30-01-10

De vergoeding van de voorzitter...

vl leeuwEr was de voorbije dagen weer wat gerommel in de marge, deze keer over de vergoeding die Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers van de partij krijgt uitgekeerd, bovenop zijn parlementaire wedde. Ik noem dat inderdaad gerommel in de marge - ik denk dat de partij momenteel andere katten te geselen heeft - en ik heb dat trouwens vele weken geleden reeds in een mail aan vraagsteller Pieter Huybrechts laten weten.

Dat een partijvoorzitter een zelfde niveau van verloning krijgt als pakweg een fractievoorzitter of een bureaulid van het Vlaams Parlement lijkt me niet abnormaal. Het ware natuurlijk netter geweest om de voorzitter-Kamerlid een extra mandaat in deze instelling te geven (quastor, bureaulid, raad van Europa, ...) zodat de kost niet ten laste van de partij zou vallen - maar blijkbaar waren deze bijkomende mandaten reeds aan anderen toegezegd.

Het is wat het is, een stormpje in een glas water. Slechter vind ik dat Pieter Huybrechts op zijn brieven aan de voorzitter geen antwoord krijgt. Blijkbaar was mijn mail de enige reactie die hij kreeg, en vermits ik momenteel zelfs geen deel van het bestuur meer uitmaak kan ik begrijpen dat Pieter daar niet tevreden mee was. Vandaar dat ik begrip heb voor het feit dat hij zijn schrijven - na maanden wachten - aan de hele Partijraad richtte. 

Troost U Pieter, ik krijg ook geen antwoord op mijn nota's, zelfs niet wanneer die over cruciale aspecten van de toekomst van onze partij gaan.

Veel erger ook dan die voorzittersvergoeding beschouw ik de recente VB-benoemingen in de Raad van Bestuur van de VRT. Dat het Partijbestuur daar twee manifest voor deze taak onbekwame mensen in benoemt (één daarvan binnen en buiten de partij al lang in opspraak - en dan druk ik me nog zacht uit) is zo mogelijk nog erger dan enkel maar het verder liquideren van Marie-Rose Morel. Dat daarbij een hele vaudeville wordt opgevoerd waarbij men de "schuld" voor deze benoemingen probeert in de schoenen van sp-a minister Lieten te steken, is gewoon beledigend voor onze partijraad.

Wanneer een partij liever twee onbekwame kandidaten van de "Antwerpse gemeenteraadsfractie" op strategische posten benoemt dan het risico te lopen bekwame en loyale mensen te benoemen die misschien niet altijd naar de pijpen van de Antwerpse club zullen dansen is er iets zeer ernstig mis.

Er komt een moment waarbij het doel de middelen niet meer heiligt en de middelen zelfs het doel besmeuren. Al wie nu nog zwijgt en het hoofd afwendt wordt medeplichtig.

18:57 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (58) |  Facebook |

21-01-10

Een zoveelse klucht in het Europees Parlement.

jobbikbnpfpofnHet is hier reeds gezegd, dat Europees Parlement dat altijd de mond vol heeft over de bescherming van de rechten van de minderheden, heeft het zelf érg moeilijk met de rechtse, eurokritische minderheid in eigen rangen. Die minderheid zit vooral bij de "niet-ingeschreven" (i.e. fractieloze parlementsleden): 2 Vlaams Belangers, 2 Oostenrijkse FPO'ers, 3 Franse FN'ers, 2 Bulgaren van Attaka, 3 Hongaren van Jobbik, 2 Britten van de BNP - maakt samen 14 en dan nog eens ongeveer evenveel andere parlementsleden van divers ideologisch pluimage die om even diverse redenen niet bij een erkende fractie terecht konden of wilden. De rechtse groep binnen de niet-ingeschrevenen vormt dus een feitelijke meerderheid, en dat is de zelfverklaarde democraten een doorn in het oog.

vrije mening

De niet-ingeschrevenen worden bijgevolg als 2de rangs parlementsleden behandeld. We krijgen bijvoorbeeld slechts (en zelfs daarvoor was een procedure bij het Hof van Luxemburg nodig) zeer beperkte ondersteuning, minder dan de helft van de middelen en personeel die andere parlementsleden krijgen. En nu zijn er nieuwe procedures ingezet om ons nog meer monddood te maken. Twee voorbeelden:

1. In de parlementaire commissies worden het werk verdeeld en de verslaggeverschappen toegewezen in de vergadering van de coördinatoren (1 lid van elke politieke groep en van de niet-ingeschrevenen). Dat zit zo: elk parlementslid krijgt een aantal "punten", en kan daarmee een verslaggeverschap "kopen" over een onderwerp dat hem interesseert. De vergadering van de coördinatoren is dus de politieke "winkel" en daar koopt men met de "punten" al naargelang de politieke sterkte. Grote fracties hebben meer parlementsleden en dus meer punten en kunnen dus ook meer "bieden" voor politiek interessante verslagen. Maar ook wij niet-ingeschrevenen konden op die manier zo nu en dan eens iets bemachtigen, een kruimeltje, om minstens toch eens het minderheidsstandpunt te vertolken, of onze naam aan een verslag te plakken. Niets wereldschokkends, maar blijkbaar toch ook onaanvaardbaar voor de democraten. En dus heeft men er iets op gevonden. Vanaf nu mogen de niet-ingeschrevenen de vergadering van de "coördinatoren" niet meer bijwonen. We krijgen wél nog punten, maar we mogen niet meer binnen in de winkel om er iets mee te kopen. Op onze vragen aan de administratie van het parlement hoe wij dan wél iets kunnen doen met die punten komt geen bruikbaar antwoord. Oef, de democratie is gered!

2. De niet-ingeschrevenen hebben sinds mensenheugnis ook 2 vertegenwoordigers in de "Conferentie van de Voorzitters", een politiek orgaan dat de politieke werking van het parlement organiseert. Die twee vertegenwoordigers werden er plots slechts één meer, en die éne heeft geen stemrecht in de vergadering. Maar zelfs dat was niet genoeg, want men stelde plots vast dat die rechtse eurokritische groep binnen de niet-ingeschrevenen wel eens één der "hunnen" (what's in a name?) naar de Conferentie van de Voorzitters zou kunnen afvaardigen. En dus wordt nu al zes maanden het reglement niet meer toegepast en vergadert men lustig verder zonder die éne pottenkijker - volstrekt onreglementair, maar geen kat die zich daar iets van aantrekt. De voorzitter van het parlement, de onvoorstelbaar zwakke Buzek, zou in principe de rechten van de minderheid moeten verdedigen, maar hij laat maar betijen. Zijn enige antwoord is dat hij werkt aan... een wijziging van het reglement: binnenkort mogen de niet-ingeschrevenen niet meer zélf stemmen wie zij als vertegenwoordiger in de Conferentie willen, maar zal de voorzitter iemand aanduiden die voor hem aanvaardbaar is. De democratie afschaffen om de democratie te dienen, ge moet er maar opkomen.

Is dat allemaal belangrijk, wereldschokkend? Och, er zijn inderdaad àndere en grotere problemen in de wereld. Maar laat die linkse onverdraagzamen en hun burgerlijke knechtjes in Godsnaam zwijgen over vrije meningsuiting, democratie en rechten van de minderheid!

12:03 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement |  Facebook |

19-01-10

Wat u van de VRT niet mocht zien of horen

Toen de VRT onlangs op uw kosten naar Straatsburg trok om er een uitzending van 'Villa Politica' te maken, mocht u wel alle kleinere linkse partijen aan het woord horen, maar niet de grotere fractie van het Vlaams Belang.

Zou het kunnen dat deze boodschap niet in het rode VRT-plaatje paste?  Oordeel zelf...

http://www.youtube.com/watch?v=d3-Yxzsy02E

 

16:32 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vlaams belang, europees parlement |  Facebook |

18-01-10

Politiek niet-correcte politie, in Oslo.

