28-02-09

Vlaamse regering, schaam U.

1970260756_1999999706_gemengde-schoolDe Standaard brengt vandaag twee bladzijden "Kamperen aan de schoolpoort" over ouders die bijna drie weken lang dag en nacht aanschuiven om voor hun kind toch maar een plaatsje in een "betere school" te bemachtigen. Die toestand doet zich voor aan de poorten van enkele bij ouders goed aangeschreven elitescholen in Vlaanderen, maar vooral bij de beste Nederlandstalige scholen in Brussel. Het is een in wezen schrijnend verhaal waar heel Vlaanderen - nota bene één van de rijkste landen ter wereld - diep beschaamd over zou moeten zijn. En vooral: het is het verhaal van het totale failliet van de politiek-correcte nonsens, want wanneer verstandige ouders kunnen kiezen, kiezen ze voor het beste kwaliteitsonderwijs, dikwijls "strenge" scholen waar nog op waarden en normen wordt toegezien.

Het is trouwens opvallend hoe in de vele artikels en reportages over die toestanden aan de Brusselse schoolpoorten één groot taboe nooit wordt aangekaart. Hoe komt het dat die Nederlandstalige scholen in Brussel tegenwoordig zo'n groot succes boeken? Hoe komt het dat Brusselse Vlamingen nog maar met grote moeite in hun eigen scholen terecht kunnen, en dan nog niet altijd? Hoe komt het dat Franstalige ouders hun kinderen mordicus naar de Vlaamse school willen sturen, met als gevolg dat in steeds meer Vlaamse scholen in Brussel buiten de lesuren nog nauwelijks Nederlands wordt gesproken? Dat zal toch niet zijn omdat de Franstalige scholen overspoeld worden door de verrijking van de multiculturele maatschappij zeker? Taboe, taboe, taboe. Wie de waarheid zegt is een racist!

Ik ben wat bevriend met de, niet eens bijzonder Vlaamsgezinde, uitbater van een kleine handelszaak vlakbij het beroemde Sint-Jan-Berchmanscollege, hartje Brussel. Zijn zoontje ging daar naar de langere school. Maar vanaf dit schooljaar niet meer, want nu brengt zijn echtgenote de kleine elke dag vele kilometers en verkeersproblemen ver naar een school in Dilbeek - daar wordt ook op de speelplaats nog Nederlands gesproken. Voorlopig nog, denk ik dan indien ik een sombere dag heb.

Wat voor mij als Bruggeling een vanzelfsprekendheid is, kwaliteitsonderwijs in een goede en veilige school aan mijn kinderen kunnen schenken, wordt voor ouders in de grotere Vlaamse steden steeds meer een probleem. Die ouders worden ook steeds meer de speelbal van de politiek-correcte dictatuur, vermomd achter modetermen als "gelijke onderwijskansendecreet". Ik vraag mij af waar de kinderen van pakweg Marleen Vanderpoorten of Frank Vandenbroucke naar school gaan of gingen? Indien het in die multiculturele scholen zo fantastisch is zullen zij toch wel zeker hun eigen kinderen daarheen gestuurd hebben? 

Inmiddels kamperen anno 2009 in Vlaanderen ouders drie weken lang voor een school, en bekvechten met deurwaarders onder mekaar om toch maar een plaatsje voor hun kind te bemachtigen. En ik zou het voor mijn kind ook doen. Maar Vlaamse regering, schaam U.

16:31 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

26-02-09

Minder parlementsleden en ministers?

werkloos_zoeken1_cmTot nog maar enkele maanden geleden weerklonk in Vlaanderen de roep naar méér en nieuwe immigratie. De professionele lobby van de multiculturele maatschappij en een aantal tenoren van het bedrijfsleven vonden zich in een objectief bondgenootschap: open grenzen,  nieuwe en massale import van kandidaat-werknemers. Dat we daarbij nog zo'n half miljoen uitkeringsgerechtigde werklozen in eigen land telden - niet altijd maar wel vaak vertegenwoordigers van de multiculturele verrijking - mocht de pret niet deren. Hoe onvoorstelbaar klinkt dit nu, in een tijd waar bedrijfssluitingen en massale afdankingen mekaar opvolgen. En opnieuw blijkt dat wij, "verkrampte Vlamingen", gelijk hadden. Misschien hebben enkele grote bedrijven op korte termijn economisch belang bij die arbeidsimmigratie; de échte kostprijs wordt echter op de hele samenleving afgewenteld. (Zie ook mijn stukje van 5 februari.)

Inmiddels stevenen wij af op een sterke stijging van het overheidstekort en zelfs op een nieuwe sterke stijging van de openbare schuld, zowel in reële cijfers als in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product. En de regering staat erbij en kijkt ernaar. Het heet dat in tijdens van recessie géén besparingsmaatregelen kunnen getroffen worden zonder de economie te schaden.

Wat een nonsens. Iedereen die zelfs maar van ver eens een budget van een gemeente, een provincie, een regio of het land bekeken heeft kan zo honderden besparingsmaatregelen uit de hoed toveren die de economie helemaal geen kwaad zouden doen. Laat de politiek zelf maar het voorbeeld geven: slank de kabinetten af in plaats van ze aan te vetten, stop de massale geldverspilling en de regelrechte diefstalcultuur bij partijpolitieke ziekenfondsen en vakbonden, beoordeel élke uitgave op zijn economische verantwoordbaarheid. Is dat teveel gevraagd? We kunnen in België trouwens beginnen met het aantal parlementsleden en hele of halve ministers drastisch te verlagen - ik geloof dat we ter zake in verhouding tot ons bevolkingsaantal wereldrecordhouders zijn. Zal dat de wereld veranderen? Misschien niet, maar we zouden op zijn minst het goede voorbeeld geven.

En ik kom op mijn stokpaardje terug. Is nu niet de tijd gekomen om een ernstig debat te voeren over de kostprijs van de immigratie? Denken dat we alle miserie van de hele wereld kunnen oplossen door onze grenzen te laten openstaan (vorig jaar ongeveer 75.000 nieuwe immigranten op wettelijke basis) is absurd: we gaan eraan ten onder.Letterlijk.

En dat is nog het strafst van al. Terwijl in de hele wereld de economische crisis tot een "eigen volk eerst"-politiek leidt, blijft dat bij ons het grote taboe.

