25-06-12

Nog wat miljoenen voor de "antiracisten"...

enar 2.jpgUit een antwoord op een parlementaire vraag die ik einde april 2012 stelde, blijkt dat het "Europees netwerk tegen racisme" (afgekort als ENAR) in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 961.000, 967.000 en 984.000 euro werd toegestopt door de Europese Commissie. 

Een kleine 3 miljoen euro in drie jaar tijd, dat is niet niks. 

ENAR is een soort van overkoepelende Europese organisatie van allerlei schimmige extreemlinkse clubjes. De organisatie staat of valt met het Europese manna.  Zo nam de Europese Commissie bijvoorbeeld in 2011 maar liefst 81,55 procent van de totale uitgaven voor haar rekening. De uitgaven houden trouwens bijna uitsluitend verband met de uitbetaling van personeels- en reiskosten.  Een blik op de webstek (www.enar-eu.org) zegt meer dan genoeg over waar deze organisatie voor staat. 

imagesCAPJH35F.jpgENAR wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk een onderzoek naar het geweld dat de politie zou hebben gebruikt tegen Stéphanie X, weet u wel, de vrouw met de niqab, en verzet zich tegen de mogelijke uitwijzing van kampioen-recidivist Belkacem naar Marokko.

Het wordt nog interessanter als we de Belgische vertakking van ENAR onder de loep nemen.  Zoals gezegd is ENAR immers een Europese koepel van nationale organisaties.  De openingswebstek van 'ENAR-Belgium' is in het Engels opgesteld en de rapporten zijn énkel in het Frans beschikbaar.  De organisatie die zo de mond vol heeft over discriminatie vertikt het om de taal van de overgrote meerderheid der "Belgen" te hanteren.

Het meest recente rapport handelt over racisme in België in de periode 2010/2011 (Rapport alternatif d'ENAR 2010/2011.  Le racisme et les discriminations qui y sont associées en Belgique) van de hand van Radouane Bouhlal en Ibrahim Akrouh.  Veelzeggend is dat ze stelling nemen tegen elke regelgeving die zelfs maar heel voorzichtig de immigratie op basis van gezinshereniging moeilijker maakt.  Zelfs een verstrenging van de meest soepele nationaliteitswetgeving ter wereld vindt in hun ogen geen genade omdat deze bijvoorbeeld zou neerkomen op een vraag naar een klein beetje sociale integratie.  Nationaliteitsverwerving mag voor ENAR geen bekroning zijn van een geslaagd integratieproces maar moet integendeel ... een "instrument zijn in een socio-economisch integratieproces".  Dit is natuurlijk de wereld op z'n kop.

Op mijn vraag aan de Commissie wat het nut is van dergelijke organisatie, met andere woorden hoe de Commissie kan verantwoorden miljoenen belastinggeld naar die kerels te versluizen,  klinkt het antwoord: "een progressief verhaal over gelijkheid en diversiteit formuleren en onder de aandacht brengen; de capaciteit van het netwerk vergroten om zijn strategie goed uit te voeren; nieuwe stappen ondernemen op weg naar financiële stabiliteit en duurzame ontwikkeling". Kortom: gebakken lucht.

Mag ik hier nog maar eens zeggen dat wat mij betreft de meeste van die Europese subsidies beter afgeschaft worden? Of moesten we niet besparen soms?

16:56 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

13-04-12

Mensenrechten in Vietnam? Nooit van gehoord.

imagesCAVAYZ2C.jpgKDG.jpgKent u Karel De Gucht nog?  Sinds hij de overstap van de Belgische politiek naar Europa maakte komt de huidige Eurocommissaris voor buitenlandse handel veel minder in het nieuws, en dan gaat het nog vooral om gebakkelei met de Belgische fiscus. Wat een verschil met zijn periode als VLD-politicus waarin hij altijd klaar stond met het belerend vingertje en zich presenteerde als dé kampioen van de "mensenrechten". 

Nu blijkt dat deze zelfde mensenrechten voor 'het geweten van Berlare' toch iets minder belangrijk zijn als het er om gaat een overeenkomst te sluiten met één van de ergste dictaturen ter wereld.  Terwijl het Vietnamese regime de repressie tegen mensenrechtenactivisten nog opvoert en de mensenrechtensituatie in dit land nog verslechtert, begint De Gucht te onderhandelen over een vrije handelsovereenkomst met dit regime zonder dat het lot van de opgesloten dissidenten zelfs maar wordt aangekaart (Ivan Delibasic, 'European Commission potentially split over trade deal with Vietnam', New Europe, 8-14 april, 2012, te vinden op: www.neurope.eu/article/eu-spilt-over-vietnam-trade-deal-a... ).

Deze hypocrisie doet denken aan die andere (vroegere) Eurocommissaris, Louis Michel, die opriep om niet te gaan skieën in Oostenrijk maar wél zonder enig probleem een toertje maakte  met de Harley Davidson in Cuba en daar zoete broodjes bakte met Castro en co. 

 Ik stelde inmiddels deze parlementaire vraag: 

"Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gaat het op het vlak van mensenrechten en democratie van kwaad naar erger in de communistische dictatuur van Vietnam.  Gedurende 2011 voerde het regime een steeds hardere repressie tegen dissidenten.  Ondanks deze ontwikkelingen zouden de voorbereidingen voor de start van de onderhandelingen tussen de Commissie en het Vietnamese regime over een vrije handelsovereenkomst zijn afgerond.  Gespecialiseerde media wijzen er op dat de bevoegde Commissaris daarbij het onderwerp 'democratie en mensenrechten' nooit op tafel gooide ondanks een expliciete oproep van onder andere Human Rights Watch.

Hoe verantwoordt de Commissie het dat onderhandelingen over een vrije handelsovereenkomst met deze communistische dictatuur worden opgestart zonder dat in de voorbereidingen ervan de situatie op het vlak van mensenrechten en democratie werd aangekaart?  Hoe verantwoordt de Commissie het überhaupt dat met een dergelijke staat onderhandelingen worden aangeknoopt zonder dat er een verbetering is op het vlak van democratie en mensenrechten?  Vormt dit geen slecht signaal?"

11:34 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-03-12

Mijn nieuwe Youtubekanaal gaat van start

Wie graag de beelden wil zien van mijn tussenkomsten in het Europees parlement wanneer dat in zitting is in Brussel of Straatsburg kan vanaf nu hier terecht:

http://www.youtube.com/channel/UCK86b7qMAmVeBLmbypiKMMg?f...

Als voorbeeldje een recente tussenkomst tegen de verspilling van geld door het Europees parlement:

 

17:10 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-03-12

Kabila dankt de Europese belastingbetalers

Er is interessant nieuws voor de brave belastingbetalers die zich afvragen waar hun centen heen gaan...

Onlangs vroeg ik aan de Europese Commissie hoeveel de Europese Unie had geïnvesteerd in steun voor de presidentsverkiezingen van 28 november 2011 in Congo. Dat is relevant omdat alle internationale waarnemers het erover eens zijn dat deze "verkiezingen" een echte schertsvertoning werden. Gisteren publiceerden de Verenigde Naties daarenboven een vernietigend rapport waaruit blijkt dat de Congolese veiligheidstroepen zich daarbij schuldig maakten aan ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder moord en marteling. Volgens de Europese Unie én de Verenigde Staten verliepen de verkiezingen in Congo dermate gebrekkig dat het onmogelijk te bepalen is wie ze wérkelijk heeft gewonnen.

Kabila.jpgEn nu de cijfers. Uit het antwoord op mijn parlementaire vraag blijkt dat de Europese Unie in totaal zo'n 42 miljoen euro (ruim 1,6 miljard frank) spendeerde aan allerhande steun voor de organisatie van deze schertsvertoning van het Kabila-regime. De komende maanden en jaren wordt daarenboven nog eens 12,5 miljoen euro voorzien  voor de verdere opvolging - weliswaar "onder voorbehoud van een nieuwe beoordeling van de situatie".

Over die "nieuwe beoordeling" ondervraag ik binnenkort de bevoegde Europese Commissaris. Maar maak U niet teveel illusies. In 2006 kreeg Kabila van de EU zo'n 165 miljoen euro voor "verkiezingen". Enige beoordeling is er sindsdien niet gekomen...

16:20 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

13-03-12

De kliksite van Wilders

In het Europees Parlement hebben we zopas het debat achter de rug over de beruchte Nederlandse website waar Geert Wilders' PVV aan burgers de gelegenheid biedt om overlast door Midden- en Oost-Europeanen te melden.

 

Voor alle duidelijkheid, ik ben zelf niet zo'n grote voorstander van dat initiatief. Een politieke partij moet toch een beetje oppassen voor het aanmoedigen van de klikspaanmentaliteit. En er zijn heus wel grotere en veel meer ernstige immigratieproblemen met niet-Europese vreemdelingen dan met pakweg de Poolse aanwezigheid (hoe massaal ook) in Vlaanderen of Nederland. Dit is dus niet "mijn ding".

 

Maar anderzijds is het toch het recht van Wilders en zijn PVV om de Nederlandse bevolking te bevragen naar de problemen die zij eventueel dagelijks aan den lijve ondervinden? Dat in een paar weken tijd al honderdduizend mensen een online-klacht formuleerden zegt toch ook wel iets? Wilders is van bij de start tegenstander geweest van het vrij verkeer voor werknemers en diensten uit Oost-Europa. Ook dat is zijn recht en het behoort tot het normale democratische spel dat hij poogt te bewijzen dat zijn standpunt door veel mensen wordt gedeeld en dat de komst van "de Poolse loodgieters" ook schaduwzijden kent.

 

En wat mij vandaag het meest tegen de borst stootte in het Europees Parlement was de platvloersheid van het debat. Opnieuw waren een aantal collega's vergelijkingen aan het maken met de donkerste bladzijden uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, of met de methodes van de sinistere Stasi in de voormalige DDR - weten die mensen eigenlijk wel waarover zij praten? Een mens vraagt het zich af.

 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/nieuws/buitenland/1.1244467

17:27 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Nicolas Sarkozy recycleert zijn beloftes

sarko.jpgDe Franse president en presidentskandidaat voor de komende verkiezingen heeft gelijk en ongelijk wanneer hij immigratie en asielproblemen tot een centraal thema van zijn campagne maakt. Miljoenen televisiekijkers mochten enkele dagen geleden meemaken hoe hij zich opstelde als 'monsieur anti-immigration'.

Hij heeft gelijk, want in alle landen van de Europese Unie, ook die landen waar sociaaldemocraten mee besturen, worden steeds meer beleidsmakers zich ervan bewust dat enkel een zeer restrictief beleid ten aanzien van de miljoenen kandidaat-immigranten de sociale cohesie van onze grootsteden op termijn kan vrijwaren. De problemen van gettovorming, integrisme en criminaliteit zijn op heel wat plaatsen - van Molenbeek tot Rotterdam en van Napels tot Berlijn - sowieso al quasi onbeheersbaar geworden.

Ervoor pleiten, zoals Sarkozy nu doet, om de legale immigratie met de helft te verminderen, is wel het minste wat de Franse burgers van hun nieuwe president morgen mogen verwachten. Anderen, zoals gewezen president Valéry Giscard d'Estaing; alles behalve een 'extremist', waarschuwden meer dan twintig jaar geleden al in niet mis te verstane termen voor de 'immigratie-invasie'.

ni ni.jpgNicolas Sarkozy komt dus rijkelijk laat met zijn pleidooi. En zijn pleidooi klinkt bovendien bijzonder hypocriet, want het is niet de eerste keer dat het Frans staatshoofd deze krijgshaftige toon aanslaat. Exact vijf jaar geleden deed hij exact hetzelfde. Dat was in 2007, toen hij tot president verkozen werd op basis van een bijzonder rechts programma, om vervolgens een 'opening naar links' te maken met de opname van socialistische en linkse eminenties in zijn regering zoals de feministe Fadela Amara, de oprichtster van ni putes ni soumises ('hoer noch slavin'), dat deze dagen een vorm van plagiaat kent in Vlaanderen.

Van zijn beloftes over striktere immigratie kwam even weinig terecht als van zijn vele andere beloftes, zoals een groot 'Marshallplan voor de banlieues'. De legale en de illegale immigratie is hand over hand toegenomen, net zoals de criminaliteitscijfers. Sarkozy huldigt het principe 'luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden'.

Ik weet het wel. Sarko huldigt het principe van zijn gewezen mentor Chirac: het is niet de windhaan die draait, maar de wind. Zelden echter heeft een president zijn kiezers zo bedrogen als Nicolas Sarkozy. Mind your principles or go to hell ! zeggen de Engelsen. Naar de hel zullen de Fransen echtgenoot van Carla Bruni niet sturen. Dat verdient hij nu ook weer niet. Maar of ze hem een tweede ambtstermijn in het Elysée gunnen, lijkt vandaag wel heel onwaarschijnlijk.

16:32 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

15-02-12

Europa gooit geld door deuren en vensters, nog steeds....

Verspilling.jpgMorgen stemt het Europees Parlement een "richtsnoeren"verslag van de begrotingscommissie over de begrotingen 2013 van diverse Europese instellingen, ook het Europees Parlement. Er wordt daarin - terecht natuurlijk - gepleit voor "verantwoordelijkheid en terughoudendheid op budgettair gebied". Voor wat het Parlement betreft pleit men voor de bevriezing (niet-indexering) van alle vergoedingen van de parlementsleden en voor de rest moeten werkgroepen vooral studies verrichten.

Maar ondanks alle studies en grote woorden blijven de Europese instellingen massaal geld door deuren en vensters gooien. Het Europees Parlement zou honderden miljoenen euro (jawel, vele miljarden frank) kunnen besparen omzeggens zonder dat iemand het merkt.

Enkele voorbeelden:

- In Brussel bouwt men aan een "Huis van de Europese geschiedenis", een soort propaganda-museum voor de Europese instellingen dat in 2014 moet opgeleverd worden. Kostprijs: ruim 50 miljoen euro. Geschatte jaarlijkse uitbatingskost: 11 miljoen euro. Nut? Let wel, er bestaat daarnaast reeds sinds enkele maanden een groots opgezet "Parlementarium", een bezoekerscentrum van het Europees Parlement, dat ook al zo'n 21 miljoen euro heeft gekost en waarvan de jaarlijkse uitbatingskost voorlopig nog onduidelijk is. Stelt niemand zich de vraag of de uitbating van een museum tot normale parlementaire werkzaamheden behoort?

- Er zijn natuurlijk ook de reizen, waarvan de kosten dus "bevroren" moeten worden. Ach, honger lijden zal het nog niet worden daarmee. Maart 2010: 4 parlementsleden naar Buenos Aires voor 5 dagen, totale kost ruim 105.000 euro of ruim 26.000 euro per deelnemer. November 2010, 50 parlementsleden naar Kinshasha voor ruim 1 miljoen euro, hetzij ruim 20.000 euro per deelnemer. Mei 2010, 7 parlementsleden naar China voor 144.000 euro, hetzij ruim 20.000 euro per deelnemer. Akkoord, dat zijn uitschieters, maar uitzonderingen zijn het allerminst.

- Elk jaar deelt het Europees Parlement een "Lux" prijs uit, filmprijs gestemd door een kleine minderheid aan deelnemende parlementsleden. Sinds wanneer dient een parlement om filmprijzen uit te reiken? Kostprijs in 2011: 573.000 euro.

- Subsidies aan "Europese politieke partijen" en "Europese politieke stichtingen", ruim 30 miljoen euro in 2012. Iedereen weet dat het hier om zeer schimmige organisaties gaat, specifiek opgericht om subsidies binnen te rijven.

Nogmaals, dat zijn maar enkele van de minder bekende voorbeelden. Binnenkort publiceren we een omstandig verslag ter zake. Tot dan.

PS En een grote dank aan allen die véél geduld opbrachten vooraleer deze bescheiden blog weer van start ging Lachen.

 

18:43 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

11-11-11

Makis Voridis minister!

Makis3.jpgEen citaat uit de oude doos van deze blog, exact twee jaar geleden, 11 november 2009, naar aanleiding van een partijcongres nabij Versailles:

"En voor mij persoonlijk werd het vooral een weerzien met mijn goede kameraad Makis Voridis, parlementslid voor de LAOS-partij in Griekenland en recent zeer succesvol herverkozen. Makis Voridis was, toen we mekaar ruim twintig jaar geleden leerden kennen, jongerenvoorzitter van de rechtse EPEN-partij in Griekenland. Hij bouwde noodgedwongen een carrière uit buiten de politiek (in 2007 werd hij voor het eerst verkozen) maar we zijn altijd vrienden gebleven."

Makis1.jpgEen paar weken geleden belde Makis ons om nog eens af te spreken. We hadden mekaar sinds het overlijden van Marie-Rose niet meer gezien. En we legden vast: het eerste weekeinde van december, in Parijs bij onze gemeenschappelijke vrienden Carl en Isabelle Lang. Dat zal er nu allicht niet meer van komen. Hij zal wel andere zaken aan zijn hoofd hebben. Makis is zopas benoemd tot minister van transport in de Griekse overgangsregering. Er wacht hem een gigantisch moeilijke taak.

Voor wat het waard is: langs deze weg oprechte felicitaties en alle wensen van succes aan deze trouwe politieke kameraad. Een paar dagen geleden nog effende hij mee het pad voor mijn lidmaatschap van de EFD-fractie in het Europees Parlement. Hij is trouwens altijd een vriend van Vlaanderen geweest. En samen met zijn echtgenote Danaë ook een vriend van Marie-Rose.

19:54 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

10-11-11

Einde van Euro-rechtse samenwerking.

lepenanvers-61d13.jpgToen Karel Dillen in juni 1989 voor het eerst in het Europees Parlement werd verkozen, kwam de "Technische Fractie Europees Rechts" tot stand, een politieke samenwerking van de 10 verkozenen van het Franse Front National, 4 Duitsers van de Republikaner en uiteraard de ene Vlaming van het toenmalige Vlaams Blok. Het werd een "technische" fractie omdat de drie partijen naast een aantal gemeenschappelijke programmapunten ook heel wat meningsverschillen hadden. Na de verkiezingen van 1994 sneuvelde deze fractie (de Republikaner werden niet herverkozen en het werd reglementair steeds moeilijker gemaakt om een fractie te vormen) maar de verkozenen van Vlaams Belang bleven in het Europees Parlement tot heden nauw samenwerken met het Front National. In zo'n grote instelling geraakt men als individueel parlementslid immers snel ondergesneeuwd - met internationale samenwerking en taakverdeling lukt dat veel beter.

Door de jaren heen bouwden we ook steeds beter contacten uit met verkozenen van vooral de Oostenrijkse FPÖ en de Italiaanse Lega Nord, terwijl ook Roemeense, Bulgaarse en Hongaarse "rechtse" parlementsleden zich in een technische "Coördinatie" met ons verenigden. In realiteit echter verliep de samenwerking met de Oost-Europeanen bijzonder stroef. Nog afgezien van inhoudelijke politieke disputen blijken er toch ook wel grote cultuurverschillen te bestaan - en dan druk ik me heel zacht en vriendelijk uit.

Enkele dagen geleden besliste Bruno Gollnisch (Europarlementslid van het Front National en voorzitter van de Coördinatie) dan ook om de structuur formeel op te heffen "Ik ben wel verplicht te besluiten dat onze politieke partijen elk hun eigen pad bewandelen zonder gemeenschappelijke politieke wil uit te dragen." Dat zal de goede menselijke contacten die we met elkaar hebben niet veranderen, maar het toont nogmaals aan dat we inzake Europese samenwerking van politiek-niet-correcte, identitaire partijen nog niet ver staan. Het is merkwaardig dat politici die in eigen land taboebrekers zijn omzeggens beven bij de gedachte dat zij door de politieke gedachtenpolitie elders in Europa zouden kunnen verdacht worden van samenwerking met àndere taboebrekers. Ik zou een lijstje kunnen maken van parlementsleden die mij in privé gesprekken best wel een behoorlijke mens vinden, maar die me publiek niet eens durven begroeten - mocht het niet intriest zijn, mocht het niet over de toekomst van ons continent gaan, we zouden ermee lachen.

Einde van de rechtse Coördinatie dus. De komende dagen bekijken we andere wegen van werking en samenwerking het Europees Parlement. Er dienen zich altijd nieuwe kansen en mogelijkheden aan.

(Foto, Karel Dillen met Jean-Marie Le Pen.) 

14:36 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-11

Een paard op het balkon van de 3de verdieping...

paard22.jpgIn een recente uitgave van "Commission en direct", een meestal oersaai intern weekblad van de Europese Commissie, verscheen onlangs een lange lezersreactie die ik hieronder graag uit het Engels vertaal. Of hoe de onzin van de politieke correctheid soms uit heel onverwachte hoek een knauw krijgt...

"... We moeten een einde stellen aan de discriminatie van Roma... OK, maar hoe? Wanneer U stelt dat de Europese Lidstaten hen toegang tot onderwijs moeten verlenen kan ik als Bulgaarse enkel maar bevestigen dat die toegang hen NIET geweigerd wordt. Integendeel zelfs. Mijn moeder is lerares en moet letterlijk de ouders van Roma-kinderen gaan opzoeken en overtuigen hun kinderen naar school te sturen in plaats van ze op 15-jarige leeftijd uit te huwelijken. Voor de Roma heeft onderwijs blijkbaar weinig waarde, gedeeltelijk omwille van cultuurverschillen. Dus weet ik echt niet wat we nog meer kunnen doen- tenzij U zou suggereren dat we geweld zouden gebruiken om hun kinderen in de scholen te houden? Wanneer Roma nieuwe woningen worden aangeboden zijn die na een jaar onleefbaar geworden. Men doet zijn behoefte op de vloer, houten ramen worden afgebroken en als brandhout gebruikt, of men stalt zomaar een paard op het balkon van een derde verdieping. En denk niet dat het enkel om armoede gaat, dat bewijzen de talrijke satellietschotels van deze flats. Een aantal zaken zijn compleet onbegrijpelijk voor mensen met normaal gezond verstand. Met deze commentaar wil ik helemaal niet denigrerend zijn over Roma en al evenmin zeggen dat de staat helemaal geen verantwoordelijkheid moet opnemen. Ik wil enkel erop wijzen dat de situatie zeer complex is en dat het niet steeds een kwestie is van discriminatie of van geweigerde toegang tot sociale dienstverlening. Misschien moeten we eerst meer leren over de cultuur en de waarden van de Roma - in het bijzonder dan over die waarden die onmogelijk geintegreerd kunnen worden in het Europa van de 21ste eeuw en waar de Roma eerst zelf zullen moeten komaf mee maken ."

De historie met het paard op het balkon van de derde verdieping zal wel niet elke dag overal voorkomen - maar deze reactie is al bij al niet meer eenzijdig dan de politiek correcte verhalen over de  Roma die we in de Europese instellingen dag-in-dag-uit ondergaan. Ik wou ze U dus niet onthouden - ook niet omdat ik de indruk heb dat ik al voor véél minder dan dit een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding aan mijn broek gehad heb Knipogen.

16:44 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

09-06-11

"Vergeten" Sovjet-misdaden, 70 jaar later

goelagssw_athmb.jpgGisteren in het Europees Parlement een korte maar ontroerende plechtigheid meegemaakt ter nagedachtenis van de slachtoffers van een "vergeten" misdaad tegen de mensheid: de Soviet-zuiveringsacties van 70 jaar geleden in de bezette Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Een initiatief van enkele collega's uit die Baltische landen dat trouwens maar weinig andere parlementsleden kon bekoren - er was dan ook geen receptie aan verbonden...

In mei en juni 1941, nog in vredestijd in die regio, werden ruim 50.000 Balten, meestal hele families, door de communisten opgepakt en in beestenwagens naar Siberië gestuurd. daar wachtten hen vreselijke ontberingen, hongersnood, onmenselijke dwangarbeid en executies. Hun misdaad? Ze waren voor de Sovjet-bezetting landeigenaar of zelfstandige, legerofficier of politieman geweest, of lid van een àndere partij of organisatie dan de communistische. Van de 50.000 in mei en juni gedeporteerden kwam een grote meerderheid nooit terug, alle bezittingen waren trouwens in beslag genomen en zelfs hun families bleven paria's. Onder de communistische dictatuur - tot 1991 - mocht over hun lot niet eens gesproken worden.

De Sovjet-Unie had de Baltische landen een jaar eerder, in juni 1940 bezet - na het Molotov-Ribbentrop-akkoord met Nazi-Duitsland. De martelgang van die kleine volkeren interesseerde toen blijkbaar niemand; net zo min als de vreselijke uithongering van Oekraïne enkele jaren eerder. De communisten hadden, tot heel recent trouwens, sterke bondgenoten in het Westen, zeker in de media. Een "Holocaust"-TV-reeks over de communistische misdaden kwam er tot op heden niet.

Op dinsdag 21 juni om 18u gaat ook in het Europees Parlement te Brussel een gelijkaardige herdenkingsplechtigheid door, met een tentoonstelling en een boekvoorstelling. Wie geïnteresseerd is geeft maar een seintje.

 

13:47 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

08-06-11

Europese belastingen komen eraan.

teaser-eubelasting.jpgOp dit ogenblik is het Europees Parlement weer in plenaire zittingsweek bijeen in Straatsburg. Zopas hebben we het debat en de stemmingen achter de rug over het belangrijkste onderwerp van deze week: "een nieuw meerjarig financieel kader over een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa". Dat soort zittingsdocumenten (in dit geval 87 dichtbedrukte pagina's) staan altijd vol met van alles en nog wat, en het vergt enige ervaring om er de essentiële boodschap uit te halen: het pleidooi voor "eigen middelen" voor de instellingen van de Europese Unie. Het komt erop neer dat men via een systeem van eigen Europese belastingen én de uitgave van een soort Europese staatsleningen aan nieuwe, massale financiering voor de Europese instellingen zou geraken.

Ik had de gelegenheid in het debat tussen te komen om me te verbazen over het feit dat in het hele verslag niet één concrete aanbeveling wordt gedaan om zélf de tering naar de nering te stellen (bijvoorbeeld door de afschaffing van een aantal compleet overbodige Europese administraties), om eraan te herinneren dat zelfs Europese leningen vroeg of laat toch door iemand moeten terugbetaald worden, en dat het boerenbedrog van het laagste allooi is te beweren dat Europese belastingen de globale belastingdruk niet zouden verhogen.

Maar maak U geen illusies: ook dit werd weer met overgrote meerderheid goedgekeurd, en het staat in de sterren geschreven dat de Europese belastingen er binnen afzienbare tijd komen. Het is immers een te mooi systeem: nieuwe belastingen van ergens een Europees niveau waar niemand concreet politiek kan op afgerekend worden, en de vrijgekomen budgetruimte kunnen de Lidstaten zelf spenderen. Er is maar één verliezer: de brave belastingbetaler...

Dat doet mij er trouwens aan denken: gisteren was er de aanbeveling van de Europese Commissie aan België, onder meer over onze pensioenleeftijd en loonindexering. Nu moet ik eerlijk zeggen dat de Commissie gelijk heeft en dat er ongetwijfeld maatregelen nodig zijn. Wat mij dan weer tegen de borst stoot is dat de Commissie niet voor eigen deur veegt. Hoe zit het met de reële pensioenleeftijden, de prinselijke uittredingspaketten, de vorstelijke vergoedingen van de tienduizenden Europese ambtenaren zélf? Dat taboe mag ook wel eens aangepakt worden.

13:52 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

26-05-11

Tweemaal politiek niet-correct / deel 2

klaus.jpgGisteren hadden we - samen met een paar honderd andere geïnteresseerden - het genoegen de Tjechische president Vaclav Klaus, ingeleid door de alomtegenwoordige Bart de Wever,  bezig te horen in Antwerpen. Een dikke proficiat trouwens aan de studenten van het KVHV die dit voor mekaar kregen, een niet geringe prestatie voor een naar het getal relatief kleine studentenvereniging.

Vaclav Klaus was op officieel staatsbezoek in België, en dus zullen er wel diplomatieke redenen zijn waarom hij zijn nochtans aangekondigde uiteenzetting over de EU en over de fluwelen boedelscheiding tussen Tjechië en Slowakije, verving door een causerie over enkel de klimaatsverandering. Klaus is van oordeel dat die klimaatsverandering, indien ze al bestaat of kan gemeten worden, slechts in heel beperkte, omzeggens te verwaarlozen mate het gevolg is van menselijke activiteit. Hij zegt dat de "klimaathysterie" mede in het leven gehouden wordt door bedrijven die fortuinen verdienen aan diverse maatregelen bestemd om de CO2 uitstoot terug te dringen. Hij pleit ook voor kernenergie. Allemaal zeer politiek niet-correct...

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet wie in deze gelijk heeft, of alvast méér gelijk heeft dan de andere: de klimaatbelievers dan wel de klimaat-nonbelievers? De causerie van Klaus was echter interessant, aangenaam om naar te luisteren, en zette alvast mij aan om er wat meer over te lezen. Bijvoorbeeld dat boekje van Claude Allègre, "L'imposture climatique" ( vert.: "Het klimaatsbedrog"), dat me door Koen Dillen werd aanbevolen en dat nu al maanden bij me op de hoge stapel "dringend te lezen" ligt.

jpg_imposture-climatique.jpgDat boekje van Claude Allègre valt me nu te binnen omdat ik zopas het schabouwelijke stuk "Als de president een kletsmajoor wordt" van ons aller Bart Brinkman in de krant De Standaard onder ogen kreeg. Ik neem aan dat Brinkman ook geen vooraanstaande natuurwetenschapper is, maar dat belet hem niet om Vaclav Klaus neer te sabelen als "kletsmajoor" die "prietpraat" verkoopt. Brinkman vergelijkt de klimaatsstelling van Klaus met het negationisme over de Joodse volkerenmoord waar men blijkbaar ook "de toehoorders wijsmaakt" dat de wetenschappers het met elkaar niet eens zijn.

Bart Brinkman illustreerde daarmee meteen de stelling van Goldnadel (zie vorige blogstukje) over het misbruik van de Sjoah om andersdenkenden te muilkorven. Ik kan daar alleen maar uit besluiten - maar eerlijk gezegd, ik wist dat eigenlijk al - dat Brinkman zélf een kletsmajoor is. Anders zou hij weten dat er inderdaad zeer vooraanstaande wetenschappers zijn (een minderheid, weliswaar) die de stelling van Vaclav Klaus bijtreden. Claude Allègre dus bijvoorbeeld, Franse socialist, ex-minister, wereldberoemde geofysicus, ettelijke malen laureaat van hoge wetenschappelijke onderscheidingen. En hij is bijlange niet de enige.

Bart De Wever had gisteren dus gelijk: "In een echte democratie moeten we vrij onze mening kunnen uiten, ongeacht wat de maatschappelijke consensus zégt wat we moeten denken." Ik kan maar hopen dat dit een aanzet wordt om eindelijk die beschamende muilkorfwetten in ons land op de helling te zetten. Meningen mogen in een democratie nooit strafbaar worden.  En would be kwaliteitskranten als "De Standaard" die systematisch informatie doorspekken met de hoogst persoonlijke meningen en obsessies van journalisten, zijn dringend aan introspectie toe.

P.S. Toch een puntje van kritiek op de bijeenkomst van gisteren. De inleiding van Bart De Wever had voor mij liever in het Nederlands mogen zijn, uiteraard met een vertaling voor gast Vaclav Klaus en nà een verwelkoming van de gast in zijn eigen taal of in het Engels. Maar het kan natuurlijk zijn dat het protocol van het bezoekende staatshoofd dit vereiste? 

22:19 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Tweemaal politiek niet correct / deel 1

goldnadel.jpgAfgelopen dinsdag mocht ik (samen met collega's Mario Borghesio en Francesco Speroni van de Lega Nord) in het Europees Parlement de persvoorstelling patroneren van het nieuwe boek van de beroemde Franse advocaat Gilles-William Goldnadel, "Réflexions sur la question blanche, du racisme blanc au racisme anti-blanc".

Het is een merkwaardige, scherpe, intelligente en soms ook wel provocerende aanklacht tegen wat Goldnadel dus het "anti-blank racisme" noemt, de intellectuele terreur van de politieke correctheid die - steeds volgens Goldnadel - vooral sinds de jaren '60 en '70 van vorige eeuw, "toen de Shoah steeds meer politiek werd misbruikt om de hele Westerse beschaving te culpabiliseren", een levensgroot probleem werd. Volgens Goldnadel leven we in een klimaat van anti-blank intellectueel terrorisme waarbij de staat, de natie, de beschaving, kortom "alles wat ons van de barbarij kan beschermen", te bestrijden doelwitten geworden zijn.

untitled.JPGGoldnadel is niet de eerste de beste. Hij is een beroemde Joodse advocaat die o.m. Oriana Fallaci verdedigde toen de Franse Liga voor de Mensenrechten poogde haar pamflet "De woede en de trots" (een aanklacht tegen het islamitisch terrorisme) te verbieden. Hij is ook voorzitter van de "Association France-Israël".

Over een aantal zaken ben ik het met hem roerend eens. Over een flink aantal andere zaken ben ik het met hem nog veel roerender oneens. Zijn minstens passieve verdediging van de "wet Gayssot" (de Franse tegenhanger van onze revisionismewetten) bijvoorbeeld, is voor mij, als consequent en principieel verdediger van de vrije meningsuiting en het recht op vrij wetenschappelijk onderzoek, onbegrijpelijk. En ik beperk me tot één voorbeeld van de talrijke zaken waarover we het compleet oneens zijn. Maar toch accepteerde Goldnadel mijn patronage (en dat van de al even niet-politiek-correcte Lega Nord-parlementsleden) om zijn boek in het Europees Parlement voor te stellen. Zo hoort het natuurlijk ook.

Men moet het niet altijd met mekaar eens zijn om mekaar te lezen of op een ernstige wijze met mekaar in debat te gaan. Maar toch is die politieke moed, die "Zivilcourage", uiterst zeldzaam geworden. Dat maakten we gisteren trouwens ook weer mee naar aanleiding van het bezoek van de Tjechische president Vaclav Klaus aan Antwerpen.

17:31 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-05-11

Ontwikkelingshulp? Ja, maar...

Sinds enkele maanden werk ik samen met mijn assistent dr. Dirk Crols aan een boekje over het 'wel en wee' van Europese ontwikkelingssamenwerking. Vooral 'wee' trouwens, want hoe dieper wij graven hoe meer hallucinante toestanden aan het licht komen.

Ons uitgangspunt is eenvoudig: wij vergelijken de politiek-economisch-sociale toestand van een aantal landen (Kongo, Palestina, Zimbabwe...) pakweg veertig jaar geleden, met de toestand in die landen vandaag - veertig jaar (dikwijls zéér massale) ontwikkelingshulp allerhande later. Als basis gebruiken wij enkel officiële, internationaal erkende cijfergegevens, aangevuld met de antwoorden op de inmiddels vele honderden parlementaire vragen die ik daarover reeds stelde aan de Euroepse Commissie. De hamvraag luidt dus: hebben die vele miljarden euro investeringen in ontwikkelingssamenwerking al of niet iets opgebracht voor de mensen ter plaatse? En waarom zijn er eventueel tastbare resultaten in het éne land, en helemaal niets in een ander land? Waarom slaagt Zwart-Afrika er niet in te doen wat Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen deden? 

De informatie die wij op die wijze bijeensprokkelden bedraagt inmiddels vele honderden bladzijden allerhande. Het komt er nu op aan die bevattelijk te ordenen, samen te vatten, en vooral er politieke lessen uit te destilleren. We zijn daar nog wel even mee bezig.

In elk geval zijn we steeds opnieuw verbaasd over de enorme bedragen die aan ontwikkelingshulp worden besteed zonder grondige voorafgaande controle op de besteding ervan - laat staan een evaluatie van de efficiëntie. De fondsen die de Europese Unie ter beschikking stelt zijn dan trouwens meestal nog maar een fractie van de fondsen die door de afzonderlijke Europese landen worden uitgegeven.

KABILA,%20Joseph-002.jpgEen klein voorbeeld. In 2006 schonk de Europese Unie niet minder dan 165 miljoen euro (6,6 miljard frank!) aan de Democratische Republiek Congo als bijzondere steun voor het organiseren van de presidentsverkiezingen van kameraad Kabila, één van de meest sinistere groot-dieven van het Afrikaanse continent. Volgend jaar zijn er in dat land opnieuw presidentsverkiezingen. Kabila heeft inmiddels de kieswetgeving op zijn maat aangepast, zodat de uitslag al bij voorbaat vastligt, een schijnvertoning met een democratisch sausje. Zopas kreeg ik van de Europese Commissie antwoord op mijn parlementaire vraag of de EU ook volgend jaar opnieuw zinnens is om die schertsvertoning te financieren. Na heel wat nietszeggende new-speak luidt het enkel "deze keer zal de EU-bijdrage minder groot zijn". Daarmee moeten we het stellen. Daarmee, en met de wetenschap dat opnieuw tientallen miljoenen euro belastinggeld zinloos en nutteloos in de riool gestort worden.

Voor alle duidelijkheid: we zijn niet tegen ontwikkelingshulp, en zeker niet tegen noodhulp. We hebben wel het recht te onderzoeken waarvoor ons geld gebruikt wordt, het recht ook om te eisen dat de hulp aan de roofstaten en de corrupte potentaten onverbiddellijk stopgezet wordt.

20091104_cartoon_michel.jpgEn ook voor alle duidelijkheid: de misbruiken zijn heus niet enkel te zoeken in de ontwikkelingslanden zelf. Voormalig Europees Commissaris voor ontwikkelings samenwerking Louis Michel kreeg twee jaar geleden een opzegpremie van zo'n klein 15 miljoen frank (360.000 euro) toen hij zijn mandaat inruilde voor dat van parlementslid. Daar kunnen ook heel wat waterpompen mee gezet worden...

14:53 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

11-05-11

Onrust in het Europees Parlement

Manneken_Pis_Brussel.jpgHet Europees Parlement heeft - terecht - een bijzonder slechte reputatie als fanatiek verdediger van de multiculturele maatschappij en voorstander van nieuwe massale immigratie. Regelmatig worden hier met overgrote meerderheid verslagen gestemd die oproepen om de komende jaren tot 60 miljoen nieuwe niet-Europese immigranten naar onze contreien te lokken.

Het kan ook nooit multicultureel genoeg zijn. Elkeen die vragen stelt bij de onmiskenbare samenlevingsproblemen die dit met zich meebrengt in onze overbevolkte landen wordt steevast als racist en xenofoob gebrandmerkt.

De verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog zijn dan nooit ver af. Gisteren nog schreeuwde de Groene fractieleider Daniel Cohn-Bendit dat het beter beveiligen van de buitengrenzen van Europa hem herinnert aan de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. Dat leverde hem trouwens een fanatiek applaus van Guy Verhofstadt op.

Het Europees Parlement is echter heel wat minder multicultureel gezind wanneer het over de eigen voorrechten gaat. Met de regelmaat van een klok gaan er officiële eisen naar de Brusselse overheden om allerhande privileges te eisen: voorbehouden rijvakken voor de Euro-nomenklatura, beveiligingscamera's op alle straathoeken, extra politietoezicht rond het parlement en in de dure wijken van de Eurocraten. Het mag allemaal nauwelijks baten: ook de Europese mandarijnen beginnen de weldaden van de multiculturele maatschappij aan den lijve te ondervinden. 

deva.jpgGisteren werd via de interne mail van het Europees Parlement een noodkreet van van onze vriendelijke Britse collega Nirj Deva (foto) verspreid. Zijn vrouw werd vorig weekeinde op klaarlichte dag overvallen vlakbij het Brusselse Centraal Station, "an ordeal that has befallen many other friends in the eleven years I have worked in Brussels" ("een beproeving die reeds menige andere vriend te beurt viel in de elf jaren dat ik in Brussel werk"). En Deva voegt daar aan toe: "We find ourselves in the danger of working in a lawless city" ("Het gevaar dreigt dat we in een stad zonder wet of recht moeten werken").

Een andere collega, de Beierse CSU'er Bernd Posselt gaat meteen nog een stapje verder: "Nearly every one of us has experience with brutal criminalityin Brussels... an lawless city. Why don't we focus our work at our single seat in Strasbourg...?" ("Bijna ieder van ons heeft de brutale criminaliteit in Brussel ervaren. Waarom niet terugplooien op onze zetel in Straatsburg...?).  Wat dan weer de Brit Nick Griffin van de rechtse BNP tot deze cynische commentaar brengt: "I agree. I do find it strange though. Brussels is such a wonderful example of a vibrant, deeply enriched, multicultural society, but here we have mainstream MEP's advocating White Flight." ("Akkoord. Maar het is toch merkwaardig. Brussel is zo'n mooi voorbeeld van een levendige, verrijkte multiculturele maatschappij, en hier pleiten gematigde parlementsleden voor Blanke Vlucht...")

Wordt vervolgd, ongetwijfeld. Het komt er eigenlijk op neer dat niemand er een zier om geeft zolang de slachtoffers van de criminaliteit gewone burgers zijn. Maar o wee wanneer de zelfverklaarde elites zélf aan de beurt komen. Wat Nick Griffin trouwens nog tot volgend voorstel bracht: "I propose that parliament should buy a block of flats in the most 'enriched' part of the city and make the MEPs live there, in order to allow them to enjoy the same benefits of immigration as so many of their poorer constituents." ("Ik stel voor dat het Europees Parlement een flatgebouw koopt in het meest 'verrijkte' deel van Brussel, en dat de Europarlementsleden daar gaan verblijven, zodat ze, net als hun armere burgers, ook kunnen genieten van de voordelen van immigratie").Daar valt iets voor te zeggen...

12:25 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-05-11

België in het groot...

194057_962_1205502215776-EP_3.jpgDe voorbije dagen stonden voor de Europarlementsleden vooral in het teken van de voorbereiding van de plenaire zitting van volgende week. We trekken komende maandag immers weer eens met z'n allen drie en een halve dagen naar Straatsburg. De kostprijs van die maandelijkse Grote Trek wordt op zo'n 200 miljoen euro (8 miljard frank) per jaar geschat.

"Dat is de prijs voor de democratie", hoort men dan wel eens zeggen. Een grapje, hopelijk, want "Europa" is natuurlijk geen democratie. Europa verdraagt geen democratische inspraak. Denkt U dat U mag meebeslissen of Turkije al of niet in de Unie wordt opgenomen? Herinnert U zich nog hoeveel er rekening werd gehouden met de Franse en Nederlandse volksraadplegingen over de "Europese grondwet"? De Europese Unie bemoeit zich met van alles en nog wat en trekt zich daarbij geen barst aan van wat de burgers zelf willen. Big Euro Brother weet het beter. De burgers dienen om belastingen op te hoesten en braaf te zijn.

Het drama is dat de Europese landen vooral het voorbije decennium essentiële belissingsbevoegdheden aan die Europese Unie hebben afgestaan. We hebben niet eens meer het recht om onze eigen grenzen te bewaken tegen illegale inwijking.

De voorbije jaren is "méér Europa" een soort geloof geworden. En wie niet absoluut geloofde in de weldaden van Europa was in het beste geval een idioot, in het slechtste geval een ketter. Nu de waanzin van de open grenzen-politiek stilaan duidelijk wordt gaan er eindelijk enkele ogen open - in eigen land bijvoorbeeld bij de N-VA die nochtans tot voor kort in het Europees Parlement steevast merkwaardig politiek-correcte standpunten innam, we zijn verheugd om die koerswijziging. En hier en daar begint men zelfs toe te geven dat de Euro niet het beloofde land van melk en honing bracht. We mogen nu bijvoorbeeld - onder het mom van solidariteit - miljarden pompen in een land als Griekenland. De Vlamingen (en Nederlanders, Duitsers...) betalen daarmee de onwil van de Grieken om zelf orde op zaken te stellen. Het is een situatie die we in België maar al te goed kennen...

En niet vergeten: wij Vlamingen hebben recht van spreken want wij zijn (per hoofd van de bevolking) de grootste netto-betalers aan de Europese Unie. Ook dàt herinnert ons aan de Belgische situatie. 

22:14 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

05-04-11

Nieuwe foto's Roos - 3

Tweede dag van de "Straatsburgweek", plenaire zitting van het Europees Parlement. Deze ochtend had ik wat spreektijd in het debat over de Europese Top van tien dagen geleden en straks stemmen we o.m. over migratiestromen en geweld tegen vrouwen. Stel U daar allemaal niet te veel van voor. Die rapporten stellen dikwijls goede vragen, maar in het beschikkende gedeelte bulkt het van de nietszeggende politieke correctheid. Een voorbeeld: in het 23 dichtbedrukte bladzijden tellende verslag over het "EU-beleidskader voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen" komt niet één keer het woord "Islam" voor. Taboe. Taboe dat enkel doorbroken wordt door enkele niet-politiek correcte parlementsleden waaronder uw dienaar en collega Philip Claeys. Een gelegenheid om opnieuw enkele weinig bekende foto's van Marie-Rose op het net te plaatsen. De eerste foto, Marie-Rose en mezelf bij het ontbijt op de cruiseboot, november 2010. De tweede, Marie-Rose met Philip Claeys, als ik me niet vergis eind 2007 of begin 2008.

En tussen haakjes: ik heb inmiddels ondervonden dat bekwame vrouwen het in de politiek ook niet gemakkelijk hebben en dat nogal wat mannen (ook mannen die het anders - en terecht - vol afschuw hebben over de minderwaardige rol van de vrouw in de islamitische wereld) het lastig hebben met de concrete toepassing van de gelijkwaardigheid van man en vrouw in hun eigen wereldje. Maar dat is een ander verhaal...

IMG_0150.JPGvb foto's 048.jpg

11:09 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa, Marie-Rose Morel | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

19-03-11

Een pedofiel bij "Goedele", en een andere in het parlement.

goedele.jpgNogal wat opschudding in Vlaanderen over het interview van Goedele Liekens met een weerzinwekkende pedofiel - "Goedele", vorige dinsdagavond op VTM. Die opschudding en vooral die verontwaardiging zijn terecht. Pedofielen misbruiken weerloze kinderen en tekenen hen voor het leven. Daar is geen verontschuldiging voor.

Denk daaraan wanneer U onderstaand filmpje aanklikt. Aan het woord is "rode Danny", Daniël Cohn-Bendit, op dit ogenblik fractieleider van de Groene fractie in het Europees Parlement, de fractie waar ook Bart Staes en zelfs Frieda Brepoels toe behoren.

Let wel:  Het gaat hier niet over één wat ongelukkige verspreking tijdens een debat, wellicht onder invloed van softdrugs. Er zijn ook teksten van Cohn-Bendit die met een ijver een betere zaak waardig telkens op hetzelfde terugkomen, erg dubbelzinnig en met de toon die klinkt als de verdediging van pedofielen zelf: het is allemaal niet zo erg, de kinderen vràgen er zelf om...

Zou U die man als fractieleider willen? En moeten we die man maar blijven opvoeren als zelfbenoemd wereldgeweten?

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&...

 

 

10:30 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

28-09-10

900.000 illegalen...per jaar...

claeys.jpgHet kreeg geen enkele weerklank in de "serieuze" pers, maar gisteren maakte mijn collega Philip Claeys in een persbericht indrukwekkende cijfers over de illegale immigratie in de Europese Unie bekend. Zijn bron: een zeer recente en uiteraard zeer vertrouwelijke nota van de hoogst officiële Europese instellingen Europol, Eurojust en Frontex. (http://www.statewatch.org/news/2010/aug/eu-council-eurojust-europol-frontex-int-sec-9359-10.pdf)

Volgens deze nota komen er élk jaar geschat 900.000 illegale immigranten de Europese Unie binnen, een astronomisch getal dat nooit eerder in zo'n officieel document opdook. In normale, niet-politiek correcte, omstandigheden zou hierop toch een publiek en indringend debat moeten volgen. Kan "Schengen" (de niet-controle van de grenzen van een 25-tal Europese landen, vermits die controle in principe aan de Europese buitengrens zou geschieden) blijven, of moet dit controle-vrij verkeer van personen dringend teruggeschroefd worden? Claeys wijst er bovendien op dat er geen effectieve terugkeerpolitiek wordt gevoerd zodat er ook geen afschrikkingseffect is en de stroom immigranten blijft toenemen.

lega.jpg

Philip Claeys maakt ook de volgende berekening: in 2009 werden er in België 17.190 asielaanvragen geteld, goed voor 7% van de 246.210 asielaanvragen in de EU; indien we dit percentage extrapoleren voor wat de illegale immigratie betreft, komen we (per jaar!) op gemiddeld 63.000 nieuwe illegalen in België, dat komt overeen met de volledige bevolking van een stad als Genk.

Maar zoals reeds gezegd. Niet interessant voor de serieuze media.

14:55 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-10

Daniel Cohn-Bendit

De lichtzinnigheid waarmee Viviane Reding (Europees Commissaris voor Justitie) het Frans uitwijzingsbeleid voor Roma vergeleek met de duistere dagen van de Tweede Wereldoorlog ("this is a situation I had thought Europe would not have to witness again after the Second World War") doet versteld staan. De uitwijzing van mensen die een buitenproportioneel aandeel in de criminaliteit vertegenwoordigen, op individuele basis én met een premie om vrijwillig terug te keren, vergelijken met de hel van 2de Wereldoorlog laat twijfelen aan de intellectuele vermogens van mevrouw Reding, één van de superbetaalde mandarijnen van de Europese Commissie, politiek benoemde hoge ambtenaren die nauwelijks nog voeling hebben met de gewone burger die zij beweren te dienen. Sarkozy had een paar dagen geleden groot gelijk toen hij sarkastisch de vraag stelde of het Groot Hertogdom Luxemburg dan bereid zal zijn de Roma en alle problemen vandien op te vangen...

Wie ook al niet achterwege konden blijven waren natuurlijk de fractieleiders van de Groenen (waar in het Europees Parlement trouwens ook de N-VA toe behoort) en van de liberalen, ons aller Guy Verhofstadt. Beiden behoren in het parlement tot de meest linkse coryfeeën. Het is trouwens een publiek geheim dat de sfeer in de liberale fractie zeer gespannen is. Met name de Nederlandse VVD'ers hebben dik hun bekomst hebben van de vrij hysterische linkse tussenkomsten van Verhofstadt.

daniel-cohn-bendit.jpgMaar laat ons het even hebben over die Daniel Cohn-Bendit, fractieleider van de Groenen en die ons door de media bij elk Europees debat wordt voorgeschoteld, alsof die man iets in de pap te brokken zou hebben. Cohn-Bendit wordt steevast als een soort levend wereldgeweten opgevoerd, hoewel de man alvast tot enkele jaren geleden en bij meer dan één gelegenheid semi-pedofiele en in elk geval pedofilie-vergoelijkende publieke uitspraken aan mekaar reeg. Oordeel zelf maar aande hand van dit filmpje:

http://www.youtube.com/watch?v=Sdc2yCRU4ic

 

 

Let wel:  Het gaat hier niet over één wat ongelukkige verspreking tijdens een debat, wellicht onder invloed van drugs. Er zijn ook teksten van Cohn-Bendit die met een ijver een betere zaak waardig telkens op hetzelfde terugkomen, erg dubbelzinnig en met de toon die klinkt als de verdediging van pedofielen zelf: het is allemaal niet zo erg, de kinderen vràgen erom...

Zou U die man als fractieleider willen? En moeten we die man maar blijven opvoeren als zelfbenoemd wereldgeweten?

 

11:51 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-10

Georges Marchais wist het al.

"Renaissance européenne", het steeds lezenswaardige berichtenblad van "Terre et Peuple - Wallonie" brengt in zijn jongste uitgave een lezenswaardig citaat van niemand minder dan Georges Marchais, de destijds zeer Moskou-getrouwe secretaris-generaal van de Franse Communistische Partij PCF. Toen eind 1980 de communistische burgemeester Paul Merciera van de Franse stad Vitry een woonblok van 300 Malinese arbeiders met bulldozers liet platleggen kroop Marchais in zijn pen om in de partijkrant L'Humanité de burgemeester te steunen tegen alle kritiek van links:

marchais.gif"Ik zeg het in alle duidelijkheid: ja, de feiten brengen mij ertoe om onvoorwaardelijk de daad van mijn vriend Paul Merciera te steunen... Meer in het bijzonder steun ik zijn weigering om in zijn gemeente nog meer immigranten toe te laten, bovenop de vele die er al zijn. Omdat er vandaag reeds in Frankrijk bijna vier en een half miljoen vreemde arbeiders en hun families wonen kan nieuwe immigratie enkel de problemen vergroten.We moeten snel maatregelen nemen. Het alarmpeil is bereikt.... Ik zeg het duidelijk:de illegale én legale immigratie moet stoppen. Er is door de immigratie een groot probleem ontstaan.... In wat we ghettos moeten noemen zijn arbeiders en hun families opeengestapeld, mensen met zeer verschillende afkomst, talen, levenswijzen. Daar komen spanningen van en soms ook botsingen tussen immigranten uit verschillende landen... De kostprijs van de sociale uitkeringen worden ondraaglijk voor onze gemeenten...."

Also sprach Georges Marchais in L'Humanité op 6 januari 1981.

Zou het Belgische gerecht die man niet (postuum) vervolgen? Dat is nogal wat anders dat een lokaal blad in Sint-Niklaas.

 

Bron: "Renaissance européenne", Generaal Capiaumontstraat 24, 2600 Berchem.

13:59 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa, Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-06-10

EU geld, zoveelste aflevering

verspillingenHet is maar dat U zou weten waar uw belastinggeld heen gaat - de Vlamingen zijn immers de grootste netto-betalers aan de Europese Unie. Twee recente antwoorden van de Europese Commissie op mijn parlementaire vragen:

1. Kostprijs in 2010 van de recentste "enquêtes" (in opdracht van de Europese Commissie) over "discriminatie en racisme": bijna 3,4 miljoen euro (136 miljoen frank)! Lees goed: in 2010 alleen al. En we zijn nog eens halverwege het jaar. De Commissie vesitigt er trouwens mijn aandacht op dat dit nog los staat van de onderzoeken die in opdracht van het "Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat" worden uitgevoerd. Er zijn studiebureaus die véél geld verdienen aan de strijd tegen discriminatie...

2. En misschien vraagt U zich ook af hoeveel Europees geld er de voorbije jaren vloeide naar de Palestijnse Autoriteit? Zopas antwoordde de Commissie dat we dit voor de periode 1994 tot 2009 mochten becijferen op zegge en schrijve 2,17 miljard euro (bijna 87 MILJARD frank). Maar pas op, niet al dat geld was verloren voor Europa. Een deel werd destijds bijvoorbeeld besteed aan het permanent afhuren van superluxueuse hotelkamers van het Parijse Ritz-hotel voor mevrouw Arafat.

ipad
Inmiddels blijft het hier merkwaardig stil over de beslissing om alle Europarlementsleden uit te rusten met het nieuwe iPad-snufje. De "interne nota" die hierover zou bestaan is in elk geval voor mij niet beschikbaar. Ik stelde hierover zopas een vraag aan de Voorzitter van het Europees Parlement. Werd effectief tot deze verspilling beslist? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Zullen parlementsleden vooraf worden geraadpleegd en mogen zij eventueel weigeren? Ik hou U op de hoogte.

RhodesieEn inmiddels werk ik (met mijn medewerker Dr. Dirk Crols) aan een studie over zin en jammer genoeg ook meestal onzin van de Europese ontwikkelingshulp. Ons uitgangspunt is eenvoudig maar essentieel: hoe was de economische positie van de huidige ontwikkelingslanden op het ogenblik van de dekolonisatie; hoeveel fondsen werden in tussentijd aan ontwikkelingshulp uitgekeerd; wat is de situatie vandaag? Het ene hulpbehoevende land is natuurlijk het andere niet; daarom bestuderen we 3 gevallen in het bijzonder: Zimbabwe, Congo en Palestina. Hoe kon Rhodesië verworden van de graanschuur van Afrika naar het Zimbabwe van de hongersnood - om maar iets te zeggen. Suggesties welkom...

12:49 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei, Europa | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

06-05-10

Opendeurdag Europees Parlement

Deze zaterdag zetten de Europese instellingen in Brussel, waaronder het Europees parlement, de deuren open.  Tussen 10 en 17.30 uur is het publiek welkom voor rondleidingen, kinderanimatie, muziek, infostands en enkele debatten. 

Het Vlaams Belang zal ook bij deze opendeurdag de enige Vlaamse eurokritische stem laten horen.  Europees parlementslid Philip Claeys neemt om 11 uur deel aan een debat over het nieuwe Verdrag van Lissabon en zal pleiten voor échte inspraak van de burger.  Onze Europese fractie zal aanwezig zijn met een informatiestand, waar ook informatie over de kostprijs van Europa zal verspreid worden.

Iedereen is dus van harte welkom.  Meer informatie is te vinden op http://europa.eu/festivalofeurope/index_nl.htm.  De ingang van het Europees parlement bevindt zich in het gebouw Paul-Henri Spaak (Wiertzstraat 60) en de uitgang in het gebouw Altiero Spinelli (kant esplanade, Luxemburgplein).

14:14 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-10

"Vlaming" Van Rompuy...

aGisteren was er extra plenaire zitting van het Europees Parlement in Brussel. Het Europees Parlement moest, koste wat het kost (en dat mag letterlijk genomen worden), ook nog eens een vrijblijvend zegje doen over de resultaten van de Europese Top van 25/26 maart. Een "debat" met de voorzitter van de Europese Raad, ons aller Herman Van Rompuy. Eens te meer, much ado about nothing. Maar ergerlijk, zeer ergerlijk.

"Vlaming" Herman Van Rompuy presteerde het immers wéér om geen woord Nederlands te spreken. Zijn saaie inleiding was in het Engels, zijn al even saaie conclusie in het Frans. Dat wordt dus een gewoonte, want bij zijn vorige optreden in het Europees Parlement (waar, nota bene, perfecte simultaanvertaling voorhanden is zodat iedereen zijn eigen taal kan spreken) was dat ook al zo.

Van Rompuy is trouwens niet de enige. Ook Verhofstadt spreekt omzeggens enkel Engels in het halfrond - en dan nog Engels met vreselijk veel haar op. Toen hij zich gisteren rechtstreeks naar Van Rompuy richtte was dat ook in het Engels, blijkbaar de nieuwe dialoogtaal voor 2 geografische Vlamingen die het "ver" geschopt hebben.

Is dat allemaal wereldschokkend? Allicht niet, maar het zegt wel veel over onze Vlaamse toppolitici. En misschien ook wel over al die brave Vlamingen die toch zo fier zijn dat "een van ons" het tot voorzitter van de Europese Raad geschopt heeft - door de eurocratie uitverkoren omwille van zijn ruggengraatloze kleurloosheid, maar dat mag de pret niet deren. Ik begin hoe langer hoe meer te vinden dat Nigel Farage groot gelijk had.

12:29 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei, Europa | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

31-03-10

EU-inspraak? Het was maar om te lachen hoor.

Vandaag maakte de Europese Commissie haar plannen bekend voor de concrete invulling van het zogenaamde "Europees Burgerinitiatief" - in sommige beschouwingen volstrekt verkeerdelijk "referendum" genoemd.

Dat "Europees Burgerinitiatief" werd bij de goedkeuring van het verdrag van Lissabon (alias de "Europese Grondwet") ingevoerd om een illusie van inspraak van de Europese belastingbetalers te wekken. Het was natuurlijk erg naïef van die brave burgers om daar ook nog in te geloven. Waarom zouden de eurocraten inspraak, of zelfs halve volksraadplegingen, organiseren wanneer zij de resultaten van de reëel bestaande volksraadplegingen (in Nederland, Frankrijk en Ierland bijvoorbeeld) steevast misprijzend naast zich neerleggen?

EUDe hele zaak wordt dus min of meer een maat voor niets.  In de eerste plaats worden een heleboel "wolfijzers en schietgeweren" ingebouwd om het erg moeilijk te maken om de drempel van minimum 1 miljoen handtekeningen in 9 Europese landen te halen. Tot daar. Maar nu blijkt ook dat de Eurocraten zélf gaan beslissen over welke onderwerpen hen vragen mogen worden gesteld! Uit het debat vorige week in het Europees Parlement bleek alvast dat onderwerpen als de islamisering van Europa of de toetreding van Turkije tot de Europese Unie absoluut taboe zouden zijn. Men spreekt er van een toetsing aan de "Europese waarden" - versta daaronder gerust toetsing aan de multiculturele heilsleer. En zelfs in de veronderstelling dat men erin zou slagen over één of ander "lastig" onderwerp een miljoen handtekeningen bijeen te krijgen, wat gebeurt daar dan mee? Niemendal. Dat zijn een miljoen handtekeningen onder wat de eurocraten als een vodje papier gaan beschouwen. Hun burgerinitiatief is immers helemaal geen referendum en zelfs geen verzoek tot referendum, maar een soort smeekbede om een bepaald thema op één of andere agenda te zetten en daar misschien, eventueel, wat wetgeving over voor te stellen. Een "petitie" als het ware. We zijn wel héél ver af van volksraadplegingen die naam waardig - zoals ze bestaan in echt democratische landen als Zwitserland.

Nogmaals, voor al degenen die het nog niet begrepen hebben: de Europese Unie is geen democratie en verdraagt geen democratische inspraak.Wees dus niet naïef. Vandaag lees ik in een persbericht van "Steden tegen islamisering" dat het Lissabon-verdrag referenda toestaat (bijvoorbeeld over een bouwverbod op minaretten) indien een miljoen handtekeningen bijeengeharkt worden. Sorry jongens, was het maar waar!

Maar goed, "every cloud has a silver lining". Laat ons werken aan een miljoen handtekeningen tegen de toetreding van Turkije. Op zijn  minst zullen de eurocraten eens te meer bewijzen dat ze zich geen barst aantrekken van wat de burgers willen. En dat is ook al wat.

15:42 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei, Europa | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

04-03-10

Bedrieger Verhofstadt en nieuwe geldverspilling

Ziedaar wat beelden van een tussenkomst over Verhofstadt's begrotingsbedrog en nieuwe geldverspilling in het Europees Parlement door de aanwerving van nog maar eens 150 ambtenaren extra.

http://www.youtube.com/watch?v=rCvyzs2A5d0

http://www.youtube.com/watch?v=xSeaX9Q1Cdw

05-02-10

TV-interview: de Vlaamse geldstroom naar de EU

21-01-10

Een zoveelse klucht in het Europees Parlement.

jobbikbnpfpofnHet is hier reeds gezegd, dat Europees Parlement dat altijd de mond vol heeft over de bescherming van de rechten van de minderheden, heeft het zelf érg moeilijk met de rechtse, eurokritische minderheid in eigen rangen. Die minderheid zit vooral bij de "niet-ingeschreven" (i.e. fractieloze parlementsleden): 2 Vlaams Belangers, 2 Oostenrijkse FPO'ers, 3 Franse FN'ers, 2 Bulgaren van Attaka, 3 Hongaren van Jobbik, 2 Britten van de BNP - maakt samen 14 en dan nog eens ongeveer evenveel andere parlementsleden van divers ideologisch pluimage die om even diverse redenen niet bij een erkende fractie terecht konden of wilden. De rechtse groep binnen de niet-ingeschrevenen vormt dus een feitelijke meerderheid, en dat is de zelfverklaarde democraten een doorn in het oog.

vrije mening

De niet-ingeschrevenen worden bijgevolg als 2de rangs parlementsleden behandeld. We krijgen bijvoorbeeld slechts (en zelfs daarvoor was een procedure bij het Hof van Luxemburg nodig) zeer beperkte ondersteuning, minder dan de helft van de middelen en personeel die andere parlementsleden krijgen. En nu zijn er nieuwe procedures ingezet om ons nog meer monddood te maken. Twee voorbeelden:

1. In de parlementaire commissies worden het werk verdeeld en de verslaggeverschappen toegewezen in de vergadering van de coördinatoren (1 lid van elke politieke groep en van de niet-ingeschrevenen). Dat zit zo: elk parlementslid krijgt een aantal "punten", en kan daarmee een verslaggeverschap "kopen" over een onderwerp dat hem interesseert. De vergadering van de coördinatoren is dus de politieke "winkel" en daar koopt men met de "punten" al naargelang de politieke sterkte. Grote fracties hebben meer parlementsleden en dus meer punten en kunnen dus ook meer "bieden" voor politiek interessante verslagen. Maar ook wij niet-ingeschrevenen konden op die manier zo nu en dan eens iets bemachtigen, een kruimeltje, om minstens toch eens het minderheidsstandpunt te vertolken, of onze naam aan een verslag te plakken. Niets wereldschokkends, maar blijkbaar toch ook onaanvaardbaar voor de democraten. En dus heeft men er iets op gevonden. Vanaf nu mogen de niet-ingeschrevenen de vergadering van de "coördinatoren" niet meer bijwonen. We krijgen wél nog punten, maar we mogen niet meer binnen in de winkel om er iets mee te kopen. Op onze vragen aan de administratie van het parlement hoe wij dan wél iets kunnen doen met die punten komt geen bruikbaar antwoord. Oef, de democratie is gered!

2. De niet-ingeschrevenen hebben sinds mensenheugnis ook 2 vertegenwoordigers in de "Conferentie van de Voorzitters", een politiek orgaan dat de politieke werking van het parlement organiseert. Die twee vertegenwoordigers werden er plots slechts één meer, en die éne heeft geen stemrecht in de vergadering. Maar zelfs dat was niet genoeg, want men stelde plots vast dat die rechtse eurokritische groep binnen de niet-ingeschrevenen wel eens één der "hunnen" (what's in a name?) naar de Conferentie van de Voorzitters zou kunnen afvaardigen. En dus wordt nu al zes maanden het reglement niet meer toegepast en vergadert men lustig verder zonder die éne pottenkijker - volstrekt onreglementair, maar geen kat die zich daar iets van aantrekt. De voorzitter van het parlement, de onvoorstelbaar zwakke Buzek, zou in principe de rechten van de minderheid moeten verdedigen, maar hij laat maar betijen. Zijn enige antwoord is dat hij werkt aan... een wijziging van het reglement: binnenkort mogen de niet-ingeschrevenen niet meer zélf stemmen wie zij als vertegenwoordiger in de Conferentie willen, maar zal de voorzitter iemand aanduiden die voor hem aanvaardbaar is. De democratie afschaffen om de democratie te dienen, ge moet er maar opkomen.

Is dat allemaal belangrijk, wereldschokkend? Och, er zijn inderdaad àndere en grotere problemen in de wereld. Maar laat die linkse onverdraagzamen en hun burgerlijke knechtjes in Godsnaam zwijgen over vrije meningsuiting, democratie en rechten van de minderheid!

12:03 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement |  Facebook |

19-01-10

Wat u van de VRT niet mocht zien of horen

Toen de VRT onlangs op uw kosten naar Straatsburg trok om er een uitzending van 'Villa Politica' te maken, mocht u wel alle kleinere linkse partijen aan het woord horen, maar niet de grotere fractie van het Vlaams Belang.

Zou het kunnen dat deze boodschap niet in het rode VRT-plaatje paste?  Oordeel zelf...

http://www.youtube.com/watch?v=d3-Yxzsy02E

 

16:32 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vlaams belang, europees parlement |  Facebook |