31-03-09

Twee maal boos: Islam en politieke zelfbediening

betoging
Gisterenavond dus, samen met zo'n 350 andere moedige Vlamingen, betoogd tegen de nieuwe moskee in Kortrijk. De geplande moskee zal 1200 tot 1500 gelovigen kunnen ontvangen en wordt ingepland in een zeer volkse, wat verloederde (maar wat is oorzaak en wat is gevolg?) wijk. Het wordt een groot gebouw, compleet met minaret - en daarmee meteen een symbool voor de opmars van een  veroverende islam. Symbool ook voor de veroverende islam, de figuur van de imam: regelrecht ingevoerd uit het buitenland, spreekt énkel Arabisch. De voorzitter van de moskeevereniging echter is een "goed geïntegreerde" Belg van vreemde afkomst; hij woont al 35 jaar in Vlaanderen en spreekt Arabisch én... Frans! In het dossier voor zo'n mega-moskee, niet eens een behoorlijk buurtonderzoek of een mobiliteitsplan - niets mag de islam in de weg gelegd worden. En gisteren ook zeer opvallend: enkele honderden opgehitste jonge vreemdelingen, duidelijk op incidenten uit, vastbesloten om in "hun" wijk geen vreedzame tegenspraak te dulden. Het werd zelfs als een "provocatie" beschouwd dat het Vlaams Belang vergaderde in een zaal die zij wel eens voor sportmanifestaties gebruiken. Hun wijk, hun zaal, hun moskee: een duidelijker illustratie van het failliet van de integratie-illusie kan moeilijker gevonden worden. De Vlaams Belang-manifestanten werden gisteren op een bepaald ogenblik (toen de leiding van de politie op onvoorstelbare wijze in gebreke bleef en erger enkel voorkomen werd door het kordate ingrijpen van onze eigen ordedienst - proficiat en dank mannen!) bekogeld met stenen en stokken. Reactie van een journalist: "maar allé, mijnheer Vanhecke, jullie hebben toch al érger dan dat meegemaakt". Een mens zou beginnen begrijpen dat zoveel moslims zoveel minachting hebben voor dat lakse en luie en laffe volk dat plat op de buik gaat en de eigen lafheid en besluiteloosheid verbergt achter de dooddoener "verdraagzaamheid".

islam-london7
Werd er gisterenavond in Kortrijk geschiedenis geschreven? Zover gaan we heus niet. Maar een ijkpunt werd het wel. West-Vlaanderen gaat in snel tempo "multicultureler" worden, met alle grote problemen vandien. Wie wil weten wat er op ons afkomt moet van Kortrijk heus niet tot Borgerhout of Molenbeek reizen; veel dichter bij huis: Tourcouing, Roubaix, en ook al hele wijken van Rijsel. Wanneer gaan de ogen open? We zijn de vijf voor twaalf al lang voorbij. In elk geval hebben we gisteren het signaal gegeven dat alvast één partij nog Vlaamse waarden en normen, rechten en vrijheden zal verdedigen.

Maar troost U, er is ook goed nieuws. De dochter van Wilfried Martens is  martens door de Vlaamse Regering pas politiek benoemd tot arrondissementscommissaris in West-Vlaanderen, ze verlaat daarvoor haar politiek benoemd postje bij één of ander kabinet waar ze ongetwijfeld een grote leegte achterlaat. En in Antwerpen krijgt gouverneur Cathy Berx  berckx een afgebakende privé-parkeerplaats voor haar privé-woning, een privilege waar bijvoorbeeld gehandicapten enkel maar van kunnen dromen, maar "noodzakelijk" geworden omdat de nieuwe luxekar van de gouverneur niet meer op de gewone oprit kan. En zo blijft ook de Vlaamse politiek een zelfbedieningszaak voor mensen die de schaamte echt wel voorbij zijn.

09:02 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-03-09

Geen moskee in Kortrijk

islamWest-Vlaanderen is lang gespaard gebleven, in elk geval meer dan de andere Vlaamse provincies, maar nu kan men er ook bij ons niet meer naast kijken: de weldaden van de multiculturele samenleving komen eraan. Die weldaden mogen nauwelijks bekritiseerd worden, want de gedachtenpolitie waakt. Wie durft zeggen een probleem te hebben met de opmars van de islam in onze samenleving, wie geen moskee - compleet met minaret en daarenboven niet zelden Nederlandsonkundige imam - in zijn buurt wil, riskeert heel wat meer dan het brandmerk "onverdraagzame": vervolging, proces, mogelijk verlies van politieke rechten. Ik kan er stilaan over meespreken.

En ondertussen gaat de stille islam-invasie verder, nu met nieuwe moskee-aanvragen in Oostende, Waregem, Kortrijk - telkens met het Vlaams belang als enige oppositie. Vanavond manifesteert de Kortrijkse Vlaams Belang-afdeling tegen de plannen voor de nieuwe moskee daar. We komen om 19u30 bijeen aan het Groeningemonument (symbolische plaats!), vlakbij de Veemarkt (parking) te Kortrijk. Ik zal er zijn. 

08:53 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

28-03-09

Een juweel van een biografie!

boek koenIk geef toe dat ik vandaag met meer dan gewone belangstelling uitkeek naar de zaterdagkranten. Een paar dagen geleden raakte immers bekend dat de échte auteur van een monumentale Mitterrand-biografie (bejubeld in linkse kwaliteitspublicaties als de Groene Amsterdammer) en op de VRT-radio) niemand minder dan ons parlementslid Koen Dillen is. Zeg nu zelf, een parlementslid dat écht zelf boeken schrijft is al het een en het ander, heel dik lopen ze niet gezaaid. Maar dan nog een vuistdik standaardwerk over de zeer merkwaardige voormalige Franse president Mitterrand, én noodzakelijkerwijs uitgegeven onder schuilnaam, daar zit zonder meer munitie in voor de weekeindbijlagen van de kranten. Of niet soms?

