05-06-09

Mia De Vidts bedient zichzelf, weer eens.

europrofiteurs
Het is een van de best bewaarde geheimen uit de graaicultuur van de Europese idealisten: de subsidies aan "Europese politieke partijen. Het recept is geniaal in zijn eenvoud: organiseer een lichte superstructuur van een klassieke politieke familie (christendemocraten, socialisten, liberalen en groenen), en zorg ervoor dat in de meeste Europese landen een lokale vertegenwoordiging daarvan bestaat - niet eens nodig dat er in die landen een Europees Parlementslid van die politieke strekking werd verkozen. Dien dan een subsidie-aanvraag in, en die wordt behandeld... door die zelfde politieke families in het Bureau van het Europees Parlement. Succes verzekerd! De subsidiekraan wordt opengedraaid...

Het gaat niet over kleine bedragen. In vier jaar tijd (2004-2008) werd op die manier niet minder dan 45 miljoen euro (1,2 miljard frank!) over die politieke families uitgekeerd, nog eens bovenop de normale subsidie aan fractiewerking in het Europees Parlement.

Op 2 februari 2009 kwam er echter een eigenaardige beslissing van het Bureau van het Europees Parlement. De beslissing namelijk om vlak voor de verkiezingen nog een leuk cadeautje uit te delen aan die Europese politieke partijen: 10 miljoen euro extra. Een unanieme beslissing van het Bureau overigens, inclusief de Belgische vertegenwoordigster, vakbondsvrouwe Mia De Vidts, maar ja die is wel gewoon om zich aan de subsidiekraan te laven.

Sinds 2 februari stellen wij parlementaire vragen naar de verantwoording van die extra subsidie, naar de juiste verdeling over de politieke strekkingen, en naar de bestemming van die fondsen. En zie, de herauten van de openheid van bestuur bewaren een diep stilzwijgen. Geen antwoord. Wanneer we bellen naar het secretariaat van het Bureau zegt men dat de juiste gegevens opvraagbaar zijn bij de secretaris-generaal van het Parlement. En bij  de secretaris-generaal zegt men dat die informatie vertrouwelijk is en bij het Bureau moet opgevraagd worden. Beide instellingen weigeren de informatie te geven, maar weigeren ook op papier te bevestigen dat wij de informatie niet krijgen. Omerta.

Misschien denkt U nu: beste jongen, sticht dan zélf ook zo'n Europese politieke partij... Ha neen, dat gaat niet. Want het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat enkel de vriendjes en vriendinnetjes aan de bak komen. De bestaande politieke families mogen immers beslissen of nieuwe aanvragen wel aan alle voorwaarden voldoen, wel voldoende Eurofiel zijn en ook voldoende vriendelijk voor de multiculturele utopie. Geen vervelende pottenkijkers tussen de graaiers.

stinkend potje
Eén verkiezingsbelofte toch: in dat zoveelste stinkend potje gaan we roeren de komende maanden!

08:38 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Ruiken Als het volk van lamme goedzak dan nog ruiken wil is het goed , na 7 juni heb ik daar nog meer twijfels over . Ze kijken bv. wel , maar zien niets ! Ze horen wel , maar luisteren niet ! Ruiken zal ook wel te veel gevraagd zijn zeker ??? Daar worden ze toch zo moe van ! Groetjes.

Gepost door: Van Raemdonck Jean-Pierre | 10-06-09

Alle landen met hoge een staatsschuld zijn ‘horigen’ van de islamitische Arabische wereld Bath Ye'or heeft ons al verteld wat er aan de hand is in het zogenaamde pro-multiculturele (of gechanteerde) Westen.

In België hebben we momenteel een staatsschuld van meer dan 100% van het BNP. Dat geld heeft België opgebruikt. Geld dat we niet hadden. In elk Europees land is het net hetzelfde verhaal. Europeanen leven boven hun stand en het geld moet ergens vandaan komen. Dat geld komt van de oliedollars uit de Arabische landen, maar daar staan eisen tegenover. Het gaat in Europa dus niet over multicultuur, maar om één cultuur, de islamitische. De eisen zijn zwaar, heel Europa wordt overspoeld door moslims en er mag hen niets in de weg gelegd worden. Wie protesteert wordt gestraft. Zwitserland durft nog wel eens iets zeggen, of vreemdelingen weren, maar, ondanks ze niet zijn aangesloten bij de EU, moeten ze de laatste tijd ook meer en meer de Europese voorschriften volgen sedert ze in vijf jaar tijd hun staatsschuld tegenover het Zwitserse BNP van 30 % lieten stijgen naar 50 % en nu ook al aan het respectabele bedrag van 222.000.000.000 euro zitten.
Maar dat is niets in vergelijking met Duitsland 1.500.000.000.000 euro, of Frankrijk met niet minder dan 2 biljoen. Ook Groot-Brittannië stevent af op de 100% van het BNP. Beurs NL schrijft, “Als de regering in Londen niet snel actie onderneemt om het begrotingstekort aan te pakken, dreigt de kredietwaardigheid omlaag te tuimelen.”

In België bedroeg de federale staatsschuld eind september 2008 ruim 295.360.000.000 euro (waarvan 294.740.000.000 euro van de federale overheid), of ongeveer 90,9 procent van het bruto binnenlands product van 2007. Onder Verhofstadt steeg de staatsschuld nog eens met 15 miljard. Nu zou Vlaanderen weer 7 miljard moeten bijpassen aan de federale staatsschuld. Met andere woorden, indien Vlaanderen onafhankelijk zou zijn, hadden ze geen staatsschuld, nochtans zit de multiculturele droom vooral in Vlaanderen en maar voor 26% in Wallonië.
Indien buitenlandse bedrijven aarzelen om in ons land een bedrijf te starten, is het niet vanwege de dreigende splitsing van België, maar net andersom. Bovendien schrikt de financiële toestand – dus de hoge staatsschulden – eventuele investeerders af.

Alle landen met hoge een staatsschuld zijn ‘horigen’ van de islamitische Arabische wereld en uiteraard investeren die maar met één doel in het westen…


Gepost door: Janice | 12-06-09

De commentaren zijn gesloten.