, en hij is eigenlijk ook niet écht tegenstander van het cordon sanitaire ('t was maar om te lachen).

Niets nieuws onder de zon voor de goede verstaanders. Jaren geleden reeds wees JMDD in een interview met het maandblad "Vlaams Blok" op het essentiële verschil tussen hem en ons: hij was absoluut voorstander van meer immigratie én van vreemdelingenstemrecht. En toen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in Schoten een LDD-gemeenteraadslid wou samenwerken met de VB-fractie van Marie-Rose Morel, werd die man prompt uit de partij gezet; het cordon sanitaire tegen de énige betrouwbare Vlaamse partij mocht (toen nog wel) met woorden afgekeurd worden, maar zeker niet met daden. Stel U voor dat Jean-Marie de volgende keer in Laken geen nieuwe felicitaties van Albert zou krijgen...

JMDD stelt in zijn interview ook dat men uit zijn privé-leven moet wegblijven. En dat voor de voorzitter van een partij die nog niet zo lang geleden zijn keffertje Jurgen Verstr$pen een vieze roddelcampagne tegen Marie-Rose Morel en mezelf liet starten. JMDD zegt immers "een keer gevochten te hebben met een atleet" - wat in Oostende en vér daarbuiten uiteraard doet schaterlachen. Wat mij betreft, ik ben het er trouwens mee eens: blijf uit het privé-leven van mensen weg.

Wie is JMDD trouwens? Wie is de ex-bezoeker die aan Marc Dutroux vanuit zijn gevangeniscel een forum bezorgde? Wie is de man wiens firma in bijzonder duistere omstandigheden een schaatspiste mocht leveren aan de verbaasde bewoners van een asielcentrum? Wie is de man die zich in Palestina aan de kant van Hamas manifesteerde? Wie is de man die nu eens voor en dan weer eens tegen de toetreding van Turkije tot de EU is? Wie is de man die regelmatig blaft tegen het koningshuis maar zich o zo graag ten paleize begeeft en fier als een gieter de schouderklopjes van de familie stelende eksters in ontvangst neemt? Wie is de man die beweert een alternatief te zijn maar zich nu reeds in alle bochten wringt om toch maar salonfähig de volgende regering te kunnen binnenkruipen? Wie is de man die altijd tegen het cordon was maar het nu eigenlijk best kan appreciëren?

Zal ik het U zeggen? JMDD is een zeer bekwame Belgische politicus in de echte betekenis van de woorden: een man met vele talenten, maar die talenten dienen in de eerste plaats voor eigen eer en glorie en tomeloze ambitie, koste wat het kost. Na de volgende verkiezingen zullen er in Vlaanderen weer een pak ontgoochelde kiezers rondlopen, vrees ik. Deze jongen zal er uiteraard niet bij zijn.

14:35 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

05-02-09

Van immigratie tot schaatspiste

islamieten

Bredero had het juist gezien: 't kan verkeren! Tot voor enkele maanden werden wij om de oren geslagen met eisen van ondernemingen, bedrijfsleiders en politiek voor (nog) méér immigratie, open grenzen, extra toevloed van potentiële werknemers.

De verstandige mensen - waartoe we onszelf rekenen, "on n'est jamais mieux servi que par soi-même" - stelden daar toen reeds levensgrote vraagtekens bij. Waarom extra immigratie wanneer er nog zoveel werklozen zijn en er bovendien torenhoge werkloosheid heerst bij de vreemdelingen en "nieuwe Belgen" van niet-Europese afkomst? En bovendien: wat er gebeurt er met die tienduizenden nieuwe immigranten wanneer het economisch moeilijker wordt en de bedrijven massaal gaan afdanken? De voordelen op korte termijn voor een aantal bedrijven wegen helemaal niet op tegen de enorme financiële en maatschappelijke kost voor de hele gemeenschap.

Wat is trouwens die kostprijs van de immigratie? In dit land is dit een groot taboe, daar mag eigenlijk niet over gesproken worden zonder het etiket "racist" opgeplakt te krijgen. Wat is de economische kost van de enorme werkloosheidscijfers? Hoe zit het met de ziekteverzekering en met onderwijs? Wat is de kost van verloedering en criminaliteit als gevolg van de culturele ontworteling? We zouden eigenlijk een nieuwe denkgroep "In de Warande" kunnen gebruiken om ook dàt eens wetenschappelijk in kaart te brengen.