P.S. En denk maar niet dat ik mijn stukje over Jurgen Verstr€pen en diens merkwaardige opvattingen over "free speech"  vergeten ben. Het komt eraan.verstrepencor Ik twijfel nog aan de titel. "Mijn recht om maar wat uit mijn nek te kletsen"? "Ik lieg er op los, maar zo zit ik nu eenmaal in mekaar"? "Mijn advocaat zegt het nu zwart op wit: ik ben een beunhaas en een liegebeest."? "Hey, mijn naam is Jurgen Verstr€pen en alles wat ik anderen verwijt ben ik eigenlijk zelf!"? Moeilijke keuze!

16:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-02-09

Jean-Luc leert bij!

 1111251032892_geld-euro3_thumbDoor en door steengoede  mens ben ik! Hier dus een eerste, volkomen gratis, les voor collega-europarlementslid Jean-Luc Dehaene. Kijk, het is niet zo moeilijk. Zo ziet een par-le-men-tai-re vraag eruit:

Naar verluidt hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie reeds in 2007 besloten om de fitnesszaal in het gebouw van het Europees Parlement te vernieuwen én uit te breiden.  Nu blijkt dat er aan deze nieuwe luxeruimte een prijskaartje van in totaal 9,2 miljoen euro vasthangt, een bedrag dat voor het grootste gedeelte zal worden opgehoest door de Europese belastingbetaler.  De Commissie zou voor ongeveer 1,5 miljoen euro in deze ruimte investeren (Regina Pöll, 'Luxus-Fitnessstudio für EU-Parlament', Die Presse, 18 februari 2009).

 

Klopt dit bericht?  Wat is de uiteindelijke kostprijs van de vernieuwde en uitgebreide fitnesszaal?  Hoe hoog is de bijdrage van de Commissie?  Wanneer zouden de werkzaamheden worden gestart en beëindigd?  Kan de Commissie mij een overzicht geven van de afzonderlijke uitgavenposten?  Wat zijn de grootste uitgaven?

Was een dergelijk kostenplaatje in 2007 reeds voorzien?  Hoe verantwoordt de Commissie dergelijke uitgaven in barre economische tijden waarin de gewone mensen moeten besparen?  Vindt de Commissie de oprichting van een dergelijk luxeoord het juiste signaal naar de Europese burgers toe?

 

 (Frank Vanhecke, ingediend 24 februari 2009).

Een gelijkaardige vraag stelde ik inmiddels ook aan het Bureau van het Europees Parlement, dat naar het schijnt op 18 februari over deze zaak zou vergaderd hebben. In dat Bureau zetelt niemand minder dan ex-ABVV-vakbondsvrouwe Mia De Vits. Benieuwd of zij de belangen van de belastingbetalers verdedigde. U hoort er nog van...

 

16:57 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-02-09

Euro-apartheid: we zijn het beu!

eurocongresDe "Eurotoer" van de Vlaams Belang-Europarlementsleden heeft inmiddels zijn eerste drie haltes achter de rug (Hasselt, Nieuwpoort, Brugge) en ik geloof oprecht dat we van een succes mogen spreken. De opkomst was zelfs in deze vakantieperiode telkens meer dan behoorlijk en de formule slaat blijkbaar aan - het is eens wat anders dan de klassieke meeting met de al even klassieke sprekers. De drie mannen van de eurotoer zullen trouwens ridderlijk en graag erkennen dat het meeste applaus telkens gaat naar de beklijvende video-boodschap van Marie-Rose.

Het is mij deze dagen bijzonder opgevallen hoeveel enthousiasme er bij onze kaders en militanten is om bij de komende verkiezingen ook de "Europese" dossiers in de kijker te zetten. Het publiek in Vlaanderen wordt gelukkig steeds eurokritischer, is niet te vinden voor de toetreding van een land als Turkije, stelt zich steeds meer vragen over het smossen met geld door de diverse Europese instellingen en beseft dat "Europa" bijzonder ondemocratisch tewerk gaat. Die gevoelens zijn minstens latent zeer breed verspreid in de Vlaamse publieke opinie - het is onze taak om dat eurokritische buikgevoel nu politiek te kanaliseren.

We moeten daarbij zoveel mogelijk het profitariaat en de leugens van de Europese nomenklatura aan de kaak stellen.

In Brussel vertoeven inmiddels vele duizenden Europse ambtenaren van diverse Europese instellingen. Zij zijn uiteraard mensen zoals alle andere mensen, maar zij behoren tot een gepriviligieerde groep die lonen, belastingvrijstellingen en andere voordelen geniet waar gewone mensen slechts kunnen van dromen. Zij beschouwen zichzelf dikwijls als een soort voorpost van de ideale multiculturele maatschappij, maar in werkelijkheid installeren zij zichzelf in een systeem dat we enkel als "apartheid" kunnen omschrijven, compleet met een eigen wijk en eigen scholen. Die wijk en die scholen krijgen hoe langer hoe meer politiebescherming en massale privé-bewaking, want men wil zich natuurlijk wél afschermen tegen de échte "geneugten" van de multiculturele maatschappij die men aan de rest van de samenleving nochtans opdringt.

In dezelfde geest van apartheid past ook het plan om (met EU-belastinggeld, wat dacht U) massaal te investeren in een nieuwe reuze fitness- en wellnessclub in Brussel, enkel voorbehouden voor de werknemers van de Europese instellingen. Kostprijs voorlopig geraamd op een kleine 10 miljoen euro. Het plan is al enkele jaren oud (toen was "maar" de helft van dat budget voorzien), maar wordt nu vanonder het stof gehaald.

Het is die hypocrisie die mij van heel dat officiële Europese gedoe nog het meeste stoort. De hypocrisie van Eurocraten die zich tot enige democraten uitroepen maar die ervoor zorgen dat het volk zich nooit over hun politiek mag uitspreken. De hypocrisie van Eurocraten die de open grenzen en nog grotere immigratie prediken, maar die voor zichzelf een (soms letterlijk) met politie en prikkeldraad omgeven veilige apartheids-thuis organiseren.

Op zondag 8 maart organiseren ons "Europa, laat het volk beslissen!"- congres in Gent. Vanaf die dag heeft Vlaanderen de manifest en bewust eurokritische partij die dit land nodig heeft.

P.S. Een dikke proficiat trouwens aan de mensen "achter de schermen" van onze Europa-toer: Ludo Leen die enkele schitterende filmpjes maakte, Tom van den Troost die voor de videoboodschappen van Marie-Rose zorgt, duivel-doet-al en moderator Rob Verreycken, Tine en Dirk voor de propagandastand en last but not least John en Jan voor de feilloze technische ondersteuning. Zoals meestal gaan de parlementsleden met de pluimen lopen maar worden de échte bergen werk door anderen verzet...

18:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-02-09

Verhofstadt zal er niet zijn, U wel?

mummy verhofstadt

Neen, Verhofstadt zal er niet zijn, maar uw Vlaams Belang- Europaploeg (Koen Dillen, Philip Claeys, Rob Verreycken, Dirk Crols, Tine Van Winkel en mezelf) dus wel:

- deze avond vrijdag 20 februari om 19u30 in het cultureel centrum te Hasselt

- morgen zaterdag 21 februari om 20u in het Stadspaviljoen, Kaai 53 te Nieuwpoort

- overmorgen zondag 22 februari om 11U in zaal Van Volden, Boeveriestraat (vlakbij 't Zand) te Brugge

-volgende week woensdag 25 februari om 20u, cultureel centrum Groenendal, Brandegems Hal 5 te Merelbeke

- Zondag 1 maart om 14u in cultureel centrum De Schakel, Schakelstraat 8 te Waregem

Nadien volgen nog Willebroek, Vilvoorde, Brasschaat, Leuven, en heel wat andere locaties - bericht daarover later.

Op het programma: film, panelgesprek, korte toespraken, kennismaking met de Europese kandidaten, verdeling propagandamateriaal, mr affiche
en last but not least: boodschap van Marie-Rose Morel...

Iedereen welkom. U steekt er ons een hart onder de riem mee.

En ook niet vergeten: zondag 8 maart, 14u, Europacongres in het ICC te Gent. De zaal moet véél te klein zijn!

13:19 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

19-02-09

Vaclav Klaus tegen eurocratie: 1-0 !

klaus

Vandaag plenaire zitting van het Europees Parlement te Brussel, met onder meer een plechtige toespraak van de Tsjechische president Vaclav Klaus: om duimen en vingers af te likken.

Vaclav Klaus wordt echt gehaat door heel de Eurocratie. Hij is de uitzondering, het buitenbeentje, de man die eindelijk durft zeggen dat "de keizer naakt is": de Europese Unie funtioneert helemaal niet democratisch, het Europees Parlement is wel de allerlaatste instelling die dat democratisch deficiet zou kunnen herstellen, er moeten democratische volksraadplegingen komen om om de almacht van de bureaucratie en de politiek benoemden in te perken, de rijkdom van ons continent ligt in de verscheidenheid van culturen en volkeren, we moeten waar nodig nauw samenwerken maar er bestaat niet zoiets als één "Europees volk"... allemaal waarheden als een koe, maar allemaal ook waarheden die compleet taboe zijn in het wereldje van de Europese nomenklatura.

En dus werd het een zeer boeiende vertoning vandaag in het Europees Parlement. Om de Tsjechische president wat te tergen liet men zijn rede voorafgaan door het plechtig spelen van de zogenaamde "Europese hymne", het bekende "Ode an die Freude" uit de 9de van Beethoven. Dat doet men anders nooit, maar de eurofederalisten dachten wellicht daarmee Klaus op stang te kunnen jagen. Mis jongens, want Klaus stak rustig en bedaard van wal en sloeg gedurende een half uur nagels met koppen. Wat waren de dames en heren grote democraten ontredderd! Er waren er zelfs heel wat die het niet meer konden aanhoren en foeterend de zaal verlieten, ook een aantal Vlamingen - maar we zullen maar geen namen noemen.

Maar de eurocraten zijn slechte verliezers. Na de rede van Klaus vond parlementsvoorzitter Poettering - het prototype van de Duitse tjeef, als mens vriendelijk maar als politicus dood van angst voor de terreur van de linkse politieke correctheid, de hielen likkend van de socialistische fractie - het nodig om de president tegen te spreken. In een democratie is het nog altijd de meerderheid die beslist, zegde hij. Juist, maar de meerderheid in Europa mag zich niet uitspreken, want de eurocraten hebben schrik van referenda. En waar een meerderheid zich wél mocht uitspreken, in Ierland, wordt die meerderheid straal genegeerd.

"Europa" is geen democratie. We wisten het al, maar het deed deugd dat eens vanop de "kansel" van de nieuwe Europese kerk te mogen horen. Meer van dat!

P.S. President Vaclav Klaus rechts op de foto. Ok, ok, ik weet het, ik had ook een andere afbeelding kunnen kiezen. Ben ook maar een mens hé.

18:47 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

18-02-09

Jaloers op een andere man!

Thevissen 3

Het gebeurt mij maar zelden, maar als het mij overvalt ben ik kerel genoeg om het te bekennen: ik ben jaloers op een andere man.
De man in kwestie heet Frank Thevissen, de roemruchte ex-VUB-professor die enkele maanden geleden van de Brusselse universiteit werd geschopt wegens niet politiek correct genoeg - maar dat is een ander verhaal, hoe interessant ook. Een kameraad bezorgde mij nu echter onderstaand stukje dat Thevissen schreef voor "achter het nieuws". Heerlijk. Ik ben jaloers want ik wou dat ik zo kon schrijven.


Kom op tegen Kankerjournalisten
door Frank Thevissen

Marie-Rose Morel vecht tegen kanker. Maar al vele jaren heeft zij af te rekenen met ranzige kankerjournalisten zoals Bart Brinckman en Tom Cochez. Allebei zijn ze verbonden aan een zelfverklaarde kwaliteitskrant die hun lezers op een vunzige manier bedriegt met anonieme of misschien wel zelf gefantaseerde roddels. Nu de waarheid aan het licht komt, zijn excuses op hun plaats.

Het valt op hoe op pijnlijke momenten in haar privé-leven, ineens losjes wordt omgesprongen met het cordon journalistique dat bepaalde media in andere omstandigheden rond de standpunten en de activiteiten van de VB-politica optrekken.

"We laten het Vlaams Belang zo weinig mogelijk aan het woord; alleen als het moet, maar liefst helemaal niet", aldus Dominique Minten, coördinator van de opiniepagina's bij De Standaard, die zich in december vorig jaar aan de telefoon opvallend transparant uitliet over de redactionele lijn tegenover deze politieke partij. Wanneer u zich afvraagt waarom u nog nooit een opiniestuk van Marie-Rose Morel in De Standaard hebt gelezen, is dit meteen de verklaring.

Die journalistieke isolatielaag rond de politieke activiteiten van het politieke personeel van het Vlaams Belang is bepaald handig, want ze geeft ruimte aan de verwerpelijke journalistieke praktijken van redacteurs zoals Bart Brinckman die onlangs hoopte weg te geraken met de doldwaze bewering dat politica Morel geen klap uitvoert (De Standaard, 24 januari 2008).

