21-01-10

Een zoveelse klucht in het Europees Parlement.

jobbikbnpfpofnHet is hier reeds gezegd, dat Europees Parlement dat altijd de mond vol heeft over de bescherming van de rechten van de minderheden, heeft het zelf érg moeilijk met de rechtse, eurokritische minderheid in eigen rangen. Die minderheid zit vooral bij de "niet-ingeschreven" (i.e. fractieloze parlementsleden): 2 Vlaams Belangers, 2 Oostenrijkse FPO'ers, 3 Franse FN'ers, 2 Bulgaren van Attaka, 3 Hongaren van Jobbik, 2 Britten van de BNP - maakt samen 14 en dan nog eens ongeveer evenveel andere parlementsleden van divers ideologisch pluimage die om even diverse redenen niet bij een erkende fractie terecht konden of wilden. De rechtse groep binnen de niet-ingeschrevenen vormt dus een feitelijke meerderheid, en dat is de zelfverklaarde democraten een doorn in het oog.

vrije mening

De niet-ingeschrevenen worden bijgevolg als 2de rangs parlementsleden behandeld. We krijgen bijvoorbeeld slechts (en zelfs daarvoor was een procedure bij het Hof van Luxemburg nodig) zeer beperkte ondersteuning, minder dan de helft van de middelen en personeel die andere parlementsleden krijgen. En nu zijn er nieuwe procedures ingezet om ons nog meer monddood te maken. Twee voorbeelden:

1. In de parlementaire commissies worden het werk verdeeld en de verslaggeverschappen toegewezen in de vergadering van de coördinatoren (1 lid van elke politieke groep en van de niet-ingeschrevenen). Dat zit zo: elk parlementslid krijgt een aantal "punten", en kan daarmee een verslaggeverschap "kopen" over een onderwerp dat hem interesseert. De vergadering van de coördinatoren is dus de politieke "winkel" en daar koopt men met de "punten" al naargelang de politieke sterkte. Grote fracties hebben meer parlementsleden en dus meer punten en kunnen dus ook meer "bieden" voor politiek interessante verslagen. Maar ook wij niet-ingeschrevenen konden op die manier zo nu en dan eens iets bemachtigen, een kruimeltje, om minstens toch eens het minderheidsstandpunt te vertolken, of onze naam aan een verslag te plakken. Niets wereldschokkends, maar blijkbaar toch ook onaanvaardbaar voor de democraten. En dus heeft men er iets op gevonden. Vanaf nu mogen de niet-ingeschrevenen de vergadering van de "coördinatoren" niet meer bijwonen. We krijgen wél nog punten, maar we mogen niet meer binnen in de winkel om er iets mee te kopen. Op onze vragen aan de administratie van het parlement hoe wij dan wél iets kunnen doen met die punten komt geen bruikbaar antwoord. Oef, de democratie is gered!

2. De niet-ingeschrevenen hebben sinds mensenheugnis ook 2 vertegenwoordigers in de "Conferentie van de Voorzitters", een politiek orgaan dat de politieke werking van het parlement organiseert. Die twee vertegenwoordigers werden er plots slechts één meer, en die éne heeft geen stemrecht in de vergadering. Maar zelfs dat was niet genoeg, want men stelde plots vast dat die rechtse eurokritische groep binnen de niet-ingeschrevenen wel eens één der "hunnen" (what's in a name?) naar de Conferentie van de Voorzitters zou kunnen afvaardigen. En dus wordt nu al zes maanden het reglement niet meer toegepast en vergadert men lustig verder zonder die éne pottenkijker - volstrekt onreglementair, maar geen kat die zich daar iets van aantrekt. De voorzitter van het parlement, de onvoorstelbaar zwakke Buzek, zou in principe de rechten van de minderheid moeten verdedigen, maar hij laat maar betijen. Zijn enige antwoord is dat hij werkt aan... een wijziging van het reglement: binnenkort mogen de niet-ingeschrevenen niet meer zélf stemmen wie zij als vertegenwoordiger in de Conferentie willen, maar zal de voorzitter iemand aanduiden die voor hem aanvaardbaar is. De democratie afschaffen om de democratie te dienen, ge moet er maar opkomen.

Is dat allemaal belangrijk, wereldschokkend? Och, er zijn inderdaad àndere en grotere problemen in de wereld. Maar laat die linkse onverdraagzamen en hun burgerlijke knechtjes in Godsnaam zwijgen over vrije meningsuiting, democratie en rechten van de minderheid!

12:03 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.