20-07-11

Vakantie

Neen, geen commentaar meer bij Vlaams Belang. Ik denk trouwens dat ook de commentaarschrijvers bij de vorige blogpost er best mee ophouden, al censureer ik niemand. Alles is al gezegd en nu is het best dat ieder zijn eigen gang gaat, wat mij betreft met rotsvaste overtuiging maar zonder haat - enkel een beetje mild misprijzen voor deze of gene, maar ook dat hou ik voor mezelf. Voor wie er mocht aan twijfelen: ik ben de voorbije weken gevraagd door zowat àlle kranten en nieuwsuitzendingen, en ik heb steevast elke aanbieding voor interview vriendelijk maar beslist geweigerd.

binnenhof_37.jpgDe komende dagen geniet ik van een korte vakantie in de Aveyron, een interessante streek pakweg ten noorden van de lijn Toulouse-Nîmes. Vlamingen baten daar "La ferme du Roc" uit, een heel mooie en betaalbare B&B. (www.lafermeduroc.fr). Ik ga er samen met Koen Dillen een week hard werken aan "Al bij al heb ik gelukkig geleefd", de biografie van Marie-Rose die rond november verschijnt bij De Standaard Uitgeverij. Einde juli willen we een eerste, ruwe versie klaar hebben. Dat gaat nu voor alles, en dus moet deze blog weeral wat wijken, ik weet het.

Langs deze weg ook een hartelijk dank aan de vele, vele mensen die mij en de familie Morel de voorbije weken een hart onder de riem staken. Ik vraag me meer dan eens af waar in Godsnaam ik deze steun en vriendschap verdiend heb. Tot binnenkort.

14:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (36) |  Facebook |

06-07-11

Vlaams Belang

De voorbije dagen en weken heb ik bewust niet gereageerd op de diverse nieuwe luikjes van het "teloorgang van het Vlaams Belang" verhaal. Het is waar dat ik al lang eigenlijk met minstens één voet buiten de partij sta, en dan is het eigenlijk een beetje onkies om me te blijven bemoeien van de gang van zaken.

Voor alle duidelijkheid: ik sta met één been buiten de partij, maar ik verloochen niets van mijn politieke ideeën. Ik blijf een consequente, rechtse  Vlaams-nationalist. Indien ik mij op de zijlijn bevind, is dat deels omdat men mij daar gezet heeft en deels omdat ik mijzelf daar zet omdat ik het niet eens kan zijn met de gang van zaken. Ik beschouw de recente politieke evolutie van mijn partij - gesymboliseerd door het politiek uitschakelen van Marie-Rose Morel, het misprijzend buitenwerken van Karim Van Overmeire en Bruno Stevenheydens, het onaanvaardbare ontslag van de Gentse dissidenten en last but not least het gedegouteerd opstappen van mijn vriend Koen Dillen - als dramatisch. "C'est pire qu'un crime, c'est une faute." (Fouché)

Enkele weken geleden maakte ik een uitzondering op mijn stilzwijgen door op te treden als "advocaat" van de Belfortploeg, toen die mensen voor een tuchtrechtbank van de partij moesten komen. Ik deed dat uit loyauteit en dankbaarheid tegenover de betrokkenen, mensen met ongetwijfeld gebreken zoals iedereen, maar mensen waar ik politiek mijn hand voor in het vuur steek en waarvan ik kan getuigen dat ze qua verdiensten en inzet torenhoog uitsteken boven àlle leden van de tuchtrechtbank samen, en trouwens ook boven bijna àlle leden van het Partijbestuur. Wat men de Belfortploeg verwijt is trouwens maar klein bier in vergelijking met de politieke schade die het huidige Partijbestuur aanricht: door de systematische "kaltstellung" van ieder die niet naar de pijpen van de Antwerpse gemeenteraadsfractie danst.

Bij die uitschakeling van andersdenkenden worden dikwijls middelen ingezet die zonder meer politiek en menselijk onaanvaardbaar zijn - vooral door mensen die naar de buitenwereld steeds het "schouder aan schouder" prediken, maar ondertussen de handlangers uitsturen om het vuile werk te doen.

Ik heb dat trouwens zelf ook ondervonden, herinner me nog al te goed de valse mails (compleet met Hitlergroet!) die vanuit de Antwerpse kringen aan de pers werden aangeboden - één van de betrokkenen werd inmiddels door het Partijbestuur voor zijn judaswerk beloond met een schitterend bestuursmandaat. Ik herinner me ook nog hoe twee Antwerpse Vlaamse Parlementsleden in 2009 werden uitgestuurd om overal, zelfs tegenover wetstraatjournalisten, de boodschap te verkondigen dat Marie-Rose helemaal niet ernstig ziek was en zich maar wat aanstelde om stemmen te vergaren. Ik herinner me de pré-campagne voor de recentste Europese verkiezingen waar we in heel het land enthousiaste meetings konden houden - behalve in Antwerpen waar een strikte "no go area" was uitgeroepen. Ik herinner me de karaktermoord-stukken van Bart Brinckman in De Standaard, zoals iedereen in het perswereldje weet rechtstreekse weergaves van de tafelgesprekken van een Antwerpse coryfee...

Maar om tot de grond van de zaak te komen: De Belfortploeg werd dus uit de partij gezet, officieel omwille van het in de pers uitdragen van interne meningsverschillen. Gisteren werd echter ontegensprekelijk bekend (via de linkse site www.apache.be , een stuk van de al even linkse journalist Tom Cochez) dat de voorzitter van het Vlaams Belang zo zijn eigen kanalen heeft om in de bevriende pers af te rekenen met dissidenten. Zijn - op partijkosten méér dan vorstelijk betaalde - muze Johan Sanctorum wordt ingezet om (weliswaar onder schuilnaam) in 't Pallieterke de lof te bezingen van Bruno Valkeniers en te spuwen op de Marie-Rose Morel's, de Frank Vanhecke's, de Francis Van den Eynde's... van deze wereld.

Wat mij betreft, ik heb er mijn buik van vol. Ik weet uit goede bron dat de Antwerpse gemeenteraadsfractie niets liever vraagt dan me te zien vertrekken uit de partij. Tot nu toe gunde ik ze dat niet, er zijn aan de basis nog teveel mensen die ik respecteer (en er zijn trouwens aan die basis ook nog veel mensen die mij kennen en respecteren). Bovendien is het minstens evenveel mijn partij als de hunne.

Maar er komt een dag dat teveel effectief teveel wordt.

Het lijkt mij zonneklaar dat de regels die golden voor de uitsluiting van de Belfortploeg nu ook moeten toegepast worden op Johan Sanctorum, en vooral op zijn opdrachtgevers, minstens de partijvoorzitter, misschien het partijbestuur - met als zeer verzwarende omstandigheid dat er zeer grote bedragen partijgeld werden in geïnvesteerd. Komt er eerstdaags een tuchtcommissie? Of geldt voor Antwerpse gemeenteraadsleden niet wat voor Gentse gemeenteraadsleden geldt? Mag een vorstelijk betaalde partijmedewerker verklaren dat hij trouwens ook voor de N-VA schrijft en tegelijk partijgenoten aan  de schandpaal nagelen?

Wat mij betreft, ik verwacht tegen 11 juli - allicht tegen beter weten in - een klaar en duidelijk signaal. Bijvoorbeeld en om te beginnen excuses aan de Gentse dissidenten en de herintegratie van de Belfortploeg in de partij. Het is nu genoeg geweest. De almacht van Antwerpen op heel de partij is een slechte zaak. Want ik zou gerust kunnen leven met dit kleine incident, mocht dat niet het zoveelste in een lange, lange rij zijn, mocht inmiddels de politieke relevantie van mijn partij niet gedecimeerd zijn door mensen die niet met het partijbelang en met ons ideeëngoed maar vooral  met hun eigen macht en navel bezig zijn.

Indien dat signaal er niet komt geef ik principieel mijn lidmaatschap en dan uiteraard ook mijn erevoorzitterschap terug. Ik neem aan dat ook daarop hier en daar champagne zal geschonken worden - het weze maar zo. Ik ben overigens niet van plan mijn ontslag in de media nog verder toe te lichten, er zijn al wonden genoeg geslagen.

Eén zaak kan niemand mij afnemen: ik was zeven jaar lang de nauwste medewerker en vertrouweling van Karel Dillen - hij was het die mij daarna tot zijn opvolger benoemde en voor 12 jaar voorzitter maakte van een partij die radicaal maar edel was, onbuigzaam maar hoffelijk. Met die partij hebben we geschiedenis geschreven: wij hebben de immigratie- en criminaliteitsproblemen uit de taboesfeer gehaald, wij hebben als énigen de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte gelanceerd. Dat hebben we enkel gekund door de onbaatzuchtige inzet van tienduizenden idealisten in heel Vlaanderen. Aan die mensen betuig ik bij deze mijn oprechte dankbaarheid - en mijn onwrikbare trouw aan alles waar wij samen voor gestreden hebben.

 

 

16:17 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (61) |  Facebook |