02-02-11

Francis Van den Eynde - een oprecht dank U, kameraad.

FVDE.jpgVorige week verscheen in het Vlaams-nationaal weekblad "'t Pallieterke" een artikel waarin de Gentse Vlaams Belang-voorman Francis Van den Eynde bijzonder onheus en bovendien grof en beledigend werd aangepakt. Eigenaardig genoeg verwijt men Francis dat hij geen afscheid kan nemen van zijn mandaten en centrale politieke positie -  eigenaardig omdat men dit doet op een ogenblik dat Francis al bijna 8 maanden geleden vrijwillig verzaakte aan een nieuw parlementair mandaat en hij bovendien in december even vrijwillig het fractieleiderschap in de Gentse gemeenteraad afstond. Sommigen hebben er echter problemen mee dat de Gentse fractie in democratische meerderheid de bekwame en trouwe Kristina Colen tot nieuwe fractieleider verkoos boven een telegeleide kandidaat van "nationaal" - kandidaat die trouwens al een flink aantal andere mandaten en verantwoordelijkheden draagt en ongetwijfeld de handen meer dan vol heeft.

Omdat ik dat stukje zo onrechtvaardig vond stuurde ik een lezersbrief naar 't Pallieterke, maar de redactie besloot deze niet te publiceren - wat uiteraard haar goed recht is en waar ik helemaal niet boos om ben. Omdat ik Francis echter heel dankbaar ben voor al wat hij de voorbije 40 jaar (en meer) voor de Vlaamse Beweging presteerde en opofferde, publiceer ik die lezersbrief dan maar op mijn bescheiden blog. Opdat Francis zou weten dat we niet allemaal grove ondankbaarheid met een heel beperkt geheugen en tomeloze persoonlijke ambitie combineren.

 

Aan 't Pallieterke

lezersbrieven

Cuperusstraat 41

2018 Antwerpen

 

 

 

 

Geachte Hoofdredacteur,

 

Graag wens ik kort te reageren op het artikel dat uw redacteur vorige week geschreven heeft over de problemen van het VB in het Gentse. Deze unilaterale aanval ad hominem tegen de persoon van Francis van den Eynde mag ik als erevoorzitter van het Vlaams Belang niet over mijn kant laten gaan. Ik reageer hierbij, niet alleen omdat Francis een persoonlijke vriend van mij is, maar omdat het artikel flagrante onwaarheden bevat en een eenzijdige belichting van de Gentse toestanden brengt.

Maar vooreerst een kleine bedenking. Francis van den Eynde heeft niet alleen twintig jaar in het Parlement gezeten én vrijwillig afstand gedaan van zijn mandaat, net zoals hij nu vrijwillig zijn fractieleiderschap in de Gentse gemeenteraad afstaat. Francis van den Eynde heeft ook tijdens de lange 'mars door de woestijn' die aan de successen voorafging, een essentiële rol gespeeld in de heropstanding van het radicale partijpolitieke én niet-partijpolitieke nationalisme. Dat hij zijn gebreken heeft, zoals iedereen, zal ik niet ontkennen. Maar vanaf de jaren zestig stond Francis op de barricaden, onbaatzuchtig. Heel wat mensen die sinds enkele jaren een karaktermoord op hem plegen - en intellectueel nog niet aan zijn enkels komen - zouden daar beter even bij stilstaan.  Mocht Francis er niet geweest zijn, het Vlaams Blok, en nadien het Vlaams Belang, had in de moeilijke en rode stad Gent nooit kunnen bloeien zoals ik het heb mogen ervaren als voorzitter. Ik was er getuige van.

Wat de huidige problemen betreft, wens ik uw lezers erop te wijzen dat deze pas zijn ontstaan nadat Francis van den Eynde, zoals ik al zei vrijwillig, zijn parlementair mandaat had afgestaan en een democratische meerderheid in de Gentse gemeenteraadsfractie zich niet wenste neer te leggen bij de oekazen van enkele door de Antwerpse gemeenteraadsfractie gestuurde apparatsjiks. Ik moet mezelf wat dat betreft jammer genoeg herhalen, bis repetita placent. Maar ik kan verder alleen bedroefd vaststellen dat de partij die ik zo graag gezien heb verder gaat op de autodestructieve weg die ze enkele jaren geleden is ingeslagen.

 

Met Vlaams-nationale groeten

 

 

Frank Vanhecke

 

 

  

FVDE 2.jpgEn dat degenen die Francis zo onheus en publiek in de pers neersabelden maar eens nadenken over de vraag of wij in Oost-Vlaanderen nog wel zoveel bekwame en populaire lijsttrekkers overhebben - over goed anderhalf jaar komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Zonder Van Overmeire in Aalst, zonder Stevenheydens in Beveren, straks ook zonder Van den Eynde in Gent? Zeer onverstandig me dunkt.

09:20 Gepost door Frank Vanhecke in Recht van Antwoord | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Frank, je hebt gelijk als je stelt dat de partij enorm veel te danken heeft aan mensen zoals een Francis VDE.
Of de 'nieuwe krachten' nog niet tot aan zijn enkels komen? Persoonlijk zou ik liever zien dat je ze op zijn minst wat respijt gunt; geef ze de kans en de tijd zich te bewijzen. Willen of niet, we hebben nu eenmaal nood aan 'nieuwe gezichten'.

Wat betreft de door de Antwerpse GRfractie gestuurde 'apparatsjiks'... ach ja, ik herinner me enkele jaren geleden, toen je voorzitter was, dat er smalend werd gedaan over de 'door de Brugse clan gestuurde apparatsjiks'. Ieder zijn gedacht daarover.

Maar wat ik erger vind: "Maar ik kan verder alleen bedroefd vaststellen dat de partij die ik zo graag gezien heb verder gaat op de autodestructieve weg die ze enkele jaren geleden is ingeslagen."
Sorry Frank, maar teksten zoals deze, pijnlijke interviews in de ons vijandige pers (Humo, De Morgen, ...), DAT is pas autodestructief. Mét voorbedachte rade.

Ik hoor het graag zeggen: de rangen sluiten. Maar dat moet van ALLE kanten komen.

Gepost door: stijn | 02-02-11

Waarde Vriend en Hoog geachte Heer Ere-Vooorzitter,
In naam van de vele kleine mensen die het Vlaams Belang steunen met hart en ziel : het doet ons pijn ons ideaal door eigen mensen besmeurd te zien. Daar staan we onmachtig tegenover. Vlaams Belangers moeten nu eenmaal Rechtlijnigen en Onkreukbaren zijn.
Met des te meer ijver hanteren wij de ‘Goedendag’ als het over onze vijanden gaat. Niemand beter als U weet dat.
Persoonlijk heb ik aan Die van Hierboven gevraagd om Roos te helpen om vlug weer op de been te geraken. Helpt altijd! Dat zouden dan twee mirakels zijn voor de prijs van één : Roos opnieuw de oude, en het Vlaams Blok/Belang terug op zege-tocht.
Wij houden ons verder héél stil, om de zieke niet te storen…..maar onze blogs trillen van strijdlust. Het Vlaams Blok/Belang komt de verdienste toe de geesten te hebben gerijpt voor een zelfstandig Vlaanderen waar het goed om leven is. Heb dank voor Uw aandeel daarin.

Gepost door: André Baert | 02-02-11

Erevoorzitter,
ge begint langzaam maar zeker terug op stoom te komen zie ik.
Uitstekend !
Ik herinner me vooral de sappige met humor gekleurde speeches van Francis.
Allemaal warme mensen van vlees bloed die verdwijnen en vervangen worden door
grijze "commercanten" die postjes krijgen omdat ze een gebrek aan persoonlijkheid hebben
en verworden tot jaknikkers om diezelfde postjes te behouden.
Dit omdat sommige "bestuurders" van de partij teveel in het boekje van Macchiavelli hebben gelezen en dit
niet op een volwassen manier kunnen verwerken.
Sommige van die "bestuurders" hebben trouwens al vele jaren geleden, interviews aan boekjes als Humo
gegeven, waarin ze stelden dat de "radicalen"uit de partij moesten.
Het verwijt dat men u hierover maakt heeft dus geen enkele geldigheid.
U heeft alle recht om u te verdedigen met dezelfde wapens die men tegen u gebruikt.

Wens Marie-Rose veel sterkte.
Mvg
Bruver

Gepost door: Bruver | 03-02-11

Allemaal misschien wel waar ! Zelf ben ik FVDE niet slecht gezind, integendeel.
Wat er daar in Gent gebeurt is eigen aan de mens en zit in alle partijen, groepen die aan iets werken. De huidige voorzitter van dat Gentse is nooit mijn favoriet geweest, en hopelijk ziet hij nu wat klaar in het donker en zet zelf een paar positieve stappen om iedereen op een lijn te zetten.

Dat de ere-voorzitter ook nu weer niet nalaat te gaan briesen naar de mensen die hij zelf heeft "gebonden" met woorden van trouw is betreurenswaardig.

Het is duidelijk, FVH heeft ze niet meer, verloren in verdriet en ontgoocheling laat hij zich verleiden tot nestbevuiling, waarbij hij geen onderscheid maakt tussen de goede en de minder goede. En juist dat is bedroevend.

Voor mij is het duidelijk, gelukkig zijn we van deze man af gezien hij niet meer op zal komen. Of zal hij net zoals zijn vriendje Karim, het volkse woord "om de poen is het te doen" nog wat dieper gaan benutten.

Gepost door: vb_militant | 03-02-11

Flauw, commentaren weglaten ..

De waarheid kwetst niet waar ?

Maar we komen elkaar nog wel tegen.

Verlaat de partij Frank, we hebben nu niet meer nodig !
En voor alle duidelijkheid, ik stond dichter bij jou dan je zou denken.

Gepost door: vb_militant | 03-02-11

Ere-voorzitter, wij steunen u! De partij is de partij niet meer. U heeft 100% gelijk!

Linda en Maarten.

Gepost door: Linda | 03-02-11

Aan de zelfverklaarde vb_militant: stoere woorden, maar toch anoniem posten... Klein ventje.

Gilbert Swerts

Gepost door: Gilbert Swerts | 03-02-11

Frank , innige deelneming bij het overlijden van je lieve vrouw , Marie-Rose Morel Vanhecke , ze is veel te vroeg gegaan ondanks haar ziekte die in haar lichaam zat , dit is niet eerlijk , wees ervan overtuigd dat ze jou en haar zoontjes nog dikwijls raad zal geven , ze laat jullie niet "echt " in de steek , ze hield ook van jullie , meer dan je kan vemoeden .
liefs en heel veel sterkte
Chrisje

Gepost door: Chrisje | 08-02-11

De commentaren zijn gesloten.