Uiteraard stemmingmakerij, geciteerd uit een anonieme bron. Of dacht u dat deze pantoffelheld de euvele moed zou hebben om zijn geliefkoosde politieke prooi zelf recht in de ogen te kijken? Brinckman vertelt zijn redactionele obsessies liefst aan zijn lezers aan de hand van anonieme ingewijden.

Deze journalistiek voor ingewijden leidde op 24 januari in De Standaard tot de volgende high brow bespiegelingen over de politica: Ze is werkelijk zo zot als een achterdeur, ze denkt echt dat ze zich alles kan veroorloven, vertelde een ingewijde. Ze liet zich nauwelijks zien tijdens fractievergaderingen. Ze voerde dan ook geen klap uit.

Tom Cochez tapte in De Morgen met merkbare professionele voldoening nog eens uit hetzelfde vaatje ingewijdenjournalistiek van collega Brinckman: In de off-the-recordcommentaren waarvan sprake werd Morel ervan beticht geen klop te doen en zo zot als een achterdeur te zijn. (De Morgen, 27/01/2009).

Nu na de wilde speculaties van Brinckman, de échte toedracht bekend raakte voor de schaarse momenten waarop Marie-Rose Morel niét politiek actief was en is, zouden excuses trouwens meer dan gepast zijn.

In feite vocht Marie-Rose Morel al jaren tegen dit soort kankerende journalistiek: het kruim van de groezelige en ziekelijke afrekenings- en heksenjachtjournalistiek, dat zich al jaren als een kwaadaardig gezwel in de redactionele kolommen van De Standaard nestelt. De krant nota bene die, bij monde van de verantwoordelijke uitgever Peter Vandermeersch, het opiniemagazine Knack onlangs riooljournalistiek verweet onder de kleinerende titel Knack wordt een boekske (De Standaard, 28 november 2008) .

Het lijkt vandaag meer dan ooit belangrijk om op te komen tegen dit soort van ranzige kankerjournalistiek die in bepaalde media woekert.

Overigens, als Bart Brinckman écht belangstelling heeft voor politici die geen klap uitvoeren, wie of wat houdt hem dan tegen om een reeks te starten? Of zou hem dat meteen kwalijk genomen worden door de voorzitters van de traditionele partijen voor wie het cordon niet geldt?

Ik ken professor Thevissen nauwelijks, tenzij als de man achter de "Stemmenkampioen" in Het Laatste Nieuws. We hebben mekaar, denk ik, een paar keer ontmoet in de marge van een bijeenkomst van Pro Flandria. Maar ik zeg heel graag: bedankt Frank Thevissen. Bedankt voor een schitterend stuk dat nagels met koppen slaat. Bedankt nog veel meer voor de moed om koppig en moedig tegen de stroom van de politieke correctheid in te roeien.

21:26 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

17-02-09

Arm Vlaanderen

leeuw

Zopas "Terzake" gezien met Bart De Wever en Pol Van den Driessche (CD&V), naar aanleiding van het stopzetten van de "communautaire dialoog". Het spijt me jongens: zielig, zielig, zielig. Is dat het groene hout? Zijn dat de meest Vlaamsgezinden van de niet-cordon-sanitaire partijen? We zijn nog érg ver van huis vrees ik.

Na de vaststelling dat de Franstaligen van slechte wil zijn - ze hebben nu eenmaal wat ze willen en kunnen geen enkel voordeel halen uit verdere staatshervorming - volgde... alles wel beschouwd niets meer.

Wat had er moeten volgen? Ten eerste een striemende veroordeling van al die Vlaamse politici en politieke partijen (jammer genoeg ook CD&V en N-VA, ex-Volksunie) die de voorbije jaren en decennia de Vlaamse meerderheid in dit land politiek lieten minoriseren. Ten tweede vanwege beide heren ook een ernstig "mea culpa" over hun eigen rol in die kwestie. Excuus, maar de Bart De Wever die de CD&V naïviteit verwijt tegenover de Franstalige onwil is wel de voorzitter van een partij die vijf jaar geleden beloofde niet eens aan regeringsonderhandelingen te beginnen vooraleer BHV gesplitst was - vijf jaar geleden! En het is ook de man die na de grote verkiezingsoverwinning van het Vlaams Kartel in 2007 de kapitale fout beging om zich in de typisch Belgische kastelen te laten verzanden in onderhandelingen die nooit ergens toe konden leiden - het blijkt trouwens dat in al die vele maanden van onderhandelen zelfs niet één keer een fundamenteel Vlaams dossier als de splitsing van de sociale zekerheid ter sprake werd gebracht.

Beide heren zaten trouwens met de mond vol tanden over wat er nu moet gebeuren. Pol Van den Driessche meende zelfs dat we met de Franstaligen moesten blijven praten tot de "heilige geest" over hen zou neerdalen. De man is aan rust toe, dat is duidelijk. Bart De Wever van zijn kant heeft nu ontdekt wat wij vijf jaren geleden ook al wisten: verder praten met die Franstaligen heeft geen zin, tenzij we een stok achter de deur hebben. Het probleem is dat De Wever dat zegt op enkele maanden voor de verkiezingen - en dat zijn woorden jammer genoeg als kiespropaganda mogen beschouwd worden - net zoals ze dat in 2004 en 2007 waren. De moed om te zeggen dat de Vlamingen maar het heft in eigen handen nemen moeten en desnoods eenzijdig de onafhankelijkheid moeten uitroepen (van een stok achter de deur gesproken!) heeft hij niet. De moed om te zeggen dat wij onmiddellijk kunnen stoppen met het subsidiëren van het Franstalig onderwijs in Vlaanderen bleef ook achterwege. De strikte toepassing van de taalwetten in Brussel? Nooit van gehoord. Enzovoort enzoverder.

Er is trouwens een lakmoesproef voor échte Vlaamse betrouwbaarheid: de bereidheid om het cordon sanitaire tegen de énige consequente Vlaams-nationale partij te doorbreken. De Wever doet het tegendeel: in Terzake moest hij weer eens schimpen naar de "populistische partijen" die uit de situatie garen spinnen. Arm Vlaanderen.

P.S. verstrepencor
En binnenkort op deze blog: lachen, gieren, brullen met de wel zeer bijzondere "Freedom of Speech" opvattingen van "le corruptible" Jurgen Verstrepen. U mag er nu reeds naar uitzien, geloof me.

20:44 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-02-09

Congres VLD krijgt steun JM Dedecker

verhofstadt7_cm300

Als we Bart Somers vanop het VLD congres mogen geloven (maar wie gelooft...juist)  zit het land te wachten op de terugkeer van Guy Verhofstadt, grote staatsman. Niet enkel het land wacht op Guy trouwens. Volgens de VLD-voorzitter wacht heel Europa op die man, de enige die ons continent uit het moeras kan trekken.

Jongens, jongens, en dat nét terwijl we dachten in de politiek eigenlijk àlles reeds meegemaakt te hebben.

Het simpele opsommen van de leugens en miskleunen van 8 jaar regeringen Verhofstadt (vreemdelingenstemrecht, snel-Belg-wet, complete chaos bij justitie, versterkte miljardenstroom naar Wallonië) zou ons echt te ver leiden. Het "zwartboek Verhofstadt" werd trouwens reeds gepubliceerd en leest als een politieke nachtmerrie. Maar dan toch één feit: tijdens de 8 "vette" jaren (op economisch gebied) Verhofstadt werd niet één euro staatsschuld afbetaald en niet één euro écht in het Zilverfonds voor de toekomst gestort. Onze staatsschuld bedraagt nu 322,5 miljard euro, een astronomisch bedrag waarmee we verhoudingsgewijs tot de "wereldtop" van de schulden behoren. Proficiat.

Verhofstadt beweerde wel dat de staatsschuld daalde, maar dat was niet in reële cijfers, enkel in de verhouding tot het bruto binnenlands product. Het is een beetje alsof U en ik voor ons woningkrediet geen kapitaalsaflossing zouden doen maar wel luidop zouden juichen dat het geleende kapitaal toch aan inflatie onderhevig is en we dus goed bezig zijn. Eens zien hoe lang onze huisbank mee zou juichen.

Maar goed, nu zal die Verhofstadt dus de economie in heel Europa eens deblokkeren zie. Mocht ik bij General Motors iets te zeggen hebben ik haalde die man direct binnen.

Verhofstadt heeft alvast één bondgenoot. Zoals hij zelf zegt zal Jean-Marie Dedecker zijn stemmen ter beschikking stellen van een na de verkiezingen te vormen VLD-CD&V-LDD kabinet. Wait and see, maar de intentie is duidelijk. En voor mij is ook iets duidelijk: het wordt tijd dat wij die van pretentie druipende kerels lik op stuk geven.

15:15 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

14-02-09

Jean-Luc verveelt zich graag!

Er zijn van die zaken die weinig commentaar behoeven.

jeanluc_dehaene

De niets-partij CD&V heeft haar lijsttrekker bevestigd voor de komende Europese verkiezingen: het wordt opnieuw Jean-Luc Dehaene, een man die alvast door niemand van enige Vlaamse reflex zal beschuldigd worden. Maar dit geheel terzijde, want in deze past Dehaene tenslotte perfect bij de rest van de huidige CD&V-top.

Maar Jean-Luc gaat dus opnieuw voor 5 jaar naar het Europees Parlement. Wat denkt hij daar zelf over? We laten hem het woord:

"Ik moet eerlijk toegeven dat ik me verveel in het Europees Parlement. Ik ben er voor de partij naartoe gegaan, niet voor mezelf... Ik heb mijn tijd gehad. Ik heb geen zin meer om te investeren in kennis van technische dossiers. Ik blijf er zetelen voor de partij maar op termijn zou ik het willen afbouwen."

(De Morgen, 29 juli 2006)

Hoe hard kan politiek zijn? Ten dienste van zijn partij gaat Jean-Luc opnieuw voor de volle vijf jaar verveling. Schoon. Hoed af voor die man!

14:32 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

13-02-09

Vechten voor vrije meningsuiting.

schapen

Geert Wilders heeft gelijk: de Britse premie Gordon Brown is de grootste lafaard van Europa. Jammer genoeg is dat geen unieke prestatie. Hij deelt zijn toppositie van lafaard met een flink deel van de rest van de politieke "elites" in alle landen van Europa.

Een voorbeeld. Tijdens zijn presidentiële verkiezingscampagne in Frankrijk beloofde kandidaat Nicolas Sarkozy de kiezers dat hij zich zou verzetten tegen de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie. Eens verkozen echter past hij zijn standpunt aan: de onderhandelingen waren al bezig voor hij president werd, of voor Frankrijk tijdelijk voorzitter van de Europese Raad werd, en dus doet hij of zijn neus bloedt. En gaan de EU-toetredingsonderhandelingen met die niet-Europese islamitische staat van straks 100 miljoen inwoners doodleuk verder.

Dat islam-criticus Geert Wilders Groot-Brittannië niet binnenmocht - terwijl dat land zoals men weet overspoeld wordt door islamisten die zoveel ze willen mogen betogen in Londen en elders - is een beschamend spektakel voor het hele "Vrije Westen". Het moet vele ogen doen opengaan, letterlijk voor het te laat is.20britain_600

Ook in eigen land mogen wij ondanks processen en veroordelingen en vervolgingen niet één stap meer achteruit zetten. Het is nu genoeg geweest met de terreur van de politieke correctheid.

P.S. Zopas bedeelden wij in heel West-Vlaanderen 500.000 exemplaren van een landkaart van Europa-zonder-Turkije (zie illustratie). Wie nog een exemplaar wil geeft maar een seintje. Of beter nog: komt naar ons congres op 8 maart, waar ze ter beschikking liggen.

15:46 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-02-09

De Morgen ontslaat.

demorgenspotprent

(Tip: raadpleeg regelmatig www.spotprent.be, de webstek van onze huistekenaar Fré.)

Is bovenstaande tekening wat hard? Lachen we met ontslagen? Allesbehalve. Maar de krant De Morgen heeft de afgelopen jaren zo dikwijls een vieze heksenjacht gevoerd (met méér dan eens de facto broodroof tot gevolg) op militanten van het Vlaams Belang dat ik mijn medeleven voor anderen spaar.

Straks gaan de kaviaarsocialisten weer een feestje bouwen tot steun aan "hun" krant. Misschien kunnen de ontslagen redacteurs ter gelegenheid daarvan eens het ware verhaal vertellen van de gedwongen verhuis van de redactielokalen uit Anderlecht; naar het schijnt was de multiculturele samenleving toch niet zo verrijkend als men gedacht had. Tussen droom en werkelijkheid...

20:56 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Allen daarheen!

eurocongres

Zoals eerder gezegd starten wij binnenkort de "Vlaanderen in Europa"-toer. Uw ploeg van de Europese Fractie (Philip Claeys, Koen Dillen en uw dienaar - een ventenclubje dat gelukkig op de charmante steun van lijstduwster Marie-Rose Morel mag rekenen - Marie-Rose zal er bij zijn telkens wanneer haar gezondheid het toelaat) reist het land rond met een programma dat op een onderhoudende wijze de Vlaams Belang-afdelingen en militanten warm maakt voor de euroverkiezingscampagne die binnenkort start. In petto: enkele splinternieuwe filmreportages, panelgesprek, korte toespraken, vragenronde, verdeling van eerste campagnemateriaal, kennismaking met de lokale kandidaten op de Europese lijst.

De eerste afspraken:

- vrijdag 20 februari, 19u30 cultureel centrum Hasselt

- zaterdag 21 februari, 20u, Stadspaviljoen, Kaai 53, Nieuwpoort

- zondag 22 februari, 11u, zaal Van Volden, Boeveriestraat, Brugge

De dagen nadien komen we nog in Gent (Merelbeke), Waregem, Willebroek, Vilvoorde, Leuven, Dendermonde, Sint-Pieters Leeuw...en we hebben jammer genoeg talrijke andere aanvragen moeten weigeren. Maar er volgt uiteraard nog het congres te Gent op zondag 8 maart!

We laten deze keer de Europese verkiezingen niet zomaar een "aanhangsel" van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement worden. We hebben een sterke lijst, we hebben een sterk programma, we zijn de énige eurokritische partij en de énige partij die zich écht verzet tegen de toetreding van Turkije tot de EU.

20:28 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-02-09

Wat Iers of Baskisch bloed gevraagd.

BHV

Elke dag brengt ons berichten die ons sterken in onze overtuiging: België is een bananenrepubliek, weze het dan mét familie-stelende-ekster-monarchie. Nu blijkt weer dat de fiscale ontvangsten in 2009 wellicht een kleine 9 miljard euro (!) lager zullen liggen dan oorspronkelijk geraamd bij de begrotingsopmaak. Dit land is niet eens virtueel maar écht failliet - ook al betalen we zowat de hoogste belastingen van de hele wereld. De jongste 20 jaar is er trouwens niet één euro van de fenomenale overheidsschuld afbetaald, integendeel, die schuld is in reële cijfers elk jaar gestegen. Martens, Dehaene, Verhofstadt, Leterme en nu eventjes Van Rompuy: knoeiers, stuk voor stuk. En leugenaars erbij. De eerste die nog het woord "Zilverfonds" in de mond durft nemen zouden we met pek en veren overgoten het land uit moeten jagen.

Zou een onafhankelijk Vlaanderen een land van melk en honing worden? Misschien niet, maar misschien ook wél, en in elk geval weten we zeker dat het met België niets wordt. In Vlaanderen zouden we zeker op een meer democratische wijze zélf kunnen beslissen welke wegen we inslaan en daar ook zelf de gevolgen van dragen, of de vruchten van plukken. Vandaag dragen wij de gevolgen van de Waals-Franstalige sabotagepolitiek. Er zijn dagen dat ik de Vlamingen wat Iers of Baskisch temperament toewens - bijvoorbeeld toen de Franstaligen een paar weken geleden de "Vlaamse" bank KBC poogden kapot te maken. Of wanneer ik de Franstaligen hoor opscheppen over de initiatieven om in de Brusselse ziekenhuizen Arabisch onthaal te bieden terwijl de Vlamingen er worden buitengepest.

Wat mij in de vaderlandse politiek het meest verbaast is het feit dat al die Vlaamse premiers - stuk voor stuk triomfantelijk verkozen door de brave kiezers van hun volk - zonder uitzondering op de knieën gaan voor de Franstalige oekazen en voor het "belang van België". Wie herkende in premier Wilfried Martens nog de VVB-voorman van "geef ons wapens"? Wie herkende in premier Verhofstadt nog de auteur van de Burgermanifesten? Wie herkende in de manisch-depressieve premier Leterme nog de man die zich tijdens de verkiezingsavond in een woud van leeuwenvlaggen liet toejuichen?

En trouwens ook... Wie herkende in de Belgische kastelenonderhandelaars Geert Bourgeois of in Bart De Wever nog de mannen die niet eens aan de onderhandelingstafel zouden plaatsnemen vooraleer BHV gesplitst was? Wie herkent in de "republikein" Jean-Marie Dedecker de man die likkebaardend naar Laken trekt en fier als een pauw de koninklijke schouderklopjes in ontvangst neemt? Ach, we kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan - die brave jongens zijn mijn politieke vijanden niet maar ze zijn volkomen ingekapseld in het Belgische systeem. Ze zijn hondjes die mogen blaffen (en in kwisprogramma's kwispelen) omdat het systeem goed weet dat ze nooit bijten zullen.

Het klinkt als een verkiezingsslogan, maar het is een waarheid als een koe: er is maar één partij anders dan alle andere, één partij écht bereid de stekker van België uit te trekken. We hebben nog 4 maanden om de kiezers te overtuigen!

P.S. Morgen alle informatie over onze "Vlaanderen in Europa toer"; uw Eurokandidaten starten volgende week een ronde van Vlaanderen, veertien dagen  op de baan om dan af te sluiten met het grote congres (8 maart) in Gent - en Marie-Rose zal erbij zijn als het maar

enigszins mogelijk is! mr
Dus kan ik eindelijk weer eens deze blog opfleuren met een foto van de moedigste vrouw van Vlaanderen - wég met de lelijke mannen.

18:23 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-02-09

JMDD, de perfecte Belgische politieker

thumb_act_20090204dedecker1

Het interview van Knack met Jean-Marie Dedecker heeft de voorbije week nogal ophef gemaakt. Verbazingwekkend eigenlijk, want wie het "fenomeen" JMDD een beetje volgt heeft weinig bijgeleerd: ja, hij is voor open grenzen en nieuwe immigratie, ja hij is voor euthanasie op psychiatrische patiënten; neen, hij is helemaal niet voor Vlaamse onafhankelijkheid, en hij is eigenlijk ook niet écht tegenstander van het cordon sanitaire ('t was maar om te lachen).

Niets nieuws onder de zon voor de goede verstaanders. Jaren geleden reeds wees JMDD in een interview met het maandblad "Vlaams Blok" op het essentiële verschil tussen hem en ons: hij was absoluut voorstander van meer immigratie én van vreemdelingenstemrecht. En toen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in Schoten een LDD-gemeenteraadslid wou samenwerken met de VB-fractie van Marie-Rose Morel, werd die man prompt uit de partij gezet; het cordon sanitaire tegen de énige betrouwbare Vlaamse partij mocht (toen nog wel) met woorden afgekeurd worden, maar zeker niet met daden. Stel U voor dat Jean-Marie de volgende keer in Laken geen nieuwe felicitaties van Albert zou krijgen...

JMDD stelt in zijn interview ook dat men uit zijn privé-leven moet wegblijven. En dat voor de voorzitter van een partij die nog niet zo lang geleden zijn keffertje Jurgen Verstr$pen een vieze roddelcampagne tegen Marie-Rose Morel en mezelf liet starten. JMDD zegt immers "een keer gevochten te hebben met een atleet" - wat in Oostende en vér daarbuiten uiteraard doet schaterlachen. Wat mij betreft, ik ben het er trouwens mee eens: blijf uit het privé-leven van mensen weg.

Wie is JMDD trouwens? Wie is de ex-bezoeker die aan Marc Dutroux vanuit zijn gevangeniscel een forum bezorgde? Wie is de man wiens firma in bijzonder duistere omstandigheden een schaatspiste mocht leveren aan de verbaasde bewoners van een asielcentrum? Wie is de man die zich in Palestina aan de kant van Hamas manifesteerde? Wie is de man die nu eens voor en dan weer eens tegen de toetreding van Turkije tot de EU is? Wie is de man die regelmatig blaft tegen het koningshuis maar zich o zo graag ten paleize begeeft en fier als een gieter de schouderklopjes van de familie stelende eksters in ontvangst neemt? Wie is de man die beweert een alternatief te zijn maar zich nu reeds in alle bochten wringt om toch maar salonfähig de volgende regering te kunnen binnenkruipen? Wie is de man die altijd tegen het cordon was maar het nu eigenlijk best kan appreciëren?

Zal ik het U zeggen? JMDD is een zeer bekwame Belgische politicus in de echte betekenis van de woorden: een man met vele talenten, maar die talenten dienen in de eerste plaats voor eigen eer en glorie en tomeloze ambitie, koste wat het kost. Na de volgende verkiezingen zullen er in Vlaanderen weer een pak ontgoochelde kiezers rondlopen, vrees ik. Deze jongen zal er uiteraard niet bij zijn.

14:35 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

05-02-09

Van immigratie tot schaatspiste

islamieten

Bredero had het juist gezien: 't kan verkeren! Tot voor enkele maanden werden wij om de oren geslagen met eisen van ondernemingen, bedrijfsleiders en politiek voor (nog) méér immigratie, open grenzen, extra toevloed van potentiële werknemers.

De verstandige mensen - waartoe we onszelf rekenen, "on n'est jamais mieux servi que par soi-même" - stelden daar toen reeds levensgrote vraagtekens bij. Waarom extra immigratie wanneer er nog zoveel werklozen zijn en er bovendien torenhoge werkloosheid heerst bij de vreemdelingen en "nieuwe Belgen" van niet-Europese afkomst? En bovendien: wat er gebeurt er met die tienduizenden nieuwe immigranten wanneer het economisch moeilijker wordt en de bedrijven massaal gaan afdanken? De voordelen op korte termijn voor een aantal bedrijven wegen helemaal niet op tegen de enorme financiële en maatschappelijke kost voor de hele gemeenschap.

Wat is trouwens die kostprijs van de immigratie? In dit land is dit een groot taboe, daar mag eigenlijk niet over gesproken worden zonder het etiket "racist" opgeplakt te krijgen. Wat is de economische kost van de enorme werkloosheidscijfers? Hoe zit het met de ziekteverzekering en met onderwijs? Wat is de kost van verloedering en criminaliteit als gevolg van de culturele ontworteling? We zouden eigenlijk een nieuwe denkgroep "In de Warande" kunnen gebruiken om ook dàt eens wetenschappelijk in kaart te brengen.

Vorig jaar 2008 kwamen zoals men weet zo'n 75.000 nieuwe vreemdelingen ons land binnen - en die vestigen zich voornamelijk in Vlaanderen. Dat is een getal in grootorde van alle inwoners van de stad Mechelen. Die 75.000 nieuwe inwoners moeten allen gehuisvest worden, onderwijs en medische zorgen krijgen, maken gebruik van openbaar vervoer enzovoort. En dat allemaal in één van de dichtstbevolkte regio's ter wereld. En toch maakt men ons wijs dat die immigratie noodzakelijk is en enkel positieve gevolgen heeft voor onze economie. Waarbij ik trouwens even beschouwing laat dat de economie van een land ook direct beïnvloed wordt door waarden en normen en mentaliteiten, door criminaliteit, door vervuiling en overbevolking en verkeersproblemen, allemaal fenomenen waar die immigratie niet echt positief toe bijdraagt.

En dan hebben het nog niet over de illegale immigratie en over de massale regulariseringen van illegalen, elk jaar opnieuw 10.000 tot 15.000 nieuwe "individuele" gevallen; allemaal mensen die daarna natuurlijk beroep doen op de snel-Belg-wet en op de gezinsherenigingen. Alsof het allemaal nog niet genoeg is toert minister Turtelboom dezer dagen in verre landen rond om nog meer vluchteligen via "resettlement" naar ons land te halen - de idee om mensen te helpen in hun eigen leefomgeving en cultuur zal vermoedelijk ook al als racistisch omschreven worden. Tenzij mevrouw Turtelboom natuurlijk ook erkent (net zoals de Nederlandse ex-minister Pronk dat voor een paar jaren deed) dat 40 jaar massale ontwikkelingshulp aan Afrika niets heeft opgeleverd, nul komma nul, en dat al die landen er nu véél slechter aan toe zijn dan ten tijde van de verfoeide kolonisatie.Maar dan stoppen we er beter mee en heroriënteren we de hele zaak naar kleinschalige en economisch verantwoorde inititiatieven die wel zoden aan de dijk brengen.

Een mens zou kunnen zeggen, "vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen", maar ik vrees dat ze maar al te goed weten wat ze doen. De politiek correcten gruwen van identiteit, van de verscheidenheid van landen en volkeren, van de culturenrijkdom. En de Franstaligen in dit land voeren in Brussel en elders via hun vreemdelingenlegioen een bewuste, niet gewelddadige maar zeer efficiënte culturele genocide tegen de Vlamingen.

P.S. En onthou maar dat ook LDD pleit voor nieuwe immigratie. Misschien mag Jean-Marie dan weer schaatspistes leveren voor de zeer verbaasde Afrikaanse vluchtelingen, zoals in 2001 toen zijn firma  Kiosk-on-ice een heuse ijspiste mocht leveren aan het asielcentrum in Westende. Dat gebeurde volstrekt onwettelijk zonder prijsvergelijking en met vervalsing van de notulen van het schepencollege van Middelkerke. Kijk er de pers van die tijd maar eens op na.

13:21 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-02-09

Une démocratie de rois nègres

neger

Het Europees Parlement is op dit ogenblik in plenaire vergadering in Straatsburg bijeen. De maandelijkse volksverhuizing richting Straatsburg is bijna afgelopen - volgende donderdag start de Grote Trek in de andere richtingen. "De prijs van de democratie" noemt men zoiets.

Nu rijmt het woord "democratie" wel erg slecht met "Europa". Europa is immers geen democratie. De feitelijke Europese regering, de Europese Commissie, is een college van politiek benoemde hoge ambtenaren die lak hebben aan inspraak en die het vreselijk vinden als ze door de vertegenwoordigers van de domme belastingbetalers op de vingers gekeken worden. Op parlementaire vragen bijvoorbeeld komt meestal een zo nietszeggend antwoord dat het eigenlijk beledigend is - het is Derk-Jan Eppink (in een vorig leven als hoge ambtenaar van de Commissie ooit verantwoordelijk voor het beantwoorden van een aantal van mijn vragen) niet die me zal tegenspreken.

Of neem de "Europese Grondwet". Die wordt in volksraadplegingen in Frankrijk en Nederland naar de prullenmand verwezen. Geen nood, men schaft de Grondwet af, geeft het ding een andere naam "Verdrag van Lissabon", en klaar is kees. Want die Fransen en Nederlanders krijgen natuurlijk geen tweede keer de kans om zich uit te spreken. Wie er wel een tweede kans krijgt, dat zijn de Ieren. Die zullen net zo lang mogen stemmen tot ze murw geslagen "ja" stemmen - en ondertussen trekt niemand zich ook maar een moer aan van hun eerdere neen-stem. De Sovjet-Unie van Europa marcheert verder. Want ze vinden van zichzelf dat ze een punt hebben wanneer ze zeggen: "één landje van enkele miljoenen inwoners mag toch heel Europa niet tegenhouden". Flink. Alleen vergeet men erbij te zeggen dat slechts dit éne landje zich mocht uitspreken en dat ze in de andere landen geen referenda aandurven. Of neem de kwestie Turkije. Iedereen weet dat de Europese burgers massaal tégen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie zijn - maar de onderhandelingen gaan gewoon verder alsof er niets aan de hand is. De vetbetaalde Euromandarijnen weten het heus wel beter dan het klootjesvolk dat hun riante lonen en vergoedingen mag betalen.

Mag ik het tot slot nog eens zeggen? Er is gelukkig in Vlaanderen één eurokritische partij. Op 8 maart congresseren wij te Gent onder het motto "Europa, het volk beslist!". Zorg dat je erbij bent.De zaal moet veel te klein zijn want we laten zien dat het Vlaams Belang er opnieuw stààt.

P.S. En voor ik weeral een klacht van mijn intieme vriend Ndjoko Gaspard de Fustel (zie deze blog, 10 december 2008) aan mijn been heb. De titel "Démocratie de rois nègres" verwijst naar de uitspraak van de voormalige PSC-minister van Justitie Pholien. Deze zou eind de jaren '40 over de naoorlogse repressie in België gezegd hebben: "une justice de rois nègres". Ik vind dat ze die Pholien, posthuum, zijn onschendbaarheid moeten afnemen.

09:13 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-02-09

Lange tenen?

tenen

Om helemaal in de stijl van de grote meester te blijven: "een goed ingelichte bron" meldt mij dat Bart Brinckman van De Standaard boos is omwille van mijn stukje van enkele dagen geleden (25 januari). Ik had het daar over de gewoonte van die journalist om systematisch beroep te doen op jaloerse roddelpraat van laffe anonieme bronnen om zijn stukken (in elk geval die over Vlaams Belang) te kleuren. En op die andere gewoonte van de man om dan die anonieme bronnen wat later te belonen met een interview, een waarderend artikel  of ander lekkers. Dat was naar aanleiding van een stuk van Brinckman waarin hij een anonieme bron over Marie-Rose Morel liet beweren dat ze "geen klop uitvoert" en "zo zot is als een achterdeur" - twee even anonieme als absurde beledigingen die geen enkele kwaliteitskrant ter wereld zou afdrukken, en die zeker geen enkele kwaliteitsjournalist zou gebruiken.  Brinckman beweert nu dat ik mijn voorkennis over de verschrikkelijke ziekte van Marie-Rose gebruik om hem onderuit te halen. Daar gaat het nochtans helemaal niet om, met geen éne letter zelfs in mijn stukje. Ook mocht Marie-Rose kerngezond zijn past het kwaliteitsjournalistiek niet om, zich beroepend op anonieme bronnen, vieze en bovendien bijzonder dwaze beledigingen de wereld in te sturen.

Het valt mij trouwens op dat Bart Brinckman korzelig reageert op een stukje op mijn privé blog, ocharme gelezen door enkele honderden mensen. Maar zij mogen wel op de tienduizenden en tienduizenden exemplaren van hun krant, en nu al jaren aan een stuk, een privé-oorlogje tegen ons uitvechten. Zal ik eens een overzichtje maken van de laster en leugens, de geniepige steken onder de gordel, de brutale inmengingen in het privé leven  van mensen, de beledigende bijnamen (Mata Hari al vergeten?) van de jongste jaren? Dat leidt trouwens tot ongezonde situaties, waarbij een flink stuk van de Vlaamse publieke opinie zich afkeert van "de journalisten" en iedereen over één kam scheert, ten onrechte. Want ik blijf erbij dat de meerderheid van de Vlaamse journalisten - zeker bij de jongere generatie - correcte mensen zijn die hun job doen en die trouwens het volste recht hebben om kritisch over ons te schrijven, zeker indien zij even kritisch zijn tegenover onze politieke tegenstanders. Wat mij betreft is daarmee het incident gesloten. Ik heb gezegd en ik blijf erbij.

P.S. De voorbije dagen druk overlegd met de Europese campagneploeg, vermits we natuurlijk afspraken en meetings moeten herplannen, zeker wat de aanwezigheid van Marie-Rose betreft. U hoort er binnenkort meer van, maar het wordt een spetterende campagne. Men zegt trouwens dat het voor ons "moeilijke verkiezingen" worden. Welnu, ik sta dertig jaar in de partij en ik heb nog nooit gemakkelijke verkiezingen meegemaakt. Ik kan me niet herinneren dat we ooit de fat lady
steun van ziekenfondsen, vakbonden, media of van wat en wie dan ook kregen - niets nieuws onder de zon dus. Aan al degenen die ons al zwaar verlies voorspellen zeggen we: "It ain't over till the fat lady sings!", en dat is pas op 7 juni. Zoek het maar op...

12:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |