04-09-09

Waar gaat het Eurogeld naartoe?

graaicultuur
Kort voor de Europese verkiezingen bracht ik op deze blog ("Mia De Vidts bedient zichzelf, weer eens" - 5 juni 2009) het verhaal van de subsidies aan "Europese politieke partijen", één van de best bewaarde geheimen uit de graaicultuur van de Europese idealisten. Het komt erop neer dat het Bureau van het Europees Parlement bovenop de subsidies aan politieke fracties de eigen politieke families royaal belastinggeld toestopt: in de periode 2004-2008 niet minder dan 45 miljoen euro (1,8 miljard frank!). Ik kwam daar in juni op terug omdat we ontdekt hadden dat het Bureau van het Europees Parlement, inclusief Mia de Vidts, op 2 februari 2009 éénparig beslist had vlugvlug nog een extra cadeautje van 10 miljoen euro (400 miljoen frank) onder de vriendjes te verdelen.

Op onze parlementaire vragen ter zake komt vanwege de herauten van de openheid van bestuur géén antwoord. Hoe werd die 10 miljoen euro verdeeld? Waarvoor moest dat geld dienen, en hoe werd het gebruik gecontroleerd? Werden fondsen gebruikt voor de verkiezingscampagnes? Geen antwoord. Er zouden juridische complicaties zijn en dus heerst er omerta, zoals bij de maffia.

Voor de verkiezingen beloofden we dat we in dat stinkend potje gingen roeren, en belofte maakt schuld. Nu we geen antwoord krijgen over de bijkomende pot van 10 miljoen gaan we naar de grond van de zaak. Zopas dienden we zes vragen in aan het Bureau van het Europees Parlement:

Art 28 reglement voorziet de mogelijkheid vragen te stellen over de werkzaamheden van Bureau, quaestors en Conferentie der Voorzitters van het parlement zelf.  

 

Inzake de financiering van Europese politieke partijen graag deze vragen:

 

- werd de voorbije jaren 'regelmatig' nagegaan, zoals gevraagd door artikel 5 van Verordening 2004/2003 , of alle Europese politieke partijen nog aan de voorwaarden van de Verordening, artikel 3, voldoen?  Zo ja, door wie, wanneer en met welk resultaat?  Zal thans een dergelijk onderzoek uitgevoerd worden?

- door wie wordt het verbod van artikel 7 Verordening om nationale politieke partijen te financieren gecontroleerd?

- waar kan men de verslagen raadplegen over de jaarlijkse technische ondersteuning, zoals voorzien door art 11 Verordening?  Graag copie van dit verslag voor de voorbije 4 jaren.

- waar kan men de verslagen raadplegen van de jaarlijkse externe audit zoals voorzien in art 9 Verordening?  Graag copie van deze verslagen van de 4 voorbije jaren.

- volgens art 9 van de Verordening worden de middelen besteed met toepassing van het Financieel Reglement (Verordening 1605/2002).  Wie zijn de ordonnateurs bij de Europese politieke partijen, Wie zijn de rekenplichtigen, Wie zijn de interne controleurs?  Graag een lijst hiervan per Europese politieke partij.  Wie voert de externe controle uit?

- Luidens de publiek gemaakte notulen van de Bureauvergadering van 2 februari 2009 werd onder punt 6 goedkeuring verleend aan de verdeling van giften 'zoals voorgesteld in de nota van de secretaris-generaal'.  Graag ontving ik afschrift van deze nota, met name de nota van 29 januari 2009 (PE 417.272/BUR en bijlagen).

euro
Een beetje saaie lectuur? Toegegeven. Maar een goede bron laat ons weten dat "ze" erg verveeld zitten met onze vragen. Wordt vervolgd!

13:12 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Figuurlijk / letterlijk. Welkom terug en .....goed gedaan Mr. Vanhecke , laat die roversbende maar goed bloeden ! In het "belgisch" leger leerden ze me het volgende : maak 'n diepe steekwonde , en draai Uw dolk enkele malen goed in 't rond !!! Ik zou zeggen , volg voor één keer 'n "belgische" aanbeveling op , zij het dan wel FIGUURLIJK hé !!! Vooral niet LETTERLIJK , ik wil U niet in de nor zien !!! PS : Moest U per ongeluk FIGUURLIJK en LETTERLIJK verwarren , dan help ik U wel ontsnappen d.m.v. 'n gehuurde helikopter met piloot !!! Wat moslims kunnen , dat kan ik ook , ziezo !!! Groetjes.

Gepost door: Van Raemdonck Jean-Pierre | 04-09-09

De commentaren zijn gesloten.