Niet soms, dus. Het cordon sanitaire werkt. En de overgrote meerderheid van de journalisten bewijzen eens te meer dat ze eigenlijk nogal zielige knechten van het regime zijn - excuus dat ik het jullie moet zeggen jongens. Veronderstel eens dat Maya Detiege, of An Van Lancker, of Jan Jambon, of Bart De Wever dat boek zouden geschreven hebben! Kranten vol zeg ik u! Alle praatprogramma's. De nieuwsuitzendingen. Maar over Koen Dillen... de omerta.

Gelukkig is er nog het buitenland. Gisteren verscheen in het NRC-Handelsblad (dàt is pas een kwaliteitskrant overigens) een volle bladzijde bespreking van het boek van Koen Dillen. Een citaat: "Gounod overtuigt omdat hij precies analyseert, met veel gevoel voor de historische context en politieke omgeving, hoe Mitterrand politiek bedreef en, omgekeerd, zelf door de politiek gedreven werd. Dit levert een juweel van een Nederlandstalige politieke biografie op over de Mitterrand als machtspoliticus." 

www.nrcboeken.nl/recensie/de-machiavelli-van-het-elysee

Vlaanderen, ween van spijt over het bedroevende niveau van uw pers.

P.S. We maken ons geen illusies. Deze biografie zal in Nederland goed verkopen, maar in het cordon-Vlaanderen niet eens in de boekhandel geraken. Wie het toch wil kopen geeft maar een seintje, we bezorgen dan wel de adressen van de enkele moedige boekhandels die het wel durven aanbieden, niet voor niks weliswaar: 45 euro voor een ingebonden standaardwerk van 633 bladzijden. Elk verkocht boek is een kleine overwinning op het cordon.

21:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-03-09

Noch erg, noch niet erg! Of toch?

immigration_protest
Zo nu en dan moet de Gedachtenpolitie (Gedapo, ook wel genoemd "Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding") het vele belastinggeld dat ze opsoupeert ook verantwoorden, en hoe kan dat beter dan door -nog maar eens - een peiling te laten uitvoeren. Iedereen tevreden, niet in het minst de bevriende peilingbureaus die er een flinke stuiver aan verdienen. Als studentje had ik een kameraad die nogal wat zakgeld bijverdiende als freelance voor zo'n peilingsinstituut, gelachen dat we hebben, ik kan het U verzekeren - sindsdien heb ik zo mijn bedenkingen bij de wetenschappelijke relevantie van dat soort zaken.

Maar goed, naar aanleiding van de "internationale dag tegen racisme" (21 maart, schrijf die dag met gulden letters in uw agenda) verscheen dus weer zo'n studie, deze keer over de "tolerantie van de Belgen jegens de etnische minderheden die in ons land leven: Maghrebijnen, Turken, Zwart-Afrikanen en Oost-Europeanen". De kranten stonden er bol van, dus ik bespaar U de statistiek van de antwoorden op poëtische vragen zoals daar zijn "Kunt U me zeggen of volgende zaken (bijvoorbeeld 'weigeren te huwen met één van uw kinderen') voor U héél erg, erg, noch erg noch niet erg, niet erg of helemaal niet erg zijn?"... Noch erg noch niet erg, zou ik zo zeggen!

Eén relevante statistiek kreeg echter bijzonder weinig aandacht in de media, en al helemaal géén in de persnota van de Gedapo. Bij de beoordeling van de stelling "België heeft zijn grens bereikt, als het aantal personen van etnische minderheden verder toeneemt zullen we problemen krijgen" bleken slechts 12% van de meningen negatief, 21% had geen mening of durfde die niet uiten, en niet minder dan 66% was het daar volmondig mee eens.

Voor een goed begrip: er werden ook "niet-Belgen" betrokken bij deze peiling, 9% van de respondenten beschikten niet over een Belgische identiteitskaart. De etnische afkomst van de "Belgen" zelf viel uit de studie niet te achterhalen. Die 12% die er nog wat vreemdelingen bijwillen verdedigen allicht hun eigen belangen... Er werd trouwens ook gepeild naar de politieke voorkeur, met slechts 7,4% "populisten" van divers pluimage, een onderschatting die kan tellen. Indien we dit alles in rekening brengen denk ik dat we zonder overdrijven mogen zeggen dat ruim 90% van de "Belgen" samen met ons vinden dat de boot vol is en dat we naar grote problemen gaan indien de etnische invasie verder gaat. Toch wel eigenaardig dat het hoogst objectieve Centrum die centrale vaststelling niet uit haar eigen onderzoek kon halen.

Voor de rest blijf ik erbij dat het Centrum moet opgedoekt worden. En dat de politici van àlle partijen, behalve één, in het vreemdelingendossier een verpletterende verantwoordelijkheid dragen, want we gaan inderdaad naar zéér grote problemen.

12:21 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

26-03-09

De Euroleugens, zoveelste aflevering.

pinnochio
Hans-Gerd Poettering, tot juli nog voorzitter van het Europees Parlement, heeft het hem weer eens gelapt - de man is echt van slechte wil. Deze keer had hij het over het Tjechische uitstel van ratificatie van het Verdrag van Lissabon: " I cannot imagine that the Czech people, these 10 million people... are going at the end of the day to stand against the 490 other million citizens of the European Union... We have a historic responsability to see this through." Vrij vertaald: "Ik kan me niet voorstellen dat het Tjechische volk, 10 miljoen mensen, uiteindelijk in de weg zouden staan van de wil van de 490 miljoen andere Europese burgers... Wij hebben een historische plicht om ermee door te gaan."

Het is niet de eerste keer dat de vriendelijke maar ruggengraatloze Poettering - de man is trouwens letterlijk bang van de socialistische big Euroboss Schultz - met de waarheid een loopje neemt. Toen de Tjechische president Klaus enkele weken geleden de geschokte Europarlementsleden enkele waarheden verkondigde had Poettering het in zijn antwoord ook al over die "wil van 500 miljoen Europeanen". Wat een onzin. Poettering weet zeer goed dat hun Eurocratenproject, Verdrag van Lissabon of Europese Grondwet of hoeveel namen het ook nog moge krijgen, helemaal niet gesteund wordt door de Europese burgers. Integendeel. Sarkozy verklaarde meermaals letterlijk een volksraadpleging in Frankrijk niet eens te overwegen omdat de (negatieve) uitslag al bij voorbaat vaststond. In Groot-Brittannië tonen peilingen een 70% meerderheid tégen. In Vlaanderen durft men zéker geen referendum aan. In Ierland was er een massale meerderheid tégen, en ga zo maar door.

Het is hier reeds meermaals gezegd: dit Europa verdraagt geen democratie. Dit is een project van zelfbenoemde elites die zich mijlenver boven het gewone volk verheven achten. "Zij weten wat goed is voor het volk, maar jammer genoeg is dat volk te dom om er zelf voor te kiezen."

En tussen haakjes. Als de Eurocraten nog eens tekeer gaan tegen de "belastingparadijzen" als Luxemburg, vraag dan eens waarom zij voor zichzelf zo'n belastingparadijs (BTW-vrijstellingen, extreem lage loonbelastingen...) hebben georganiseerd op kosten van Jan Publiek? En wanneer worden de misbruiken van dàt belastingparadijs opgedoekt?

P.S. De komende dagen op deze blog: interessante weetjes in de studie van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (kortweg Gedachtenpolitie) CGKR
; de nieuwe partij van mijn Franse kameraad Carl Lang carl
; waarom ik de BNP ondanks alles veel succes toewens BNP; en misschien ook een woordje over de lotgevallen van de onbetwiste koning van de betwiste facturen, serieleugenaar Jurgen V€rstr€penverstrepencor. Graag tot morgen!

16:07 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

25-03-09

Le Pen, opnieuw...

Jean-Marie-Le-Pen
Jean-Marie Le Pen (binnenkort 82!) geniet er ongetwijfeld van: hij staat weer eens in het midden van 't gewoel, met heel veel media-aandacht. Deze keer was het de socialistische fractievoorzitter in het Europees Parlement, Martin Schultz, die Le Pen de kans bood de Europese praatbarak op stelten te zetten. Een kans die de "menhir" vanzelfsprekend niet zou missen.

Eerst iets over die Martin Schultz. De man is nooit beter getypeerd dan door de Italiaanse premier Berlusconi die hem geschikt achtte voor de rol van "Kapo" (een soort hulpbewaker gerecruteerd onder de concentratiekampgevangenen, niet zelden oud-communisten en meestal bijzonder wreed jegens hun medegevangenen) in een film over de concentratiekampen. Martin Schulz is een bijzonder arrogant en onverdraagzaam manneke dat zichzelf het middelpunt van de wereld acht en zich daar ook naar gedraagt. Of hij ook echt voor de rol als Kapo zou geschikt zijn weet ik niet. Maar mocht ik een film over de Oost-Duitse Stasi maken...

Bon, die Schulz heeft dus een probleem met het feit dat de kans bestaat dat de straks 82-jarige Jean-Marie Le Pen op 14 juli 2009, wanneer het nieuw verkozen Europees Parlement voor het eerst in plenaire vergadering bijeenkomt, de ouderdomsdeken zou kunnen zijn en dus eventjes de vergadering zou voorzitten. Stel U daar tussen haakjes niet te veel van voor. Sinds de Franse cineast Claude Autant-Lara in 1984 als ouderdomsdeken het parlement kon toespreken en daarvan gebruik maakte om een schitterende eurokritische rede te houden, heeft men maatregelen genomen: de ouderdomsdeken mag het parlement niet meer toespreken, en kan enkel technisch de verkiezing van de nieuwe voorzitter regelen. Maar zelfs dàt is voor Schulz al ondraaglijk, en dus moet voor alle zekerheid het reglement veranderd worden om het één-minuut-voorzitterschap van Le Pen te vermijden. Jongens jongens, wat een azijnmanneke die Schulz. Heeft hij echt niet beters te doen? 

Le Pen reageerde meteen als een stier of de rode lap, of wat dacht U? Op het verwijt van Schulz dat hij een "oude fascist" en een "negationist van de holocaust" was antwoordde Le Pen met de vaststelling dat hij tot 200.000 euro boete veroordeeld was, enkel om te stellen dat de holocaust een "detail" van de wereldgeschiedenis was.

Wat dat alles betreft, in willekeurige volgorde, enkele bedenkingen:

1. Niets dan misprijzen voor onverdraagzame en in wezen bijzonder totalitaire politici van het genre Martin Schulz. Zelfs een rechtse oppositieman die stommiteiten verkondigt ligt me nauwer aan het hart dan al die machtspolitici die ons land en ons continent naar de knoppen helpen. Het is niet Le Pen die de massale immigratie of de potentiële EU-toetreding van Turkije (om maar twee voorbeelden uit een lange rij te noemen) op zijn geweten heeft.

2. Le Pen heeft weer eens de kans gemist om te zwijgen. Het is duidelijk dat hij tot àlles bereid is om in het nieuws te komen, ook wanneer dat zijn eigen partij bij het grote publiek nogmaals diskrediteert. We leven in 2009 en het wordt toch stilaan duidelijk dat die fameuse "clash of civilisations" steeds acuter wordt. We moeten vechten voor onze beschaving en voor onze identiteit en voor onze materiële welvaart. Op zo'n ogenblik nog eens naar het grote gelijk of ongelijk van de 2de wereldoorlog teruggrijpen is eigenlijk politiek misdadig. Of neen, "c'est pire qu'un crime, c'est une faute". (Fouché, hoofd van politie onder Napoleon over de moord op Henri de Bourbon.)

3. Le Pen heeft wél gelijk wanneer hij stelt dat het een schande is dat mensen in het vrije Europa tot miljoenenboetes worden veroordeeld (en tot effectieve gevangenisstraffen!) omwille van gecontesteerde uitspraken over de geschiedenis van de 2de wereldoorlog in het algemeen en de jodenvervolging is het bijzonder. We hebben geen muilkorfwetten, geen miljoenenboetes en geen kerkers nodig om te weten dat die vervolging verschrikkelijk was en door niets of niemand goed te praten valt. De vrije meningsuiting is voor mij heilig, ook over àlle aspecten van de geschiedenis. En wie het leed van mensen bespot zet zichzelf buiten de beschaafde wereld, daar zijn geen wetten voor nodig.

4. Het is nogmaals aangetoond dat ook politici van ophouden moeten weten. Had Le Pen na zijn succes bij de Franse presidentsverkiezingen van 2002 afscheid genomen van het partijvoorzitterschap en eindelijk voor opvolging gezorgd, hadden we hem als een grote mijnheer herinnerd, met fouten en gebreken weliswaar maar met enorme kwaliteiten, enorme moed en enorme verdiensten. Maar Le Pen bleef, slachtte zowat iedereen af die geschikt zou zijn om hem op te volgen en verzinkt in een verhaal van nepotisme dat elke dag pijnlijker wordt.

En zo komen we weer eens tot hetzelfde besluit. Ik volg als dertig jaar de "rechtse" politiek in binnen- en buitenland, en kan enkel maar besluiten: een partij als het Vlaams Belang is uniek. En daar mogen we best trots op zijn.

18:41 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Nazi-boekenverbranding, deel 2.

nazi
Enkele kranten brengen vandaag het nieuwtje dat de échte auteur van de recent verschenen, monumentale François Mitterrand-biografie (zie 21/1/2009 op deze blog) helemaal niet ene Vincent Gounod is, maar wel mijn vriend en collega Koen Dillen. Waarvan akte. Koen is trouwens ook de auteur van enkele andere boeken; onder meer het in 2007 verschenen "Nicolas Sarkozy" van de onbestaande Maarten van der Roest, inmiddels aan de derde druk toe en opgenomen in het aanbod van een boekenclub. thumb_act_20090325boekkoendillen

Zo zie je maar dat het kan verkeren. De meest politici publiceren onder hun eigen naam boeken die door ànderen voor hen zijn geschreven. Ze pronken met andermans veren. Maar Koen Dillen die zijn boeken zélf schrijft ziet zich verplicht om zich te verbergen achter schuilnamen om uitgevers te vinden en recensies in de media te krijgen. Want iedereen weet dat een boek van een Vlaams Belang-politicus onmiddellijk de stempel "pest en lepra" krijgt en nergens besproken wordt, zelfs op eigen kosten geen toegang tot de boekenbeurs krijgt - daar zorgt onder meer de sinistere Jos Geysels wel voor. Het is al bij al schokkend dat er in dit land anno 2009 een zeer efficiënte censuur bestaat waarbij vergeleken de vroegere "index" van de katholieke kerk een lachertje was. Een boek van een Vlaams Belanger, zelfs een niet-controversieel boek over pakweg de Guldensporenslag of over Mitterrand, vindt geen uitgever, en indien het via "samizdat"-kanalen als de eigen uitgeverij Egmont toch wordt uitgegeven, dan vindt het geen distributie, mag niet in de boekhandel, mag niet naar de boekenbeurs, wordt niet besproken. Het zijn toestanden die échte intellectuelen zouden moeten tot revolte en solidariteit brengen, maar in het Vlaamse politiek correcte inteelt-intellectuelen-wereldje waar het niveau soms bedroevend laag is (Kristien Hemmerechts en zo...) zijn er maar weinig moedigen. Ze hebben het vol afschuw over de boekenverbrandingen in nationaal-socialistisch Duitsland, maar ze zijn alles wel beschouwd goede leerlingen van dat systeem. De leerlingen overtreffen zelfs de meesters: "onze" boeken worden niet meer verbrand, ze worden gewoon niet meer uitgegeven. Dat scheelt een paar bomen, goed voor onze ecologische voetafdruk, maar het is eigenlijk een intrieste, beschamende zaak.

Zo, indien er nog vrije intellecuelen in Vlaanderen rondlopen, ze weten wat te doen: maak van de gelegenheid gebruik en klaag de dwaze censuur aan, niet enkel in vérre landen maar ook in ons eigen Vlaanderen. Wie durft?

09:26 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-03-09

Is Verhofstadt zot geworden?

verhofstadt
U kon er net als ik niet naastkijken: "The return of the Mummy". Verhofstadt is terug van weggeweest, kranten en TV-programma's stonden er bol van. Laten we even voorbijgaan aan het feit dat Verhofstadt blijkbaar niet in staat is de naam van zijn zogenaamde lievelingsauteur correct uit te spreken (Màrquez - dat klemtoonteken staat daar niet voor niets - maar ja, losweg grote namen uit de literatuur aanhalen staat nu eenmaal zooooo goed in het artificiële bobo-wereldje) en tot de kern van de zaak komen. Politiek dus. Wat is U het meest opgevallen uit al die rentrée-optredens van de man die er in acht financieel-economisch vette regeringsjaren niet in slaagde ook maar één maatregel te nemen die zelfs maar een begin maakte met het zo noodzakelijke tering-naar-de-nering-zetten?

Mij viel in elk geval opnieuw op dat Verhofstadt een kluchtspeler is, een showman, iemand die verandert van opvatting als van vest wanneer dat in zijn kraam past. De zogenaamde "bevlogenheid" van de Toscaanse grootgrondbezitter lijkt mij zeer artificieel. Zijn mening is altijd die van zijn meest recente raadgever/tekstschrijver - vandaar dat we allemaal hunkerend terugdenken aan de tijd van Frans Verleyen. Zijn mening past ook altijd in zijn carrièreplanning. In de oppositie tegen de Belgische regering? Dan zijn we Vlaamsgezind en kordaat tégen vreemdelingenstemrecht. Belgisch premier? Dan dansen we naar de pijpen van de Franstaligen en duwen het vreemdelingenstemrecht door. En deze keer is er natuurlijk de uitdaging "Europa"....

Verhofstadt en zijn raadgevers hebben het goed gezien. Om in het netwerk van de diverse Europese instellingen carrière te maken moet men in de eerste plaats misprijzend neerkijken op de rijkdom-in-verscheidenheid van het échte Europa, want dat stoort de tenoren van de Eurocratie. Dat is trouwens de reden waarom ze er mordicus ook Turkije bijwillen, dan kunnen ze meteen komaf maken met de idee dat de Europese Unie ook staat voor een geografisch, historisch, religieus en politiek afgebakende eenheid. En dus maakt Verhofstadt van zijn rentrée gebruik om te orakelen dat hij het nationaal gevoel verafschuwt en dat "identiteit een opgelegd concept is dat niet bestaat". Dat niet bestaande concept zouden "wij" trouwens aan de wereld opgedrongen hebben tijdens de kolonisatie-eeuwen.

Wat leren wij daaruit? Dat Verhofstadt zot geworden is? Neen, al moeten we vaststellen dat er in elk geval wat cultuurhistorisch inzicht betreft heel wat mangelt aan zijn kennis. En dan druk ik mij nog bijzonder zacht uit. Dat wij Europeanen trouwens het begrip identiteit of het nationaal gevoel zouden opgedrongen hebben aan de wereld (voorheen het aards paradijs?) is gewoon een idiotie, nog afgezien van de vraag of dat dan goed of slecht zou zijn. Maar dit geheel terzijde. Wij leren vooral dat Guy grootse plannen heeft. Hij solliciteert. "Zie eens wat een goede eurocraat ik zou kunnen worden."

Er komen na de verkiezingen nog leuke dagen, want er zijn wel méér "Belgische" sollicitanten naar die Europese topjobs.

15:04 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-03-09

Slechte punten!

Men had er mij nochtans voor gewaarschuwd: een blog is slechts een min of meer nuttig politiek instrument indien er élke dag, zonder uitzondering, nieuwe berichten op verschijnen. Maar het is het oude liedje: de wil is goed, het vlees is zwak. Letterlijk. Excuus dus aan de paar honderd dagelijkse bezoekers.

De goede kant van een paar dagen buiten strijd is de kans om wat bij te benen wat lectuur betreft. En gezien de omstandigheden deze keer liefst geen politieke documentatie, een mens mag ook al eens iets hebben. Op aanraden van Koen Dillen de fameuse postuum verschenen "Millenium"-trilogie van Stieg Larsson aangevat, deel 1, "Mannen die vrouwen haten" - gelieve daar niets persoonlijks achter te zoeken. Ik zal U maar bekennen dat ik er met een levensgroot vooroordeel aan begon. De auteur was een Zweedse professionele "anti-fascist" en jammer genoeg zijn ook een flink aantal van de slechterriken in zijn roman stoute nazi's die er niet enkel bijzonder onaangename ideeën op nahouden maar daarnaast vanzelfsprekend ook hun vrouw slaan, hun kinderen verwaarlozen, door het hele dorp gehaat worden, en meer van die doldwaze clichés. Geeuw, saai, déjà vu.  KKK
Maar indien we alle romans of films met politiek-correcte zwart/wit typeringen op onze eigen "index" zouden plaatsen blijft er tegenwoordig natuurlijk maar weinig aangenaam tijdverdrijf over. En dus beken ik maar dat ik deze Stieg Larsson in één ruk uitgelezen heb en naar het tweede deel uitzie. Dat wordt dan "De vrouw die met vuur speelde" - gelieve zelfs dààr niets achter te zoeken!

nrh39sk9
En dan natuurlijk het geluk dat net voor mijn korte "vakantie" het maart-april nummer van "La Nouvelle Revue d'Histoire" thuis in de bus viel. Dit driemaandelijks blad onder leiding van Dominique Venner is voor mij gewoon het beste (trouwens ook wat kwaliteit van opmaak en uitgave betreft) dat er op dit ogenblik op de markt is. Wie in politiek en geschiedenis geïnteresseerd is, en lak heeft aan politieke correctheid, en uiteraard Frans leest, kan gewoon niet om de NRH heen. Vraag een proefnummer en U bent verkocht - geloof me.

Zo, voor de eerste dag na mijn terugkeer onder de amateurbloggers mocht het eens niet over politiek gaan - slechts "oud"-voorzitter zijn heeft zijn voordelen ook. Tot morgen, en dan gaat het over politiek, jammer.

12:46 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-03-09

Belgische export?

peterlogghe
 Mijn kameraad Peter Logghe (Roeselare) zetelt sinds de verkiezingen van 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en stelt daar onder meer zeer ambetante vragen waarop soms heel interessante antwoorden komen. Hij brengt hierover regelmatig verslag uit op zijn aanbevolen blog (www.peterlogghe.be).

Een kleine week geleden kregen we zo de cijfergegevens over de "Belgische" export. Ik laat U even meegenieten:

Een van de indicatoren van het belang van het Vlaams economisch weefsel is de evolutie van het exportcijfer. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Vereenvoudigen en Ondernemen, de heer Van Quickenborne (Open VLD). Uit zijn antwoord blijkt dat het aandeel van het Vlaamse Gewest inderdaad bovenproportioneel bijdraagt en blijft bijdragen in de Belgische welvaart.

Let wel: in de onderstaande cijfers werd dus nog niet eens rekening gehouden met Vlaamse bedrijven die in het Brussels hoofdstedelijk Gewest actief zijn, en eveneens een aandeel in het Belgische exportcijfer hebben.

Wat blijkt?

In januari 2006 bedroeg de Belgische export 17.515,5 miljoen euro, waarvan bedrijven in het Vlaamse Gewest goed zijn voor 13.786,2 miljoen euro, of 78,7%. Het Waalse Gewest neemt slechts 18,8% voor zijn rekening. In december 2006 was het Belgische exportcijfer 17.343,4 miljoen euro. Vlaanderen was goed voor 80,9%, het Waalse Gewest: 17,4%.

In januari 2007 was het Vlaamse Gewest goed voor 81% van het Belgische exportcijfer, het Waalse Gewest voor 16,9%. December 2007: het Vlaamse Gewest staat voor 79,8%, het Waalse Gewest voor 17,9%.

Tenslotte bedroeg het aandeel van het Vlaamse Gewest in de Belgische export in januari 2008 niet minder dan 79,5%, het Waalse Gewest 18,5%. De laatst gekende maand, juni 2008, gaf volgend cijfer: het Vlaamse Gewest was goed voor 80%, het Waalse Gewest voor 17,9%.

Heeft U het goed genoteerd? Vlaanderen tekent voor zowat 80% van de Belgische export. Maar troost U, om maar iets te zeggen, Wallonië tekent dan weer voor zowat 80% van de ontvangen Europese subsidiestroom... De ene geeft, en de andere krijgt - zo gaat dat in België al decennia.

 

15:56 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-03-09

Bezoek Oostende, zijn moskee...

oostende

Gisterenavond mijn oudste broer (nauwelijks 9 jaar ouder, dus eigenlijk net als mezelf nog een frisse knaap Knipogen) bezocht in een ziekenhuis in Oostende. Mijn broer ondergaat daar een lichte chemo als nazorg van een geslaagde kankeroperatie van enkele weken geleden. Hij ziet er goed uit, heeft weinig last van de kuur en bovendien is de kans op volledige genezing zeer groot. Niets dan goed nieuws van dat front.

Maar over Oostende valt jammer genoeg ander nieuws te melden. Die stad heeft de voorbije jaren kunnen genieten van grote investeringen en overheidssteun. Johan Vande Lanotte kan kwistig omspringen met belastinggeld als hij wil, en "on n'est jamais mieux servi que par soi-même". Maar die structurele verbeteringen kunnen niet verbergen dat grote delen van de stad snel bergaf gaan. In het ziekenhuis sprak iemand me aan over de toestand in een Oostendse lagere school; ook daar meer en meer vreemdelingen, steeds minder tijd voor de leerkrachten om zich met de kinderen zonder taalachterstand bezig te houden - het is nog Borgerhout niet, maar wie dacht dat West-Vlaanderen zou gespaard blijven, dacht verkeerd. En nog niet weinig. En dan nog Oostende: steeds meer drugsproblemen, steeds meer vechtpartijen en messentrekkerij in het "uitgaansleven"... Wanneer stoppen de Vlamingen dat laffe, lijdzame ondergaan van al die onaanvaardbare toestanden?

Straks mag ook Oostende er zich trouwens erop roemen een hoogst officiële moskee te bezitten - bij een eerste behandeling in de gemeenteraad stemde énkel het Vlaams Belang niet voor de erkenning - voor de goede orde: LDD stemde uiteraard voor, of wat dacht U?

Ik geloof oprecht dat het voor ons volk en voor ons land vijf voor twaalf is. Ik wil dat Europa Europees, Vlaanderen Vlaams, en zelfs West-Vlaanderen Westvlaams blijft. Werk aan de winkel voor de Westvlaamse campagneploeg! En voor hun lijststrekker...

 

18:49 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

12-03-09

Zigeuners.

Obernai2

Deze week is Straatsburgweek, de maandelijkse plenaire vergadering van het Europees Parlement. In mijn geval is het zelfs Obernai-week, want alle hotels in Straatsburg zitten overvol en dus ben ik een dertigtal kilometer naar het zuiden, langs de wijnroute, moeten uitwijken. Ik beklaag het mij niet. Obernai is een mooi stadje met vakwerkhuizen in Duitse stijl en heel aangename sfeer - het is ook één van de weinige steden in de Elzas die nog relatief gespaard blijven de weldaden van de multiculturele samenleving, wat allicht de bijzonder hoge immobiliënprijzen zal verklaren - en vice versa. Al bezweert mijn hoteluitbater me toch vooral niets zichtbaar in de wagen achter te laten - de man beseft niet dat ik Brusselse toestanden gewoon ben.

De "legislatuur" van het Europees Parlement loopt naar zijn einde, en dan wordt het natuurlijk druk-druk-druk. Iedereen wil blijkbaar nog een ei leggen en vooral wat woorden op papier zetten, geen enkel onderwerp blijft ons gespaard, over alles en nog wat heeft het Europees Parlement een mening. Gisteren bijvoorbeeld over de toestand van de Roma (het politiek correct woord voor "zigeuners") en de discriminatie die deze mensen op de arbeidsmarkt ondergaan. Hoe men erin slaagt van zo'n verslag één lange litanie zelfbeschuldiging te maken zonder zelfs maar één keer te verwijzen naar feiten zoals daar zijn: de weigering van de Roma zélf om zich in te passen in de maatschappij waar zij verblijven of de weigering van de Roma om hun kinderen normale school- en leerprocessen bij te brengen, het blijft mij verbazen. In Nederland verschenen de voorbije jaren hoogst officiële verslagen waaruit blijkt dat twee decennia massaal belastinggeld pompen in integratie-projecten voor Zigeuners nul komma nul resultaat opleverde. Maar deze politiek-niet-correcte informatie heeft het Europees Parlement niet bereikt.

Het Roma-document werd met massale meerderheid goedgekeurd. Een collega Europarlementslid van de Britse conservatieven (fidele kerel, "rechts als de pest" maar niemand mag het weten...) zegde me: "I know it's rubbish". Maar hij stemde wel mee met de meute, want niemand wil als "racist" of "onverdraagzame" gebrandmerkt worden. Het is maar een kleine anecdote - want de Roma tekst is zoals 99% van het andere papier dat het Europees Parlement produceert al in de diepe, donkere kelders van de complete vergetelheid beland. Maar ik blijf revolteren tegen die lakse en laffe houding van mensen die wel parlementslid willen zijn maar niet de moed hebben om desnoods tegen de stroom in te roeien. De Britse conservatieven (maar ook de Beierse CSU) behoren wat dat betreft tot de allerergsten. Ze verdienen eindelijk concurrentie op rechts te krijgen. Wat mij betreft, ik duim bij de Europese verkiezingen voor de British National Party BNP,  bnpeen partij met zeer veel tekortkomingen en ook programmapunten waar ik het compleet mee oneens ben. Maar ten minste een partij die misschien de Conservatives tot wat politieke moed kan aanzetten.

Ik voel dat ik me hier op glad ijs begeef, dus kom ik er binnenkort op terug. Over de BNP, maar ook over de nieuwe Franse partij "Parti de la France" van mijn vriend Carl Lang.

09:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

08-03-09

De EU verdraagt geen democratie!

eu ussr

Indien U mij zou vragen wanneer de Europese Unie heeft opgehouden nog democratisch te functioneren zou ik dat in de nasleep van de referenda over de voormalige "Europese Grondwet"  situeren. U herinnert zich dat nog wel, toen vier jaar geleden in mei en juni 2005 eerst in Frankrijk en daarna in Nederland de burgers van die 2 landen van hun stemrecht gebruik maakten om de eurocraten een opdoffer van jewelste te bezorgen. Van dat ogenblik af zijn de Europese betweters min of meer openlijk beginnen stellen dat het volk eigenlijk te dom is om te weten wat goed en nodig is, en dat het maar best is om dat volk ook geen mede-beslissingsrecht meer te geven. Ik vermoed trouwens dat men bij historisch onderzoek naar de jaren '30 in Duitsland of naar de jaren '20 in de voormalige Sovjet-Unie ook wel zo'n kantelmomenten zal vinden waarop de machthebbers tot gelijkaardige bevindingen kwamen: in het belang van het volk wordt dat volk vanaf nu best niet meer geraadpleegd. In ons eigen land waren er toen, in 2005, verklaringen van pakweg Dehaene en Verhofstadt, straks twee Europese lijsttrekkers, die merkwaardig eerlijk toegaven dat ook in Vlaanderen zo'n referendum voor hen faliekant zou aflopen, zodat men dat beter achterwege laat. De prijs voor de grootste ondemocratische brutaliteit gaat echter niet naar onze twee collega-lijsttrekkers, hoewel ze zeker zilver en brons verdienen, maar wel naar de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing, toen één van de architecten van de Grondwet voor de Europese Superstaat. Giscard d'Estaing verklaarde toen namelijk dat de Eurocratie een kapitale fout gemaakt had: men had namelijk de tekst van de Europese Grondwet te gemakkelijk beschikbaar gemaakt voor de kiezers die erover moesten stemmen. Begrijpt U het? Ofwel weet U er niets van en is het maar best dat U er zich niet mag over uitspreken. Ofwel begrijpt U het juist maar al te goed, en dan mag U er zéker niet meer over stemmen.

Men heeft die Europese Grondwet daarna trouwens een andere naam gegeven, dat ding heet nu het "Verdrag van Lissabon", en men doet rustig verder alsof er niets aan de hand is, want op de Ieren na mag niemand er zich nog over uitspreken, en met de mening van die Ieren wordt simpelweg door niemand rekening gehouden.

De Europese Unie heeft niets meer te maken met het Europese ideaal dat na de broedermoord van de Tweede Wereldoorlog ons continent veiligheid en vrede en welvaart en rijkdom in verscheidenheid wou garanderen . Dat EU-bestuur van vandaag is in het beste geval een verlicht despotisme geworden, het verdraagt vandaag reeds geen democratie meer, en het is flink op weg een totalitair systeem te worden. Zoals alle totalitaire systemen graait het trouwens uit de belastingopbrengsten voor zijn eigen elites lonen, vergoedingen, belastingvrijstellingen, voorrechten waar de gewone burgers enkel maar kunnen van dromen en die wij enkel maar als wettelijke diefstal kunnen omschrijven.

Europa is ondemocratisch.

(Uit mijn toepraak voor het "Europa-congres van Vlaams Belang, heden 8 maart 2009.)

09:03 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-03-09

Morelleke contra Zorro, 1-0.

 mrmGisteravond 22u telefoon van Marie-Rose, lichte paniek in de stem. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, het staat nu bijna vast dat ze morgen zondag zal kunnen spreken op ons Europacongres in Gent. Lichte paniek echter, omdat ze gisterenavond nog geen letter van die speech op papier had. Veel ziek en zwak geweest, moeilijk concentreren, en natuurlijk elk vrij moment nu te besteden aan de kinderen die het ook heel moeilijk hebben om te vatten wat er allemaal omgaat. Probleem.

Maar dat was buiten de waard gentleman-Frank gerekend. "Geen probleem, Marie-Rose, mijn eigen speech is bijna af, ik zit morgen samen met Philip Claeys, Dirk Crols, Koen Dillen, Jurgen Ceder en last but not least Tom Van den Troost, en wij schrijven voor U in geen tijd een toepraak op maat."

Nu ik erover nadenk, wat een typisch mannelijke pretentie. En wat een foute inschatting van de trots en kracht van ons Morelleke. Want deze morgen om 7u zat in mijn mailbox al een kant-en-klare toespraak van haar. Ze was gisteravond zo lief geweest mijn voorstel niet onmiddellijk de grond in te boren en mij ten minste één korte nacht de illusie te geven dat ik de redder in de nood kon spelen, de Zorro van Ver-Assebroek - maar dat Marie-Rose haar artikels of toespraken door derden zou laten schrijven, neen, daar is ze te trots voor. Dan steekt ze liever een nachtje door, doodziek of niet.

Wat kan ik ervan zeggen? Ik mag natuurlijk niet uit de biecht klappen maar ik ben er trotser dan ooit op dat zij mijn Europese lijst duwt. Wie morgen in Gent erbij is zal begrijpen wat ik bedoel. En wie er niet bij is mist iets, geloof me.

14u, ICC-Gent, Europees Congres van Vlaams Belang

16:52 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

06-03-09

Zondag congres!

MerelbekeDe lezers van deze bescheiden blog zullen het mij hopelijk vergeven dat er hier de voorbije 2 dagen "gestaakt" werd. Geen slechte wil vanzelfsprekend, enkel veel werk en te weinig tijd. Bovendien komt ons Europees Congres van volgende zondag eraan en daar komt ook heel wat bij kijken.

De voorbije dagen waren we in Willebroek en Vilvoorde met onze "Eurotoer". We doen die toer van Vlaanderen natuurlijk in de eerste plaats om onze eigen kaders en militanten warm te maken voor onze Europese verkiezingscampagne - in het verleden altijd een beetje weggedrumd tussen de campagnes voor de andere parlementen. En dat lukt aardig, heb ik de indruk. We gaan ons de komende maanden meer en meer profileren als de énige euro-kritische partij in Vlaanderen, de enige partij ook die zich met hand verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

We zullen ook van de campagne gebruik maken om minstens een flink stuk van de eenzijdige euro-propaganda van zowat alle media in Vlaanderen te ontkrachten.

Wist U bijvoorbeeld dat....

- de Europese Rekenkamer de voorbije twaalf jaren geen énkele keer een begroting van de Europese Unie heeft willen goedkeuren, wegens te veel onregelmatigheden en te weinig controle op de besteding van de fondsen?

- de Franse oud-president Giscard d'Estaing zegde dat het tijdens de Franse volksraadpleging over de Europese Grondwet een enorme blunder geweest was dat de Franse kiezers de tekst van die Grondwet hadden mogen inkijken?

- de Duitse Euro-commissaris Verheugen stelt dat zelfs de commissarissen (de "Europese regering") niet meer in staat zijn om hun ambtenarenapparaat politiek onder controle te houden en dat 80 tot 90% van de arbeidstijd in de Commissie opgaat aan "interne coördinatie.... een groot deel van onze tijd besteden we aan het oplossen van problemen die niet eens zouden bestaan mochten wij niet bestaan"?

Europa - wie het dossier kent rijzen de haren ten berge. Wordt vervolgd!

11:13 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-03-09

Is de EU zot geworden?

Enkele maanden geleden werd het aantal werklozen in de Europese Unie geraamd op 20 miljoen mensen. We mogen er jammer genoeg van uitgaan dat de economische crisis inmiddels dag na dag dat cijfer op dramatische wijze de hoogte injaagt. Maar voor de Europese Unie zijn er blijkbaar nog geen werklozen genoeg.

Voormalig Eurocommissaris Frattini (geen kleine garnaal, eurocraat pur sang, vice-voorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor justitie, veiligheid en samenwerking) liet zich nog niet zo lang geleden opmerken met het hoogst officiële standpunt dat Europa de grenzen moet openstellen voor op zijn minst 20 miljoen "nieuwe" vreemdelingen - per toeval maar wel veelbetekenend het aantal EU-werklozen. We hebben blijkbaar nog geen werklozen, milieuproblemen, files en dichtstbevolkte landen ter wereld genoeg.

mali-crowd
 En dus gaat de EU actief op zoek naar nieuwe immigranten. In West-Afrika bijvoorbeeld waar in landen als Mali, Senegal en Mauritania EU-centra worden opgericht om nieuwe immigranten te lokken - de kosten worden betaald door Europees geld voor ontwikkelingssamenwerking, uw en mijn belastinggeld dus. Op dit ogenblik besteedde de EU reeds ongeveer 25 miljoen euro om nieuwe Afrikaanse immigranten aan te trekken. De diensten van Euro-commissaris Louis Michel melden triomfantelijk dat wellicht "tienduizenden Afrikanen" van de diensten van de Europese Commissie zullen gebruik maken om wettig Europa binnen te geraken.

Ik stelde daarover een aantal parlementaire vragen en val van de ene verbazing in de andere. In Mali bijvoorbeeld werd 10 miljoen euro geïnvesteerd in zo'n recruteringscentrum, en daarnaast begroot men nog eens 2 miljoen euro werkingskosten voor de eerste jaren. Iedereen weet nochtans dat er méér Malinese dokters in Frankrijk verblijven dan in heel Mali, maar voor de EU volstaat dat blijkbaar nog niet.

Is de EU zot geworden? In elk geval: de officiële Europese Unie is gewoon géén Europees project meer, heeft niets meer te zien met het idealistische project dat moest dienen voor welvaart door samenwerking en vrede tussen de Europese volkeren.

15:16 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

02-03-09

Wat een hypocriet gedoe.

In Vilvoorde werd een 16-jarige vertegenwoordiger van de multiculturele verrijking zomaar vrijgelaten, hoewel hij niet minder dan drie agenten het ziekenhuis insloeg. Justitieminister Stefaan De Clerck laat zijn spierballen zien: "hou me tegen, of ik bega een ongeluk".

stefaan de clerckHet is eigenlijk om bij te huilen. Stefaan De Clerck himself is één van de hoofdschuldigen van de lakse en laffe aanpak van criminaliteit in dit land, onder meer als CVP-voorzitter én als oud-minister van Justitie. Zijn ministeriële omzendbrieven destijds (denk maar aan de schandalige omzendbrief over de niet-vervolging van drugsmisbruiken - de man noemt zichzelf in interviews trots de "architect van de legalisering van softdrugs" ) waren toonbeelden van laksisme. Hij deed geen enkele inspanning om de gevangeniscellen te creëren die toen reeds absoluut nodig waren en dat vandaag nog veel meer zijn. Dat die man nu opnieuw de vermoorde onschuld mag spelen en nauwelijks iemand hem herinnert aan zijn eigen verpletterende verantwoordelijkheid is hemeltergend.

Ach, over enkele dagen is dit incident alweer vergeten. En dan is het wachten op de volgende vrijlating die de media haalt - want die vrijlatingen gebeuren systematisch en er moet al veel gebeuren vooraleer zoiets in de kranten komt. En dan begint de show opnieuw: spierballen rollen, duister in de camera zien, en zij drinken een glas en p... een plas en alles bleef zoals het was. Behalve voor de slachtoffers uiteraard. Maar wie bekommert zich écht om die mensen?

18:18 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-03-09

Enkele afspraken

affiche europa Deze week de laatste rechte lijn naar het "Europa, laat het volk beslissen!"-congres van volgende zondag 8 maart.

Nog heel wat werk te verrichten, in de eerste plaats door alle mensen die achter de schermen alles in goede banen leiden. Nog even en we kunnen uitpakken met het euro-programma van de énige echt euro-kritische partij in Vlaanderen. Het congres wordt in elk geval het echte startschot van de verkiezingscampagne van Vlaams Belang; op 8 maart start immers ook de zogenaamde "sperperiode". Het wordt ook een weerzien met Marie-Rose Morel die bevestigt ons in Gent "in levende lijve" te zullen toespreken. Niet te missen.

En in afwachting ook nog een paar haltes van de "Vlaanderen in Europa" toer:

- woensdag 4 maart om 20u in Auditorium CC De Ster, Torenstraat 6 te Willebroek

- donderdag 5 maart om 20u, CC Bolwerk, Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde 

Op het programma nog steeds film, panelgesprek, korte toespraken, een afwisselend geheel met Philip Claeys, Koen Dillen, boodschap van Marie-Rose en mezelf als afsluiter. Welkom in Willebroek en Vilvoorde - en vooral: tot in Gent!

20:39 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |