29-09-09

Guy who?

ierland
Op 2 oktober gaan de Ieren in een referendum opnieuw stemmen over het verdrag van Lissabon, alias de Europese Grondwet. In de peilingen ligt het pro-kamp deze keer ver voorop (48% ja, 33% neen) al zijn er nog veel onbeslisten en kan het theoretisch nog alle richtingen uit. Erg veel maakt het trouwens niet uit: zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het neen-kamp het weer haalt is dat maar uitstel - dan volgt ongetwijfeld binnenkort een derde referendum, en zo voort tot zelfs de Ieren murwgestemd in de pas gaan lopen. Zo gaat dat in de Europese schijndemocratie: liefst wordt er helemaal niet gestemd, zoals in Vlaanderen of in Nederland en Frankrijk waar men al eens op de bek ging, maar waar het écht niet anders kan (die vervloekte Grondwetten van sommige lidstaten toch!) moet men blijven stemmen tot het gewenste resultaat is bereikt. Daarbij worden dan werkelijk àlle middelen ingezet, en vooral héél veel belastinggeld.

In Ierland deed het Hooggerechtshof daarover in 1995 een verpletterende uitspraak ("McKenna-arrest"): belastinggeld mag niet worden gebruikt om in een referendum één standpunt voor te trekken. Maar dacht U dat de Eurocratie zich daar een moer van aantrekt? Zopas verscheen bijvoorbeeld in alle Ierse zondagskranten een duur supplement van 16 bladzijden Europropaganda om het "ja" aan te prijzen. Opdrachtgever: de Europese Commissie. Betaler: wij, belastingbetalers. Ik stelde daarover zopas een parlementaire vraag aan de Commissie:

"In de rechtstreekse aanloop naar de tweede stemming van de Ieren over het Verdrag van Lissabon heeft de Commissie in alle zondagskranten een supplement van 16 bladzijden laten publiceren met alle argumenten voor dit verdrag.De Commissie gebruikt dus massaal Europees belastinggeld om één partij in een verkiezingsstrijd te bevoordelen.  Dit is regelrecht in strijd met nationaal Iers recht en met het 'McKenna' arrest van het Iers Hooggerechtshof in 1995 waarbij gesteld werd dat het geld van belastingbetalers niet mag gebruikt worden om één partij in een referendum voor te trekken (Michael O'Regan, 'European Commission criticised for circulating pro-treaty leaflet', The Irish Times, 28 september 2009).Wie nam de beslissing om dit supplement te doen verschijnen in alle Ierse kranten?  Werden de Ierse regering en het Ierse parlement hierover geraadpleegd?  Wat is de bevoegdheid van de Commissie om  hier tussen te komen?  Welke bevoegdheid heeft de Commissie op het gebied van de ratificatie van verdragen?  Hoeveel heeft de publicatie van dit supplement in totaal gekost?  Hoe verantwoordt de Commissie deze publicatie in het licht van het 'McKenna arrest' en meer algemeen de elementaire democratische beginselen? "

verhofstadt
Inmiddels toch een grappige anecdote over dat Ierse referendum. Ons aller Guy Verhofstadt (fractievoorzitter van de liberale groep in het Europees Parlement) toert dezer dagen het groene eiland rond om het "ja" te promoten. Het begon echter al met een rel: de toonaangevende krant "The Irish Times" weigerde hem te interviewen omdat hij enkel een nep-interview toestond: volgens Verhofstadt lag het referendum in Ierland zo gevoelig dat hij zijn uitspraken voor publicatie moest kunnen herschrijven om alle malheurs te vermijden. "The main reason cited by Verhofstadt's people was the huge sensitivity in the referendum campaign and a fear that saying the wrong thing could in some way tip the balance towards a no vote." Zo gerust zijn ze erin... Al is de kans dat de Ieren hun stem zouden laten bepalen door Guy Verhofstadt (Guy who?) natuurlijk niet erg groot.

En nog een anecdote wat dat betreft. Enkele jaren geleden, kort na het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet, was ik met andere Europarlementsleden te gast in de Warande te Brussel. Daar verklaarde vreselijk zelfingenomen Annemie Neyts neyts
doodleuk dat hààr aanwezigheid in het debat in Nederland wellicht het "ja-kamp" beslissend had kunnen versterken. De bulderlach die toen uit het publiek opsteeg zal ze allicht niet snel vergeten. En ik ook niet. Er zijn soms mooie momenten in de politiek.

14:00 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-09-09

VRT discrimineert!

pinocchio
We wisten het al lang, maar het is nu dus hoogst officieel bevestigd door een arrest van de Raad van State: de VRT discrimineert het Vlaams Belang. De aanleiding voor dit arrest was de klacht die ik tijdens de verkiezingscampagne van 2007 indiende tegen het feit dat ik (toen lijsttrekker Senaat) uit de grote TV-debatten van de VRT werd geweerd. De overheidszender had die debatten toen als "kanseliersdebatten" voorgesteld en nodigde enkel de lijsttrekkers van CD&V, VLD en - natuurlijk - SP.A uit. Die praktijk werd op mijn vraag veroordeeld door de Vlaamse Regulator voor de Media, en die veroordeling werd nu in beroep bevestigd door de Raad van State.
Het mag wel eens gezegd worden: een zoveelste pluim op de hoed van onze juridische dienst; dankuwel Jurgen Ceder en in dit geval heel bijzonder Rob Verreycken!

Kleine bedenking: zo'n overwinning is leuk, maar het zijn natuurlijk vijgen na Pasen. Twee jaar nà de verkiezingscampagne krijgen we gelijk...

De Raad van State slaat trouwens nagels met koppen. Een citaat: "De onpartijdigheids-verplichting bij informatieve programma's, essentieel vanuit democratisch oogpunt, brengt de verplichting mee, zeker voor een openbare omroep als de VRT, correcte informatie weer te geven, niet ongenuanceerd te berichten en de kiezers niet te misleiden zoals door de kamer werd vastgesteld aangaande de indruk die werd gewekt over de daadwerkelijk inzet van de verkiezingen."

"Kiezers te misleiden...", pak aan, VRT! 

En de VRT? Daar ploegt men voort, onverstoord. Indien ik "De Standaard" mag geloven zegt men daar : "We gaan onze houding ten ronde niet aanpassen. Wel moeten we nog voorzichtiger zijn."

Wat doen we eraan? 

10:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

22-09-09

Vrije meningsuiting!

Zopas een telefoontje gekregen van de Europakring van de Universiteit Antwerpen. Ik had die studenten toegezegd op 7 oktober te debatteren tegen Kathleen van Brempt, maar dat kan nu niet doorgaan omdat de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) diezelfde avond een gesprek met Nick Griffin (Europarlementslid en voorzitter van de British National Party) organiseert. Het één sluit nochtans het ander niet uit, maar er wordt gevreesd dat de universitaire overheden de campus zullen sluiten om rellen tussen NSV en uiterst-links te voorkomen.

Zie, daar word ik eens écht boos om. Niet omdat mij een debatje ontglipt vanzelfsprekend, maar omdat het stilaan traditie wordt dat universitaire en andere overheden de vrije meningsuiting ondergeschikt maken aan een verstikkende sfeer van politieke correctheid. Indien uiterst-links dreigt met rellen tegen Nick Griffin dan moeten de universitaire overheden alle nodige maatregelen nemen om de relschoppers onschadelijk te maken. Punt.


griffin1Ik ken Nick Griffin trouwens al enkele jaren en nu wat beter sinds we in het Europees Parlement "buren" geworden zijn. We zijn het over een aantal zaken roerend eens en over een aantal andere zaken even roerend en zelfs fundamenteel oneens. So what? Is dat niet de essentie van een democratisch debat? Of mogen enkel nog mensen aan het woord komen die politiek correct alles napraten wat we al in de grote media tot vervelens toe moeten aanhoren en aanzien?

Het debat over de vrije meningsuiting is fundamenteel en jammer genoeg zeer actueel. Ik gruw van journalisten die "undercover" alle deontologische regels van hun beroep schenden en eenvoudige mensen domme uitspraken uitlokken om ze dan voor heel de wereld aan de schandpaal nagelen. Ik blijf erbij dat muilkorfwetten over politiek of geschiedenis niet thuishoren in een democratische maatschappij. En ik heb schrik van academische en andere overheden die buigen voor het eerste politiek-correcte zuchtje en de vrije meningsuiting niet meer met hand en tand durven verdedigen.

PS:

morelneel

Nogal wat mensen vragen me waarom ik niets zeg over "de brief van Staf Neel". Maar waarom zou ik ingaan op een onbestaand debat? Marie-Rose behaalde bij de jongste verkiezingen bijna 110.000 voorkeursstemmen op de laatste plaats van mijn Europese Lijst. Indien wij met die lijst voor het eerst beduidend béter scoorden dan met onze Vlaams Parlementslijsten, was dat hààr verdienste. (Neen, niet de mijne vrees ik, want ik stond op beide lijsten :-) ). Indien die lijst voor jongeren en vrouwen aantrekkelijker was dan andere lijsten; idem dito. Overigens: vragen stellen over de loyaliteit van een parlementslid dat onmiskenbaar tot de absolute top van de partij behoort, slechts een onverkiesbare plaats kreeg en zich in de campagne toch tot en met heeft ingezet, is niet verstandig. Maar ook dàt behoort de vrije meningsuiting. Wie wil beweren dat de aarde plat is mag dat van mij, we moeten daar niet verkrampt over doen. Maar kijk dan niet verbaasd op dat de media dààr liever over schrijven dan onze mening te vragen over de rellen in Brussel of de complete communaitaire abdicatie van de Vlaamse regeringspartijen.

15:39 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-09-09

De "eurealisten" lopen in de pas.

Sinds maandag is het Europees Parlement weer in plenaire vergadering in Straatsburg bijeen, en zo dus ook uw Vlaams Belang Europarlementsleden Philip Claeys en mezelf. Het is pas de eerste plenaire zitting sinds de samenstelling van het parlement in juli. Maandag had ik wat spreektijd over de toestand bij Opel, en gisteren stond mijn interpellatie aan de Europese Commissie over de nieuwe Belgische regularisatie van illegalen op de agenda. Ter informatie: de Nederlandse liberalen (fractie Verhofstadt) die in juli zoveel pers haalden met hun dreiging die regularisatie aan te vechten bij de Commissie bleven helemaal stil; veel lawaai, maar als puntje bij paaltje komt braafjes in het gelid lopen - de kiezers vragen er blijkbaar om bedrogen te worden.

Wie ook braafjes in het gelid loopt, dat zijn de "eurorealisten" van Lijst Dedecker. Maandag werd de voordracht van de bijzonder eurofederalistische Karel de Gucht tot Europees Commissaris niet enkel gesteund maar zelfs mee voorgedragen door de "Conservatieve en Reformistische Fractie" waar LDD'er Derk-Jan Eppink toe behoort. Kunt U nog volgen?

Eén man heeft me alvast verbaasd deze week: onze intieme vriend Guy Verhofstadt. Tijdens de juli-zitting sprak Verhofstadt enkel Frans en Engels (hoewel er tijdens de plenaire uitstekende simultaanvertaling in alle EU-talen voorhanden is), maar tijdens het Opel-debat schakelde hij toch maar over op zijn moedertaal. We houden U op de hoogte van verdere evoluties...

Democracy_at_work
En over een goede veertien dagen, op 2 oktober, "mogen" de Ieren zich in een nieuw referendum uitspreken over de vermomde Europese Grondwet, alias het verdrag van Lissabon. Het ziet ernaar uit dat het "ja" het deze keer haalt - weliswaar na een maandenlange hersenspoelcampagne waar ongetwijfeld massaal veel overheidsgeld in gestopt is. Onthou inmiddels maar hoe het marcheert in de democratische Europese Unie: 95% van de bevolking mag zich helemaal niet uitspreken over het Verdrag ; 5% mag dat wel, maar indien zij zich negatief uitspreken mogen ze opnieuw komen stemmen tot het "ja" is. 't Is maar dat we weten waar we staan.

 

15:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Steun aan Opel Antwerpen

Eergisteren aan het werk in het Europees Parlement in Straatsburg voor Opel Antwerpen:

http://www.youtube.com/watch?v=Ip_sk4LLFyI

14:52 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-09-09

Een onthaalmoeder uit Hoboken

Oef, de democratie is weer gered. Ja, in een aantal Brusselse wijken is de overheid de toestand niet meer meester en vindt men Kalasjnikovs en ander oorlogstuig, maar wie ligt daarvan wakker? Véél belangrijker is het verhaal van een "undercover" journalist die een Hobokense onthaalmoeder aan de mediatieke schandpaal nagelde. Deze volgens de beelden nogal simpele vrouw had ergens in huis een portretje van Adolf Hitler, een VMO-vlag en een foto van  de inmiddels overleden VMO-leider Bert Eriksson. Na enkele gerichte vragen en opmerkingen vertelde de vrouw (niet op de hoogte dat ze werd gefilmd) ook wat dwaasheden over de Tweede Wereldoorlog. Schande! Kruisig haar! Pak haar werk af! Pek en veren!

