15-09-10

Noam Chomsky over Roeland Raes

raes.jpgVoormalig senator en ondervoorzitter van Vlaams Belang Roeland Raes is dus zopas door het Brusselse Hof van Beroep schuldig bevonden aan negationisme en moet aan het Forum van Joodse Organisaties en aan het sinistere Centrum voor Gelijke Kansen elk 1.800 euro "schadevergoeding" betalen. Ik kom hier niet terug op de grond van de zaak omdat ik het er op deze blog reeds eerder over had, omdat we anno 2010 wel andere problemen op te lossen hebben en trouwens ook omdat de wet op het negationisme het in ons land onmogelijk maakt om op een eerlijke en volwassen wijze te debatteren over historische gebeurtenissen.

Sta mij enkel toe te zeggen dat ik de veroordeling van Roeland Raes een schandaal vind, een democratische rechtstaat onwaardig. Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de wereldberoemde professor Noam Chomsky toen hij het een paar dagen geleden had over de negationismewetten in Frankrijk:

"I regard this law as an absolutely illegitimate infringment of the principle of a free society, as it is been understood since the Enlightenment. As a consequence of this law the state has been granted the right to determine historical truth and to punish anyone who opposes its edicts. This is a principle that smacks of the sinister days of Stalinism and Nazism."

("Ik beschouw deze wet als een absoluut onrechtvaardige inbreuk tegen het principe van een vrije samenleving, zoals we die kennen sinds de Verlichting. Als een gevolg van deze wet heeft de staat het recht gekregen de historische waarheid vast te leggen en iedereen die zich verzet tegen haar stellingen te straffen. Dit doet denken aan de sinistere dagen van Stalinisme en Nazisme.")

Noam Chomsky is zoals men weet emeritus professor taalkunde aan het ook al wereldberoemde Massachusetts Institute of Technology. Hij is zelf Jood en van zeer linkse signatuur en één van de weinige intellectuelen die tegen de politieke correctheid in nog de vrije meningsuiting durven verdedigen.

En dat moet het Vlaams Belang nu doen na de veroordeling van haar voormalige ondervoorzitter en senator? Eerst en vooral moeten we Roeland dankbaar zijn dat hij in 2001 vrijwillig zijn Senaatszetel afstond omdat hij de partij niet in moeilijkheden wilde brengen; ik zie het niémand van de huidige generatie nadoen. Dan moeten we goed bedenken dat we als partij zélf ook veroordeeld werden (en het Vlaams Blok zelfs buiten de wet gesteld) op basis van gelijkaardige liberticide muilkorfwetten. En ten slotte - last but not least - is er het politieke testament van onze stichter Karel Dillen die op zijn afscheidscongres (tijdens het Dilbeekse congres van juni 1996 waar hij mij tot zijn opvolger aankondigde) in niet mis te verstane woorden zijn spijt uitsprak over het goedkeuren van de negationismewet. Dat is duidelijk lijkt het me.

Als politici moeten we ons niet bemoeien met de geschiedschrijving. Wij moeten er wel voor zorgen dat historisch onderzoek niet onmogelijk gemaakt wordt en dat vorsers (of ze nu gelijk hebben of niet) niet bestraft worden omwille van hun opinies.

En morgen hebben we het over Sarkozy, de zigeuners, Verhofstadt en de vetbetaalde mandarijnen van de Europese Commissie.

P.S. Voor de volledigheid hieronder nog eens mijn blogstukje van 12 december 2008 over "de zaak Roeland Raes":

Deze ochtend werd bekend dat Roeland Raes door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een fikse geldboete (te storten aan het beruchte "centrum voor gelijke kansen", alias de gedachtengestapo) en niet minder dan vier maanden cel, voorwaardelijk weliswaar. Raes werd veroordeeld omdat hij in februari 2001 in een Nederlands TV-programma een aantal zaken had gezegd die blijkbaar strijdig zijn met de wet op het negationisme (het minimaliseren of ontkennen van de holocaust).

Ik was in die periode, februari 2001, nog voorzitter van het Vlaams Blok, en kan enkel getuigen dat Roeland Raes zich toen als een échte idealist heeft gedragen. Hij was senator en ondervoorzitter van de partij en nam uit beide functies ontslag omdat hij zijn partij niet in moeilijkheden wou brengen. Ik denk niet dat vele anderen hem zouden nadoen. Of juister gezegd: ik ken er niet één die hem dat zou nadoen. Hij had echter de politieke fout begaan om zeer onvoorzichtige uitspraken te doen over een oorlogsdossier dat nog steeds niet verwerkt is en dat men - zeker als politicus - best aan historici overlaat. De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog was een gruwelijke misdaad die niet goed te praten valt, net zomin als de vele andere misdaden van die periode en van àlle zijden van de barricades goed te praten zijn, van de vuurhel van Dresden tot de massamoord in Katyn.

Juist omdat ik zelf politicus ben, wil ik ook niet dieper op het strafdossier tegen Raes zelf ingaan - al ben ik ervan overtuigd dat met mij vele mensen verbaasd zouden opkijken te vernemen voor welke woorden Raes zo zwaar werd veroordeeld. Want Raes is een behoorlijke en zachtmoedige mens en heeft nooit gespot met het leed van Joodse mensen, of van wie dan ook,  tijdens de oorlog. Maar als politicus heb ik wel het recht om te zeggen dat ik huiver van de vele muilkorfwetten in dit land en dat ik het een schande vind dat opinies strafbaar zijn. Dat zijn toestanden die niet thuishoren in een democratie, punt aan de lijn. Ik geloof dat het dringend tijd wordt dat nog écht vrij-denkende mensen in Vlaanderen zich gaan verenigen om de vrije meningsuiting te verdedigen.

Ook vandaag raakte trouwens bekend dat madame Malika El Aroud, islamfanaticus en patrones van islamterroristen, al vele jaren als "werkzoekende" op onze kosten leeft en dat de rechter haar in 2003 zegde "Ik kan je niet veroordelen voor je extreme ideeën en dat vind ik jammer." Maar Roeland Raes, een 72-jarige man die nooit tot geweld opriep en enkel een stommiteit zegde, die kunnen ze wél veroordelen. Proficiat Belgisch gerecht. Mijn maag keert.

Deze ochtend werd bekend dat Roeland Raes door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een fikse geldboete (te storten aan het beruchte "centrum voor gelijke kansen", alias de gedachtengestapo) en niet minder dan vier maanden cel, voorwaardelijk weliswaar. Raes werd veroordeeld omdat hij in februari 2001 in een Nederlands TV-programma een aantal zaken had gezegd die blijkbaar strijdig zijn met de wet op het negationisme (het minimaliseren of ontkennen van de holocaust).

Ik was in die periode, februari 2001, nog voorzitter van het Vlaams Blok, en kan enkel getuigen dat Roeland Raes zich toen als een échte idealist heeft gedragen. Hij was senator en ondervoorzitter van de partij en nam uit beide functies ontslag omdat hij zijn partij niet in moeilijkheden wou brengen. Ik denk niet dat vele anderen hem zouden nadoen. Of juister gezegd: ik ken er niet één die hem dat zou nadoen. Hij had echter de politieke fout begaan om zeer onvoorzichtige uitspraken te doen over een oorlogsdossier dat nog steeds niet verwerkt is en dat men - zeker als politicus - best aan historici overlaat. De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog was een gruwelijke misdaad die niet goed te praten valt, net zomin als de vele andere misdaden van die periode en van àlle zijden van de barricades goed te praten zijn, van de vuurhel van Dresden tot de massamoord in Katyn.

Juist omdat ik zelf politicus ben, wil ik ook niet dieper op het strafdossier tegen Raes zelf ingaan - al ben ik ervan overtuigd dat met mij vele mensen verbaasd zouden opkijken te vernemen voor welke woorden Raes zo zwaar werd veroordeeld. Want Raes is een behoorlijke en zachtmoedige mens en heeft nooit gespot met het leed van Joodse mensen, of van wie dan ook,  tijdens de oorlog. Maar als politicus heb ik wel het recht om te zeggen dat ik huiver van de vele muilkorfwetten in dit land en dat ik het een schande vind dat opinies strafbaar zijn. Dat zijn toestanden die niet thuishoren in een democratie, punt aan de lijn. Ik geloof dat het dringend tijd wordt dat nog écht vrij-denkende mensen in Vlaanderen zich gaan verenigen om de vrije meningsuiting te verdedigen.

Ook vandaag raakte trouwens bekend dat madame Malika El Aroud, islamfanaticus en patrones van islamterroristen, al vele jaren als "werkzoekende" op onze kosten leeft en dat de rechter haar in 2003 zegde "Ik kan je niet veroordelen voor je extreme ideeën en dat vind ik jammer." Maar Roeland Raes, een 72-jarige man die nooit tot geweld opriep en enkel een stommiteit zegde, die kunnen ze wél veroordelen. Proficiat Belgisch gerecht. Mijn maag keert.

 

  

 

 

17:13 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.