05-03-11

De onwaarheden van Bart Brinckman - deel 5

pinoccio.jpgCitaat Brinckman: “Want het moet gezegd, inhoudelijk brak Morel bij die partij nooit potten. In de media gaf ze de indruk dat ze het zachtere imago van het Vlaams Belang wilde verpersoonlijken. De televisiecamera was daarbij haar beste vriend. Maar intern deed ze er het zwijgen toe. Meer zelfs, toen Bruno Valkeniers eind 2009 voor zijn partij een visietekst lanceerde die absoluut brak met de vuilgebekte lijn van Dewinter en bijgevolg Morel als muziek in de oren moest klinken, brandde ze de voorzitter onverbiddelijk af. Uiteindelijk moest Valkeniers zich schikken naar Dewinter en Annemans.”

In een eerder stukje illustreerde ik reeds dat Brinckman opzettelijk de chronologie van gebeurtenissen omdraait als dat beter in zijn verhaal past.  Deze keer past hij deze techniek van de geschiedenisvervalser nog wat brutaler toe.  De zogenaamde “visietekst” van Bruno Valkeniers dateert immers van november 2009 en werd toen gelijktijdig voorgesteld met dat nieuwe Partijbestuur waartoe Marie-Rose Morel niet meer behoorde, net zomin als Karim Van Overmeire trouwens. Na het debacle van de Partijraad van 24 oktober 2009 had ik immers het vel van de voorzitter gered door aan te kondigen dat Bruno Valkeniers de daaropvolgende maand niet enkel een nieuw voorstel van partijbestuur zou voorleggen maar eveneens een strategische nota – dat zou dan later de “visietekst” worden.  Maar inmiddels was  Marie-Rose door voorzitter Valkeniers (op eis van Filip Dewinter en Gerolf Annemans) vakkundig politiek afgeslacht. Hoe kon Marie-Rose dus een “visietekst” steunen van een voorzitter die haar inmiddels buiten gewerkt had?

zzzzzzzzzzzzzzz.jpgEn voor de “petite histoire” nog dit. Men zou zelfs kunnen stellen dat het Marie-Rose was die de visietekst van Valkeniers mogelijk maakte.  Want in de aanloop naar de Partijraad van eind november 2009 bleven Filip Dewinter en Gerolf Annemans vitten over elke punt en komma van de ontwerptekst. Er werd uiteindelijk afgesproken dat op die Partijraad enkel een pagina met algemene conclusies uit de visienota zou worden voorgelezen en dat men de tekst later nog wel eens opnieuw zou bekijken.  Pas na het gedegouteerd afhaken van Marie-Rose en van Karim werd die beslissing in paniek herroepen en mocht de voorzitter toch nog zijn nota aan de ongeïnteresseerde Partijraad voorleggen.  Terecht ongeïnteresseerd overigens, omdat de Partijraadsleden wel beseften dat het om “words, words, words” ging, niets dan holle frasen op een ogenblik dat het hele concrete machtscentrum van de partij in handen van énkel de Antwerpse gemeenteraadsfractie werd gelegd.

zzzz.jpgInteressant is ook dat Brinkman stelt dat Marie-Rose inhoudelijk nooit potten brak en er zelfs intern het zwijgen toe deed. Ik heb toch wel héél andere herinneringen aan talrijke vergaderingen van het Partijbestuur waar Marie-Rose, niet altijd even diplomatisch maar wél  altijd met open vizier, haar mening verkondigde: over de kostprijs van campagnes en drukwerk (daarover later meer), over stijl en inhoud van die campagnes, over Jean-Marie Dedecker en ga zo maar door. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog zeer levendig het debat over het “moskeelied”, een cd’tje van zeer discutabel niveau dat Filip Dewinter in Antwerpen verspreidde. Marie-Rose vond dat politiek contraproductief en  compleet stijlloos. Gerolf koos, zoals altijd, fanatiek de kant van FDW. Het is maar één voorbeeld, maar het illustreert allicht perfect de onzin van de Brinckman-stelling. En meteen ook de pathologische onbetrouwbaarheid van diens bron. Wordt vervolgd.

21:50 Gepost door Frank Vanhecke in Marie-Rose Morel, Recht van Antwoord | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

Beste erevoorzitter (of mag ik Frank zeggen),

Ik heb reeds in een vorige repliek mijn gedacht even geformuleerd en ik copieer het graag nog even:
'Me dunkt zou het beter zijn dat u het roer van de partij weer overneemt, want sinds uw vertrek gaat het zinkend schip dat het VB nu is steeds dieper de dieperik in. De bodem is stillaan bereikt en ik zie Bruno en FDW het schip niet meteen met succes bergen. Hopen om mirakels misschien? '

Maar als ik het reilen en zeilen (mede dankzij uw blog)binnen de partij een beetje vanop afstand volg kan ik alleen maar en met pijn in het hart vaststellen dat het een hopeloos wrak aan het worden is. Aan een puinhoop kan natuurlijk gewerkt worden, maar dankzij de bereidwillige medewerking van bepaalde 'topindividuen' binnen de partij laat het op den duur meer iets van een mesthoop uitschijnen. Zonde, maar toch blijven we positief.

Met welgemeende groet en het ga je goed,

E. Lasker

Gepost door: E. Lasker | 05-03-11

Eigenlijk begrijp ik niet waarom U bij die partij blijft. Ik heb altijd een zéér groot wantrouwen gehad tegenover Dewinter en konsoorten, wat dus wel terecht blijkt. Ik had een betere indruk van U dan dat ik van hen had, maar dat mijn indruk zo positief ging zijn dan dewelke ik nu van U en Marie-Rose heb, nee, dat had ik nooit gedacht. Die partij is U compleet onwaardig. Ik denk dat het heel moeilijk is om dat imago dat zij aan de partij gegeven hebben, kwijt te raken; het bezoedelt iedereen. Dus waarom geen nieuwe partij oprichten met de goeie mensen van het Vlaams Belang en andere mensen? Ik denk dat dat de enige manier is om het schadelijke imago volledig kwijt te raken. Waarschijnlijk wel gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk... :-)

Gepost door: Karin | 06-03-11

ja, ik vind ook niet dat u en je Roosje echt thuishoren bij het Vlaams Belang!
Tijd voor verandering!?

Gepost door: san | 06-03-11

"In een eerder stukje illustreerde ik reeds dat Brinckman OPZETTELIJK de chronologie van gebeurtenissen omdraait als dat beter in zijn verhaal past. Deze keer past hij deze techniek van de geschiedenisvervalser nog wat brutaler toe."

"Het is maar één voorbeeld, maar het illustreert allicht perfect de onzin van de Brinckman-stelling. En meteen ook de pathologische onbetrouwbaarheid van diens BRON."

U bent er blijkbaar van overtuigd dat Brickman opzettelijk de feiten omdraait. Of is hij slecht ingelicht door zijn "pathologische bron"? Ik ken de man niet, dus ik heb geen idee. In beide gevallen gaat het hier om een stuk met weinig (of geen) journalistieke waarde, maar in het eerste geval zou hij dus een propagandist zijn (een anti-propagandist), in plaats van een journalist.

Gepost door: Karin | 06-03-11

Ik heb ergens gelezen dat Marie-Rose Morel geen lid meer was van Vlaams Belang. Klopt dat?

Gepost door: Karin | 06-03-11

Beste Frank,
Bij de jongste Europese verkiezingen stemde ik uit sympathie voor Marie-Rose, hoewel ik niet eerder voor Vlaams Belang gestemd had. Mijn politieke voorkeur ging toen ook al naar NVA. Ik wil je enkel zeggen dat je gelijk hebt nu je ook de politieke nagedachtenis van je vrouw verdedigt. Je mag leugens niet zonder rechtzetting laten. Je relaas leest trouwens als een trein voor ieder die een beetje politiek geïnteresseerd is. Wanneer een boek?

Gepost door: Koenraad | 06-03-11

Pinokkio zijnen neus wordt precies altijd maar langer.

Gepost door: hilde | 06-03-11

BESTE FRANK ...

Na dit alles ...misschien eens een moment om een totaal nieuwe partij van Vlaams belang op te richten ...Met waardige oprechte mensen ...en die hun niet verschuilen achter een masker....maar die durven opkomen voor hun eigen persoonlijkheid ...en streven voor hetgeen ze willen bereiken ...met Jou terug aan het hoofd moet dat toch lukken ...misschien niet zo gemakkelijk ...maar .....
een nieuw begin is altijd moeilijk ...en ik ben er van overtuigd , dat je enorm vele mensen hebt die achter Jou staan en Jou zullen steunen door dik en dun ....omdat je een pracht man men ...het hart op de juiste plaats en ook eentje die durft uitkomen voor zijn eigen persoonlijkheid ....Het is prachtig dat je de politieke nagedachtenis van Roos zo verdedigd ..
veel moed en sterkte...
Lieve groetjes Cecilia .....

Gepost door: Cecilia | 06-03-11

@ Karin: Roos heeft ontslag genomen uit al haar functies binnen Vlaams Belang en was tegelijkertijd geen lid meer van de partij Vlaams Belang sinds 15 juli 2010.

@ Frank: Jammer dat U zich niet langer verkiesbaar stelt in de politiek. U hebt als één van de weinigen OPENBAAR getoond dat er naast de 'politicus' ook een 'mens' Frank Vanhecke bestaat die, wars van alle politieke kuiperijen e.d, de politiek wil en DURFT opzij zetten voor het 'zuiver' menselijke. Er zouden meer mensen zoals U moeten zijn die naast hun politieke werk tevens hun persoonlijke houding willen delen met hun kiezers, sympatisanten, etc. U bent een 'heer' in de letterlijke én symbolische betekenis van het woord.

Mijn en de steun van héél veel Vlamingen hebt U. En ook Uw kinderen, de "Prinsjes" van Roos en de beide families Morel/Vanhecke kunnen op onze hulp rekenen.

Met oprecht respect,

Kjell.

Gepost door: Kjell | 07-03-11

Hartelijk dank, Kjell, voor Uw antwoord! :-)

Ik heb ondertussen ook deels een antwoord op mijn andere vraag gevonden in de P.S. van een vorige blogpost:
"P.S. De krant "De Standaard" bracht heden een éénzijdig-negatief stuk over de politieke rol van Marie-Rose. De auteur (Bart Brinkman) liet zich - zoals iedereen weet die de Wetstraat volgt - reeds eerder opmerken als de SPREEKBUIS VAN Gerolf Annemans. Het artikel staat bol van feitelijke onjuistheden tot zelfs directe leugens en geen enkele aantijging werd ook maar even bij betrokkenen gecheckt. Dat Brinkman zelfs de groteske kwakkel dat Marijke Dillen de toegang tot de kathedraal werd ontzegd, zomaar voor waarheid OVERNEEMT is uiterst bedenkelijk voor een kwaliteitskrant."
Ik heb het oorspronkelijke artikel spijtig genoeg niet gelezen. Het hangt ervan af hoe de journalist het geformuleerd heeft...

Gepost door: Karin | 07-03-11

Dat Brinckman gewoon kan doorwerken ondanks deze massa leugens en laster bewijst dat
de controle van de journalistiek een lege doos is.
De RTBF en Brinckman mogen ongestoord de smerigste laster en leugens publiceren zonder dat ze daarvoor zelfs maar een berisping krijgen.

Opnieuw is mijn besluit dat een onafhankelijke instantie moet opgericht worden
die constant alle berichtgeving checked op de naleving van strikte deontologische regels.
Bij elke inbreuk dienen sancties opgelegd te worden die gaan van boetes, schorsing, ontslag tot zelfs definitieve verbanning uit de journalistiek.

Opnieuw bewijst deze historie dat zelfregularisatie gelijk staat met straffeloosheid.
We hebben het op de beurzen gezien en in de journalistiek is dat niet beter.

Het feit dat De Standaard deze Brinckman in dienst houdt bewijst dat De Standaard hierbij gedegradeerd is tot platte boulevard gazet die zich laat gebruiken voor laster en propaganda.

En de politiek, inclusief de N-VA en het VB, laten weer gewoon toe dat de Vlaming internationaal door het slijk gehaald wordt.

Waarom durft letterlijk geen enkele Vlaamse politicus ook maar het minste verzet
tonen tegen de onophoudelijke laster die tegen het Vlaamse Volk gepleegd wordt??????????
Door zo laks te zijn kunnen de Vlaamse politici NOOIT respect afdwingen bij de Franstaligen en ook niet bij Europa. Zo beginnen de Walen voor het minste een process maar doen de Vlaamse politici NIETS maar dan ook NIETS om onze rechten te verdedigen.

Het is echt niet meer om aan te zien.

Internationaal staat onze Vlaamse leeuw ondertussen wel geboekstaafd als symbool
van separatisme, Nazisme, fascisme, racisme, negationisme, terrorisme en zelfs genocide neigingen.
EN wat doen de Vlaamse politici daartegen? Werkelijk geen bal. En dit terwijl de Vlaamse leeuw gewoon een nationale vlag is zoals elke andere nationale vlag.

Gepost door: Filip Godefroi | 07-03-11

De commentaren zijn gesloten.