Sinds wij in het Europees Parlement bij de "niet-ingeschrevenen" (onafhankelijke parlementsleden, niet behorend tot een politieke groep) het gezelschap kregen van Nick Griffin en Andrew Brons volg ik regelmatig de webstek van hun British National Party (www.bnp.org.uk). Politiek niet-correct in elk geval. Men hoeft het trouwens niet met alles eens te zijn (verre van) om toch een zekere sympathie voor deze "underdogs" te hebben. En op de webstek van de BNP valt dikwijls iets interessants te lezen.

nrk-screenshot

Vandaag brengt hun site verslag over de inderdaad schokkende cijfers die de Noorse politie bekend maakte over de criminaliteitscijfers in de Noorse hoofdstad Oslo. Van de daar in 2009 geregistreerde 21 gevallen van verkrachting met geweld moeten àlle daders bij de "niet-Westerse immigranten" gezocht worden. Dat was trouwens ook zo in 2008 en 2007. De slachtoffers daarentegen zijn bijna zonder uitzondering autochtone Noorse vrouwen.

Niets nieuws onder de zon natuurlijk. Deze toestanden zijn er heus niet enkel in Oslo. Wél uitzonderlijk is de verklaring van politiewoordvoerder Hanne Kristine Rohde die elk verwijt vanwege de politiek-correcte meute over het "stigmatiseren van een gemeenschap" van tafel veegde met de opmerking dat de waarheid moet gezegd worden wanneer men wil werken aan een betere en veilige wereld.

Inderdaad. Het was één van de eerste eisen van het "70 punten plan" destijds : breek de taboes, maak de cijfers bekend, zie de realiteit in de ogen.

P.S. En voor wie Nick Griffin eens persoonlijk wil ontmoeten: op woensdag 24 februari spreken wij samen op het NSV-colloquium "Europa Europees" te Gent, om 20u in het ICC. Ook Andreas Mölzer van de Oostenrijkse FPÖ zal er zijn. Hartelijk aanbevolen.

17:07 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

13-01-10

Hoeveel kost ons de EU?

Samen met onze medewerkers Rob Verreycken en Dirk Crols leggen Philip Claeys en ikzelf momenteel de laatste hand aan de voorbereiding van de persconferentie die we morgen organiseren over de reële netto kostprijs van de Europese Unie voor de Vlamingen. Volgende week verspreiden we rond dit thema trouwens een brochure en tevens half miljoen pamfletten.

logo_zondegeld
In Nederland is die "EU-kostprijs" een hot item, ook al omdat de Nederlanders ervan uitgaan dat zij de grootste netto-betalers zijn - verkeerdelijk zoals wij morgen met de cijfers in de hand zullen bewijzen, want in werkelijkheid komt de Vlamingen die twijfelachtige eer toe. Maar in België is het thema eigenlijk min of meer taboe. Er wordt niet over gesproken, en als er dan al eens iets over doorsijpelt wordt daar steevast aan toegevoegd dat wij "veel meer terugkrijgen dan we betalen"; of nog dat we "toch ook solidair moeten zijn met Europeanen die het moeilijker hebben". Ook deze dooddoeners gaan aan de realiteit voorbij. Morgen echter meer nieuws daarover.

Inmiddels diende ik zopas een parlementaire vraag in bij de Europese Commissie over de kostprijs van de deelname van de Europese instellingen aan de fameuze milieuconferentie van Kopenhagen. Indien ik goed ben ingelicht heeft "men" daar ook niet op een euro meer of minder gekeken...

Want dàt is natuurlijk de essentie van het hele dossier. Die formidabele geldstroom richting Europese Unie is in eerste instantie onaanvaardbaar omdat Belgische politici hun "Europese reputatie" kopen door massaler dan welk ander land ook belastinggeld van hun onderdanen kritiekloos naar de EU-instellingen te versassen. De vergelijkende cijfers die we morgen bekend maken zijn gewoon verbluffend. Maar daar bovenop komt nog eens dat dit geld op het Europese niveau per definitie slechter en minder efficiënt wordt besteed dat dit op nationaal of regionaal niveau had gekund - en dan zwijgen we nog over de onzindelijke verspillingen die hier schering en inslag zijn.

Morgen doen we dus nog eens een poging om het grote stilzwijgen te doorbreken. "Nec spe, nec metu", zoals Karel Dillen al wist. 

14:01 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-10

Vijf oud-nazi's in de Europese Commissie?


nazi's

In het Europees Parlement zijn op dit ogenblik volop de hoorzittingen aan de gang die ons moeten toelaten de kandidaat Europese Commissarissen (= leden van de "Europese regering") te beoordelen. Ook dat is voor een groot deel een partijtje schaduwboksen, want die Europese Commissarissen worden natuurlijk in het kader van een nationaal compromis politiek benoemd door de onderscheiden regeringen, en die hoorzittingen zelf zijn ook maar wat ze zijn; met uiterst beperkte spreektijd, geen echt debat en grotendeels telegeleid door de fracties en de administratie van het parlement. Het parlement kan trouwens uiteindelijk enkel de hele Commissie goed- of afkeuren, dus niet over individuele Commissarissen stemmen.

 

Maar stel U nu eens voor dat er vijf oud-nazi's, vijf dignitarissen van het voormalige Duitse nationaal-socialistische regime, zouden voorgesteld worden als kandidaat Europese Commissarissen? Kunt U zich voorstellen welk gehuil er (niet ten onrechte) zou opgaan in de hele wereld?

hamer_sikkel_92

Dat is nochtans wat er nu gebeurt, al gaat het natuurlijk niet over oud-nazi's, maar wel over oud-apparatjiks van die andere terreur-ideologie die tot voor kort de helft van Europa onder de knoet hield:

- Siim Kallas was van 1972 tot 1990 lid van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, bekleede een aantal politieke topfuncties en was ook jarenlang adjunct-hoofdredacteur van het dagblad van de Estse Communistische Partij.

- Maros Sefcovic en Stefan Fülle waren beiden  lid van de Tjechoslovaakse Communistische Partij en student aan één van de beruchte kweekscholen van de KGB (Sovjet-Gestapo) in Moskou, het "Moscow State Instítute of International Relations".

- Andris Piebalgs was lid van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en apparatjik van het Sovjet-Letse Ministerie van Onderwijs.

- Janez Potocnik was apparatjik in communistisch Joegoslavië.

goelag

Bovenstaande informatie (ik breng enkel een samenvatting) werd bijeengesprokkeld door Gerard Batten, een Brits Europarlementslid van de eurokritische UKIP. Batten voegt er nog aan toe dat Alexander Litvinenko - de ex-KGB-kolonel die in november 2006 in Londen met polonium werd vergiftigd - beweerde dat een oud-voorzitter van de Europese Commissie zélf, Romano Prodi, decennialang betaalde KGB-informant in Italië zou geweest zijn. Trouwens, ook de huidige Commissie-voorzitter Barroso was tot 1977 lid van een Maoïstische partij die rechtstreeks door Peking werd gestuurd.

Pleit ik hier voor een heksenjacht? Ach neen. Maar de hypocrisie en het twee-maten-en-twee-gewichten mogen wel eens aan de kaak gesteld worden hé.

15:10 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

11-01-10

Waar gaat uw belastinggeld heen...

eurobarometer_cc
Ja, weer een zoveelste aflevering in de reeks "goed besteed" belastinggeld door de instellingen van de Europese Unie.
Deze keer gaat het over de "Eurobarometer", een regelmatig uitgevoerd opinieonderzoek over de meest verscheiden onderwerpen. Opdrachtgever: de Europese Commissie. Relevantie: omzeggens nihil.

Op 20 november 2009 stelde ik de vraag naar de kostprijs voor de belastingbetaler van Eurobarometer 317, een peiling naar de "perceptie van discriminatie en hoe dit zou kunnen beïnvloed worden door de economische crisis".

Vandaag kwam het laconieke antwoord van de Europse Commissie: het peilingsbureau TNS Opinion & Social Netwerk rekende zo maar eventjes 621.776 euro ( bijna 25 miljoen oude franken!) voor dit onderzoek waarvan het nut of de relevantie mij volledig ontgaan.

't Is maar dat u weet waar uw belastinggeld heengaat.

13:00 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |