10-04-09

Actie Boekenbeurs?

Brinckman
Eerlijk is eerlijk, en als het goed is moeten we het ook zeggen. Het artikel dat Bart Brinkman een week geleden in De Standaard wijdde aan "de zaak Koen Dillen" was absoluut correct. En dat die krant sindsdien ook plaats maakt voor een debat met woord- en wederwoord van diverse betrokkenen is uitzonderlijk genoeg om hier positief begroet te worden. 't Zijn Paasdagen, en dan mogen we al eens mild zijn.

Inmiddels blijft het wel oorverdovend stil bij onze openbare omroep - en dus stel ik opnieuw de vraag: veronderstel eens dat zo'n kanjer van een Mitterrand-biografie door Bart De Wever zou geschreven zijn, of door Bert Anciaux... hoeveel Laatste Shows en De Zevende Dagen waren er al aan gewijd?

Ik denk dat we op deze nagel moeten blijven kloppen. Ook in het buitenland krijgt men wat interesse. Er waren reeds korte echo's in enkele Franstalige weekbladen, in het weekblad Elsevier, en vandaag kreeg ik een telefoontje van een oude kameraad die na vele omzwervingen bij het weekblad met mega-oplage Le Figaro-Magazine werkt, "of ik hem wat meer kon vertellen over de censuur in Vlaanderen betreffende een boek over Mitterrand".

Het is een beetje ook onze schuld. We zijn dat cordon sanitaire inmiddels zo gewoon geraakt dat het ons nog wel revolteert maar dat we er nauwelijks actie tegen voeren. Een voorbeeld: het was de bijzonder sinistere Jos Geysels - ex-Agalev, ex door Verhofstadt politiek benoemde "ambassadeur voor Institution Building" (hahaha! waar blijven ze het toch uithalen?), grote baas van 11.11.11. (there's no business like charity business), de verpersoonlijking van het begrip "azijnpisser" - die ervoor zorgde dat de uitgeverij Egmont geen stand krijgt op de jaarlijkse boekenbeurs te Antwerpen. Egmont voldoet nochtans aan àlle formele toelatingsvoorwaarden, maar is blijkbaar niet politiek correct genoeg volgens de Linkse Kerk. Blijven wij dat zomaar aanvaarden? Blijven wij aanvaarden dat boekhandelketels als De Standaard en Fnac weigeren boeken van niet-politiek-correcte auteurs te verdelen? Kunnen wij dan echt niets doen om lik op stuk te geven? 

De gedachten zijn vrij - heel mooi. Maar we zijn op een punt gekomen dat we onze vrije meningsuiting met hand en tand en dus met alle beschikbare vreedzame middelen moeten verdedigen. Misschien moeten we komende november maar eens dagenlang actie voeren aan de ingang van de Boekenbeurs? Waarom niet eigenlijk?

P.S. En nog dit. In de nasleep van de bijzonder succesvolle anti-moskee-actie van Vlaams Belang in Kortrijk verschenen in de kranten grote artikels mét kleurenfoto's over ene Jamal Qnioun uit Kortrijk. Qnioun was weliswaar de man die eerst tot een tegendemonstratie van allochtonen had opgeroepen, maar zou er nadien mee voor gezorgd hebben dat de zaak binnen de perken bleef. De man werd als vredesduif bejubeld door de burgemeester van Kortrijk die er zelfs aan toevoegde: "het lijkt me iemand die we moeten blijven soigneren!". Wat dat "soigneren" inhoudt, daar hebben we het raden naar. Maar klein vraagje. Die Jamal Qnioun, de vredesduif, de lieve islamengel, de te soigneren held, dat zou toch dezelfde Jamal Qnioun niet zijn die voorkomt in het "jaarverslag 2007 over antisemitisme in België"? Want die Jamal Qnioun staat daar in met volgend citaat: "Ik hoop dat er op een dag geen Joden meer rondlopen; en dus moeten we meer en meer raketten laten produceren en opsturen aan Hamas en Jihad". Ja, indien het om één en dezelfde persoon gaat is "soigneren" zéker nodig.

19:51 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

Commentaren

Jullie zijn inderdaad het cordon en de censuur gewoon geraakt.
Maar denk er aan, voor veel mensen die enkel het nieuws via de "azijnpissers"-kanalen vernemen (VRT en "boekskes" van dezelfde kliek) kan het vernemen van de werkelijke toestand nogal eigenaardige reacties geven.
Ik heb het op mij genomen van zoveel mogelijk informatie over de censuur mondeling te verspreiden.
Eerst krijg je ongeloof en tegenkanting (racist enz. weet je wel), niet iedereen heeft internet, en als ze al internet hebben zijn ze soms zodanig gebrainwashed dat ze de niet politiek correcte sites gewoon mijden.
Het vraagt dan meestal enige overtuiging om ze tenminst een kijkje te laten nemen.
En dan volgt altijd dezelfde reactie na een paar weken/maanden : "ik wist niet dat het zo (erg) was."

Soms gaat het allemaal een beetje traag (zucht), maar het is het waard.Gepost door: nico | 10-04-09

Onze vrije meningsuiting . Misschien moeten we eens met alle Vlaams Belang leden , kiezers en sympathisanten samen door de wetstraat trekken om ons recht op vrije meningsuiting op te eisen ! Zo op dezelfde vreedzame manier als de belijders van de "godsdienst van de vrede" dat altijd doen in Antwerpen of Brussel ! Als er toch "onverwacht" geweld en vernielingen van komen , ja zeg, dan is dat de schuld van de overheid die ons discrimineerd en door de aanwezigheid van de politie , want dat werkt als 'n rode lap op 'n stier hé , dat zeggen ze toch altijd op "den BRT"(nadruk op B) als er rellen zijn met allochtonen ! Zodus , dan teld diezelfde uitleg ook als excuus voor ons , we zijn toch allemaal gelijk hé , of niet soms ??? Ik krijg in ieder geval meer en meer de indruk , dat de allochtone manier van eisen stellen meer oplevert dan de Vlaams Belangmanier !!! Slimme gasten noem ik dat , en dan hoor ik de linkerzijde altijd maar zeggen dat die kerels leerachterstand hebben ! Jawadde , wat zouden die gasten allemaal kunnen gedaan krijgen als ze gemotiveerd moesten zijn om te studeren ??? De Vlamingen kunnen van die moslims blijkbaar nog veel leren !!! Als ik het zo bekijk hebben die linksen dan toch nog gelijk , dat de "multicul" 'n verrijking is ! Bijkomend voordeel , als we 'n voorbeeld nemen aan diegenen die door "links" bejubeld en verafgood worden , dan kunnen ze ons nooit iets verwijten !!! BINGO !!! Groetjes.

Gepost door: Van Raemdonck Jean-Pierre | 10-04-09

Actie voeren! Goed idee om actie te voeren aan de ingang van de boekenbeurs. Uiteraard ben ik bereid om mee te helpen ! Geef maar een seintje als 't zover is, van uit Ieper kom ik af met een delegatie!

Gepost door: Nancy Six | 12-04-09

gij durft nogal wa schrijven zeg over die vredesengel in islamkleren. mag dat wel? moete gij niet excuse moi doen? anders, het CGKR waakt hoor, u staat op de lijst van ongezonde wereldverbeteraars pur sang. enne trouwens, het gerecht kent u! u bent toch die verantwoordelijke uitgever van de waarheid? Uw straf zal genadig zijn en in overeenstemming met uwe misdaad: levenslang patatten fretten!

groetjes van ...mij

Gepost door: fee | 14-04-09

slapkes hoor, eerst lezen en modereren en dan pas op het www.
schaamde gij u niet ?

Gepost door: fee | 14-04-09

Goed zo Frank ; een camionette van het VB voor of nabij de ingang van de boekenbeurs geparkeerd kunnen ze moeilijk verbieden denk ik . ook wel niet als die ingericht is als tentoonstelling zonder verkoop . en natuurlijk de hele internationale pers uitnodigen . Ik zie er nu al naar uit

democratische groeten erik

Gepost door: erik | 14-04-09

slim bedacht dit pollitieke vb wraakzet geachte mijn naam is qnioun jamal geboren en getogen in kortrijk ,over deze artikkel over de joden te beledigen kan ik jullie zeggen dat mijn naam zwaar is misbruikt niet alleen ik heb eronder te lijden maar het vernedert ook de joodse gemeenschap,men heeft deze charmeoffensief gedaan om mij op een slechte daglicht te plaatsen,het is gemakkelijk om vanuit een internetwinkel een vals emailadres plaatsen en iedere naam te misbruiken,alleen god zal de dader straffen,en steeds hoop ik op wederzijds respect en sollidair zijn met IEDEREEN

Gepost door: qnioun jamal | 15-04-09

Boekenbeurs november Actie aan boekenbeurs in November, kunnen wij al een delegatie inschrijven uit Brasschaat? Er zal misschien meer volk buiten de beurs te vinden zijn dan op de beurs zelf! groetjes

Gepost door: peter | 15-04-09

Meneer franck vanhecke je hebt een foto op je webstek zonder mijn toelating Meneer franck Vanhecke U heeft een foto van mij gepubliceerd op jouw webstek hier zonder mijn toelating met andere woorden gelieve die te verwijderen zonder een procedure vanmij tewege te laten starten vandaar ook deze schrijven,ik kon ook zo laf geweest zijn om u derekt ervoor te dagvaardigen maar ik wil dan ook je imago niet schaden als zielige politicus.


- Recht op afbeelding van een persoon -

Elke persoon heeft het recht zich ertegen te verzetten dat zijn gelaatstrekken zonder zijn toestemming worden afgebeeld. Dit is een persoonlijkheidsrecht dat door rechtspraak en rechtsleer erkend wordt. Als het betrokken individu akkoord gaat met het maken van de afbeelding, kan hij zich uiteraard achteraf niet beroepen op een schending van zijn recht op afbeelding. Het toestemmen tot het nemen van foto's e.d.m. van zijn beeltenis houdt echter geen toestemming in tot het publiceren of anderszins verspreiden ervan in. Een gegeven toestemming kan bovendien steeds ingetrokken worden.

De auteurswet bepaalt bovendien uitdrukkelijk (artikel 10) dat de auteur of de eigenaar (of enig andere bezitter) van een portret niet het recht heeft het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende 20 jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.

Een stilzwijgende toestemming tot het verspreiden van een foto kan men alleen aanvaarden als de concrete omstandigheden elke dubbelzinnigheid daaromtrent uitsluiten. Tav 'publieke personen' kan een stilzwijgende toestemming tot het verspreiden van foto's vermoed worden
mbt alle afbeeldingen van de beeltenis die kaderen in hun openbaar leven.

Volgens de rechtspraak mag men wel zgn anoniem op openbare plaatsen genomen foto's publiceren enkel indien deze niet vergezeld zijn van kwetsende commentaar, er geen winstbejag is en het niet gaat om politieke, ideologische of filosofische propaganda.

Om zich op het "recht op afbeelding" te kunnen beroepen moet de persoon herkenbaar zijn en de afbeelding moet duurzaam zijn en meegedeeld kunnen worden (dwz door anderen kunnen waargenomen worden).

Men kan een derde toestemming verlenen om zijn afbeelding te exploiteren. Deze toestemming is echter vatbaar voor herroeping, minstens tot aan de uitvoering.

Gepost door: qnioun | 01-01-10

Onderstaande uitspraken komen van Dhr Jamal Qnioun die men zonodig moet "soigneren", en dit is maar een kleine greep uit zijn FB-reacties. Zijn eigen pagina onthult nog meer.


Jamal Qnioun -- Binnenkort zitten er alleen maar vrouwen met hoofddoek achter een loket. Ook de Vlaamse hoeren moeten dan een hoofddoek opdoen.

Jamal Qnioun -- Laurent Louis heeft het licht gezien. Nu is het nog maar een vlag, maar binnenkort vertrappen we de joden !

Jamal Qnioun -- Wat wij zo erg vinden aan jullie, is dat jullie ongelovigen zijn, niet moslims en dus minderwaardig. Nu zal dat niet lang meer duren, want de islamisering van het Westen is nu al een feit, alleen beseffen jullie dat nog niet. Komt nog bij dat wij tot de tanden gewapend zijn, en jullie niet. De Syriëstrijders die terugkeren zullen ons verder opleiden om jullie op jullie plaats te zetten, en NIET op facebook, maar op straat.

Jamal Qnioun -- Doe geen moeite, Janice. We zijn al hier, en blijven hier. En binnenkort hebben wij het voor het zeggen. Lang duurt dat toch niet meer.

Jamal Qnioun -- In Australië zitten we ook, Marcus. Je dochter zal daar zeker een knappe Marokkaan ontmoeten.
ongeveer een uur geleden • Vind ik leuk

Jamal Qnioun -- Ik had al direct door dat ik met een intelligent iemand te maken had, Marcus. Je onmiddellijk bekeren tot de religie van de vrede is de enige oplossing die je rest, als binnenkort de islamitische staat werkelijkheid wordt. En waarom zou je je trouwens niet bekeren, en in ongeloof blijven ronddwalen ? De voordelen zijn dan ook enorm. De ongelovigen zullen onze slaven zijn, terwijl wij geen klap meer uitvoeren, net zoals de Saoudi's nu. Ik ben je vijand niet, Marcus. Ik zie in jou een moslim in de dop, en daardoor ook mijn toekomstige broeder. De onnozelaars die zich niet willen bekeren zullen hun problemen zelf gezocht hebben, al is het nooit te laat voor hen om zich te bekeren tot de islam, met alle voordelen vandien.


Jamal Qnioun -- Gelukkig kunnen we hier lustig verder profiteren. In België zie dat nog niet zo vlug veranderen.


Jamal Qnioun -- SP.A en Groen zullen het nooit zover laten komen. We zijn hier, en we blijven hier.Jamal Qnioun -- Je kunt ons wel blokkeren op facebook, maar op straat zie ik dat nog niet zo direct gebeuren. Jullie schijten in jullie pamper als jullie nog maar een moslim zien.

Jamal Qnioun -- Zeer juist, Marcus. En doordat je teveel te verliezen hebt, zul je ook nooit durven vechten tegen moslims, en Marokkanen in het bijzonder. Als je niets meer te verliezen hebt, is het toch te laat voor jullie, want we zijn nu al bijna in de meerderheid in de grote steden. En met wat gaan jullie vechten. Al jullie vuurwapens zijn al afgepakt door onze vrienden van de SP.A en Groen, en Jozef De Witte steunt ons volledig, samen met Bert Anciaux.

Jamal Qnioun -- Alleen Soennieten zijn echte moslims. Over andere ongelovigen zullen we het maar niet hebben, want die staan op jullie ongelovig niveau, en moeten worden uitgeroeid. Ik geef toe dat we voorlopig nog niet sterk genoeg staan wat aantallen betreft, maar dat verandert in sneltreintempo, door onze grote gezinnen, en de vele bekeerlingen. Het duurt geen paar jaar meer voor jullie voor ons zullen buigen. En dat meen ik.


Jamal Qnioun -- En wat ga je daaraan doen, Raf ? Nog wat lullen op je pc ? Want tegen ons durf je en kun je toch niet op. Jullie zijn zo laf, dat we zelfs niemand hebben om tegen te vechten, want er is niemand die ooit durft komen opdagen. Denk je soms dat de verkiezingen daar iets zullen aan veranderen ? Wij stemmen allemaal SP.A of Groen, en die steunen ons toch. Big deal, zo'n bolletje rood kleuren. Heb je dan veel gedaan zeg ! Je mag trots zijn op zo'n prestatie.


Jamal Qnioun -- Ik zou maar op mijn taal letten, want ik heb het CGKR al ingeschakeld. Hier komen jullie niet mee weg, vuil racisten.

Jamal Qnioun -- Binnenkort doeken we jullie op met de hulp van het CGKR. We blijven jullie racisme niet pikken, lafaards.

Jamal Qnioun -- Het parket vervogt nu al 7 van jullie, en daar blijft het niet bij, dankzij De Witte.

Jamal Qnioun -- Kom dat op straat maar eens vertellen tegen eender welke Marokkaan, Raf. Maar dat durf je niet, hé. De straat is van ons, en zeker in Brussel en Antwerpen. Gent is al in handen van de Marokkanen, door de beste burgemeester van het land, Termont !

(Over Fouad Belkacem)
Jamal Qnioun -- Wedden dat hij over enkele weken vrij komt ?

Gepost door: Janice | 10-06-13

Vuil raciste. Ik heb mijn raadsmanen opdracht gegeven om julie voor het geregt te sleuren. Dit zal julie beste dag niet zijn smeerlappen. Jamal is de beste Marokkaan en julie zijn raciste.

Gepost door: Jamal Qnioun | 15-06-13

Van die Morel hoer zijn we al van af. Nu is het julie beurt vuil raciste. Ik heb iedereen voor het geregt gedaagt die mij beledigt heefd. Dat gaat julie veel geld kosten. Daar stopt het niet mee want ik kom af met vriende om julie klop te geven vuil raciste.

Gepost door: Jamal Qnioun | 15-06-13

Beste Franck,

Ik heb vernomen dat er hier verschillende reacties worden gepost in mijn naam.Mijn 1ste mededeling die ik hierop heb geplaatst is die van 15-04-2009(hierboven) en het laatste op 01/01/2010. 2 reacties,meer niet .Ik heb al eerder gemeld dat die uitspraak over joden van een flauwe grappenmakker afkomstig was maar je geloofde mij niet .Ik heb een paar jaar geleden contact opgenomen met de koepel die zich bezig houdt met antisemitisme in Belgie.Ik heb hen met alle respect over de kwestie verteld en men heeft me verzekert dat er niets over een jamal qnioun in het jaarverslag antisemitisme in België inkomt ,niet van 2007 of welk jaar ook.Ik begrijp dan ook niet de commotie en de mededeling die U op uw webstek plaatst en online zet dat mijn naam daarin tevoorschijn komt ,nonsens dus.Paar maanden geleden heeft alweer dezelfde grappenmaker een valse account op Faceboock aangemaakt om in mijn naam valse beschuldigingen te uiten en anderen te provoceren om mijn imago te schaden.Heb klacht ingediend en onderzoek loopt verder.Nu lees ik hierop via Janice dat er verschillende reacties in mijn naam uitgesproken is ,terwijl dat van een flauwe grappenmaker is die vroeg of laat door de mand zal vallen en het met zijn eigen vel zal bekoren.Het is nu zelfs zodanig erg dat die lafaard hierop op 15/06/2013 juist die periode dat de valse account is aangemaakt ,weer uitspraken in mijn naam spreekt en alweer anderen provoceert.Ik stuur U hierbij de krantenartikel van 10/06/2013 over die lafaard dat in mijn naam spreekt maar op dag van vandaag heeft hij de valse pagina op FB verwijdert en momenteel plaatst hij/zij geen reacties meer in mijn naam.Hopelijk doet de onderzoeksrechter zijn best .http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/opnieuw-valse-jamal-qnioun-aan-het-werk/article-4000324947443.htm

Gepost door: qnioun | 19-11-13

De commentaren zijn gesloten.