leopold 2stalinhitler


Ik ben van oordeel dat het verschrikkelijk dwaas en politiek crimineel is om onze legitieme en volstrekt vreedzame strijd voor het behoud van onze identiteit en welvaart te bezoedelen met een oorlogsverleden waar geen zinnig mens trots op kan zijn. Punt. En ik heb bovendien zelf niet de minste sympathie voor moordenaars als Adolf Hitler, Jozef Stalin of Leopold II van Saksen-Coburg. Maar nu de hele meute huilt en het bloed eist van een niet al te slimme volksvrouw denk ik aan Georges Brassens en ben ik niet van plan om mij bij de hypocriete "bien-pensants" aan te sluiten. (Opvallend dat bijna alle ouders die hun peuters aan de vrouw toevertrouwden vol lof over haar zijn en zeggen dat ze haar overtuiging helemaal niet opdringt aan wie dan ook - ze zorgt trouwens ook voor een paar kleintjes van Marokkaanse afkomst.)

Sedert meer dan 20 jaar ben ik bevriend met een Spanjaard die bij de EU in Brussel werkt. We leerden mekaar trouwens kennen toen we beiden een cursus Duits - horresco referens! - volgden. Hij is een overtuigde communist en bezweert me regelmatig dat Jozef Stalin helemaal niet de psychopatische sadist en massamoordenaar was waarvoor ik hem hou. Mag dat nog? Moet ik dat nu in het geheim opnemen? Moet ik zijn ontslag eisen? Moet hij voor de hele wereld aan de schandpaal?

En neemt U straks nog wel de Craeybeckxtunnel? De legendarische socialist en ex-burgemeester van Antwerpen verklaarde in april 1964, weliswaar tijdens een zattemansgedoe in een café nabij de Grote Markt, "dat het jammer was dat de Duitse verbrandingsovens niet meer Joden hadden laten verdwijnen" - een uitspraak waarbij de onsamenhangende verklaringen van de huismoeder van Hoboken simpelweg verbleken. Héél de Antwerpse socialistische beweging stelde zich toen als één man achter Craeybeckx: dwaze uitspraken van een verder vreedzame en hardwerkende mens met veel verdiensten moesten vergeven worden. Craeybeckx bleef burgemeester van Antwerpen tot 1974 - daarna werd hij opgevolgd door Mathilde Schroyens, in 1964 zijn meest fanatieke verdedigster.

Voor de rest ben ik van oordeel dat we beslissende jaren beleven en dat de zeer naïeve en zelfs domme politieke uitspraken van een huismoeder uit Hoboken worden gebruikt om de aandacht van zeer reële problemen af te leiden.

P.S. En over hetzelfde onderwerp, hartelijk aanbevolen, de mening van Luc van Balberghe:

http://www.vrijvanzegel.net/blog2/index.php?/archives/340-De-Nieuwe-Nazis-zijn-onder-ons.html#extended

15:13 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

08-09-09

Wie zijn straks "de kiezers"?

Ons land is "virtueel failliet", dat erkent nu zelfs een begrotingsminister in functie. De schuldenberg (die in absolute cijfers trouwens de voorbije tien jaren nooit werd afgebouwd) groeit opnieuw bijzonder explosief. Het begrotingstekort voor dit jaar alleen dreigt om en bij de 25 miljard euro te bedragen. Dank U wel genieën en staatsmannen van CD&V, SPA en VLD die ons hiertoe brachten. En dank U wel Vlaams kiesvee dat gewetenloze charlatans als Verhofstadt (en straks misschien Van Rompuy en zijn zielig "hou-me-tegen-of-ik-splits-BHV-op-mijn-ééntje" broertje) electoraal beloont voor zo'n rampzalige politiek.

 

En volgende week start dus de nieuwe regularisatieprocedure voor illegalen, opnieuw een "éénmalige" procedure natuurlijk, net zoals de vorige keer. Wat dat allemaal gaat kosten en hoeveel tienduizenden en honderdduizenden nieuwe gelukzoekers uit heel de wereld opnieuw worden aangezogen door gezinsherenigingen en uitzicht op een derde en vierde en vijfde éénmalige regularisatie, weet niemand. Who cares? We hebben nog geen vreemdelingen genoeg in het virtueel failliete land. Stel U voor dat in Antwerpen op dit ogenblik nog 45,1% van de kleuters thuis Nederlands spreekt, in plaats van het veel verrijkender Arababisch of Berbers. In Genk is het nog slechter: daar spreekt nog 60% van de kleuters thuis Nederlands. Als het zo doorgaat blijven de Nederlandstaligen straks nog een kleine meerderheid in Vlaanderen, en dat kunnen we echt niet hebben.

mali-crowd
Aan de Europese Commissie zal het alvast niet liggen. Commissaris Barrot stelt volgende jaar 90 miljoen euro ter beschikking om in diverse verre landen asielcentra van de Europese Unie in te richten - met de bedoeling om de instroom naar Europa te vergemakkelijken. De EU zal de Europese landen helpen met hun "asielplicht" want "Europa moet een humanitair voorbeeld zijn voor heel de wereld". Mensen helpen in hun eigen land of op hun eigen continent is nu blijkbaar ook al racistisch. Barrot voegt daar we aan toe dat deze massale nieuwe immigratiestroom moet gepaard gaan met harde maatregelen tegen illegale immigratie - maar dat mag U gerust als een grapje beschouwen, bestemd om ongeruste kiezers in slaap te wiegen. Trouwens, kiezers? Als nù reeds 55% van de kleuters in Antwerpen thuis geen Nederlands spreekt, wie zijn dan straks "de kiezers"?

10:43 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-09-09

Waar gaat het Eurogeld naartoe?

graaicultuur
Kort voor de Europese verkiezingen bracht ik op deze blog ("Mia De Vidts bedient zichzelf, weer eens" - 5 juni 2009) het verhaal van de subsidies aan "Europese politieke partijen", één van de best bewaarde geheimen uit de graaicultuur van de Europese idealisten. Het komt erop neer dat het Bureau van het Europees Parlement bovenop de subsidies aan politieke fracties de eigen politieke families royaal belastinggeld toestopt: in de periode 2004-2008 niet minder dan 45 miljoen euro (1,8 miljard frank!). Ik kwam daar in juni op terug omdat we ontdekt hadden dat het Bureau van het Europees Parlement, inclusief Mia de Vidts, op 2 februari 2009 éénparig beslist had vlugvlug nog een extra cadeautje van 10 miljoen euro (400 miljoen frank) onder de vriendjes te verdelen.

Op onze parlementaire vragen ter zake komt vanwege de herauten van de openheid van bestuur géén antwoord. Hoe werd die 10 miljoen euro verdeeld? Waarvoor moest dat geld dienen, en hoe werd het gebruik gecontroleerd? Werden fondsen gebruikt voor de verkiezingscampagnes? Geen antwoord. Er zouden juridische complicaties zijn en dus heerst er omerta, zoals bij de maffia.

Voor de verkiezingen beloofden we dat we in dat stinkend potje gingen roeren, en belofte maakt schuld. Nu we geen antwoord krijgen over de bijkomende pot van 10 miljoen gaan we naar de grond van de zaak. Zopas dienden we zes vragen in aan het Bureau van het Europees Parlement:

Art 28 reglement voorziet de mogelijkheid vragen te stellen over de werkzaamheden van Bureau, quaestors en Conferentie der Voorzitters van het parlement zelf.  

 

Inzake de financiering van Europese politieke partijen graag deze vragen:

 

- werd de voorbije jaren 'regelmatig' nagegaan, zoals gevraagd door artikel 5 van Verordening 2004/2003 , of alle Europese politieke partijen nog aan de voorwaarden van de Verordening, artikel 3, voldoen?  Zo ja, door wie, wanneer en met welk resultaat?  Zal thans een dergelijk onderzoek uitgevoerd worden?

- door wie wordt het verbod van artikel 7 Verordening om nationale politieke partijen te financieren gecontroleerd?

- waar kan men de verslagen raadplegen over de jaarlijkse technische ondersteuning, zoals voorzien door art 11 Verordening?  Graag copie van dit verslag voor de voorbije 4 jaren.

- waar kan men de verslagen raadplegen van de jaarlijkse externe audit zoals voorzien in art 9 Verordening?  Graag copie van deze verslagen van de 4 voorbije jaren.

- volgens art 9 van de Verordening worden de middelen besteed met toepassing van het Financieel Reglement (Verordening 1605/2002).  Wie zijn de ordonnateurs bij de Europese politieke partijen, Wie zijn de rekenplichtigen, Wie zijn de interne controleurs?  Graag een lijst hiervan per Europese politieke partij.  Wie voert de externe controle uit?

- Luidens de publiek gemaakte notulen van de Bureauvergadering van 2 februari 2009 werd onder punt 6 goedkeuring verleend aan de verdeling van giften 'zoals voorgesteld in de nota van de secretaris-generaal'.  Graag ontving ik afschrift van deze nota, met name de nota van 29 januari 2009 (PE 417.272/BUR en bijlagen).

euro
Een beetje saaie lectuur? Toegegeven. Maar een goede bron laat ons weten dat "ze" erg verveeld zitten met onze vragen. Wordt vervolgd!

13:12 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-09-09

30 seconden democratie

de gucht
Gisteren is het Europees Parlement dus uit de zomerslaap ontwaakt, onder meer in "mijn" commissie ontwikkelingssamenwerking met een hoorzitting om na te gaan of ons aller Karel De Gucht wel geschikt is om het ambt van Europees Commissaris op te nemen.

Zo'n hoorzitting is natuurlijk een soort veredelde grap. De échte beslissing over de benoeming van de Europese Commissarissen wordt genomen door de regeringen van de Europese lidstaten. Dat is trouwens niet eens een slechte zaak. Maar er moet natuurlijk een schijn van democratische inspraak gewekt worden, en wat beter dan een georchestreerde vertoning in het Europees Parlement?

Veredelde grap? Schijnvertoning? Tja, hoe kunnen we dat anders noemen? Gisteren kregen de erkende fracties eerst elk 2 minuten (120 seconden) tijd om wat politiek-correcte algemeenheden over ontwikkelingssamenwerking het halfrond in te sturen. We hebben het overleefd, doch slechts nipt - nog langer de litanie zelfbeschuldiging van de Westerse wereld moeten aanhoren ware hel geweest. Daarna kwamen een twintigtal parlementsleden aan het woord, waaronder uw dienaar. We hadden elk.... 30 seconden spreektijd. Omdat ergens iemand had beslist dat ik als "niet-ingeschrevene" geen recht had op de 2 minuten spreektijd in het algemeen debat (tegen alle regels in, vanzelfsprekend) kwam een lieve medewerkster mij zeggen dat men mijn micro pas zou afsluiten na... 45 seconden. Probeer maar eens in 30 of zelfs 45 seconden iets beklijvend te formuleren over een dossier als Ontwikkelingssamenwerking en over de politieke rol van Karel De Gucht.

Maar dat is niet alles. Een uurtje voor de start van de hoorzitting werd ik opgebeld door de diensten van het parlement die hadden gemerkt dat ik een vraag aan De Gucht wou stellen, en die me vriendelijk aanboden er voor mij een op te stellen, ze hadden er nog een tiental in stock. Of ook het antwoord van de Commissaris er al pasklaar werd bijgeleverd weet ik niet, maar het zou me niet verbazen.

Ook grappig was het stuk in de krant "De Tijd" van gisteren. Daar werd vooruitgekeken naar de hoorzitting onder de titel "De Gucht op de rooster bij Eva Joly", Eva Joly zijnde de voorzitster van de commissie ontwikkelingsamenwerking en volgens de krant "een krasse dame" zodat "scherpe vragen" onvermijdelijk werden. Jongens, jongens. Iedereen die mijn collega Eva Joly al aan het werk zag weet dat de lieve dame geen drie woorden na mekaar zegt zonder die haperend van een door het personeel van de commissie voorbereid blaadje af te lezen.

Maar goed, zo zijn we weer een dag verder en is iedereen tevreden: De Gucht omdat hij Europees Commissaris wordt, de Europese parlementsleden omdat ze nog eens de illusie wekten "nuttig" of zelfs "belangrijk" te zijn, en uw dienaar omdat deze blog opnieuw van start gaat.

06:55 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |