28-09-10

900.000 illegalen...per jaar...

claeys.jpgHet kreeg geen enkele weerklank in de "serieuze" pers, maar gisteren maakte mijn collega Philip Claeys in een persbericht indrukwekkende cijfers over de illegale immigratie in de Europese Unie bekend. Zijn bron: een zeer recente en uiteraard zeer vertrouwelijke nota van de hoogst officiële Europese instellingen Europol, Eurojust en Frontex. (http://www.statewatch.org/news/2010/aug/eu-council-eurojust-europol-frontex-int-sec-9359-10.pdf)

Volgens deze nota komen er élk jaar geschat 900.000 illegale immigranten de Europese Unie binnen, een astronomisch getal dat nooit eerder in zo'n officieel document opdook. In normale, niet-politiek correcte, omstandigheden zou hierop toch een publiek en indringend debat moeten volgen. Kan "Schengen" (de niet-controle van de grenzen van een 25-tal Europese landen, vermits die controle in principe aan de Europese buitengrens zou geschieden) blijven, of moet dit controle-vrij verkeer van personen dringend teruggeschroefd worden? Claeys wijst er bovendien op dat er geen effectieve terugkeerpolitiek wordt gevoerd zodat er ook geen afschrikkingseffect is en de stroom immigranten blijft toenemen.

lega.jpg

Philip Claeys maakt ook de volgende berekening: in 2009 werden er in België 17.190 asielaanvragen geteld, goed voor 7% van de 246.210 asielaanvragen in de EU; indien we dit percentage extrapoleren voor wat de illegale immigratie betreft, komen we (per jaar!) op gemiddeld 63.000 nieuwe illegalen in België, dat komt overeen met de volledige bevolking van een stad als Genk.

Maar zoals reeds gezegd. Niet interessant voor de serieuze media.

14:55 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-10

Is er nog leven na een parlementsmandaat?

Een beetje tot mijn verbazing wordt hier en daar aandacht besteed aan het feit dat ik bij de komende verkiezingen geen kandidaat meer zal zijn voor Vlaams Belang en dus over drie jaar ook geen vernieuwing van mijn politiek mandaat nastreef. Ik heb dat inderdaad enkele dagen geleden (desgevraagd) aan Tom Cochez bevestigd.

Mij lijkt dat eigenlijk een evidentie.

Bij de verkiezingen van afgelopen juni was ik reeds geen kandidaat - nota bene voor het eerst sinds 1982 - een logisch gevolg van een bijzonder pijnlijke lijstvorming en van vele maanden fundamentele onenigheid tussen mezelf en de huidige "partijtop". Het zou mij bijzonder onkies voorkomen om eerst om zeer principiële redenen géén kandidaat te zijn en het dan later wél opnieuw te worden om de eigen parlementszetel veilig te stellen. Niet dus.

Voor alle duidelijkheid: ik ben lid van Vlaams Belang en ik blijf dat, net zoals ik dat was in de 17 jaren van de partijstichting in 1977 tot  juni 1994 toen ik voor het eerst parlementslid werd. Het is voor mij ondenkbaar om naar een andere partij te stappen. Het is echter ook ondenkbaar om te doen alsof mijn neus bloedt wanneer de zo noodzakelijke politieke slagkracht van het Vlaams-nationalisme wegdeemstert.

Ik ben heel erg dankbaar dat ik van mijn politieke passie lange tijd mijn beroep heb kunnen maken.

22:19 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (19) |  Facebook |

17-09-10

Daniel Cohn-Bendit

De lichtzinnigheid waarmee Viviane Reding (Europees Commissaris voor Justitie) het Frans uitwijzingsbeleid voor Roma vergeleek met de duistere dagen van de Tweede Wereldoorlog ("this is a situation I had thought Europe would not have to witness again after the Second World War") doet versteld staan. De uitwijzing van mensen die een buitenproportioneel aandeel in de criminaliteit vertegenwoordigen, op individuele basis én met een premie om vrijwillig terug te keren, vergelijken met de hel van 2de Wereldoorlog laat twijfelen aan de intellectuele vermogens van mevrouw Reding, één van de superbetaalde mandarijnen van de Europese Commissie, politiek benoemde hoge ambtenaren die nauwelijks nog voeling hebben met de gewone burger die zij beweren te dienen. Sarkozy had een paar dagen geleden groot gelijk toen hij sarkastisch de vraag stelde of het Groot Hertogdom Luxemburg dan bereid zal zijn de Roma en alle problemen vandien op te vangen...

Wie ook al niet achterwege konden blijven waren natuurlijk de fractieleiders van de Groenen (waar in het Europees Parlement trouwens ook de N-VA toe behoort) en van de liberalen, ons aller Guy Verhofstadt. Beiden behoren in het parlement tot de meest linkse coryfeeën. Het is trouwens een publiek geheim dat de sfeer in de liberale fractie zeer gespannen is. Met name de Nederlandse VVD'ers hebben dik hun bekomst hebben van de vrij hysterische linkse tussenkomsten van Verhofstadt.

daniel-cohn-bendit.jpgMaar laat ons het even hebben over die Daniel Cohn-Bendit, fractieleider van de Groenen en die ons door de media bij elk Europees debat wordt voorgeschoteld, alsof die man iets in de pap te brokken zou hebben. Cohn-Bendit wordt steevast als een soort levend wereldgeweten opgevoerd, hoewel de man alvast tot enkele jaren geleden en bij meer dan één gelegenheid semi-pedofiele en in elk geval pedofilie-vergoelijkende publieke uitspraken aan mekaar reeg. Oordeel zelf maar aande hand van dit filmpje:

http://www.youtube.com/watch?v=Sdc2yCRU4ic

 

 

Let wel:  Het gaat hier niet over één wat ongelukkige verspreking tijdens een debat, wellicht onder invloed van drugs. Er zijn ook teksten van Cohn-Bendit die met een ijver een betere zaak waardig telkens op hetzelfde terugkomen, erg dubbelzinnig en met de toon die klinkt als de verdediging van pedofielen zelf: het is allemaal niet zo erg, de kinderen vràgen erom...

Zou U die man als fractieleider willen? En moeten we die man maar blijven opvoeren als zelfbenoemd wereldgeweten?

 

11:51 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Proces pas 4 oktober

justitia.jpgDank voor alle wensen die ik de jongste dagen (en deze ochtend érg vroeg...) kreeg i.v.m. mijn proces dat oorspronkelijk voor vandaag stond gepland. Erg vriendelijk en deed me deugd. Het proces werd echter uitgesteld tot maandag 4 oktober om 9u voor de 19de Kamer van het gerecht in Dendermonde.

Wordt vervolgd.

11:10 Gepost door Frank Vanhecke in Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-09-10

Noam Chomsky over Roeland Raes

raes.jpgVoormalig senator en ondervoorzitter van Vlaams Belang Roeland Raes is dus zopas door het Brusselse Hof van Beroep schuldig bevonden aan negationisme en moet aan het Forum van Joodse Organisaties en aan het sinistere Centrum voor Gelijke Kansen elk 1.800 euro "schadevergoeding" betalen. Ik kom hier niet terug op de grond van de zaak omdat ik het er op deze blog reeds eerder over had, omdat we anno 2010 wel andere problemen op te lossen hebben en trouwens ook omdat de wet op het negationisme het in ons land onmogelijk maakt om op een eerlijke en volwassen wijze te debatteren over historische gebeurtenissen.

Sta mij enkel toe te zeggen dat ik de veroordeling van Roeland Raes een schandaal vind, een democratische rechtstaat onwaardig. Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de wereldberoemde professor Noam Chomsky toen hij het een paar dagen geleden had over de negationismewetten in Frankrijk:

"I regard this law as an absolutely illegitimate infringment of the principle of a free society, as it is been understood since the Enlightenment. As a consequence of this law the state has been granted the right to determine historical truth and to punish anyone who opposes its edicts. This is a principle that smacks of the sinister days of Stalinism and Nazism."

("Ik beschouw deze wet als een absoluut onrechtvaardige inbreuk tegen het principe van een vrije samenleving, zoals we die kennen sinds de Verlichting. Als een gevolg van deze wet heeft de staat het recht gekregen de historische waarheid vast te leggen en iedereen die zich verzet tegen haar stellingen te straffen. Dit doet denken aan de sinistere dagen van Stalinisme en Nazisme.")

Noam Chomsky is zoals men weet emeritus professor taalkunde aan het ook al wereldberoemde Massachusetts Institute of Technology. Hij is zelf Jood en van zeer linkse signatuur en één van de weinige intellectuelen die tegen de politieke correctheid in nog de vrije meningsuiting durven verdedigen.

En dat moet het Vlaams Belang nu doen na de veroordeling van haar voormalige ondervoorzitter en senator? Eerst en vooral moeten we Roeland dankbaar zijn dat hij in 2001 vrijwillig zijn Senaatszetel afstond omdat hij de partij niet in moeilijkheden wilde brengen; ik zie het niémand van de huidige generatie nadoen. Dan moeten we goed bedenken dat we als partij zélf ook veroordeeld werden (en het Vlaams Blok zelfs buiten de wet gesteld) op basis van gelijkaardige liberticide muilkorfwetten. En ten slotte - last but not least - is er het politieke testament van onze stichter Karel Dillen die op zijn afscheidscongres (tijdens het Dilbeekse congres van juni 1996 waar hij mij tot zijn opvolger aankondigde) in niet mis te verstane woorden zijn spijt uitsprak over het goedkeuren van de negationismewet. Dat is duidelijk lijkt het me.

Als politici moeten we ons niet bemoeien met de geschiedschrijving. Wij moeten er wel voor zorgen dat historisch onderzoek niet onmogelijk gemaakt wordt en dat vorsers (of ze nu gelijk hebben of niet) niet bestraft worden omwille van hun opinies.

En morgen hebben we het over Sarkozy, de zigeuners, Verhofstadt en de vetbetaalde mandarijnen van de Europese Commissie.

P.S. Voor de volledigheid hieronder nog eens mijn blogstukje van 12 december 2008 over "de zaak Roeland Raes":

Deze ochtend werd bekend dat Roeland Raes door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een fikse geldboete (te storten aan het beruchte "centrum voor gelijke kansen", alias de gedachtengestapo) en niet minder dan vier maanden cel, voorwaardelijk weliswaar. Raes werd veroordeeld omdat hij in februari 2001 in een Nederlands TV-programma een aantal zaken had gezegd die blijkbaar strijdig zijn met de wet op het negationisme (het minimaliseren of ontkennen van de holocaust).

Ik was in die periode, februari 2001, nog voorzitter van het Vlaams Blok, en kan enkel getuigen dat Roeland Raes zich toen als een échte idealist heeft gedragen. Hij was senator en ondervoorzitter van de partij en nam uit beide functies ontslag omdat hij zijn partij niet in moeilijkheden wou brengen. Ik denk niet dat vele anderen hem zouden nadoen. Of juister gezegd: ik ken er niet één die hem dat zou nadoen. Hij had echter de politieke fout begaan om zeer onvoorzichtige uitspraken te doen over een oorlogsdossier dat nog steeds niet verwerkt is en dat men - zeker als politicus - best aan historici overlaat. De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog was een gruwelijke misdaad die niet goed te praten valt, net zomin als de vele andere misdaden van die periode en van àlle zijden van de barricades goed te praten zijn, van de vuurhel van Dresden tot de massamoord in Katyn.

Juist omdat ik zelf politicus ben, wil ik ook niet dieper op het strafdossier tegen Raes zelf ingaan - al ben ik ervan overtuigd dat met mij vele mensen verbaasd zouden opkijken te vernemen voor welke woorden Raes zo zwaar werd veroordeeld. Want Raes is een behoorlijke en zachtmoedige mens en heeft nooit gespot met het leed van Joodse mensen, of van wie dan ook,  tijdens de oorlog. Maar als politicus heb ik wel het recht om te zeggen dat ik huiver van de vele muilkorfwetten in dit land en dat ik het een schande vind dat opinies strafbaar zijn. Dat zijn toestanden die niet thuishoren in een democratie, punt aan de lijn. Ik geloof dat het dringend tijd wordt dat nog écht vrij-denkende mensen in Vlaanderen zich gaan verenigen om de vrije meningsuiting te verdedigen.

Ook vandaag raakte trouwens bekend dat madame Malika El Aroud, islamfanaticus en patrones van islamterroristen, al vele jaren als "werkzoekende" op onze kosten leeft en dat de rechter haar in 2003 zegde "Ik kan je niet veroordelen voor je extreme ideeën en dat vind ik jammer." Maar Roeland Raes, een 72-jarige man die nooit tot geweld opriep en enkel een stommiteit zegde, die kunnen ze wél veroordelen. Proficiat Belgisch gerecht. Mijn maag keert.

Deze ochtend werd bekend dat Roeland Raes door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een fikse geldboete (te storten aan het beruchte "centrum voor gelijke kansen", alias de gedachtengestapo) en niet minder dan vier maanden cel, voorwaardelijk weliswaar. Raes werd veroordeeld omdat hij in februari 2001 in een Nederlands TV-programma een aantal zaken had gezegd die blijkbaar strijdig zijn met de wet op het negationisme (het minimaliseren of ontkennen van de holocaust).

Ik was in die periode, februari 2001, nog voorzitter van het Vlaams Blok, en kan enkel getuigen dat Roeland Raes zich toen als een échte idealist heeft gedragen. Hij was senator en ondervoorzitter van de partij en nam uit beide functies ontslag omdat hij zijn partij niet in moeilijkheden wou brengen. Ik denk niet dat vele anderen hem zouden nadoen. Of juister gezegd: ik ken er niet één die hem dat zou nadoen. Hij had echter de politieke fout begaan om zeer onvoorzichtige uitspraken te doen over een oorlogsdossier dat nog steeds niet verwerkt is en dat men - zeker als politicus - best aan historici overlaat. De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog was een gruwelijke misdaad die niet goed te praten valt, net zomin als de vele andere misdaden van die periode en van àlle zijden van de barricades goed te praten zijn, van de vuurhel van Dresden tot de massamoord in Katyn.

Juist omdat ik zelf politicus ben, wil ik ook niet dieper op het strafdossier tegen Raes zelf ingaan - al ben ik ervan overtuigd dat met mij vele mensen verbaasd zouden opkijken te vernemen voor welke woorden Raes zo zwaar werd veroordeeld. Want Raes is een behoorlijke en zachtmoedige mens en heeft nooit gespot met het leed van Joodse mensen, of van wie dan ook,  tijdens de oorlog. Maar als politicus heb ik wel het recht om te zeggen dat ik huiver van de vele muilkorfwetten in dit land en dat ik het een schande vind dat opinies strafbaar zijn. Dat zijn toestanden die niet thuishoren in een democratie, punt aan de lijn. Ik geloof dat het dringend tijd wordt dat nog écht vrij-denkende mensen in Vlaanderen zich gaan verenigen om de vrije meningsuiting te verdedigen.

Ook vandaag raakte trouwens bekend dat madame Malika El Aroud, islamfanaticus en patrones van islamterroristen, al vele jaren als "werkzoekende" op onze kosten leeft en dat de rechter haar in 2003 zegde "Ik kan je niet veroordelen voor je extreme ideeën en dat vind ik jammer." Maar Roeland Raes, een 72-jarige man die nooit tot geweld opriep en enkel een stommiteit zegde, die kunnen ze wél veroordelen. Proficiat Belgisch gerecht. Mijn maag keert.

 

  

 

 

17:13 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-10

Suske en Wiske en de nijvere nazi's

kaproen.jpgHet publieke geheim dat Vlaams stripmonument Willy Vandersteen tijdens de oorlogsjaren o.m. aan het collaborerende VNV-dagblad "Volk en Staat" meewerkte wordt vandaag breed uitgesmeerd in de kranten. Bijna 70 jaar na datum blijft dat blijkbaar groot nieuws. Onverwerkt verleden. Dat de familie Vandersteen zich publiek op de borst klopt, is allicht (menselijk en zakelijk) goed bedoeld, maar ik had een "et alors?" meer geapprecieerd. Vandersteen was een kind van zijn tijd, en dan nog?

Herg%C3%A9.pngsimenon.jpgLees er maar eens de biografieën op na die Pierre Assouline wijdde aan twee andere "reuzen" van die generatie, Hergé (Georges Remi, tekenaar van Kuifje) en Georges Simenon (auteur van o.m. de inspecteur Maigret reeks). Hergé heeft tijdens de oorlog goed geld verdiend met tekeningen voor collaboratiekranten en hielp na de oorlog talrijke zwaar gestrafte collaborateurs een nieuw bestaan opbouwen. En van Georges Simenon, nota bene één van de meest gelezen auteurs van de 20ste eeuw, is o.m. geweten dat hij op jeugdige leeftijd een artikelenreeks over het "Joodse gevaar" voor de Gazette de Liège schreef en de oorlogsjaren comfortabel in een kasteeltje in de Vendée kon leven, o.m. dankzij een door Reichspropagandaminister Joseph Goebbels goedgekeurd Duits filmcontract. Zijn broer Christian was trouwens een Waalse SS'er die na de oorlog vluchtte en dienst nam bij het Franse vreemdelingenlegioen in Indochina waar hij in 1947 sneuvelde.

Nogmaals: allen kinderen van hun tijd. Zouden we 70 jaar later in een Verenigd Europa niet erkennen dat de waarheid over "goed en kwaad" veel genuanceerder is dan het zwart-wit beeld dat ons voortdurend opgelepeld wordt? Om maar iets te zeggen: er gaat omzeggens geen maand voorbij zonder dat in het voormalige Oost-Europa een nieuw massagraf wordt ontdekt van mensen die na de Duitse aftocht door communisten werden afgeslacht.(http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jGwad6G...). Dat doet niets af aan de verwerpelijkheid van de nationaal-socialistische dictatuur, net zoals de misdaden van de nationaal-socialisten niets afdoen aan de verwerpelijkheid van de communistische dictatuur. Met dat verschil dat die tweede dictatuur alvast tot enkele jaren geleden heel actieve verdedigers telde in politiek, media en cultuurwereld in Vlaanderen.

We zijn 2010 en inmiddels al een paar generaties verder. Ik heb echt geen boodschap aan de verscheurdheden van het verleden. Willy Vandersteen ruste in vrede, hij was een Grote Mijnheer.

14:21 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-09-10

Georges Marchais wist het al.

"Renaissance européenne", het steeds lezenswaardige berichtenblad van "Terre et Peuple - Wallonie" brengt in zijn jongste uitgave een lezenswaardig citaat van niemand minder dan Georges Marchais, de destijds zeer Moskou-getrouwe secretaris-generaal van de Franse Communistische Partij PCF. Toen eind 1980 de communistische burgemeester Paul Merciera van de Franse stad Vitry een woonblok van 300 Malinese arbeiders met bulldozers liet platleggen kroop Marchais in zijn pen om in de partijkrant L'Humanité de burgemeester te steunen tegen alle kritiek van links:

marchais.gif"Ik zeg het in alle duidelijkheid: ja, de feiten brengen mij ertoe om onvoorwaardelijk de daad van mijn vriend Paul Merciera te steunen... Meer in het bijzonder steun ik zijn weigering om in zijn gemeente nog meer immigranten toe te laten, bovenop de vele die er al zijn. Omdat er vandaag reeds in Frankrijk bijna vier en een half miljoen vreemde arbeiders en hun families wonen kan nieuwe immigratie enkel de problemen vergroten.We moeten snel maatregelen nemen. Het alarmpeil is bereikt.... Ik zeg het duidelijk:de illegale én legale immigratie moet stoppen. Er is door de immigratie een groot probleem ontstaan.... In wat we ghettos moeten noemen zijn arbeiders en hun families opeengestapeld, mensen met zeer verschillende afkomst, talen, levenswijzen. Daar komen spanningen van en soms ook botsingen tussen immigranten uit verschillende landen... De kostprijs van de sociale uitkeringen worden ondraaglijk voor onze gemeenten...."

Also sprach Georges Marchais in L'Humanité op 6 januari 1981.

Zou het Belgische gerecht die man niet (postuum) vervolgen? Dat is nogal wat anders dat een lokaal blad in Sint-Niklaas.

 

Bron: "Renaissance européenne", Generaal Capiaumontstraat 24, 2600 Berchem.

13:59 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Europa, Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

't Was lang geleden: nog eens voor de rechtbank.

Net toen ik dacht dat ze me vergeten waren kwam deze week het bericht dat het Belgische gerecht effectief tot vervolging overgaat in het dossier van het lokaal blad van Sint-Niklaas. Op 17 september sta ik dus nog eens (ik vrees dat mijn verhaal eentonig wordt) wegens vermeend racisme voor de rechtbank.

justitia.jpgHet gaat over een zaak van mei 2005. Toen werd in Sint-Niklaas een lokaal pamflet van het Vlaams Belang verspreid waarin ook enkele regels (in totaal 136 woorden om precies te zijn) over een geval van vandalisme op een kerkhof. Ik citeer de gecontesteerde woorden: "Wat men echter niet mocht vernemen is dat de daders, allen jonge tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst dus. Een cultuur die geen respect meer heeft voor de doden en voor symbolen van een ander geloof, is een ontspoorde cultuur. Deze feiten kunnen op geen enkele wijze met de mantel der liefde bedenkt worden."

Voor alle duidelijkheid: ik was niet de auteur van deze tekst, dat was een lokale mandataris. Maar het gerecht deed (na klacht van Agusta-sjoemelaar willockx.jpgFreddy Willockx, de man die zich in media inkocht met omkoopgeld van wapenhandelaren) een huiszoeking bij die lokale mandataris en ontdekte na maandenlang onderzoek van zijn computerbestanden dat er enkele woorden in het artikel verplaatst, weggelaten en toegevoegd waren, dat er dus een klein verschil was tussen de gedrukte tekst en het ontwerp dat men terugvond op de computer. Voldoende reden voor de Belgische minister van justitie om de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid te vragen, want ik was toen de verantwoordelijke uitgever van zo'n 200 verschillende lokale bladen.

Een mens kan zich de vraag stellen of het gerecht niets anders te doen heeft? Ik dacht dat alleen in Brussel al een kleine 50.000 gerechtelijke dossiers op behandeling wachten? 

Enfin, wordt vervolgd en we houden U op de hoogte.

13:29 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit, Proces Vanhecke | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |