03-03-09

Is de EU zot geworden?

Enkele maanden geleden werd het aantal werklozen in de Europese Unie geraamd op 20 miljoen mensen. We mogen er jammer genoeg van uitgaan dat de economische crisis inmiddels dag na dag dat cijfer op dramatische wijze de hoogte injaagt. Maar voor de Europese Unie zijn er blijkbaar nog geen werklozen genoeg.

Voormalig Eurocommissaris Frattini (geen kleine garnaal, eurocraat pur sang, vice-voorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor justitie, veiligheid en samenwerking) liet zich nog niet zo lang geleden opmerken met het hoogst officiële standpunt dat Europa de grenzen moet openstellen voor op zijn minst 20 miljoen "nieuwe" vreemdelingen - per toeval maar wel veelbetekenend het aantal EU-werklozen. We hebben blijkbaar nog geen werklozen, milieuproblemen, files en dichtstbevolkte landen ter wereld genoeg.

mali-crowd
 En dus gaat de EU actief op zoek naar nieuwe immigranten. In West-Afrika bijvoorbeeld waar in landen als Mali, Senegal en Mauritania EU-centra worden opgericht om nieuwe immigranten te lokken - de kosten worden betaald door Europees geld voor ontwikkelingssamenwerking, uw en mijn belastinggeld dus. Op dit ogenblik besteedde de EU reeds ongeveer 25 miljoen euro om nieuwe Afrikaanse immigranten aan te trekken. De diensten van Euro-commissaris Louis Michel melden triomfantelijk dat wellicht "tienduizenden Afrikanen" van de diensten van de Europese Commissie zullen gebruik maken om wettig Europa binnen te geraken.

Ik stelde daarover een aantal parlementaire vragen en val van de ene verbazing in de andere. In Mali bijvoorbeeld werd 10 miljoen euro geïnvesteerd in zo'n recruteringscentrum, en daarnaast begroot men nog eens 2 miljoen euro werkingskosten voor de eerste jaren. Iedereen weet nochtans dat er méér Malinese dokters in Frankrijk verblijven dan in heel Mali, maar voor de EU volstaat dat blijkbaar nog niet.

Is de EU zot geworden? In elk geval: de officiële Europese Unie is gewoon géén Europees project meer, heeft niets meer te zien met het idealistische project dat moest dienen voor welvaart door samenwerking en vrede tussen de Europese volkeren.

15:16 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

Berthold Brecht Herinner U de woorden van Berthold Brecht ! Wel daar is die omhooggevallen bende nu mee bezig , zonder twijfel ! Er bestaan nu nog slechts twee mogelijkheden : ofwel laten betijen , ofwel 'n serieuze volksopstand ! De keuze is aan het laffe europese volk , laten betijen dus ! Groetjes.

Gepost door: Van Raemdonck Jean-Pierre | 03-03-09

Werkzekerheid Krijgen de 20 miljoen stemrecht ?
Dan is de Lowie en de eu, eu , eu .. vezekerd van werk .
Voor de weldoeners mag er iets gedaan worden .

Gepost door: Siberx | 03-03-09

Het is om te bleiten ... Bedankt Frank, voor het signaleren van deze wantoestanden en voor je duidelijke commentaren. Ik sleur deze tekst mee naar Angeltjes. Tot zondag !

Gepost door: Ray | 03-03-09

degelijk beleid, democratische besluitvorming, voedselvoorziening, veilige industrialisering, cultureel erfgoed bewaren, mensenrechten...
Hen naar hier halen om te leren hoe het NIET moet? Die mensen verdienen beter...dan onze hooghartige lessen van 'politieke correctheid' en een blik op onze rijk gevulde tafels...Met hen hun land vruchtbaar maken en eerlijk handelen, zou een mooi begin zijn.

Gepost door: uilenspiegel | 04-03-09

Het Vrije Volk Vandaag 4 maart sta je "aanbevolen" met dit artikel bij de gekende Nederlandse webstek www.hetvrijevolk.com

Gepost door: Ray | 04-03-09

EU wil islamisering Belachelijk om nog meer mensen hierheen te halen! En waarom werven ze alleen weer in landen met een overwegend achtergebleven, analfabete moslimbevolking? Waarom niet onder de onderdrukte christenen in het MO, of de (ook christelijke) Kopten in Egypte? Of onder Hinoes in India? De EU kan blijkbaar niet wachten tot ze Eurabië zijn geworden en met de Mediterrane Unie een eenheid kunnen vormen. En maar denken dat ze dan een grote speler zullen zijn onder de wereldmachten. Pfffff... zeker met een Europa vol analfabete armoedzaaiers! Zie ook Fjordmans "De Eurabië Code" http://antivenin.blogspot.com/2008/09/de-eurabi-code-deel-1.html

Gepost door: Antivenin | 04-03-09

Gekker dan gek Waar zijn ze mee bezig europa gaat tenonder aan de massa imigratie en werloosheid. Goed bestuur noem men dat.

Gepost door: verherstraeten | 05-03-09

De commentaren zijn gesloten.