06-05-09

Le Pen 100 jaar? Dan nog niet!

172476-50ad92e87cf435a631b36c279621acb4
Wat te verwachten viel is vandaag ook gebeurd, zij het in alle diskretie. Men wurgt in stilte. Ik meldde hier eerder reeds (zie deze blog, 25 maart 2009) dat de politiek-correcte meerderheid van het Europees Parlement met grote weerzin de dag tegemoet zag dat Jean-Marie Le Pen in juli wellicht als ouderdomsdeken het nieuw verkozen parlement plechtig zou mogen openen. Het was vooral de bijzonder sinistere Martin Schulz ("geknipt voor de rol van Kapo in een concentratiekamp" dixit Berlusconi), fractieleider van de socialisten, die daartegen tekeer ging als een duivel in een wijwatervat. Op de Groenen na hadden de andere fracties eerder terughoudend of zelfs ronduit negatief gereageerd. Het reglement van het parlement wijzigen omwille van één persoon, dat was toch geen gezonde situatie, oordeelde men verstandig. Bovendien is die plechtige opening van het parlement een puur formele aangelegenheid waarbij de voorzitter niet eens de kans krijgt om zelfs maar een korte politieke boodschap te formuleren. Een traditie afschaffen om één enkele 81 jarige man te treffen, kom zeg...

Maar zoals zoals we het hier in het Europees Parlement gewoon zijn, is de politieke moed van de "rechterzijde" van korte duur gebleken.

Vandaag werden omzeggens "stoemeling" twee socialistische amendementen toegevoegd aan het verslag Corbett dat de interne werking van het straks nieuwe verkozen Europees Parlement moet regelen. En zie, al die flinke liberale en christendemocratische parlementsleden stemden braafjes mee met de linkerzijde: vanaf juli wordt het parlement geopend door een ex-voorzitter of ex-ondervoorzitter. Jean-Marie Le Pen mag honderd jaar worden, dan nog zal hij zelfs niet één seconde op de tribune van het parlement plaatsnemen.

Oef! Net op tijd. De democratie is gered. Of hoe een parlement zichzelf hopeloos belachelijk maakt...

Stelt zich daar nog iemand de vraag of men echt niets beters te doen heeft?

18:53 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

05-05-09

Beslissende jaren

De voorbije dagen waren bijzonder druk, en dan durft deze bescheiden blog daar wel eens het slachtoffer van worden... Mijn verontschuldigingen aan de trouwe bezoekers!

IMG_7830

Maar er waren mooie dagen bij! Op vrijdag 1 mei vele duizenden enthousiaste Vlaams Belangers bij mekaar voor een groot politiek familiefeest aan de Antwerpse kaaien. En vorige zondag, voor mij na "de zevende dag",  op initiatief van het KVHV ook al een paar duizend overwegend jonge Vlamingen met leeuwenvlaggen en radicale leuzen door Brussel, dat was lang geleden en het deed deugd aan het hart.

Maar het is niet allemaal goed nieuws. In Nederland (waar tegenwoordig veel minder verstikkende politieke correctheid heerst dan bij ons) verscheen vorige maandag een rapport van het Rotterdamse COS, het Centrum voor Onderzoek en Statistiek. Daaruit blijkt dat uiterlijk in 2012 de meerderheid van de inwoners van Rotterdam uit "allochtonen" zal bestaan.

(Voor alle duidelijkheid: het COS rekent tot allochtonen: mensen waarvan ten minste één ouder in het niet-Westerse buitenland is geboren. Tot de categorie niet-Westers behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. In deze statistiek zijn dus heel dikwijls NIET de mensen van tweede, derde en zelfs vierde generatie gerekend...)

In 1990 was 60% van de Rotterdammers autochtoon, vandaag is nog maar 52% van de Rotterdammers geboren met een Nederlands paspoort. Na de Nederlanders zijn de Surinamers in de stad de grootste etnische groep, gevolgd door de Antillianen en Marokkanen. Rotterdam telt nu 30% meer Antillianen en 26% meer Marokkanen dan tien jaar geleden.

In de leeftijdscategorie nul tot veertien jaar is vandaag reeds 62% allochtoon...

Deze cijfers voor Rotterdam bevestigen enkel wat we zelf weten en zelf aan de lijve ondervinden, onder meer in Brussel. Het immigratieprobleem groeit ons boven het hoofd en dit kan niet anders dan zeer slecht aflopen. Het is wettelijk verboden een verband te leggen tussen immigratie en criminaliteit - maar ik stel toch maar vast dat nog niet zo lang geleden buschauffeurs niet bang waren om in hun bus te stappen, of politieagenten niet bang om op patrouille te trekken. Het verband legt U zelf maar, naar eigen Godsvrucht en vermogen.

En het gaat trouwens niet enkel om criminaliteit. Vanzelfsprekend zijn ook de meeste niet-Europese immigranten geen boeven. Het zijn wel mensen die terechtkomen in een continent met kort geleden 20 miljoen werk´lozen, vandaag allicht al dichter bij de 25 miljoen werklozen. Het zijn wel mensen met een eigen cultuur, eigen gewoonten, een eigen arbeidsethiek, een eigen kijk op man-vrouw verhoudingen, een eigen godsdienst - en die eigenheid botst zeer dikwijls met wat wij daarover denken. Wanneer die vreemdelingen een meerderheid worden breekt ook de tijd aan dat wij ons moeten aanpassen aan hen en dat de basisregels van onze beschaving verpulverd worden.

Wat zegt Verhofstadt ook al weer? "Identiteit bestaat niet". Wat zegt Jean-Marie Dedecker? "Ik ben grote voorstander van meer immigratie en open grenzen."

niqaab
En wat zegde Paul-Henri Spaak destijds? "Nous avons peur!".

In elk geval zullen de komende decennia beslissende jaren worden.

17:52 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

30-04-09

Ruzie in de Eurofractie!

vanhecke_feature
Gevloerd door De Morgen.

Het ziet er niet goed uit voor mij. Enkele dagen geleden kreeg ik in een onafhankelijk onderzoek nog de hoogste score ("vijf sterren", zie stukje op deze blog 24 april) voor mijn inzet als Europees Parlementslid, maar vandaag maakt de objectieve kwaliteitskrant De Morgen brandhout van mij: nul punten. Allé, had het nu nog één geweest, of een halveke. Maar nul... Ja, dat is niet veel hé.

vanhecke_thumb
Ze hebben me vast.

En het zit er al bovenarms op in onze (tot nu toe) kameradenploeg van de Europese fractie. Philip Claeys is boos op mij omdat hij van De Morgen één krijgt en hij eigenlijk ook liever nul gekregen had. "Een grove onrechtvaardigheid" fulmineert hij, alsof ik er iets kan aan doen. Als dat maar goed afloopt. En Koen Dillen is ook al mistevreden, want die heeft wél een halveke gekregen en ook hij had liever helemaal niets.

Ja, jongens ik zal het jullie wel leren hoor. Een eerste stap in de goede richting is een conflict met de ouwe, verzuurde rakker Pol Goossens. De man is tot twee keer toe bijna in handgemeen met mij geraakt. Een eerste keer toen een persconferentie met Jean-Marie Le Pen in het Europees Parlement werd belegerd door honderden zeer agressieve linkse tegenbetogers. Goossens (toen hoofd "Europa" voor Belga) verloor toen alle zelfbeheersing en hitste als een echte verklikker de tegenbetogers op door ook mij aan te duiden als "a fascist leader". De tweede keer was tijdens een ontmoeting in de persruimte van het Europees Parlement, toen hij als enige weigerde mij als begroeting de hand te drukken. Dàt is het soort gasten dat nu de puntjes en de sterretjes mag uitdelen. Doorspoelen.

En "De Standaard" komt er ook nog aan. De vaste Europa-correspondent daar heeft de voorbije vijf jaren niet één keer gesproken met zelfs maar één van onze Europarlementsleden. Méér, hij heeft ons zelfs niet één keer gegroet bij het passeren in de gangen...

Er is maar één ding dat ze niet kunnen vervalsen, en dat zijn de cijfers: het aantal tussenkomsten, de parlementaire vragen, de interpellaties. Merkwaardig toch dat de drie musketiers met de nul-tot-bijna-nul cijfers daar het allerbeste scoren.

orde
P.S. Maar God slaat niet of Hij zalft!
Zopas kreeg ik een fax van de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat ik in aanmerking kom voor "een onderscheiding in de Nationale Orden" - eindelijk de erkenning die ik verdien. Hmm. Jammer genoeg wordt er wel aan toegevoegd: "De weigering van een decoratie in de Nationale Orden is onherroepelijk en heeft tot gevolg dat de betrokkene nooit meer voor een benoeming of bevordering in deze Orden kan worden voorgedragen." Oók dàt gaat aan mijn neus voorbij, vrees ik.

12:22 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

27-04-09

Marie-Rose: We zijn toch geen mietjes!

20050315-marierose-morel
Vandaag - niet voor de eerste keer - rare toeren meegemaakt met Marie-Rose. Deze ochtend was er eerst nationale campagnewerkgroep en daarna partijbestuur. Deze middag om 17u moest ik in Schoten zijn voor een dubbelinterview (lijsttrekker-lijstduwer Europa), samen dus met Marie-Rose Morel. Niets bijzonders zult U zeggen, maar dat is dan weer eens buiten de waardin gerekend.

Marie-Rose onderging deze namiddag de eerste in een reeks van 50 zware bestralingen. Heel optimistisch had ze toch het interview toegezegd, er zoals gewoonlijk van overtuigd dat ze alles aankan. Ik ben daar trouwens, wat haar betreft, ook hoe langer hoe meer van overtuigd, maar dat is een ander verhaal.

Het ging echter al mis toen ik haar in Leuven ging ophalen. Heel stilletjes (dat zijn we van haar zéker niet gewoon!) en wit rond de neus stapte ze in de auto. Het was de bedoeling om nog even het interview voor te bereiden, maar daar is alvast niets van in huis gekomen. Integendeel. De enige woorden die haar nu en dan over de lippen kwamen waren "nù stoppen!", waarna ik nog net de kans kreeg om de wagen langs de kant van de snelweg te plaatsen. De rest bespaar ik U.

Nog voor we Schoten binnenrijden heb ik heus wel door dat mijn lijstduwster écht wel ziek is, en wil ik het interview afbellen. Maar neen dus. "We zijn toch geen mietjes", klinkt het tussen misselijke buien in. Het interview en de foto's gaan dus door, 100% politiek over de Europese tema's, zoals afgesproken. De zeer vriendelijke journalist en de al even vriendelijke fotografe zien wel dat er iets mis is, maar hebben engelengeduld en blijven op en top professioneel. Ik heb het er wat lastiger mee.

Aan het einde van het gesprek vraagt de journalist of Marie-Rose nooit aan opgeven denkt, of aan het even staken van de politieke strijd. Ze antwoordt dat ze niet zou kunnen leven met de idee niet àl het mogelijke voor haar ideaal te hebben gedaan, "want er staat zoveel op het spel voor ons land en voor ons volk". En dan bedenk ik bij mezelf wat Jean Ferrat zo mooi bezong: "la femme est l'avenir de l'homme".

Hoe dan ook, dit blijft een interview om nooit te vergeten. Binnenkort te lezen in "De  Zondag", terwijl U van uw ontbijt geniet.

En Marie-Rose heeft nog 49 bestralingen voor de boeg, en 6 chemo's tussenin en nog wat andere behandelingen. Daar zal ik toch regelmatig aan denken, de volgende campagnedagen wanneer het me misschien allemaal wat teveel wordt: niet klagen en niet zagen, want we zijn inderdaad geen mietjes!

22:40 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (17) |  Facebook |

24-04-09

Uw vijfsterren-europarlementsleden...

vijf sterren
Op de webstek www.parlorama.eu wordt een soort klassement voorgesteld van in totaal zo'n 900 leden van het Europese parlement over de voorbije vijf jaren. Dat klassement vertoont véél gebreken. Men houdt bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat niet-ingeschreven parlementsleden (zoals uw Vlaams Belangers die niet tot een erkende fractie behoren) in de plenaire vergadering geen amendementen mogen indienen, of daarbuiten geen of nauwelijks verslagen op hun naam mogen zetten, zodat zij daarbij ook geen "punten" kunnen verdienen. Men houdt merkwaardig genoeg ook geen rekening met het aantal effectieve tussenkomsten in de plenaire vergadering - waar wij met voorsprong tot de allerbesten van het parlement behoren. Men houdt ook geen rekening met het politiek werk buiten de parlementsgebouwen. Het is dus allesbehalve een perfect klassement.

Met dit voorbehoud meld ik toch graag dat uw 3 Europarlementsleden het zeer behoorlijk doen. Op een totaal van 900 leden staan wij respectievelijk 31ste (Philip Claeys), 36ste (uw dienaar) en 48ste (Koen Dillen); bij de Vlamingen staan we op plaatsen 2,3 en 4 op 13 en alle drie krijgen we hoogste quotering: 5 sterren. Dat ik dit nog beleven mag :-)

2n sterren

(Op oudere afbeelding van anti-fascistisch front nog maar 2 sterren, nieuwe pet met vijf grote sterren in de maak!)

Nogmaals, we moeten dat allemaal met een flinke korrel zout nemen. De wetenschappelijke waarde van zo'n klassement is zeer betwistbaar. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de wetenschappelijke waarde van het natte vingerwerk en de persoonlijke voorkeuren van de klassementen die pakweg in De Standaard of De Morgen verschijnen, en waar de Vlaams Belangers steevast tot parlementaire "Untermenschen" worden verklaard. Of niet soms?

11:53 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

23-04-09

60 miljoen nieuwe immigranten nodig?

immigration250_250
Het zijn hoogdagen voor het Europees Parlement. We zijn weer in plenaire zitting in Straatsburg bijeen, en zoals in alle parlementen vlak voor een "reces"worden er vele tientallen rapporten doorgejaagd. Deze middag stemden we onafgebroken en in koerstempo van 12u tot 14u45, zonder twijfel méér dan 1000 stemmingen, de ene al nuttiger dan de andere. Dit parlement wordt trouwens wel eens meer tot een soort stemmachine omgetoverd, waarbij parlementsleden urenlang telkens opnieuw de stemknopjes indrukken, meestal zonder eigenlijk te weten waarover het gaat.europees_parlement_anp-9450

Wat U in de vaderlandse pers ongetwijfeld nergens lezen zult, is dat we gisteren het verslag Busuttil stemden, genoemd naar de verslaggever Simpon Busuttil, een vriendelijke Maltese collega. Dat verslag over "een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa" is nochtans een fundamenteel verslag over een fundamenteel onderwerp. En het is een angstaanjagend standpunt vanwege het Europees parlement! Men herneemt er kritiekloos het absurde idee van de Europese Commissie als zou Europa rond 2050 nood hebben aan 60 miljoen immigranten - is er een dokter in de zaal? Meest opvallend is echter dat men een radicaal standpunt inneemt over de zogenaamde "blue card". Die blue-card is een verblijfsvergunning die in principe toegestaan wordt aan hooggeschoolde immigranten die in Europa een nuttige bijdrage tot onze economie zouden leveren. En wat te verwachten was gebeurt nu ook: het parlement roept op om deze blauwe kaart niet te beperken tot hoogopgeleiden maar om deze nu uit te breiden tot "overige arbeidscategorieën, zodat niet-reguliere immigratie en uitbuiting van immigranten zonder documenten efficiënt kunnen bestreden worden". Jawel, U leest het goed: we gaan illegale immigratie bestrijden door ze legaal te maken. Geniaal! Een continent met 20 tot 30 miljoen werklozen gaat nog miljoenen nieuwe laaggeschoolden importeren. Om de pil te vergulden pleit het verslag ook wel voor strenge grenscontroles en een terugkeerbeleid voor illegalen, maar dat zijn natuurlijk maar doekjes voor het bloeden.

Het verslag werd op een drafje gestemd, met 485 stemmen voor en slechts 110 stemmen tegen. Bij de pro-stemmers (op uw drie VB'ers na, vanzelfsprekend!) àlle aanwezige Vlaamse parlementsleden: CD&V'ers Belet, Dehaene en Thyssen; VLD'er Sterckx (Neyts en Van Hecke waren er niet); SPa'ers Van Lancker; El Kadraoui en De Vits; NVA'ster Brepoels.

Wie vindt er nog dat het Europees Parlement méér macht krijgen moet?

16:38 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-04-09

De dief roept "houd de dief!"

dedecker_12
Er is voorlopig één grote winnaar in heel de zaak "Dedecker-De Gucht" van de voorbije dagen, en dat is natuurlijk Jean-Marie Dedecker. Indien het zijn bedoeling was zich in een schijnbare één-tegen-allen positie te wringen is hij daarin alleszins geslaagd, en dat is electoraal een goede uitgangspositie. Voor wie er mocht aan twijfelen: heel veel Vlaamse kiezers hebben zo de buik vol van de arrogantie van De Gucht en tutti quanti dat ze het gebruik van een privé-detective niet echt afkeuren, en een beetje als een noodzakelijk kwaad zien. Ze hebben immers in de zaak van de voorkennis over het Fortisdebacle gezien dat het Belgische gerecht merkwaardig meegaand is wanneer het de familie De Gucht betreft (enkel Vlaams Belang blijft trouwens op deze nagel kloppen). Electoraal voorlopig 1-0 voor JMDD dus. Maar... want er is inderdaad een grote "maar".

Op dit ogenblik lijkt het er voor veel mensen nog op dat van alle kanten op Dedecker geschoten wordt omdat hij als een soort moderne Robin Hood misbruiken aan de kaak stelt en de belangen van de kleine man verdedigt. Het probleem is natuurlijk dat in dit geval de realiteit wel bijzonder scherp afwijkt van de perceptie. Jean-Marie Dedecker is geen Robin Hood. Het is een man met een onmiskenbaar communicatief talent maar zonder echte idealen; tenzij men eigenbelang als een ideaal gaat beschouwen. Hij doet zich voor als de witte ridder tegen de "sale and lease back"-operaties die hij verdorie in het parlement mee goedkeurde. Hij speelt de koene republikein maar kirt als een verliefde puber, een lakei, als hij in Laken op de koffie mag. Hij beweert corruptie te bestrijden maar in Oostende en brede omgeving gonst het van de verhalen over zijn bijzonder lucratieve vermenging van privé-belangen en politieke bezigheden. De historie van de schaatspiste voor de Afrikaanse asielzoekers (zie deze blog 8 februari 2009) is in dat opzicht bijzonder kenschetsend - al geef ik toe dat zelfs ik niet op de hooge was van het feit dat JMDD zijn arbeiders... 1 euro per uur betaalde. Dedecker verandert ook van standpunt als van onderbroek: voor én tegen vreemdelingenstemrecht, voor én tegen de EU-toetreding van Turkije, een windhaan is een stabiele vaste constructie in vergelijking met de opeenvolgende overtuigingen van JMDD. Er is dus wel degelijk een mààr. Hoe lang duurt het vooraleer kiezers de vele donkere kanten van de figuur JMDD niet enkel en alleen als elementen van een politieke afrekening zien maar zich ook zélf vragen gaan stellen?

Dedecker maakt zich tegenwoordig ook druk over het boekje dat eind deze maand verschijnt en waarin zijn donkere kant wat belicht wordt. Hij keelt dat zijn privé-leven geschonden wordt - wat natuurlijk merkwaardig is vanwege een man die zijn paladijn Jurgen Verstr€p€n breedlachend toestond een vies roddelboekje over de privé-levens van ondergetekende en Marie-Rose Morel te publiceren. Toen heette het (in Dag Allemaal) dat er helemaal niets was om zich van te distantiëren. Nu plots moet men van het privé-leven van mensen afblijven. Ach, dat Dedecker wel eens mensen tegen de grond slaat, zijn vriendin als politieke medewerker laat betalen en in nogal wat minder propere zaakjes betrokken is, eerlijk gezegd, om dat te weten heb ik geen boekje nodig.

Ten gronde is er natuurlijk iets helemaal anders aan de hand. De economische crisis slaat ook in Vlaanderen bijzonder hard toe. Gisteren Philips, vandaag Bosch Tienen. Ons land verzinkt in totale politieke en economische besluiteloosheid omdat België nu eenmaal onbestuurbaar geworden is. In tijden van groei valt dat nog wat mee, in tijden van crisis wordt dat een ramp. We hebben een vrije Vlaamse staat nodig om voor onze welvaart en onze werkgelegenheid te vechten. Maar ondertussen dreigen straks tienduizenden ontredderde kiezers hun vertrouwen te schenken aan JMDD, de dief die "houd de dief" roept, een man die zijn kiezers nog sneller zal bedriegen dan pakweg Verhofstadt of Leterme. Wait and see.

16:31 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

17-04-09

Een dag in Denemarken

Ik hoop dat U het mij gunt. Vandaag maar een halve dag gewerkt, en de namiddag doorgebracht met mijn (grote!) kinderen - het was làng geleden dat we nog eens voltallig waren en déze jongen heeft er alvast van genoten.

En morgen gaan we hierheen:

Kommende arrangementer

18. april kl. 13-17 i Vartov - Nazister eller hva'?
Mød Vlaams Belang i Trykkefrihedsselskabet og døm selv. Beskyldningerne fyger, når talen falder på Vlaams Belang – det belgiske politiske parti, der kæmper for Flanderns uafhængighed. Ofte fremstilles partiet som racistisk, fremmedfjendsk eller rent ud nynazistisk

images
U heeft het al begrepen, deze ochtend moest ik eerst nog werken aan mijn toespraak voor morgen in Kopenhagen. Filip Dewinter en ikzelf zijn daar te gast op het colloquium van de (Danish) Free Press Society. We spreken er over "The state of democracy and free speech in Belgium", en we zullen er niet naastslaan, wees gerust. Eerdere gasten van de Free Press Society waren Geert Wilders, Gregorius Nekschot, Bat Ye'or, Kurt Westergaard (de cartoonist van de Mohammed-tekening die hele rel van de "Deense cartoons" in gang zette), en ander politiek niet-correct en dus goed volk.

Jammer dat dit colloquium midden de drukke kiescampagne valt, anders was ik graag - op eigen kosten, ik ben geen Waals parlementslid en al evenmin werkzaam bij de Vlaamse Watermaatschappij - een paar dagen langer in Kopenhagen gebleven. Ik heb bijzonder goede herinneringen aan de korte week dat ik er begin de jaren '90 met Karel Dillen was. Nu wordt het morgenochtend vroeg door en zondag vroeg al terug - maar we klagen niet, zéér integendeel.

Reizen, zelfs een korte vlucht naar Kopenhagen, biedt het grote voordeel van tijd om ongestoord te lezen. In mijn handbagage zit een boekje dat ik morgen voor de derde keer zal herlezen: "A month in the country" van J.L. Carr. Mocht U het mij vragen, misschien wel het meest perfecte juweeltje van de recente (1980) Engelse literatuur. Ja, er is méér in het leven dan partijpolitiek, gelukkig.

Maar zondag zijn we terug. Klaar voor de strijd.

21:31 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

16-04-09

Brussel verliezen?

Mars_op_Brussel
Zopas de jongste uitgave van "Brussels Nieuws" in de bus gekregen, het puike tijdschrift dat het Brusselse Vlaams Belang om de drie maanden aan zoveel mogelijk Vlaamse adressen in Brussel stuurt, deze keer met een dossier "1989-2009, 20 jaar Brussels Hoofdstedelijk Gewest". Een dossier dat allesbehalve tot optimisme aanzet...

Neem bijvoorbeeld het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel, dat zogenaamd "groot succes" voor de Vlamingen. Twintig jaar geleden waren daar 8946 kinderen ingeschreven, vandaag 13.488. Succes? Laat ons niet lachen. Twintig jaar geleden hadden 86% van de ingeschreven kinderen nog als huistaal Nederlands, vandaag is dat minder dan 14%. Toen hadden ruim 96% van de kinderen nog een "Westerse achtergrond", vandaag nauwelijks nog 54%. Het "succes" van het Vlaamse onderwijs berust dus eigenlijk in het wegjagen van Vlaamse kinderen, die ruim vervangen worden door Franstaligen op de vlucht voor de hel van de multiculturele scholen. Maar wie dit zegt is racist!

Bij het ontstaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd lyrisch gedaan over de tweetaligheid die nu eindelijk kon gecontroleerd en afgedwongen worden. Maar twintig jaar later blijken bijna 64% van de benoemingen bij de gemeenten en zelfs 87% van de benoemingen bij de OCMW's volstrekt onwettig, bij gebrek aan tweetaligheidsbrevet. En gaan kat die er zich iets van aantrekt.

3607
In 1989 was zo'n 30% van alle Brusselaars van vreemde afkomst. vandaag is dat circa 60% geworden. De prognose voor 2020 is 75% van de inwoners van "onze" hoofdstad van vreemde afkomst, onder wie een aandeel van 56% "nieuwe Belgen". Wie durft nog vragen naar integratie of assimilatie? Het zijn inmidels de autochtonen die zich willens nillens moeten gaan integreren... En tussen haakjes: de jeugdwerkloosheid (jonger dan 25) bedraagt in Brussel bijna 35%.

In 1989 waren er nog bijna 70.000 mensen die in Brussel een stem op Vlaamse lijsten uitbrachten. In 2007 was dat aandeel reeds gezakt tot minder dan 53.000.

En dan zijn er nog de angstaanjagende criminaliteitscijfers... Méér dan 175.000 geregistreerde criminele feiten in 2007.

Al deze feiten spreken vanzelfsprekend de hoera-berichten van de Vlaamse overheid flagrant tegen. De politieke instellingen van de Brusselse Vlamingen zijn lachertjes, net goed voor wat politieke benoemingen en heel veel administratie, maar nog niet eens in staat om de meest essentiële taalwetten te doen toepassen. En het clubje gepriviligieerde Vlaamse inwijkelingen in de lofts rond de dure Dansaertstraat kan dienen om wat schijn hoog te houden, de realiteit is helemaal anders. Wie beweert dat Vlaanderen niet onafhankelijk mag worden omdat we anders Brussel verliezen heeft er niets van begrepen. We verliezen nu Brussel terwijl we erop staan te kijken.

Geïnteresseerd in die uitgave van "Brussels Nieuws"? Stuur een berichtje naar info@vlaamsbelangbrussel.be Ik ben ervan overtuigd dat onze Brusselse vrienden de rest van Vlaanderen ook willen inlichten. Want wat Brussel overvalt komt straks op ons af. Tenzij...

19:26 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-04-09

Jurgen V€rstr€pen / deel 1

smeagol
In principe bemoei ik me niet met de interne keuken van andere partijen, maar dezer dagen kan men natuurlijk niet naast de tribulaties van LDD kijken. Alhoewel het me eigenlijk maar matig interesseert want ik heb geen seconde geloofd in de reële waarde van de partij van Jean-Marie Dedecker - de partij van mensen die hun vader en moeder zouden verkopen om minister te worden, laat staan wat ze met hun verkiezingsbeloftes gaan doen. Wie zo naïef is om LDD te stemmen of Jean-Marie Dedecker zelfs maar voor een sikkepit te vertrouwen doet dat maar, ik denk er al lang het mijne van.

Maar ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik de voorbije weken graag noteerde dat nu zowat iedereen begint te beseffen dat LDD'er Jurgen V€rstr€pen voor en boven alles in centjes geïnteresseerd is en zich helemaal niet tevreden stelt met de toch behoorlijke parlementaire wedde. Dat was ook mijn voortdurend conflict met de man toen hij nog bij het Vlaams Blok/Belang was. 

Tussen haakjes, hij heeft nog altijd  12 500,- euro van de partij op zijn rekening staan die nog moet terugestort worden. Hoe dit kan ? De VRM schreef hem een boete van 12.500,- euro uit voor zijn radio-avonturen. Hij kwam hiervoor aankloppen bij de partij - weeral - en gelukkig maar dat we weigerden het cash te overhandigen, maar het "onder voorwaarden" overschreven. Zijn boete heeft hij tot op heden, jaren later, nog niet moeten betalen (eigenaardig toch!), maar het geld staat tot op heden nog steeds op zijn privé-rekening. U kan erop rekenen dat het jaren mag duren, maar we halen dit terug ...

En ondertussen speelt hij verder het Grote Slachtoffer. Jurgen V€str€pen, ach denk aan de figuur van Sméagol (Gollem) in Lord of the Rings en U zit er niet te ver naast.

Ik word een beetje misselijk van dat soort zaken, net zoals van zijn boekje "Zwart op Wit" (wel degelijk uitgegeven met volle instemming van LDD en Jean-Marie Dedecker zelf).  Maar daarover zal het gerecht zich in oktober buigen ...

Eén keer had ik met Verstrepen een zwaar conflict dat niet over geld ging. Na de vreselijke moordpartij van Hans van Themsche in Antwerpen ging de hele politiek correcte meute in overdrive om het Vlaams Belang "medeschuldig" te verklaren. Duizenden hardwerkende, brave, idealistische Vlaamse mensen werden meegesleurd in een lastercampagne over een daad die zij verafschuwden en waar zij niets mee te maken hadden. Verstrepen achtte toen zijn moment gekomen en riep "zijn" partij onder grote media-aandacht op om nu definitief te kappen met het vergoelijken van zogenaamde extremisten in eigen rangen - daarmee de smeerlapperijen van onze vijanden bevestigend. Dat was een daad van zielige lafheid en egoïstische mediageilheid zoals ik er nog nooit één had meegemaakt. En dat vanwege een man die vanwege onze militanten een mandaat in de schoot geworpen kreeg en voor de rest vooral op schnabbel-jacht ging.

Maar goed, we zullen er voorlopig niet te veel woorden meer aan verspillen. De man is opnieuw aangeduid als lijsttrekker voor LDD in Antwerpen, en eigenlijk is hij daar wel op zijn plaats. Hij voorspelde het immers zélf in zijn boek:

'Het establishment had geprobeerd me monddood te maken en ik was vastbesloten het hard te spelen. "Hé establishment, ik kom bij jullie zitten." (pag. 119)

Mission accomplished!

 

01:00 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

10-04-09

Actie Boekenbeurs?

Brinckman
Eerlijk is eerlijk, en als het goed is moeten we het ook zeggen. Het artikel dat Bart Brinkman een week geleden in De Standaard wijdde aan "de zaak Koen Dillen" was absoluut correct. En dat die krant sindsdien ook plaats maakt voor een debat met woord- en wederwoord van diverse betrokkenen is uitzonderlijk genoeg om hier positief begroet te worden. 't Zijn Paasdagen, en dan mogen we al eens mild zijn.

Inmiddels blijft het wel oorverdovend stil bij onze openbare omroep - en dus stel ik opnieuw de vraag: veronderstel eens dat zo'n kanjer van een Mitterrand-biografie door Bart De Wever zou geschreven zijn, of door Bert Anciaux... hoeveel Laatste Shows en De Zevende Dagen waren er al aan gewijd?

Ik denk dat we op deze nagel moeten blijven kloppen. Ook in het buitenland krijgt men wat interesse. Er waren reeds korte echo's in enkele Franstalige weekbladen, in het weekblad Elsevier, en vandaag kreeg ik een telefoontje van een oude kameraad die na vele omzwervingen bij het weekblad met mega-oplage Le Figaro-Magazine werkt, "of ik hem wat meer kon vertellen over de censuur in Vlaanderen betreffende een boek over Mitterrand".

Het is een beetje ook onze schuld. We zijn dat cordon sanitaire inmiddels zo gewoon geraakt dat het ons nog wel revolteert maar dat we er nauwelijks actie tegen voeren. Een voorbeeld: het was de bijzonder sinistere Jos Geysels - ex-Agalev, ex door Verhofstadt politiek benoemde "ambassadeur voor Institution Building" (hahaha! waar blijven ze het toch uithalen?), grote baas van 11.11.11. (there's no business like charity business), de verpersoonlijking van het begrip "azijnpisser" - die ervoor zorgde dat de uitgeverij Egmont geen stand krijgt op de jaarlijkse boekenbeurs te Antwerpen. Egmont voldoet nochtans aan àlle formele toelatingsvoorwaarden, maar is blijkbaar niet politiek correct genoeg volgens de Linkse Kerk. Blijven wij dat zomaar aanvaarden? Blijven wij aanvaarden dat boekhandelketels als De Standaard en Fnac weigeren boeken van niet-politiek-correcte auteurs te verdelen? Kunnen wij dan echt niets doen om lik op stuk te geven? 

De gedachten zijn vrij - heel mooi. Maar we zijn op een punt gekomen dat we onze vrije meningsuiting met hand en tand en dus met alle beschikbare vreedzame middelen moeten verdedigen. Misschien moeten we komende november maar eens dagenlang actie voeren aan de ingang van de Boekenbeurs? Waarom niet eigenlijk?

P.S. En nog dit. In de nasleep van de bijzonder succesvolle anti-moskee-actie van Vlaams Belang in Kortrijk verschenen in de kranten grote artikels mét kleurenfoto's over ene Jamal Qnioun uit Kortrijk. Qnioun was weliswaar de man die eerst tot een tegendemonstratie van allochtonen had opgeroepen, maar zou er nadien mee voor gezorgd hebben dat de zaak binnen de perken bleef. De man werd als vredesduif bejubeld door de burgemeester van Kortrijk die er zelfs aan toevoegde: "het lijkt me iemand die we moeten blijven soigneren!". Wat dat "soigneren" inhoudt, daar hebben we het raden naar. Maar klein vraagje. Die Jamal Qnioun, de vredesduif, de lieve islamengel, de te soigneren held, dat zou toch dezelfde Jamal Qnioun niet zijn die voorkomt in het "jaarverslag 2007 over antisemitisme in België"? Want die Jamal Qnioun staat daar in met volgend citaat: "Ik hoop dat er op een dag geen Joden meer rondlopen; en dus moeten we meer en meer raketten laten produceren en opsturen aan Hamas en Jihad". Ja, indien het om één en dezelfde persoon gaat is "soigneren" zéker nodig.

19:51 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

08-04-09

Europese lijst

20090225-EuropaToer
Vandaag maakten we de kandidatenlijst bekend waarmee we naar de Europese verkiezingen trekken. Over enkele dagen moet de lijst ingediend worden, waarmee meteen officieel de campagne voor de Europese verkiezingen start. Officieel, want we zijn natuurlijk al wel een tijdje bezig. We trokken het land rond met onze Eurotoer, we verspreidden vele honderdduizenden exemplaren van onze "Geen Turkije in de EU"-landkaart, en er was natuurlijk ook onze Eurocongres van 8 maart in Gent, met ruim 1400 militanten het drukst bijgewoond Vlaams Belang-congres ooit buiten de onmiddellijke verkiezingssfeer.

Ik denk dat wij met een zeer sterke lijst uitpakken en dat we bovendien inzake Europa een unieke positie innemen in het Vlaamse politieke landschap: zeker pro-Europees maar even zeker eurokritisch tegenover de ondemocratische en bureaucratische EU-machine, zeker pro de beste nabuurbetrekkingen met Turkije maar even zeker tegen de toetreding van dat land tot de Europese Unie. De uittredende EU-parlementsleden hebben de voorbije jaren bovendien hard gewerkt in en buiten het parlement, zoals het hoort. En ach, ik weet het, ook LDD poogt zich nu eurokritisch voor te stellen en zegt tegen EU-Turkije te zijn, maar die partij is wel voorstander van het doorvoeren het verdrag van Lissabon ("Ieren, koest en terug in uw mand") en JMDD zélf beriep er zich tot voor kort op dat hij grote voorstander was van Turkije IN de EU...wie gelooft die mensen nog? En wie ze nù nog gelooft zal na 7 juni bijzonder ontgoocheld worden, misschien nog meer dan de Leterme-kiezers van twee jaar geleden.

Genoeg over de anderen echter, dit is onze lijst:

Effectieven: Frank Vanhecke, Marijke Dillen, Philip Claeys, Linda Vissers, Francis Van den Eynde, Johan Demol, Alexandra Colen, Gerd Van Steenberghe, Bart Laeremans, Bruno Valkeniers, Anke Van dermeersch, Filip Dewinter, Marie-Rose Morel.

Opvolgers: Philip Claeys, Marie-Rose Morel, Koen Dillen, Rita De Bont, Barbara Pas, Katleen Martens, Gerolf Annemans, Hugo Coveliers (Vlott).

Ben ik trots op deze lijst? Ik vind ik elk geval dat het een zeer sterke lijst is. En dus een grote dank aan alle kandidaten. En nog een grotere dank aan allen die zich aanmeldden om mee te strijden maar die jammer genoeg geen plaats op de lijst vonden, hoe graag ik hen ook aan mijn zijde had gezien. En nog een véél grotere dank aan alle militanten die zich de komende maanden voor deze lijst zullen inzetten, want van hen hangt bijzonder veel af!


marie-roseEn dan nog iets. Ik ben er bijzonder trots op dat Marie-Rose Morel heeft aanvaard mijn lijst te duwen. Ze heeft trouwens ook gezegd àlles te doen om op donderdag 4 juni - 3 dagen voor de verkiezingen - te spreken op de grote Vlaams Belang-meeting in Oostende, Hotel Royal Astrid (!), Wellingtonstraat. Dat wordt de laatste grote bijeenkomst voor de verkiezingen, dus allen daarheen!

P.S. Ik zegde het hier reeds eerder. Partijwerking is ook heel veel inzet van mensen achter de schermen, kameraden en militanten die zelden of nooit in de schijnwerpers staan. Wanneer ik binnenkort de lijst ga indienen is dat slechts een formaliteit voor mij. Al het echte werk, handtekeningen, lijsten, driedubbele controles, heen en weer gerij, afspraken - dat alles gebeurde door onze mensen van de verkiezingscel onder leiding van stadsgenoot Yves Buysse. Waarvoor dank, vriend.

 

17:19 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

06-04-09

Obama tegen Europa

Michelle_DV_20090120171729Ik vraag mij af hoe wij het ooit hebben kunnen volhouden zonder minstens om de twee dagen een verslag over de kledij van "stijlicoon" Michelle Obama. (De dagen dat we het zonder moeten stellen is er gelukkig wel hier of daar een verslag te vinden van de kledij van die andere "stijlicoon" , ons allereigenste Mathilde Van Saksen-Coburg. Jongens, jongens...) Zelfs indien Michelle in Praag verschijnt in een plunje dat min of meer aan een vrolijk paasei doet denken, weerklinken overal de oooooh's en aaaaah's en de superlatieven vliegen in het rond. Voor mij niet gelaten hoor, brood en spelen en zo, en wellicht zal Obama een minder slechte president dan Bush worden. Maar ik herinner mij dat zowat bij elke verschijning van Sarah Palin werd voorgerekend hoeveel haar pakje, of haar kapsel, of haar valse nagels, nu weer een de belastingbetaler hadden gekost. Bij de Obama's niets van dat alles. Het progressief imago beschermt als een pantser tegen kritische journalistiek.

Laten we de stijliconografie even links liggen, en tot de grond van de zaak komen. Obama mag best een verfrissende president voor Amerika zijn, hij heeft de jongste dagen bewezen dat hij voor en boven alles de Amerikaanse belangen dient en dat de Europeanen daar moeten mee rekening houden. Amerika is een bondgenoot en een bevriende natie, maar Amerika is zonder verpinken bereid Europa kwaad te doen om de eigen belangen te dienen. Zo gaat dat in de internationale politiek, altijd geweest. Obama heeft zonder meer een vuile rol gespeeld in het recente conflict met de Turkse leiders Gül en Erdogan. Dat aan de Turken een hoge politieke prijs werd betaald om hun instemmen met Navo-baas Rasmussen af te kopen, is een bijzonder zware nederlaag voor Europa.

Stel U eens even voor dat een Navo-land bezwaar zou inbrengen tegen om het even welke topbenoeming, met als argument dat de kandidaat bijvoorbeeld de kritische resoluties tegen de pauselijke verklaringen over aids en condooms had meegestemd. Het kot zou te klein zijn: kristelijke onverdraagzaamheid, fascisme, misdaad tegen de menselijkheid! Maar de Turken tekenen bezwaar aan tegen een Deense premier die zich in de cartoonrel zeer voorzichtig voor de vrije meningsuiting had uitgesproken, en het Westen gaat plak op de buik en moet de Turks-islamitische goodwill afkopen met dure benoemingen en politieke macht. Obama deed daarbij aan de Turken plechtige beloftes waarvan wij nog maar het topje van de ijsberg kennen. Het is trouwens geen geheim dat het vooral de Verenigde Staten zijn die druk op de ketel zetten om de EU te verplichten Turkije in de club op te nemen. Obama is wat dat betreft zo mogelijk nog nefaster voor Europa dan zijn voorganger.

barack-obama-as-an-arab
In elk geval kregen we een voorproefje van wat Turkije in de EU zou betekenen. En we weten ook dat Europa in dit dossier zeker niet op Amerikaanse steun moet rekenen, wel integendeel.

17:45 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

05-04-09

Luk Van Nieuwenhuysen

Professor%20Barabas
Neen, ik zal het niet hebben over het stuk van Bart Brinckman in De Standaard van zaterdag, hoewel ik me de vraag blijf stellen hoe het mogelijk is dat zoveel manifeste blunders in één stuk bijeengerakeld worden. Voorzitter Bruno Valkeniers die zowel Filip Dewinter (moskeelied) als Jurgen Verstrepen (woekerfacturen) de levieten leest - in beide gevallen ruim een jaar voor Bruno voorzitter werd, dat is toch wel zeer onzorgvuldige journalistiek - tenzij de teletijdmachine van professor Barabas realiteit geworden is. Maar vandaag wil ik Bart Brinckman véél vergeven, ik voel dat we met een nieuwe lei starten. Hij schrijft immers dat mijn goede vriendin Marie-Rose Morel, ik citeer "een electoraal goudhaantje" is, "briljant en polemisch in debatten". Goed twee maanden geleden schreef dezelfde journalist over dezelfde politica dat "Morel zo zot is als een achterdeur" en "geen klap uitvoert". Déze keer was het echter wél raak én goed gezegd Bart! Er is meer vreugde over één zondaar die tot inkeer komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Bart schrijft trouwens over mij dat ik "wegdeemster", wat mij bijzonder veel plezier doet: "old soldiers never die, they just fade away".
Maar dit geheel terzijde.

Het eerste weekeinde van de Paasvakantie stond voor mij nog volledig in het teken van de politiek, met onder meer zaterdag een bijzonder geslaagd eetfestijn in Lochristi (proficiat afdeling, het deed deugd opnieuw zoveel mensen zo strijdbaar en overtuigd bijeen te zien!) en vandaag in de omgeving van Bornem het "ontbijtgesprek" van onze afdeling Klein-Brabant, meteen bedoeld als hulde aan Luk Van Nieuwenhuysen die bij de verkiezingen van 7 juni géén kandidaat meer is. Luk hield daar een rede die ik zonder enige twijfel tot de meest beklijvende en (wat mij betreft) meest ontroerende toespraken reken die ik mocht meemaken.

lukWat kan ik daar nu over zeggen? De partijpolitiek brengt niet altijd het mooiste in de mens boven, om het zacht uit te drukken. Maar Luk Van Nieuwenhuysen, dat is iets anders. Voor die man zou ik letterlijk mijn hand in het vuur steken. In de 30 jaar dat ik aan partijpolitiek doe heb ik slechts 2 mensen, zeer verschillende karakters trouwens, bewonderd, zonder dwaze idolatrie (want we zijn allemaal maar mensen) maar met iets van "ik wou dat ik zelf wat meer zo was": de ene was Karel Dillen,  de andere is Luk Van Nieuwenhuysen. Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik vandaag nu en dan tranen in mijn ogen kreeg bij de speech van Luk, bij de woorden van herinnering aan kameraden die er niet meer zijn (Herman Vatlet, Bert Hendrickx, Fons Stroobants...) én bij de formulering van een rotsvaste Vlaams-nationale overtuiging die ik deel.

Luk Van Nieuwenhuysen verkocht mij destijds, in oktober 1977, mijn eerste lidkaart van de pas opgerichte VNP (Vlaams-Nationale Partij, de voorloper van Vlaams Blok en Vlaams Belang). Ik was toen een bedeesd studentje, al gelukkig dat ik nu en dan eens meemocht op plak- en schildertocht in Luk's R4-tje door nachtelijk Brussel, of dat ik 's avonds in de Uilenspiegel mee affiches mocht rollen of adressen voor gestencilde blaadjes als "De Geus" en "Brussel-Brabant" mocht schrijven. 't Is allemaal lang geleden, en het speelt (gelukkig, want de tijd mag niet stilstaan) voor niemand nog een rol. Behalve voor mij, natuurlijk. Ik kan mij eigenlijk geen Vlaams Belang zonder Luk voorstellen. En ik ben zeker niet de enige.

23:30 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-04-09

Ik ben ongerust.

jobs

De cijfers spreken boekdelen.

Tussen 1990 en 2008 werden er bijna 600.000 "nieuwe Belgen" gecreëerd (585.549 om precies te zijn), de meesten dankzij de snel-Belg-wet.

In 2007 telde België niet minder dan 110.000 NIEUWE immigranten, een absoluut record, heel dikwijls via het systeem van de "gezinshereniging". Ter vergelijking, Brugge met alle randgemeenten(naar het getal derde grootste stad van Vlaanderen) telt een kleine 120.000 inwoners. Er is dus een stad als Brugge nodig (huizen, straten, scholen, ziekenhuizen, openbaar vervoer, OCMW's) om die nieuwe immigranten van één jaar op te vangen. En dat in één van de drukst bevolkte landen ter wereld.

Dat cijfer van 110.000 nieuwe immigranten in 2007 wordt door onze vrienden van de Gedachtenpolitie (Centrum voor gelijke kansen) betwist. Het zouden er namelijk nog veel meer zijn! In deze statistiek zijn immers de vele duizenden asielzoekers (en uiteraard de illegalen) NIET inbegrepen.

Volgens de RVA telde België in 2008 ongeveer 658.000 volledig vergoede werklozen. Er circuleren op dit ogenblik schattingen dat het aantal werklozen met 100.000 zou toenemen tegen het einde van dit jaar.

Op het Vlaams Belang na pleiten àlle partijen voor nieuwe immigratie, ook Europees georganiseerd via het systeem van de "blue cards". In principe zou dat over goed opgeleide mensen gaan, maar dat principe (van "brain drain" ten nadele van armere landen trouwens) wordt nu al compleet op de helling gezet. En zelfs mocht het zo zijn, denkt U dat die goed opgeleide mensen niet van de gezinshereniging zullen gebruik maken? En waarvoor dienen de immigratie-centra van de Europese Unie in landen zoals Mali?

De toetredingsonderhandelingen EU-Turkije gaan gewoon door, hoewel Turkije eigenlijk aan geen enkel criterium voldoet. Merkel en Sarkozy hebben zich mede laten verkiezen op basis van hun verzet tegen die toetreding, maar in de praktijk doen ze niets. Naar schatting tegen 2025 telt Turkije een kleine 100 miljoen inwoners, straks allemaal genietend van het "vrij verkeer" naar de landen van melk en honing.

En inmiddels zijn er in dit land geen reserves opgebouwd en torsen we een staatsschuld van ongeveer 326 miljard euro, hetzij meer dan 30.000 euro per inwoner.

Ik ben ongerust, en meer dan een klein beetje.

12:40 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

02-04-09

Lastige vragen

muilkorfGisteren en vandaag plenaire zitting van het Europees Parlement in Brussel - dat zijn drukke dagen. Niet dat het allemaal zooooo belangrijk is, maar oppositie-parlementsleden moeten misschien nog meer dan anderen naar behoren hun taak vervullen, ook al sijpelt er wat ons betreft niets in de Vlaamse media door. Gewoon ter informatie: de voorbije weken werd ik in Italiaanse en Turkse kranten in paginagrote artikels geciteerd over twee verschillende parlementaire vragen. maar voor - pakweg - De Standaard (krant die een Europa-correspondent heeft die mij in al die jaren nog niet één keer gegroet heeft, laat staan aangesproken) bestaan wij gewoon niet.

Gewoon ter informatie volgt hier de tekst van mijn twee parlementaire vragen van vandaag:

1)

Op 31 maart 2009 kwam Europees commissaris Louis Michel in Cuba aan voor een tweedaags bezoek.  Bedoeling is dat de samenwerking tussen de EU en Cuba terug wordt opgestart.  De handelsvertegenwoordiger van de Europese Commissie in Havana, Javier Nino, verklaarde dat Louis Michel gesprekken zal hebben met verschillende regeringsfunctionarissen.

 

Welk is de kostprijs van dit bezoek van de Europees commissaris en de gehele delegatie die hem vergezelde?  Met welke politieke dissidenten, mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenactivisten heeft de Europees commissaris gesproken? Welke gevangenissen heeft de Europees commissaris bezocht en met welke gevangenen heeft hij gesproken?  Welke concrete toezeggingen heeft de Europees commissaris verkregen inzake de vooruitgang qua mensenrechten en democratie?

2)

Op de webstek http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_nl.htm biedt de Commissie informatie aan voor ondernemers of ondernemers in spe over de mogelijkheden in de verschillende lidstaten.  Na het doorklikken op een onderwerp verschijnt aan de rechterkant een overzicht van de verschillende EU-lidstaten. Na het klikken op de vlag van een land verschijnen de talen waarin de informatie over de mogelijkheden in het betreffende land beschikbaar is.  Voor elke EU-lidstaat verschijnt naast de officiële taal ook informatie in het Engels.  Voor België verschijnt de informatie in het Frans en in het Engels.  De verdere doorverwijzingen naar de verschillende pagina's van de federale overheid zijn enkel in het Frans gesteld.

 

Kan de Commissie mij meedelen waarom de informatie over de EU-lidstaat België enkel in het Frans en in het Engels is gesteld en niet in het Nederlands, een van de drie officiële talen van België én meerderheidstaal van deze lidstaat?  Vindt de Commissie dit een aanvaardbaar beleid ten aanzien van de Vlamingen die met 6 miljoen inwoners de meerderheid van de bevolking in België uitmaken? 

Zijn deze vragen wereldschokkend? Ach, het is natuurlijk maar wat het is. Maar toch vinden de diensten van de Europese Commissie ons lastig. Ze lieten zelfs het knechten-Europarlement een nieuw reglement stemmen zodat we vanaf juli ek maar drie vragen per maand meer mogen stellen...

En morgen hebben we weer wat meer tijd voor deze blog! Beloofd.

 

13:22 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

31-03-09

Twee maal boos: Islam en politieke zelfbediening

betoging
Gisterenavond dus, samen met zo'n 350 andere moedige Vlamingen, betoogd tegen de nieuwe moskee in Kortrijk. De geplande moskee zal 1200 tot 1500 gelovigen kunnen ontvangen en wordt ingepland in een zeer volkse, wat verloederde (maar wat is oorzaak en wat is gevolg?) wijk. Het wordt een groot gebouw, compleet met minaret - en daarmee meteen een symbool voor de opmars van een  veroverende islam. Symbool ook voor de veroverende islam, de figuur van de imam: regelrecht ingevoerd uit het buitenland, spreekt énkel Arabisch. De voorzitter van de moskeevereniging echter is een "goed geïntegreerde" Belg van vreemde afkomst; hij woont al 35 jaar in Vlaanderen en spreekt Arabisch én... Frans! In het dossier voor zo'n mega-moskee, niet eens een behoorlijk buurtonderzoek of een mobiliteitsplan - niets mag de islam in de weg gelegd worden. En gisteren ook zeer opvallend: enkele honderden opgehitste jonge vreemdelingen, duidelijk op incidenten uit, vastbesloten om in "hun" wijk geen vreedzame tegenspraak te dulden. Het werd zelfs als een "provocatie" beschouwd dat het Vlaams Belang vergaderde in een zaal die zij wel eens voor sportmanifestaties gebruiken. Hun wijk, hun zaal, hun moskee: een duidelijker illustratie van het failliet van de integratie-illusie kan moeilijker gevonden worden. De Vlaams Belang-manifestanten werden gisteren op een bepaald ogenblik (toen de leiding van de politie op onvoorstelbare wijze in gebreke bleef en erger enkel voorkomen werd door het kordate ingrijpen van onze eigen ordedienst - proficiat en dank mannen!) bekogeld met stenen en stokken. Reactie van een journalist: "maar allé, mijnheer Vanhecke, jullie hebben toch al érger dan dat meegemaakt". Een mens zou beginnen begrijpen dat zoveel moslims zoveel minachting hebben voor dat lakse en luie en laffe volk dat plat op de buik gaat en de eigen lafheid en besluiteloosheid verbergt achter de dooddoener "verdraagzaamheid".

islam-london7
Werd er gisterenavond in Kortrijk geschiedenis geschreven? Zover gaan we heus niet. Maar een ijkpunt werd het wel. West-Vlaanderen gaat in snel tempo "multicultureler" worden, met alle grote problemen vandien. Wie wil weten wat er op ons afkomt moet van Kortrijk heus niet tot Borgerhout of Molenbeek reizen; veel dichter bij huis: Tourcouing, Roubaix, en ook al hele wijken van Rijsel. Wanneer gaan de ogen open? We zijn de vijf voor twaalf al lang voorbij. In elk geval hebben we gisteren het signaal gegeven dat alvast één partij nog Vlaamse waarden en normen, rechten en vrijheden zal verdedigen.

Maar troost U, er is ook goed nieuws. De dochter van Wilfried Martens is  martens door de Vlaamse Regering pas politiek benoemd tot arrondissementscommissaris in West-Vlaanderen, ze verlaat daarvoor haar politiek benoemd postje bij één of ander kabinet waar ze ongetwijfeld een grote leegte achterlaat. En in Antwerpen krijgt gouverneur Cathy Berx  berckx een afgebakende privé-parkeerplaats voor haar privé-woning, een privilege waar bijvoorbeeld gehandicapten enkel maar van kunnen dromen, maar "noodzakelijk" geworden omdat de nieuwe luxekar van de gouverneur niet meer op de gewone oprit kan. En zo blijft ook de Vlaamse politiek een zelfbedieningszaak voor mensen die de schaamte echt wel voorbij zijn.

09:02 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-03-09

Geen moskee in Kortrijk

islamWest-Vlaanderen is lang gespaard gebleven, in elk geval meer dan de andere Vlaamse provincies, maar nu kan men er ook bij ons niet meer naast kijken: de weldaden van de multiculturele samenleving komen eraan. Die weldaden mogen nauwelijks bekritiseerd worden, want de gedachtenpolitie waakt. Wie durft zeggen een probleem te hebben met de opmars van de islam in onze samenleving, wie geen moskee - compleet met minaret en daarenboven niet zelden Nederlandsonkundige imam - in zijn buurt wil, riskeert heel wat meer dan het brandmerk "onverdraagzame": vervolging, proces, mogelijk verlies van politieke rechten. Ik kan er stilaan over meespreken.

En ondertussen gaat de stille islam-invasie verder, nu met nieuwe moskee-aanvragen in Oostende, Waregem, Kortrijk - telkens met het Vlaams belang als enige oppositie. Vanavond manifesteert de Kortrijkse Vlaams Belang-afdeling tegen de plannen voor de nieuwe moskee daar. We komen om 19u30 bijeen aan het Groeningemonument (symbolische plaats!), vlakbij de Veemarkt (parking) te Kortrijk. Ik zal er zijn. 

08:53 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

28-03-09

Een juweel van een biografie!

boek koenIk geef toe dat ik vandaag met meer dan gewone belangstelling uitkeek naar de zaterdagkranten. Een paar dagen geleden raakte immers bekend dat de échte auteur van een monumentale Mitterrand-biografie (bejubeld in linkse kwaliteitspublicaties als de Groene Amsterdammer) en op de VRT-radio) niemand minder dan ons parlementslid Koen Dillen is. Zeg nu zelf, een parlementslid dat écht zelf boeken schrijft is al het een en het ander, heel dik lopen ze niet gezaaid. Maar dan nog een vuistdik standaardwerk over de zeer merkwaardige voormalige Franse president Mitterrand, én noodzakelijkerwijs uitgegeven onder schuilnaam, daar zit zonder meer munitie in voor de weekeindbijlagen van de kranten. Of niet soms?

Niet soms, dus. Het cordon sanitaire werkt. En de overgrote meerderheid van de journalisten bewijzen eens te meer dat ze eigenlijk nogal zielige knechten van het regime zijn - excuus dat ik het jullie moet zeggen jongens. Veronderstel eens dat Maya Detiege, of An Van Lancker, of Jan Jambon, of Bart De Wever dat boek zouden geschreven hebben! Kranten vol zeg ik u! Alle praatprogramma's. De nieuwsuitzendingen. Maar over Koen Dillen... de omerta.

Gelukkig is er nog het buitenland. Gisteren verscheen in het NRC-Handelsblad (dàt is pas een kwaliteitskrant overigens) een volle bladzijde bespreking van het boek van Koen Dillen. Een citaat: "Gounod overtuigt omdat hij precies analyseert, met veel gevoel voor de historische context en politieke omgeving, hoe Mitterrand politiek bedreef en, omgekeerd, zelf door de politiek gedreven werd. Dit levert een juweel van een Nederlandstalige politieke biografie op over de Mitterrand als machtspoliticus." 

www.nrcboeken.nl/recensie/de-machiavelli-van-het-elysee

Vlaanderen, ween van spijt over het bedroevende niveau van uw pers.

P.S. We maken ons geen illusies. Deze biografie zal in Nederland goed verkopen, maar in het cordon-Vlaanderen niet eens in de boekhandel geraken. Wie het toch wil kopen geeft maar een seintje, we bezorgen dan wel de adressen van de enkele moedige boekhandels die het wel durven aanbieden, niet voor niks weliswaar: 45 euro voor een ingebonden standaardwerk van 633 bladzijden. Elk verkocht boek is een kleine overwinning op het cordon.

21:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-03-09

Noch erg, noch niet erg! Of toch?

immigration_protest
Zo nu en dan moet de Gedachtenpolitie (Gedapo, ook wel genoemd "Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding") het vele belastinggeld dat ze opsoupeert ook verantwoorden, en hoe kan dat beter dan door -nog maar eens - een peiling te laten uitvoeren. Iedereen tevreden, niet in het minst de bevriende peilingbureaus die er een flinke stuiver aan verdienen. Als studentje had ik een kameraad die nogal wat zakgeld bijverdiende als freelance voor zo'n peilingsinstituut, gelachen dat we hebben, ik kan het U verzekeren - sindsdien heb ik zo mijn bedenkingen bij de wetenschappelijke relevantie van dat soort zaken.

Maar goed, naar aanleiding van de "internationale dag tegen racisme" (21 maart, schrijf die dag met gulden letters in uw agenda) verscheen dus weer zo'n studie, deze keer over de "tolerantie van de Belgen jegens de etnische minderheden die in ons land leven: Maghrebijnen, Turken, Zwart-Afrikanen en Oost-Europeanen". De kranten stonden er bol van, dus ik bespaar U de statistiek van de antwoorden op poëtische vragen zoals daar zijn "Kunt U me zeggen of volgende zaken (bijvoorbeeld 'weigeren te huwen met één van uw kinderen') voor U héél erg, erg, noch erg noch niet erg, niet erg of helemaal niet erg zijn?"... Noch erg noch niet erg, zou ik zo zeggen!

Eén relevante statistiek kreeg echter bijzonder weinig aandacht in de media, en al helemaal géén in de persnota van de Gedapo. Bij de beoordeling van de stelling "België heeft zijn grens bereikt, als het aantal personen van etnische minderheden verder toeneemt zullen we problemen krijgen" bleken slechts 12% van de meningen negatief, 21% had geen mening of durfde die niet uiten, en niet minder dan 66% was het daar volmondig mee eens.

Voor een goed begrip: er werden ook "niet-Belgen" betrokken bij deze peiling, 9% van de respondenten beschikten niet over een Belgische identiteitskaart. De etnische afkomst van de "Belgen" zelf viel uit de studie niet te achterhalen. Die 12% die er nog wat vreemdelingen bijwillen verdedigen allicht hun eigen belangen... Er werd trouwens ook gepeild naar de politieke voorkeur, met slechts 7,4% "populisten" van divers pluimage, een onderschatting die kan tellen. Indien we dit alles in rekening brengen denk ik dat we zonder overdrijven mogen zeggen dat ruim 90% van de "Belgen" samen met ons vinden dat de boot vol is en dat we naar grote problemen gaan indien de etnische invasie verder gaat. Toch wel eigenaardig dat het hoogst objectieve Centrum die centrale vaststelling niet uit haar eigen onderzoek kon halen.

Voor de rest blijf ik erbij dat het Centrum moet opgedoekt worden. En dat de politici van àlle partijen, behalve één, in het vreemdelingendossier een verpletterende verantwoordelijkheid dragen, want we gaan inderdaad naar zéér grote problemen.

12:21 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

26-03-09

De Euroleugens, zoveelste aflevering.

pinnochio
Hans-Gerd Poettering, tot juli nog voorzitter van het Europees Parlement, heeft het hem weer eens gelapt - de man is echt van slechte wil. Deze keer had hij het over het Tjechische uitstel van ratificatie van het Verdrag van Lissabon: " I cannot imagine that the Czech people, these 10 million people... are going at the end of the day to stand against the 490 other million citizens of the European Union... We have a historic responsability to see this through." Vrij vertaald: "Ik kan me niet voorstellen dat het Tjechische volk, 10 miljoen mensen, uiteindelijk in de weg zouden staan van de wil van de 490 miljoen andere Europese burgers... Wij hebben een historische plicht om ermee door te gaan."

Het is niet de eerste keer dat de vriendelijke maar ruggengraatloze Poettering - de man is trouwens letterlijk bang van de socialistische big Euroboss Schultz - met de waarheid een loopje neemt. Toen de Tjechische president Klaus enkele weken geleden de geschokte Europarlementsleden enkele waarheden verkondigde had Poettering het in zijn antwoord ook al over die "wil van 500 miljoen Europeanen". Wat een onzin. Poettering weet zeer goed dat hun Eurocratenproject, Verdrag van Lissabon of Europese Grondwet of hoeveel namen het ook nog moge krijgen, helemaal niet gesteund wordt door de Europese burgers. Integendeel. Sarkozy verklaarde meermaals letterlijk een volksraadpleging in Frankrijk niet eens te overwegen omdat de (negatieve) uitslag al bij voorbaat vaststond. In Groot-Brittannië tonen peilingen een 70% meerderheid tégen. In Vlaanderen durft men zéker geen referendum aan. In Ierland was er een massale meerderheid tégen, en ga zo maar door.

Het is hier reeds meermaals gezegd: dit Europa verdraagt geen democratie. Dit is een project van zelfbenoemde elites die zich mijlenver boven het gewone volk verheven achten. "Zij weten wat goed is voor het volk, maar jammer genoeg is dat volk te dom om er zelf voor te kiezen."

En tussen haakjes. Als de Eurocraten nog eens tekeer gaan tegen de "belastingparadijzen" als Luxemburg, vraag dan eens waarom zij voor zichzelf zo'n belastingparadijs (BTW-vrijstellingen, extreem lage loonbelastingen...) hebben georganiseerd op kosten van Jan Publiek? En wanneer worden de misbruiken van dàt belastingparadijs opgedoekt?

P.S. De komende dagen op deze blog: interessante weetjes in de studie van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (kortweg Gedachtenpolitie) CGKR
; de nieuwe partij van mijn Franse kameraad Carl Lang carl
; waarom ik de BNP ondanks alles veel succes toewens BNP; en misschien ook een woordje over de lotgevallen van de onbetwiste koning van de betwiste facturen, serieleugenaar Jurgen V€rstr€penverstrepencor. Graag tot morgen!

16:07 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

25-03-09

Le Pen, opnieuw...

Jean-Marie-Le-Pen
Jean-Marie Le Pen (binnenkort 82!) geniet er ongetwijfeld van: hij staat weer eens in het midden van 't gewoel, met heel veel media-aandacht. Deze keer was het de socialistische fractievoorzitter in het Europees Parlement, Martin Schultz, die Le Pen de kans bood de Europese praatbarak op stelten te zetten. Een kans die de "menhir" vanzelfsprekend niet zou missen.

Eerst iets over die Martin Schultz. De man is nooit beter getypeerd dan door de Italiaanse premier Berlusconi die hem geschikt achtte voor de rol van "Kapo" (een soort hulpbewaker gerecruteerd onder de concentratiekampgevangenen, niet zelden oud-communisten en meestal bijzonder wreed jegens hun medegevangenen) in een film over de concentratiekampen. Martin Schulz is een bijzonder arrogant en onverdraagzaam manneke dat zichzelf het middelpunt van de wereld acht en zich daar ook naar gedraagt. Of hij ook echt voor de rol als Kapo zou geschikt zijn weet ik niet. Maar mocht ik een film over de Oost-Duitse Stasi maken...

Bon, die Schulz heeft dus een probleem met het feit dat de kans bestaat dat de straks 82-jarige Jean-Marie Le Pen op 14 juli 2009, wanneer het nieuw verkozen Europees Parlement voor het eerst in plenaire vergadering bijeenkomt, de ouderdomsdeken zou kunnen zijn en dus eventjes de vergadering zou voorzitten. Stel U daar tussen haakjes niet te veel van voor. Sinds de Franse cineast Claude Autant-Lara in 1984 als ouderdomsdeken het parlement kon toespreken en daarvan gebruik maakte om een schitterende eurokritische rede te houden, heeft men maatregelen genomen: de ouderdomsdeken mag het parlement niet meer toespreken, en kan enkel technisch de verkiezing van de nieuwe voorzitter regelen. Maar zelfs dàt is voor Schulz al ondraaglijk, en dus moet voor alle zekerheid het reglement veranderd worden om het één-minuut-voorzitterschap van Le Pen te vermijden. Jongens jongens, wat een azijnmanneke die Schulz. Heeft hij echt niet beters te doen? 

Le Pen reageerde meteen als een stier of de rode lap, of wat dacht U? Op het verwijt van Schulz dat hij een "oude fascist" en een "negationist van de holocaust" was antwoordde Le Pen met de vaststelling dat hij tot 200.000 euro boete veroordeeld was, enkel om te stellen dat de holocaust een "detail" van de wereldgeschiedenis was.

Wat dat alles betreft, in willekeurige volgorde, enkele bedenkingen:

1. Niets dan misprijzen voor onverdraagzame en in wezen bijzonder totalitaire politici van het genre Martin Schulz. Zelfs een rechtse oppositieman die stommiteiten verkondigt ligt me nauwer aan het hart dan al die machtspolitici die ons land en ons continent naar de knoppen helpen. Het is niet Le Pen die de massale immigratie of de potentiële EU-toetreding van Turkije (om maar twee voorbeelden uit een lange rij te noemen) op zijn geweten heeft.

2. Le Pen heeft weer eens de kans gemist om te zwijgen. Het is duidelijk dat hij tot àlles bereid is om in het nieuws te komen, ook wanneer dat zijn eigen partij bij het grote publiek nogmaals diskrediteert. We leven in 2009 en het wordt toch stilaan duidelijk dat die fameuse "clash of civilisations" steeds acuter wordt. We moeten vechten voor onze beschaving en voor onze identiteit en voor onze materiële welvaart. Op zo'n ogenblik nog eens naar het grote gelijk of ongelijk van de 2de wereldoorlog teruggrijpen is eigenlijk politiek misdadig. Of neen, "c'est pire qu'un crime, c'est une faute". (Fouché, hoofd van politie onder Napoleon over de moord op Henri de Bourbon.)

3. Le Pen heeft wél gelijk wanneer hij stelt dat het een schande is dat mensen in het vrije Europa tot miljoenenboetes worden veroordeeld (en tot effectieve gevangenisstraffen!) omwille van gecontesteerde uitspraken over de geschiedenis van de 2de wereldoorlog in het algemeen en de jodenvervolging is het bijzonder. We hebben geen muilkorfwetten, geen miljoenenboetes en geen kerkers nodig om te weten dat die vervolging verschrikkelijk was en door niets of niemand goed te praten valt. De vrije meningsuiting is voor mij heilig, ook over àlle aspecten van de geschiedenis. En wie het leed van mensen bespot zet zichzelf buiten de beschaafde wereld, daar zijn geen wetten voor nodig.

4. Het is nogmaals aangetoond dat ook politici van ophouden moeten weten. Had Le Pen na zijn succes bij de Franse presidentsverkiezingen van 2002 afscheid genomen van het partijvoorzitterschap en eindelijk voor opvolging gezorgd, hadden we hem als een grote mijnheer herinnerd, met fouten en gebreken weliswaar maar met enorme kwaliteiten, enorme moed en enorme verdiensten. Maar Le Pen bleef, slachtte zowat iedereen af die geschikt zou zijn om hem op te volgen en verzinkt in een verhaal van nepotisme dat elke dag pijnlijker wordt.

En zo komen we weer eens tot hetzelfde besluit. Ik volg als dertig jaar de "rechtse" politiek in binnen- en buitenland, en kan enkel maar besluiten: een partij als het Vlaams Belang is uniek. En daar mogen we best trots op zijn.

18:41 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Nazi-boekenverbranding, deel 2.

nazi
Enkele kranten brengen vandaag het nieuwtje dat de échte auteur van de recent verschenen, monumentale François Mitterrand-biografie (zie 21/1/2009 op deze blog) helemaal niet ene Vincent Gounod is, maar wel mijn vriend en collega Koen Dillen. Waarvan akte. Koen is trouwens ook de auteur van enkele andere boeken; onder meer het in 2007 verschenen "Nicolas Sarkozy" van de onbestaande Maarten van der Roest, inmiddels aan de derde druk toe en opgenomen in het aanbod van een boekenclub. thumb_act_20090325boekkoendillen

Zo zie je maar dat het kan verkeren. De meest politici publiceren onder hun eigen naam boeken die door ànderen voor hen zijn geschreven. Ze pronken met andermans veren. Maar Koen Dillen die zijn boeken zélf schrijft ziet zich verplicht om zich te verbergen achter schuilnamen om uitgevers te vinden en recensies in de media te krijgen. Want iedereen weet dat een boek van een Vlaams Belang-politicus onmiddellijk de stempel "pest en lepra" krijgt en nergens besproken wordt, zelfs op eigen kosten geen toegang tot de boekenbeurs krijgt - daar zorgt onder meer de sinistere Jos Geysels wel voor. Het is al bij al schokkend dat er in dit land anno 2009 een zeer efficiënte censuur bestaat waarbij vergeleken de vroegere "index" van de katholieke kerk een lachertje was. Een boek van een Vlaams Belanger, zelfs een niet-controversieel boek over pakweg de Guldensporenslag of over Mitterrand, vindt geen uitgever, en indien het via "samizdat"-kanalen als de eigen uitgeverij Egmont toch wordt uitgegeven, dan vindt het geen distributie, mag niet in de boekhandel, mag niet naar de boekenbeurs, wordt niet besproken. Het zijn toestanden die échte intellectuelen zouden moeten tot revolte en solidariteit brengen, maar in het Vlaamse politiek correcte inteelt-intellectuelen-wereldje waar het niveau soms bedroevend laag is (Kristien Hemmerechts en zo...) zijn er maar weinig moedigen. Ze hebben het vol afschuw over de boekenverbrandingen in nationaal-socialistisch Duitsland, maar ze zijn alles wel beschouwd goede leerlingen van dat systeem. De leerlingen overtreffen zelfs de meesters: "onze" boeken worden niet meer verbrand, ze worden gewoon niet meer uitgegeven. Dat scheelt een paar bomen, goed voor onze ecologische voetafdruk, maar het is eigenlijk een intrieste, beschamende zaak.

Zo, indien er nog vrije intellecuelen in Vlaanderen rondlopen, ze weten wat te doen: maak van de gelegenheid gebruik en klaag de dwaze censuur aan, niet enkel in vérre landen maar ook in ons eigen Vlaanderen. Wie durft?

09:26 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-03-09

Is Verhofstadt zot geworden?

verhofstadt
U kon er net als ik niet naastkijken: "The return of the Mummy". Verhofstadt is terug van weggeweest, kranten en TV-programma's stonden er bol van. Laten we even voorbijgaan aan het feit dat Verhofstadt blijkbaar niet in staat is de naam van zijn zogenaamde lievelingsauteur correct uit te spreken (Màrquez - dat klemtoonteken staat daar niet voor niets - maar ja, losweg grote namen uit de literatuur aanhalen staat nu eenmaal zooooo goed in het artificiële bobo-wereldje) en tot de kern van de zaak komen. Politiek dus. Wat is U het meest opgevallen uit al die rentrée-optredens van de man die er in acht financieel-economisch vette regeringsjaren niet in slaagde ook maar één maatregel te nemen die zelfs maar een begin maakte met het zo noodzakelijke tering-naar-de-nering-zetten?

Mij viel in elk geval opnieuw op dat Verhofstadt een kluchtspeler is, een showman, iemand die verandert van opvatting als van vest wanneer dat in zijn kraam past. De zogenaamde "bevlogenheid" van de Toscaanse grootgrondbezitter lijkt mij zeer artificieel. Zijn mening is altijd die van zijn meest recente raadgever/tekstschrijver - vandaar dat we allemaal hunkerend terugdenken aan de tijd van Frans Verleyen. Zijn mening past ook altijd in zijn carrièreplanning. In de oppositie tegen de Belgische regering? Dan zijn we Vlaamsgezind en kordaat tégen vreemdelingenstemrecht. Belgisch premier? Dan dansen we naar de pijpen van de Franstaligen en duwen het vreemdelingenstemrecht door. En deze keer is er natuurlijk de uitdaging "Europa"....

Verhofstadt en zijn raadgevers hebben het goed gezien. Om in het netwerk van de diverse Europese instellingen carrière te maken moet men in de eerste plaats misprijzend neerkijken op de rijkdom-in-verscheidenheid van het échte Europa, want dat stoort de tenoren van de Eurocratie. Dat is trouwens de reden waarom ze er mordicus ook Turkije bijwillen, dan kunnen ze meteen komaf maken met de idee dat de Europese Unie ook staat voor een geografisch, historisch, religieus en politiek afgebakende eenheid. En dus maakt Verhofstadt van zijn rentrée gebruik om te orakelen dat hij het nationaal gevoel verafschuwt en dat "identiteit een opgelegd concept is dat niet bestaat". Dat niet bestaande concept zouden "wij" trouwens aan de wereld opgedrongen hebben tijdens de kolonisatie-eeuwen.

Wat leren wij daaruit? Dat Verhofstadt zot geworden is? Neen, al moeten we vaststellen dat er in elk geval wat cultuurhistorisch inzicht betreft heel wat mangelt aan zijn kennis. En dan druk ik mij nog bijzonder zacht uit. Dat wij Europeanen trouwens het begrip identiteit of het nationaal gevoel zouden opgedrongen hebben aan de wereld (voorheen het aards paradijs?) is gewoon een idiotie, nog afgezien van de vraag of dat dan goed of slecht zou zijn. Maar dit geheel terzijde. Wij leren vooral dat Guy grootse plannen heeft. Hij solliciteert. "Zie eens wat een goede eurocraat ik zou kunnen worden."

Er komen na de verkiezingen nog leuke dagen, want er zijn wel méér "Belgische" sollicitanten naar die Europese topjobs.

15:04 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-03-09

Slechte punten!

Men had er mij nochtans voor gewaarschuwd: een blog is slechts een min of meer nuttig politiek instrument indien er élke dag, zonder uitzondering, nieuwe berichten op verschijnen. Maar het is het oude liedje: de wil is goed, het vlees is zwak. Letterlijk. Excuus dus aan de paar honderd dagelijkse bezoekers.

De goede kant van een paar dagen buiten strijd is de kans om wat bij te benen wat lectuur betreft. En gezien de omstandigheden deze keer liefst geen politieke documentatie, een mens mag ook al eens iets hebben. Op aanraden van Koen Dillen de fameuse postuum verschenen "Millenium"-trilogie van Stieg Larsson aangevat, deel 1, "Mannen die vrouwen haten" - gelieve daar niets persoonlijks achter te zoeken. Ik zal U maar bekennen dat ik er met een levensgroot vooroordeel aan begon. De auteur was een Zweedse professionele "anti-fascist" en jammer genoeg zijn ook een flink aantal van de slechterriken in zijn roman stoute nazi's die er niet enkel bijzonder onaangename ideeën op nahouden maar daarnaast vanzelfsprekend ook hun vrouw slaan, hun kinderen verwaarlozen, door het hele dorp gehaat worden, en meer van die doldwaze clichés. Geeuw, saai, déjà vu.  KKK
Maar indien we alle romans of films met politiek-correcte zwart/wit typeringen op onze eigen "index" zouden plaatsen blijft er tegenwoordig natuurlijk maar weinig aangenaam tijdverdrijf over. En dus beken ik maar dat ik deze Stieg Larsson in één ruk uitgelezen heb en naar het tweede deel uitzie. Dat wordt dan "De vrouw die met vuur speelde" - gelieve zelfs dààr niets achter te zoeken!

nrh39sk9
En dan natuurlijk het geluk dat net voor mijn korte "vakantie" het maart-april nummer van "La Nouvelle Revue d'Histoire" thuis in de bus viel. Dit driemaandelijks blad onder leiding van Dominique Venner is voor mij gewoon het beste (trouwens ook wat kwaliteit van opmaak en uitgave betreft) dat er op dit ogenblik op de markt is. Wie in politiek en geschiedenis geïnteresseerd is, en lak heeft aan politieke correctheid, en uiteraard Frans leest, kan gewoon niet om de NRH heen. Vraag een proefnummer en U bent verkocht - geloof me.

Zo, voor de eerste dag na mijn terugkeer onder de amateurbloggers mocht het eens niet over politiek gaan - slechts "oud"-voorzitter zijn heeft zijn voordelen ook. Tot morgen, en dan gaat het over politiek, jammer.

12:46 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-03-09

Belgische export?

peterlogghe
 Mijn kameraad Peter Logghe (Roeselare) zetelt sinds de verkiezingen van 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en stelt daar onder meer zeer ambetante vragen waarop soms heel interessante antwoorden komen. Hij brengt hierover regelmatig verslag uit op zijn aanbevolen blog (www.peterlogghe.be).

Een kleine week geleden kregen we zo de cijfergegevens over de "Belgische" export. Ik laat U even meegenieten:

Een van de indicatoren van het belang van het Vlaams economisch weefsel is de evolutie van het exportcijfer. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Vereenvoudigen en Ondernemen, de heer Van Quickenborne (Open VLD). Uit zijn antwoord blijkt dat het aandeel van het Vlaamse Gewest inderdaad bovenproportioneel bijdraagt en blijft bijdragen in de Belgische welvaart.

Let wel: in de onderstaande cijfers werd dus nog niet eens rekening gehouden met Vlaamse bedrijven die in het Brussels hoofdstedelijk Gewest actief zijn, en eveneens een aandeel in het Belgische exportcijfer hebben.

Wat blijkt?

In januari 2006 bedroeg de Belgische export 17.515,5 miljoen euro, waarvan bedrijven in het Vlaamse Gewest goed zijn voor 13.786,2 miljoen euro, of 78,7%. Het Waalse Gewest neemt slechts 18,8% voor zijn rekening. In december 2006 was het Belgische exportcijfer 17.343,4 miljoen euro. Vlaanderen was goed voor 80,9%, het Waalse Gewest: 17,4%.

In januari 2007 was het Vlaamse Gewest goed voor 81% van het Belgische exportcijfer, het Waalse Gewest voor 16,9%. December 2007: het Vlaamse Gewest staat voor 79,8%, het Waalse Gewest voor 17,9%.

Tenslotte bedroeg het aandeel van het Vlaamse Gewest in de Belgische export in januari 2008 niet minder dan 79,5%, het Waalse Gewest 18,5%. De laatst gekende maand, juni 2008, gaf volgend cijfer: het Vlaamse Gewest was goed voor 80%, het Waalse Gewest voor 17,9%.

Heeft U het goed genoteerd? Vlaanderen tekent voor zowat 80% van de Belgische export. Maar troost U, om maar iets te zeggen, Wallonië tekent dan weer voor zowat 80% van de ontvangen Europese subsidiestroom... De ene geeft, en de andere krijgt - zo gaat dat in België al decennia.

 

15:56 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-03-09

Bezoek Oostende, zijn moskee...

oostende

Gisterenavond mijn oudste broer (nauwelijks 9 jaar ouder, dus eigenlijk net als mezelf nog een frisse knaap Knipogen) bezocht in een ziekenhuis in Oostende. Mijn broer ondergaat daar een lichte chemo als nazorg van een geslaagde kankeroperatie van enkele weken geleden. Hij ziet er goed uit, heeft weinig last van de kuur en bovendien is de kans op volledige genezing zeer groot. Niets dan goed nieuws van dat front.

Maar over Oostende valt jammer genoeg ander nieuws te melden. Die stad heeft de voorbije jaren kunnen genieten van grote investeringen en overheidssteun. Johan Vande Lanotte kan kwistig omspringen met belastinggeld als hij wil, en "on n'est jamais mieux servi que par soi-même". Maar die structurele verbeteringen kunnen niet verbergen dat grote delen van de stad snel bergaf gaan. In het ziekenhuis sprak iemand me aan over de toestand in een Oostendse lagere school; ook daar meer en meer vreemdelingen, steeds minder tijd voor de leerkrachten om zich met de kinderen zonder taalachterstand bezig te houden - het is nog Borgerhout niet, maar wie dacht dat West-Vlaanderen zou gespaard blijven, dacht verkeerd. En nog niet weinig. En dan nog Oostende: steeds meer drugsproblemen, steeds meer vechtpartijen en messentrekkerij in het "uitgaansleven"... Wanneer stoppen de Vlamingen dat laffe, lijdzame ondergaan van al die onaanvaardbare toestanden?

Straks mag ook Oostende er zich trouwens erop roemen een hoogst officiële moskee te bezitten - bij een eerste behandeling in de gemeenteraad stemde énkel het Vlaams Belang niet voor de erkenning - voor de goede orde: LDD stemde uiteraard voor, of wat dacht U?

Ik geloof oprecht dat het voor ons volk en voor ons land vijf voor twaalf is. Ik wil dat Europa Europees, Vlaanderen Vlaams, en zelfs West-Vlaanderen Westvlaams blijft. Werk aan de winkel voor de Westvlaamse campagneploeg! En voor hun lijststrekker...

 

18:49 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

12-03-09

Zigeuners.

Obernai2

Deze week is Straatsburgweek, de maandelijkse plenaire vergadering van het Europees Parlement. In mijn geval is het zelfs Obernai-week, want alle hotels in Straatsburg zitten overvol en dus ben ik een dertigtal kilometer naar het zuiden, langs de wijnroute, moeten uitwijken. Ik beklaag het mij niet. Obernai is een mooi stadje met vakwerkhuizen in Duitse stijl en heel aangename sfeer - het is ook één van de weinige steden in de Elzas die nog relatief gespaard blijven de weldaden van de multiculturele samenleving, wat allicht de bijzonder hoge immobiliënprijzen zal verklaren - en vice versa. Al bezweert mijn hoteluitbater me toch vooral niets zichtbaar in de wagen achter te laten - de man beseft niet dat ik Brusselse toestanden gewoon ben.

De "legislatuur" van het Europees Parlement loopt naar zijn einde, en dan wordt het natuurlijk druk-druk-druk. Iedereen wil blijkbaar nog een ei leggen en vooral wat woorden op papier zetten, geen enkel onderwerp blijft ons gespaard, over alles en nog wat heeft het Europees Parlement een mening. Gisteren bijvoorbeeld over de toestand van de Roma (het politiek correct woord voor "zigeuners") en de discriminatie die deze mensen op de arbeidsmarkt ondergaan. Hoe men erin slaagt van zo'n verslag één lange litanie zelfbeschuldiging te maken zonder zelfs maar één keer te verwijzen naar feiten zoals daar zijn: de weigering van de Roma zélf om zich in te passen in de maatschappij waar zij verblijven of de weigering van de Roma om hun kinderen normale school- en leerprocessen bij te brengen, het blijft mij verbazen. In Nederland verschenen de voorbije jaren hoogst officiële verslagen waaruit blijkt dat twee decennia massaal belastinggeld pompen in integratie-projecten voor Zigeuners nul komma nul resultaat opleverde. Maar deze politiek-niet-correcte informatie heeft het Europees Parlement niet bereikt.

Het Roma-document werd met massale meerderheid goedgekeurd. Een collega Europarlementslid van de Britse conservatieven (fidele kerel, "rechts als de pest" maar niemand mag het weten...) zegde me: "I know it's rubbish". Maar hij stemde wel mee met de meute, want niemand wil als "racist" of "onverdraagzame" gebrandmerkt worden. Het is maar een kleine anecdote - want de Roma tekst is zoals 99% van het andere papier dat het Europees Parlement produceert al in de diepe, donkere kelders van de complete vergetelheid beland. Maar ik blijf revolteren tegen die lakse en laffe houding van mensen die wel parlementslid willen zijn maar niet de moed hebben om desnoods tegen de stroom in te roeien. De Britse conservatieven (maar ook de Beierse CSU) behoren wat dat betreft tot de allerergsten. Ze verdienen eindelijk concurrentie op rechts te krijgen. Wat mij betreft, ik duim bij de Europese verkiezingen voor de British National Party BNP,  bnpeen partij met zeer veel tekortkomingen en ook programmapunten waar ik het compleet mee oneens ben. Maar ten minste een partij die misschien de Conservatives tot wat politieke moed kan aanzetten.

Ik voel dat ik me hier op glad ijs begeef, dus kom ik er binnenkort op terug. Over de BNP, maar ook over de nieuwe Franse partij "Parti de la France" van mijn vriend Carl Lang.

09:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

08-03-09

De EU verdraagt geen democratie!

eu ussr

Indien U mij zou vragen wanneer de Europese Unie heeft opgehouden nog democratisch te functioneren zou ik dat in de nasleep van de referenda over de voormalige "Europese Grondwet"  situeren. U herinnert zich dat nog wel, toen vier jaar geleden in mei en juni 2005 eerst in Frankrijk en daarna in Nederland de burgers van die 2 landen van hun stemrecht gebruik maakten om de eurocraten een opdoffer van jewelste te bezorgen. Van dat ogenblik af zijn de Europese betweters min of meer openlijk beginnen stellen dat het volk eigenlijk te dom is om te weten wat goed en nodig is, en dat het maar best is om dat volk ook geen mede-beslissingsrecht meer te geven. Ik vermoed trouwens dat men bij historisch onderzoek naar de jaren '30 in Duitsland of naar de jaren '20 in de voormalige Sovjet-Unie ook wel zo'n kantelmomenten zal vinden waarop de machthebbers tot gelijkaardige bevindingen kwamen: in het belang van het volk wordt dat volk vanaf nu best niet meer geraadpleegd. In ons eigen land waren er toen, in 2005, verklaringen van pakweg Dehaene en Verhofstadt, straks twee Europese lijsttrekkers, die merkwaardig eerlijk toegaven dat ook in Vlaanderen zo'n referendum voor hen faliekant zou aflopen, zodat men dat beter achterwege laat. De prijs voor de grootste ondemocratische brutaliteit gaat echter niet naar onze twee collega-lijsttrekkers, hoewel ze zeker zilver en brons verdienen, maar wel naar de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing, toen één van de architecten van de Grondwet voor de Europese Superstaat. Giscard d'Estaing verklaarde toen namelijk dat de Eurocratie een kapitale fout gemaakt had: men had namelijk de tekst van de Europese Grondwet te gemakkelijk beschikbaar gemaakt voor de kiezers die erover moesten stemmen. Begrijpt U het? Ofwel weet U er niets van en is het maar best dat U er zich niet mag over uitspreken. Ofwel begrijpt U het juist maar al te goed, en dan mag U er zéker niet meer over stemmen.

Men heeft die Europese Grondwet daarna trouwens een andere naam gegeven, dat ding heet nu het "Verdrag van Lissabon", en men doet rustig verder alsof er niets aan de hand is, want op de Ieren na mag niemand er zich nog over uitspreken, en met de mening van die Ieren wordt simpelweg door niemand rekening gehouden.

De Europese Unie heeft niets meer te maken met het Europese ideaal dat na de broedermoord van de Tweede Wereldoorlog ons continent veiligheid en vrede en welvaart en rijkdom in verscheidenheid wou garanderen . Dat EU-bestuur van vandaag is in het beste geval een verlicht despotisme geworden, het verdraagt vandaag reeds geen democratie meer, en het is flink op weg een totalitair systeem te worden. Zoals alle totalitaire systemen graait het trouwens uit de belastingopbrengsten voor zijn eigen elites lonen, vergoedingen, belastingvrijstellingen, voorrechten waar de gewone burgers enkel maar kunnen van dromen en die wij enkel maar als wettelijke diefstal kunnen omschrijven.

Europa is ondemocratisch.

(Uit mijn toepraak voor het "Europa-congres van Vlaams Belang, heden 8 maart 2009.)

09:03 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-03-09

Morelleke contra Zorro, 1-0.

 mrmGisteravond 22u telefoon van Marie-Rose, lichte paniek in de stem. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, het staat nu bijna vast dat ze morgen zondag zal kunnen spreken op ons Europacongres in Gent. Lichte paniek echter, omdat ze gisterenavond nog geen letter van die speech op papier had. Veel ziek en zwak geweest, moeilijk concentreren, en natuurlijk elk vrij moment nu te besteden aan de kinderen die het ook heel moeilijk hebben om te vatten wat er allemaal omgaat. Probleem.

Maar dat was buiten de waard gentleman-Frank gerekend. "Geen probleem, Marie-Rose, mijn eigen speech is bijna af, ik zit morgen samen met Philip Claeys, Dirk Crols, Koen Dillen, Jurgen Ceder en last but not least Tom Van den Troost, en wij schrijven voor U in geen tijd een toepraak op maat."

Nu ik erover nadenk, wat een typisch mannelijke pretentie. En wat een foute inschatting van de trots en kracht van ons Morelleke. Want deze morgen om 7u zat in mijn mailbox al een kant-en-klare toespraak van haar. Ze was gisteravond zo lief geweest mijn voorstel niet onmiddellijk de grond in te boren en mij ten minste één korte nacht de illusie te geven dat ik de redder in de nood kon spelen, de Zorro van Ver-Assebroek - maar dat Marie-Rose haar artikels of toespraken door derden zou laten schrijven, neen, daar is ze te trots voor. Dan steekt ze liever een nachtje door, doodziek of niet.

Wat kan ik ervan zeggen? Ik mag natuurlijk niet uit de biecht klappen maar ik ben er trotser dan ooit op dat zij mijn Europese lijst duwt. Wie morgen in Gent erbij is zal begrijpen wat ik bedoel. En wie er niet bij is mist iets, geloof me.

14u, ICC-Gent, Europees Congres van Vlaams Belang

16:52 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |