29-04-11

Recht van antwoord verschenen in De Standaard

standaard.jpgDe krant "De Standaard " publiceert vandaag op pagina 12 mijn recht van antwoord op het beruchte Bart Brinkman-schandaalstuk van 19 februari. Na briefwisseling met de krant en overleg met mijn advocaat werd mijn stuk gevoelig ingekort, omdat de wetgeving op het recht van antwoord nogal strikt en beperkt is. Daarmee gaat natuurlijk ook een flink stuk van de argumentatie verloren. Wie meer wil weten verwijs ik graag naar de reeks "de onwaarheden van Bart Brinkman", op deze blog in 8 delen verschenen tussen 16 februari en 18 maart 2011.

Vandaag publiceert dezelfde krant trouwens ook het recht van antwoord van Wim Verreycken. Brinkman had immers beweerd dat Wim destijds het ontslag van Marie-Rose uit de partij geëist had, waar uiteraard niets van aan was, integendeel.

vb foto's 009.jpgEén en ander zet het gedane kwaad uiteraard maar een heel klein beetje recht. We kunnen alleen maar hopen dat de betrokken journalist diep in zijn hart beschaamd is over zijn vuilspuiterij over iemand die zich niet meer verdedigen kon, een week na de begrafenis van Marie-Rose. En dat hij ook beseft dat zijn eminente bron een lafaard en een leugenaar is.

Hieronder wat "De Standaard" vandaag publiceert:

 

 

 

Recht van antwoord van Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel (+)

Het artikel 'In de ban van de People's Princess' van 19/2/2011 bevat een hele reeks fouten die volgende rechtzetting noodzakelijk maken.

Er wordt beweerd dat ondervoorzitster van het Vlaams Parlement en Dewinter-getrouwe Marijke Dillen de kerk werd uitgezet bij de begrafenis van Marie-Rose Morel.  Het klopt enkel dat er voor Marijke Dillen geen voorbehouden ereplaats was. Er waren ook geen voorbehouden plaatsen voor de duizend mensen die de kerk niet binnen raakten, noch voor de overgrote meerderheid van de 1500 mensen die wél was binnengeraakt en waarvan een groot deel moest rechtstaan. Niemand werd uit de kerk gezet.

Er wordt ook beweerd dat Marie-Rose 'behaagziek en narcistisch' was en 'alle aandacht naar zich wilde toetrekken'.  Laat mij dus één voorbeeld geven van het échte politieke leven van Marie-Rose Morel:

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 organiseerde Marie-Rose een reeks “vrouwenavonden” om vrouwen ervan te overtuigen bij die verkiezingen op de Vlaams Belang-lijsten te staan. Naar de buitenwereld toe zorgde Marie-Rose ervoor dat het steeds leek alsof er meerdere initiatiefneemsters waren. In werkelijkheid was het Marie-Rose die àlles deed.  Maar in àlle folders, in de mooie brochure,  in de stukken voor het partijblad, zelfs in haar toespraken, in alles wat door haar verzorgd werd, plaatste Marie-Rose de anderen minstens evenveel in het zonnetje.  In ruim dertig jaar politieke bedrijvigheid heb ik haar dat NIEMAND zien nadoen.

Citaat Brinckman: "Vanhecke geeft geen krimp. Hij laat zich uitgerekend voor Christian Schellemans, toen nog de man van Morel, aan het hart opereren. De leugen spoort met de uitbuiting. Morel eist in 2007 het lijsttrekkerschap van de Senaat op, zo kan ze in heel Vlaanderen campagne voeren. Dewinter en Annemans weigeren. Uit balorigheid trekt Vanhecke dan maar zelf. Een jaar later tracht het duo de komst van Valkeniers als voorzitter af te blokken, tevergeefs."

Drie stukjes info in deze paar regels, driemaal fout. 

1) Christian Schellemans heeft mij nooit geopereerd, hij is trouwens geen chirurg.

2) Marie-Rose heeft in 2007 op geen enkel moment het lijsttrekkerschap voor de Senaat opgeëist. Marie-Rose was wél kandidaat voor het de laatste plaats op de Kamerlijst in Antwerpen, maar dat mocht niet.  Uiteindelijk aanvaardde Marie-Rose een plaats ergens onderaan "mijn" Senaatslijst. Dat is de waarheid.

3) Dat wij het voorzitterschap van Bruno Valkeniers probeerden af te blokken is fout.  Het tegendeel is waar. Het conflict met voorzitter Valkeniers dateert van veel later.

Citaat Brinckman : “Wanneer Dewinter en Annemans uiteindelijk bereid zijn om haar samen met  Marijke Dillen het ondervoorzitterschap van de partij te gunnen, schiet de basis het compromis af. Die had het ondertussen gehad met Morel.”

We schrijven oktober 2009.  Bruno Valkeniers is sinds maart 2008 voorzitter van het Vlaams Belang en werkt aan de vernieuwing van het Partijbestuur. Met een aantal medestanders probeerde ik toen Marie-Rose nog een rol in de partij te laten spelen. Ze had geen parlementsmandaat meer maar behield zoals bekend vlotte toegang tot heel wat media en beschikte over een privéblog die tot 16.000 bezoekers per dag haalde, de helft méér dan de nationale partijsite. Uiteindelijk kwam voorzitter Valkeniers met een compromisvoorstel: Marie-Rose en Marijke Dillen (reeds Vlaams Parlementslid en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement) zouden allebei ondervoorzitter worden en aan mij werd gevraagd om mijn bevoegdheid als eindverantwoordelijke voor de externe communicatie neer te leggen.

Op 24 oktober 2009 werd het voorstel voor het nieuwe Partijbestuur voorgelegd aan de Partijraad, zeg maar het parlement van de partij, een vergadering van een 130-tal mensen waarvan er 102 aanwezig waren. Het voorstel van Valkeniers kreeg heel wat tegenwind uit zeer diverse hoeken om heel veel verschillende redenen. 18 mensen kwamen publiek tussen in het debat; slechts twéé daarvan hadden het kort over de situatie met de ondervoorzitterschappen.  Het voorstel van de Partijvoorzitter werd in geheime stemming nipt verworpen, maar niet omdat 'de basis het gehad had met Morel'.

In de weken die volgden beviel Valkeniers van een voorstel waarin Marie-Rose werd gedegradeerd tot “2de ondervoorzitter”.  Toen in de bespreking daarover letterlijk werd gezegd dat Marie-Rose zich nooit op haar futiel “2de ondervoorzitterschap” zou mogen beroepen voor wat dan ook, en zeker niet om politieke verklaringen  af te leggen, hield ze het voor bekeken en bedankte feestelijk voor de eer. "De basis” heeft ondervoorzitter Morel dus niet afgeschoten. De “basis” kon enkel spreken tijdens verkiezingen – in het geheim van het stemhokje. Bijvoorbeeld bij de Europese verkiezingen juni 2009:  Marie-Rose Morel 108.629 stemmen.  Nooit eerder haalde een vrouw bij het Vlaams Belang zoveel voorkeurstemmen als Marie-Rose Morel, en dat vanop een onderste plaats op de lijst.

Citaat Brinckman: “Want het moet gezegd, inhoudelijk brak Morel bij die partij nooit potten. In de media gaf ze de indruk dat ze het zachtere imago van het Vlaams Belang wilde verpersoonlijken. De televisiecamera was daarbij haar beste vriend. Maar intern deed ze er het zwijgen toe. Meer zelfs, toen Bruno Valkeniers eind 2009 voor zijn partij een visietekst lanceerde die absoluut brak met de vuilgebekte lijn van Dewinter en bijgevolg Morel als muziek in de oren moest klinken, brandde ze de voorzitter onverbiddelijk af. Uiteindelijk moest Valkeniers zich schikken naar Dewinter en Annemans.”

De chronologie van gebeurtenissen wordt hier foutief omgedraaid.  De zogenaamde “visietekst” van Bruno Valkeniers dateert van november 2009 en werd toen gelijktijdig voorgesteld met dat nieuwe Partijbestuur waartoe Marie-Rose Morel niet meer behoorde. Hoe had Marie-Rose dus een “visietekst” kunnen steunen op een ogenblik dat ze al was buitengewerkt?

Ook de bewering dat Marie-Rose inhoudelijk nooit potten brak en er zelfs intern het zwijgen toe deed, is absurd. Ik heb héél andere herinneringen aan talrijke vergaderingen van het Partijbestuur waar Marie-Rose met open vizier haar mening verkondigde.

Citaat: ' Vier jaar geleden vergeleek De Standaard Morel voor het eerst met Yoko Ono…'

Het is volgens mij noodzakelijk erop te wijzen dat de journalist die dit schrijft  hier eigenlijk zichzelf als gezagsargument citeert. Merkwaardig.

Citaat: ' Ze aast vervolgens op het zitje van Eric Deleu, nog een (nu voormalige) boezemvriend van Vanhecke, in de raad van bestuur van de VRT.  Alle middelen zijn goed om de reclameman zwart te maken, inclusief de publicatie van zogeheten financiële malversaties - die als ze al hebben plaatsgevonden, onder de verantwoordelijkheid van Vanhecke vielen - en de beschuldiging van kunstdiefstal.' 

De waarheid is dat het Partijbestuur van Vlaams Belang gevraagd werd op 26 maart 2007 een nota goed te keuren over de toewijzing van een politiek advertentiebudget, voor een totaal bedrag van 251.147 euro. Marie-Rose deed toen wat ze eerder ook al voor andere bestellingen had gedaan: prijzen navragen en vergelijken.  Zij kwam tot de conclusie dat de partij teveel geld betaalde voor de geleverde prestaties en liet me dit weten waarna ik onmiddellijk de maatregelen nam die zich opdrongen. Uiteindelijk werden dezelfde advertenties geplaatst voor zo’n 50.000 euro minder

Bij de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van de VRT waren zeer velen van mening dat zij de geschikte vrouw was om onze partij opvallend in de raad van bestuur van de VRT te vertegenwoordigen. Haar kandidatuur (op mijn vraag trouwens, omdat ik het absurd vond een onmiskenbaar politiek talent voor de partij te laten verloren gaan) werd door de partijtop gekelderd.

Marie-Rose overleed bijna drie maanden geleden. Haar boeken stonden wekenlang op 1 én 2 van de bestsellerslijsten in Vlaanderen. Meer dan dertigduizend mensen stuurden mij brieven om hun medeleven uit te drukken. Ik zwijg over de mails die ik onmogelijk allemaal kan beantwoorden.

Maar in de 3 volle krantenbladzijden van dit artikel slaagde men er niet in ook maar één iets positief over haar te schrijven.  Dat is an sich al een zware fout.  Van Marie-Rose onthouden we voor altijd haar onvermoeibare inzet voor onze zaak, haar vrolijkheid, haar intelligentie, haar menselijkheid, haar grote moed, haar vriendschap en haar liefde. Het tegendeel van wat uw krant laat uitschijnen.

Frank Vanhecke  

12:26 Gepost door Frank Vanhecke in Marie-Rose Morel, Recht van Antwoord | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

Goed zo FRank! Hiermee is Roosjes naam gezuiverd EN wordt voor de vele lezers van de Standaard wel even duidelijk dat men daar maar wat neerpent ZONDER volwaardige bronnen te checken...een roddelkrantje dus, van een heel ander niveau dan dat ze zich willen voordoen!
Groetjes Lesley

Gepost door: Lesley Denys | 29-04-11

Beste Frank,
Ik ben blij dat al het negatieve over Roos word gezegd eens recht gezet word.
Niet fijn voor je wat Standaard neerschrijft;
Ik had zeker verwacht dat deze krant een betere niveau had.
Hopelijk is deze journalist beschaamd over zijn leugens waar halen ze dat toch al
ben trots op je dat je zo op komt voor je vrouw je doet het uitstekend!!!!
Vergeet al die leugens en kwetsende opmerkingen.
Hoop dat alles goed gaat met haar familie.
Vele groetjes!

Gepost door: pascale | 29-04-11

Goed zo Frank! Hiermee is Roosjes naam gezuiverd EN wordt voor de vele lezers van de Standaard wel even duidelijk dat men daar maar wat neerpent ZONDER volwaardige bronnen te checken...een roddelkrantje dus, van een heel ander niveau dan dat ze zich willen voordoen!Groetjes Lesley

Gepost door: Lesley Denys | 29-04-11

Frank, jij en Marie-Rose Morel waren dé toekomst voor een partij die het belang van Vlaanderen wilde dienen. De duivelse "eigenbelangers" die zich omringd hebben met een stel gekochte meelopers (op rekening van de belastingbetalers...), vertegenwoodigen NIETS meer dat de moeite waard is en sterven in de vergeetput. Zo anders dan jouw Roos, die ondanks valkenlaan, valkeniers... letterlijk en figuurlijk eeuwig zal leven...

Gepost door: eerlijke vlaming | 29-04-11

Beste Frank,

Mooi recht van antwoord waarin U Roos, als een ware "echt"genoot, uitstekend verdedigt. En terecht.

Even politiek gesproken: Uw steun aan de Gentse "Belfortgroep" die pleit voor verandering binnen het Vlaams Belang is meer dan terecht. Hopelijk komt er met het duwtje in de rug van een erevoorzitter weldegelijk een "revolutie" binnen de partij en gaat er een licht branden bij de huidige partijtop waarmee U (terecht) niet echt meer door 1 deur kan. Ik ben zelf geen VB'er maar in de strijd voor een beter Vlaanderen is er best geen plaats voor verdeeldheid. Integendeel.

Met Vlaamse en Roosjesgedenkende groet,

Kjell.

Gepost door: Kjell | 29-04-11

GOEDEAVOND FRANK
IK BEN BLIJ DAT ER RECHT VAN ANTWOORD IS GEWEEST
ROOSJE DIE ALLES DEED OM HET GOED TE DOEN
STRAKS IS HET DRIE MAAND DAT ROOSJE IS HEEN GEGAAN NOG IEDERE DAG STAAT ER EEN KAARS TE BRANDEN VOOR ROOSJE .OOK VOOR U FRANK OMDAT JE ALLES GOED ZOU KUNNEN VERWERKEN.EN VOOR DE HELE FAMILIE
EN DE PRINSJES HEEL VEEL MOED EN STERKTE
LAAT JE NIET DOEN FRANK ROOSJE ZOU HET OOK NIET WILLEN STERKTE

Gepost door: maria | 29-04-11

Erevoorzitter,
ik blijf het ongelooflijk vinden dat sommigen uit de partij, zelfs na de dood van Marie-Rose,
via "bevriende" joernalisten, haar naam proberen te besmeuren.
Wat een rancune, wat een haat.
Zij moet wel een heel hoge boom geweest zijn om zoveel wind te vangen.
Tegelijkertijd treft men -bewust- ook u, wat ook een enorm onrecht is.
U bent al die jaren immers een schitterende voorzitter geweest.

@ eerlijke vlaming en kjell : dat noem ik de spijker op de kop slaan !
Mvg
Bruver

Gepost door: Bruver | 29-04-11

De Belfortgroep,een paar mensen die, nu ze niet meer in het spotlicht staan, alles maar gelijk afbranden.

FVDE werd niet zomaar Keizer Francis genoemd. Hij zou beter moeten weten.

En ook Frank is normaal vele malen beter op de hoogte en aan zijn integriteit twijfel ik niet. Maar nu steun geven aan de Keizer is vreemd!

Gepost door: Johan | 30-04-11

LULLIG

Gepost door: freek | 04-05-11

mr van hecke,
bijna 3 maand dat marie-rose overleden is, en wij hebben er nog steeds geen woorden voor, zooo jammer.
wij denken veel aan jullie. groetjes en sterkte !

Gepost door: marina | 07-05-11

De commentaren zijn gesloten.