Vorig jaar 2008 kwamen zoals men weet zo'n 75.000 nieuwe vreemdelingen ons land binnen - en die vestigen zich voornamelijk in Vlaanderen. Dat is een getal in grootorde van alle inwoners van de stad Mechelen. Die 75.000 nieuwe inwoners moeten allen gehuisvest worden, onderwijs en medische zorgen krijgen, maken gebruik van openbaar vervoer enzovoort. En dat allemaal in één van de dichtstbevolkte regio's ter wereld. En toch maakt men ons wijs dat die immigratie noodzakelijk is en enkel positieve gevolgen heeft voor onze economie. Waarbij ik trouwens even beschouwing laat dat de economie van een land ook direct beïnvloed wordt door waarden en normen en mentaliteiten, door criminaliteit, door vervuiling en overbevolking en verkeersproblemen, allemaal fenomenen waar die immigratie niet echt positief toe bijdraagt.

En dan hebben het nog niet over de illegale immigratie en over de massale regulariseringen van illegalen, elk jaar opnieuw 10.000 tot 15.000 nieuwe "individuele" gevallen; allemaal mensen die daarna natuurlijk beroep doen op de snel-Belg-wet en op de gezinsherenigingen. Alsof het allemaal nog niet genoeg is toert minister Turtelboom dezer dagen in verre landen rond om nog meer vluchteligen via "resettlement" naar ons land te halen - de idee om mensen te helpen in hun eigen leefomgeving en cultuur zal vermoedelijk ook al als racistisch omschreven worden. Tenzij mevrouw Turtelboom natuurlijk ook erkent (net zoals de Nederlandse ex-minister Pronk dat voor een paar jaren deed) dat 40 jaar massale ontwikkelingshulp aan Afrika niets heeft opgeleverd, nul komma nul, en dat al die landen er nu véél slechter aan toe zijn dan ten tijde van de verfoeide kolonisatie.Maar dan stoppen we er beter mee en heroriënteren we de hele zaak naar kleinschalige en economisch verantwoorde inititiatieven die wel zoden aan de dijk brengen.

Een mens zou kunnen zeggen, "vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen", maar ik vrees dat ze maar al te goed weten wat ze doen. De politiek correcten gruwen van identiteit, van de verscheidenheid van landen en volkeren, van de culturenrijkdom. En de Franstaligen in dit land voeren in Brussel en elders via hun vreemdelingenlegioen een bewuste, niet gewelddadige maar zeer efficiënte culturele genocide tegen de Vlamingen.

P.S. En onthou maar dat ook LDD pleit voor nieuwe immigratie. Misschien mag Jean-Marie dan weer schaatspistes leveren voor de zeer verbaasde Afrikaanse vluchtelingen, zoals in 2001 toen zijn firma  Kiosk-on-ice een heuse ijspiste mocht leveren aan het asielcentrum in Westende. Dat gebeurde volstrekt onwettelijk zonder prijsvergelijking en met vervalsing van de notulen van het schepencollege van Middelkerke. Kijk er de pers van die tijd maar eens op na.

13:21 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-02-09

Une démocratie de rois nègres

neger

Het Europees Parlement is op dit ogenblik in plenaire vergadering in Straatsburg bijeen. De maandelijkse volksverhuizing richting Straatsburg is bijna afgelopen - volgende donderdag start de Grote Trek in de andere richtingen. "De prijs van de democratie" noemt men zoiets.

Nu rijmt het woord "democratie" wel erg slecht met "Europa". Europa is immers geen democratie. De feitelijke Europese regering, de Europese Commissie, is een college van politiek benoemde hoge ambtenaren die lak hebben aan inspraak en die het vreselijk vinden als ze door de vertegenwoordigers van de domme belastingbetalers op de vingers gekeken worden. Op parlementaire vragen bijvoorbeeld komt meestal een zo nietszeggend antwoord dat het eigenlijk beledigend is - het is Derk-Jan Eppink (in een vorig leven als hoge ambtenaar van de Commissie ooit verantwoordelijk voor het beantwoorden van een aantal van mijn vragen) niet die me zal tegenspreken.

Of neem de "Europese Grondwet". Die wordt in volksraadplegingen in Frankrijk en Nederland naar de prullenmand verwezen. Geen nood, men schaft de Grondwet af, geeft het ding een andere naam "Verdrag van Lissabon", en klaar is kees. Want die Fransen en Nederlanders krijgen natuurlijk geen tweede keer de kans om zich uit te spreken. Wie er wel een tweede kans krijgt, dat zijn de Ieren. Die zullen net zo lang mogen stemmen tot ze murw geslagen "ja" stemmen - en ondertussen trekt niemand zich ook maar een moer aan van hun eerdere neen-stem. De Sovjet-Unie van Europa marcheert verder. Want ze vinden van zichzelf dat ze een punt hebben wanneer ze zeggen: "één landje van enkele miljoenen inwoners mag toch heel Europa niet tegenhouden". Flink. Alleen vergeet men erbij te zeggen dat slechts dit éne landje zich mocht uitspreken en dat ze in de andere landen geen referenda aandurven. Of neem de kwestie Turkije. Iedereen weet dat de Europese burgers massaal tégen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie zijn - maar de onderhandelingen gaan gewoon verder alsof er niets aan de hand is. De vetbetaalde Euromandarijnen weten het heus wel beter dan het klootjesvolk dat hun riante lonen en vergoedingen mag betalen.

Mag ik het tot slot nog eens zeggen? Er is gelukkig in Vlaanderen één eurokritische partij. Op 8 maart congresseren wij te Gent onder het motto "Europa, het volk beslist!". Zorg dat je erbij bent.De zaal moet veel te klein zijn want we laten zien dat het Vlaams Belang er opnieuw stààt.

P.S. En voor ik weeral een klacht van mijn intieme vriend Ndjoko Gaspard de Fustel (zie deze blog, 10 december 2008) aan mijn been heb. De titel "Démocratie de rois nègres" verwijst naar de uitspraak van de voormalige PSC-minister van Justitie Pholien. Deze zou eind de jaren '40 over de naoorlogse repressie in België gezegd hebben: "une justice de rois nègres". Ik vind dat ze die Pholien, posthuum, zijn onschendbaarheid moeten afnemen.

09:13 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-02-09

Lange tenen?

tenen

Om helemaal in de stijl van de grote meester te blijven: "een goed ingelichte bron" meldt mij dat Bart Brinckman van De Standaard boos is omwille van mijn stukje van enkele dagen geleden (25 januari). Ik had het daar over de gewoonte van die journalist om systematisch beroep te doen op jaloerse roddelpraat van laffe anonieme bronnen om zijn stukken (in elk geval die over Vlaams Belang) te kleuren. En op die andere gewoonte van de man om dan die anonieme bronnen wat later te belonen met een interview, een waarderend artikel  of ander lekkers. Dat was naar aanleiding van een stuk van Brinckman waarin hij een anonieme bron over Marie-Rose Morel liet beweren dat ze "geen klop uitvoert" en "zo zot is als een achterdeur" - twee even anonieme als absurde beledigingen die geen enkele kwaliteitskrant ter wereld zou afdrukken, en die zeker geen enkele kwaliteitsjournalist zou gebruiken.  Brinckman beweert nu dat ik mijn voorkennis over de verschrikkelijke ziekte van Marie-Rose gebruik om hem onderuit te halen. Daar gaat het nochtans helemaal niet om, met geen éne letter zelfs in mijn stukje. Ook mocht Marie-Rose kerngezond zijn past het kwaliteitsjournalistiek niet om, zich beroepend op anonieme bronnen, vieze en bovendien bijzonder dwaze beledigingen de wereld in te sturen.

Het valt mij trouwens op dat Bart Brinckman korzelig reageert op een stukje op mijn privé blog, ocharme gelezen door enkele honderden mensen. Maar zij mogen wel op de tienduizenden en tienduizenden exemplaren van hun krant, en nu al jaren aan een stuk, een privé-oorlogje tegen ons uitvechten. Zal ik eens een overzichtje maken van de laster en leugens, de geniepige steken onder de gordel, de brutale inmengingen in het privé leven  van mensen, de beledigende bijnamen (Mata Hari al vergeten?) van de jongste jaren? Dat leidt trouwens tot ongezonde situaties, waarbij een flink stuk van de Vlaamse publieke opinie zich afkeert van "de journalisten" en iedereen over één kam scheert, ten onrechte. Want ik blijf erbij dat de meerderheid van de Vlaamse journalisten - zeker bij de jongere generatie - correcte mensen zijn die hun job doen en die trouwens het volste recht hebben om kritisch over ons te schrijven, zeker indien zij even kritisch zijn tegenover onze politieke tegenstanders. Wat mij betreft is daarmee het incident gesloten. Ik heb gezegd en ik blijf erbij.

P.S. De voorbije dagen druk overlegd met de Europese campagneploeg, vermits we natuurlijk afspraken en meetings moeten herplannen, zeker wat de aanwezigheid van Marie-Rose betreft. U hoort er binnenkort meer van, maar het wordt een spetterende campagne. Men zegt trouwens dat het voor ons "moeilijke verkiezingen" worden. Welnu, ik sta dertig jaar in de partij en ik heb nog nooit gemakkelijke verkiezingen meegemaakt. Ik kan me niet herinneren dat we ooit de fat lady
steun van ziekenfondsen, vakbonden, media of van wat en wie dan ook kregen - niets nieuws onder de zon dus. Aan al degenen die ons al zwaar verlies voorspellen zeggen we: "It ain't over till the fat lady sings!", en dat is pas op 7 juni. Zoek het maar op...

12:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

30-01-09

Beschaafde politiek?

ballen

Vrienden die het, zoals vrienden past, goed met mij voorhebben, zeggen mij dat ik het op deze blog teveel over Marie-Rose heb. Artikel hier, foto daar, en voor je het weet sta je weer in Knack. Bon, er zal wel iets van waar zijn zeker. Waar het hart van vol is en dies meer. Maar ik heb toch de indruk dat er vele Knack-covers zullen nodig zijn om iedereen te kapittelen die dezer dagen via brief, mail, telefoon, bloemen of God weet welk andere middelen laten weten dat ze aan Marie-Rose denken en van haar houden.

Ik weet het, dit is niet het moment noch het onderwerp om aan politiek te doen. Maar toch. In mijn stukje over de ontvangst bij de VRT na het optreden van Marie-Rose in Phara zegde ik reeds hoe aangenaam verrast ik was door de wijze waarop de Vlaams Belang-delegatie daar werd ontvangen door de andere gasten en de mensen van de VRT. En dat was geen "medelijden", vermits slechts een paar intimi toen op de hoogte waren van de ziekte van Marie-Rose. Het is dus perfect mogelijk dat mensen van zeer verschillende overtuigingen, politieke vijanden zelfs, op een correcte wijze als mensen onder mekaar met mekaar omgaan. Eigenlijk zou dat in Vlaanderen altijd zo moeten zijn. Het politieke debat mag en moet scherp en hard zijn, maar dat harde debat mag normale beschaafde omgangsvormen niet onmogelijk maken. 

Het cordon sanitaire, de behandeling van politieke "dissidenten" als pestlijders of criminelen, heeft alles wel beschouwd ook een kanker in onze samenleving doen groeien, een verruwing van de politieke zeden, eigenlijk aan alle kanten van de barricade. Ik gruw van politici die munt pogen te slaan uit dramatische gebeurtenissen. Maar misschien is nu toch het ogenblik gekomen om over alle politieke grenzen heen te bewijzen dat we beschaafde mensen in een beschaafd land willen zijn.

Wat mij betreft: ik blijf wie ik ben, overtuigd Vlaams-nationalist, rechts, graag bereid tot politieke strijd op het scherp van de snee. Maar ik zal nooit weigeren wie dan ook de hand te drukken of in zijn persoonlijk leven het beste toe te wensen. Wie aan politiek doet "met alle middelen", inclusief persoonlijke haat en laster, naamloze roddels of cordon sanitaire toegepast op mensen, zet zich eigenlijk buiten de beschaafde samenleving.

Klinkt dit wat melig? Het weze zo. Denk niet dat de oude strijder moegestreden is, wel integendeel. De campagne voor juni 2009 is begonnen en we zullen er wel degelijk een lap opgeven. En denk eraan: op zondag 8 maart is er ons "Europacongres" te Gent - wie Marie-Rose en daarmee de hele Europloeg een hart onder de riem wil steken houdt deze datum alvast vrij.

P.S. En wat heeft de foto met het artikel te zien? Ach, 't is weer eens iets anders dan altijd Marie-Rose hé.

00:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

28-01-09

Marie-Rose

mrm

Gisterenavond, samen met Philip Claeys, Marie-Rose Morel vergezeld naar de opname van "Phara". Eens te meer versteld gestaan van de professionaliteit van Marie-Rose. De voorbije paar dagen hebben we haar immers met een kleine groep vrienden meer in het ziekenhuis dan elders gezien, met telkens opnieuw slecht en slechter nieuws. Ze is verschrikkelijk ernstig ziek maar liet daar tijdens de opnames niets van blijken. Ze heeft trouwens de voorbije weken zonder verpinken haar programma van parlement en bewegingsleven afgewerkt, enkel verstek gevend wanneer het echt niet anders kon. "Ze voert geen klop uit en ze is zo zot als een achterdeur" schreef de grote Bart Brinckman zaterdag in De Standaard - ik hoop dat hij in de grond zinkt van schaamte, samen met zijn anonieme bron trouwens.

Ook vastgesteld dat mét Marie-Rose heel veel anders is dan zonder Marie-Rose. De VRT is voor ons Vlaams Belangers niet onmiddellijk een bij voorbaat vriendelijke omgeving. Maar daar met Marie-Rose binnenstappen (ook gisteren,toen nog niemand op de hoogte was van wat haar overkomt) breekt blijkbaar vastgeroeste gewoontes. Na de uitzending werd met iedereen nagepraat, correct, beleefd, vriendelijk, zoals het hoort, zelfs onder Vlamingen met soms botsende politieke overtuigingen.

Wat kan ik daar nu nog aan toevoegen? Marie-Rose gaat vechten om te leven. Ik denk dat ze verbaasd zal opkijken hoeveel vrienden ze heeft. De zwijgende meerderheid van het Vlaams Belang in elk geval.

www.marie-rosemorel.be

07:53 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

27-01-09

Heeft Luk Van Nieuwenhuysen spijt?

lukvnh

Zelfs voor politici zijn er dagen dat het schijnboksen van het dagelijkse politieke bedrijf maar een bijzonder futiel spektakel blijkt. Dit zijn van die dagen, maar een politieke blog dient vanzelfsprekend niet om privé-toestanden te etaleren. En bovendien: the show must go on, en dus deed ik het afgelopen weekeinde weer een mini-toer van Vlaanderen, te gast op verschillende nieuwjaarsrecepties van Vlaams Belang-afdelingen.

 "The show must go on" zegde ik, maar dat klinkt veel te negatief, een beetje als een verplichting. Het tegendeel is waar. Ik heb de voorbije dagen in Schilde, Schoten, Brugge, Kapellen en Brussel opnieuw ondervonden dat het Vlaams Belang - gelukkig - geen partij als alle andere blijft. Ik heb in totaal honderden mensen ontmoet die voor mij veel meer dan politieke overtuigingsgenoten zijn: strijdgenoten, kameraden, veel mensen die hun "kopstukken" graag zien - en het vice versa telt in elk geval voor mij ook. Er zijn zelfs kopstukken die mekaar graag zien, ook al geen zeer verspreid fenomeen in politieke partijen; ik heb bijvoorbeeld de voorbije dagen heel veel gedacht aan vriend Luk Van Nieuwenhuysen die bij de volgende verkiezingen geen nieuw parlementsmandaat ambieert. Luk is de man die mij in oktober 1977 een lidkaart verkocht van de door Karel Dillen pas opgerichte Vlaams Nationale Partij - ik hoop maar dat hij daar achteraf niet teveel spijt van gekregen heeft, want Luk is een buitengewone mens wiens oordeel voor mij zwaar weegt en die we in het Vlaams Parlement verschrikkelijk zullen missen. Ik kom daar nog wel eens op terug.

Op de receptie (met héél veel volk) in Brugge was ook mijn eigen moeder weer van de partij. Ze wordt dit jaar 88 - ik vrees al voor een nieuwe "story" in de "knack", want we weten dat zelfs getallen politiek niet correct kunnen zijn.

Volgend weekeinde sluiten we stilaan (maar nog niet helemaal) de reeks nieuwjaarsrecepties af. U bent hartelijk welkom:

- Vrijdag 30 januari om 20u in Zwijndrecht, kantine van het Sportcomplex Kerkenkouter

- Zaterdag om 20u in Liedekerke en nadien in Kruibeke (info volgt).

En ik blijf erbij, zeker nu ik omzeggens elke dag de inzet en strijdvaardigheid van onze mensen meemaak: we gaan er een lap opgeven op 7 juni.

Morgen is er ander nieuws, vrees ik.

10:03 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

25-01-09

Moedige anonieme bronnen

Brinckman

We hadden hem eigenlijk niet gemist, maar bij de krant De Standaard is politiek journalist Bart Brinckman terug van weggeweest, en dat zullen we geweten hebben. Brinckman is de kampioen van de geniepige vuile oorlog tegen het Vlaams Belang. Zijn specialiteit is het zich beroepen op de anonieme bron: men zegt, een insider weet, diverse bronnen bevestigen, een ingewijde ontkent, en meer van dat fraais. Behoorlijke journalisten zouden de zielige lafaards die anonieme informatie en vooral desinformatie verstrekken slechts misprijzen en negeren. Niet zo Bart Brinckman echter - soort zoekt soort zeker?

Politici moeten natuurlijk met de pers omgaan, ook wanneer die pers vijandig gezind is. Journalisten zijn trouwens in de eerste plaats ook mensen waarvan de meesten in eer en geweten hun job doen. Ik mag zeggen dat ik heel wat persmensen - in dit politiek-correcte klimaat bijna per definitie politieke tegenstanders - persoonlijk ken, dat ik er een aantal als mens heb leren appreciëren, en dat ik altijd mijn best heb gedaan om met allen correcte relaties te onderhouden. Ook met Bart Brinckman vanzelfsprekend. Maar ik heb nooit begrepen waarom sommige collega's (van alle partijen jammer genoeg) het nodig vinden om juist bij die man te biecht te gaan. De tactiek is bekend: men doet enkele verklaringen "off the record", en dan een aantal andere "on the record"; voor de schadelijke coctail zorgt gifmenger Bart Borgia Brinckman wel. Niet zelden wordt de tipgever dan een paar weken of maanden later beloond met een groot artikel of interview: bloedgeld noem ik dat.

Vorige zaterdag was het dus weer prijs met een geniepig stukje van Brinckman in De Standaard. "Een ingewijde" vertelt daar dat "Morel zo zot is als een achterdeur" en "geen klap uitvoert" - en dat is nog maar het begin. Ja, zo kan ik het ook natuurlijk. Is er nog plaats bij De Standaard voor een Brinckman-imitator? "Iemand die het echt wel kan weten" heeft me namelijk verteld dat het juist Brinckman zélf is die zo zot is als een garagepoort. "Een goed ingelichte bron" bevestigt me dat hij omwille van verlatingsangst zijn kenmerkende rode schoentjes mee in bed neemt. "Iemand van de hoofdredactie van De Standaard" poneert dat zijn collega's Brinckman heus liever kwijt dan rijk zijn. Moet ik verder gaan, of mag ik nù reeds aan de slag bij de Vlaamse kwaliteitskrant?

En een goede raad aan mijn collega's: geef in Godsnaam geen munitie aan onze politieke vijanden. Het siert niemand kwakkels te lanceren die kant noch wal raken en enkel tot doel hebben strijdgenoten te beschadigen. Jaloersheid is een slechte raadgever.

 

21:20 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

23-01-09

Euro-onbeschofteriken

neyts

Bij de SP.a is de kogel door de kerk. Het immer vrolijke en zelfrelativerende lachebekje Mia De Vits (ze verspreidt net zoveel menselijke warmte als Luc Cortebeeck - zouden ze daar bij de vakbond cursus in volgen?) wordt als lijsttrekster voor de Europese lijst vervangen door Kathleen Van Brempt.

Voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel verschil welke SP.a collega naar het Europees Parlement gaat. Ze zeggen toch geen woord tegen ons, knikken nooit eens goeiendag, behandelen ons als vervuilde lucht. Ze staan met die merkwaardige houding niet alleen trouwens. VLDster Annemie-het-woord-bescheidenheid-staat-niet-in-mijn-vocabularium-Neyts gaat er in interviews trouwens prat op dat ze nooit een Vlaams Belang collega groet. Ze beweert zelfs eens de straat te zijn overgestoken om iemand van ons niet te moeten kruisen. Een verzetsdaad die m.i. niet enkel met een Minister van Staatstitelke moet beloond worden.

Stoort mij dit? Ochottekes, het zegt allemaal veel meer over hen dan over mij, de slecht opgevoede sukkels. Maar wanneer U ze nog eens bezig hoort over "vrede in het Midden-Oosten", "luisterbereid zijn", "dialoog", "respect voor andersdenkenden" en meer van die modewoorden, weet U meteen wat U ervan kunt denken. Ze hebben in eigen land nog niet de meest elementaire beleefdheid om een andersdenkende collega zelfs maar te groeten - maar ze gaan wel lessen in wereldvrede preken.

mr vakbond

Inmiddels mag U nu reeds vrijhouden: zondag 8 maart, "Europa, het volk beslist!" congres te Gent - met Marie-Rose Morel (op de foto met ABVV-petje!), Philip Claeys, Koen Dillen, Marijke Dillen, en vele anderen. We geven er een lap op!

19:28 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

22-01-09

Dit weekeinde niets bijzonders te doen?

Politici zullen het weten, nieuwjaar duurt steeds langer. De nieuwjaarsrecepties toch in elk geval, deze keer gepland tot minstens halverwege februari - mooi op tijd om door de prille lente-ontmoetingen opgevolgd te worden. Vermits een mens niet op verschillende plaatsen tegelijk kan zijn beperk ik mij tot de recepties van lokale afdelingen van het Vlaams Belang. Het woord "receptie" is trouwens niet zo goed gekozen; het gaat om strijdbijeenkomsten waar politieke vrienden en kameraden mekaar bij een glas (en een toespraak) ontmoeten en wat energie opdoen voor de campagne die voor de boeg ligt. Wat mij betreft, het gebeurt wel eens dat ik niet overenthousiast naar zo'n bijeenkomst vertrek, wat moe of verlangend naar een avond thuis bij de kinderen. Maar eens ter plaatse valt dat allemaal van me af. Ik voel me thuis bij onze militanten en ben verschrikkelijk dankbaar voor al het werk en al de inzet van die mensen. En ik voel overal een vaste wil om al die "peilingen" op 7 juni te verwijzen naar waar ze thuishoren: de prullenmand.

Is uw agenda voor volgend weekeinde nog niet helemaal vol? Dan bent U van harte welkom:

* Vrijdag 23 januari, 19u30, Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde

* Zaterdag 24 januari, 20u, Zaal De Poort, Markt te Schoten

* Zondag 25 januari, 11u, zaal De Polder, Stokerij 2 te Dudzele-Brugge; en nadien om 15u in Kapellen, zaal Den Biz (gemeentelijk jeugdcentrum)

gr2006

Zondagmorgen in Dudzele-Brugge gaat het om de nieuwjaarsreceptie van mijn eigen regio. We beschikken in Brugge over een formidabele vriendenploeg bestuursleden en mandatarissen (8 gemeenteraadsleden en 2 OCMW-raadsleden). Wie hen een hart onder de riem steken wil is zondag méér dan welkom.

10:14 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

21-01-09

François Mitterrand, een biografie

Mitterrand

Heden door omstandigheden het grootste stuk van de dag doorgebracht in een ziekenhuis, en dus word ik, Alice Nahon indachtig, laat op de avond geconfronteerd met mijn eigen belofte om deze blog "met de regelmaat van een Zwitserse klok" te voeden - terwijl de politiek vandaag nochtans echt niet mijn eerste zorg was.

Maar "every cloud has a silver lining". Elk nadeel heeft zijn voordeel. Gedwongen nietsdoen bracht mij de gelegenheid alvast een paar honderd bladzijden ver te geraken in het pas verschenen "François Mitterrand, een biografie" van Vincent Gounod (uitgeverij Aspect). Bij mijn weten is dit in het Nederlandse taalgebied de eerste ernstige biografie van de 10 jaar geleden overleden Franse president. Een mooi ingebonden turf trouwens, ruim 630 bladzijden, met een omstandig voetnoten- en bibliografisch register en bovendien (hoewel het vermoedelijk om een vertaling gaat) in een zeer behoorlijk Nederlands.

Zoals gezegd, ik ben nog maar een paar honderd bladzijden ver, maar ik kan moeilijk mijn waardering voor dit boek stil houden. Het is zonneklaar dat de auteur ervan veel respect heeft voor de ex-socialistische president Mitterrand - en dat mag natuurlijk, het staat ieder vrij hem daarin al of niet te volgen. Maar dit is zeker geen hagiografie. Het is een intrigerende karakterschets van een merkwaardige mens in een merkwaardige tijd, één van de zeldzame Nederlandstalige biografieën die hoofd- en bijzaak niet door mekaar haspelen, en tegelijk een politico-historische (en zeker niet politiek-correcte!) schets van Frankrijk in de 20ste eeuw.

Wie mij de komende dagen in de trein van en naar Brugge tegenkomt, gelieve niet te storen tot ik deze turf uit heb. Met dank.

En vanaf morgen doen wij opnieuw ons best om het hoofd bij de politiek te houden, beloofd. 

22:30 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-01-09

Happart vraagt nooit waar het geld vandaan komt.

happart

In november vorig jaar weigerde de Europese Rekenkamer om de rekeningen 2006 van de Europese Unie goed te keuren. Dat kan als eens gebeuren, hoor ik U zeggen. Tja. Probleem is natuurlijk dat dit het veertiende (!) jaar op rij was dat de Rekenkamer de rekeningen van de EU niet kon goedkeuren. Volgens de auditeurs worden vele EU-uitgaven niet regelmatig beheerd en zijn voor heel wat uitgaven geen wettige grondslagen. En dat dus al veertien jaar op rij.

Voor alle duidelijkheid: de Rekenkamer spreekt zich daarbij niet uit over de overdadige lonen en vergoedingen die de Euro-idealisten zichzelf toekennen. Het gaat enkel over de vele gevallen van fraude en diefstal, en over compleet oncontroleerbare besteding van gemeenschapsmiddelen, zeg maar belastinggeld.

Er zit ook in dit Europees dossier alweer een flinke Vlaams-Waalse kwestie. De Walen krijgen immers niet enkel miljarden Vlaams geld in de pollen, ze krijgen ook "Europees" geld. En het gaat niet over wat zakgeld. In de periode 2000 tot 2006 kregen ze in het kader van de Europese structuurfondsen een kleine 837 miljoen euro (33,5 miljard oude franken) toegestopt. Voor de lopende periode 2007-2013 gaat het over een slordige 638 miljoen euro (25,5 miljard frank) via het Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Waar gaat al dat geld in Godsnaam naartoe?

Een voorbeeld. De stad Charleroi kreeg van de Europese fondsen 12 miljoen euro. Daarmee werden onder meer dure diners en reizen allerhande gefinancierd - bijvoorbeeld een peperdure jachtpartij van een aantal PS'ers in Wit-Rusland. De huidige voorzitter van het Waals parlement, de beruchte José Happart, was één van de gelukkige deelnemers. Daarover zegde hij dat hij principeel nooit vraagt waar het geld vandaan komt. Ja, er zijn nog mensen met principes!

Zoals reeds gezegd: er zit ook in dit dossier weer een Vlaams-Waalse kwestie. De Vlamingen zijn immers netto-betalers aan de Europese Unie (dat betekent dat wij van de Europese subsidies allerhande veel minder terug ontvangen dan wij aan Europa bijdragen). Vermoedelijk zijn wij zelfs de grootste netto-betalers van heel Europa! En opnieuw zijn de Walen bij de ontvangers. Niets nieuws onder de zon, de lijdzame Vlamingen laten zich immers altijd doen - ze zijn toch zo gelukkig dat ze de tot de beste leerlingen van het Europese klasje gerekend worden.

eurocraten

Europa is een mooi ideaal. Maar de Europese instellingen zijn Augiusstallen die moeten uitgemest worden.

17:06 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |