08-02-09

JMDD, de perfecte Belgische politieker

thumb_act_20090204dedecker1

Het interview van Knack met Jean-Marie Dedecker heeft de voorbije week nogal ophef gemaakt. Verbazingwekkend eigenlijk, want wie het "fenomeen" JMDD een beetje volgt heeft weinig bijgeleerd: ja, hij is voor open grenzen en nieuwe immigratie, ja hij is voor euthanasie op psychiatrische patiënten; neen, hij is helemaal niet voor Vlaamse onafhankelijkheid, en hij is eigenlijk ook niet écht tegenstander van het cordon sanitaire ('t was maar om te lachen).

Niets nieuws onder de zon voor de goede verstaanders. Jaren geleden reeds wees JMDD in een interview met het maandblad "Vlaams Blok" op het essentiële verschil tussen hem en ons: hij was absoluut voorstander van meer immigratie én van vreemdelingenstemrecht. En toen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in Schoten een LDD-gemeenteraadslid wou samenwerken met de VB-fractie van Marie-Rose Morel, werd die man prompt uit de partij gezet; het cordon sanitaire tegen de énige betrouwbare Vlaamse partij mocht (toen nog wel) met woorden afgekeurd worden, maar zeker niet met daden. Stel U voor dat Jean-Marie de volgende keer in Laken geen nieuwe felicitaties van Albert zou krijgen...

JMDD stelt in zijn interview ook dat men uit zijn privé-leven moet wegblijven. En dat voor de voorzitter van een partij die nog niet zo lang geleden zijn keffertje Jurgen Verstr$pen een vieze roddelcampagne tegen Marie-Rose Morel en mezelf liet starten. JMDD zegt immers "een keer gevochten te hebben met een atleet" - wat in Oostende en vér daarbuiten uiteraard doet schaterlachen. Wat mij betreft, ik ben het er trouwens mee eens: blijf uit het privé-leven van mensen weg.

Wie is JMDD trouwens? Wie is de ex-bezoeker die aan Marc Dutroux vanuit zijn gevangeniscel een forum bezorgde? Wie is de man wiens firma in bijzonder duistere omstandigheden een schaatspiste mocht leveren aan de verbaasde bewoners van een asielcentrum? Wie is de man die zich in Palestina aan de kant van Hamas manifesteerde? Wie is de man die nu eens voor en dan weer eens tegen de toetreding van Turkije tot de EU is? Wie is de man die regelmatig blaft tegen het koningshuis maar zich o zo graag ten paleize begeeft en fier als een gieter de schouderklopjes van de familie stelende eksters in ontvangst neemt? Wie is de man die beweert een alternatief te zijn maar zich nu reeds in alle bochten wringt om toch maar salonfähig de volgende regering te kunnen binnenkruipen? Wie is de man die altijd tegen het cordon was maar het nu eigenlijk best kan appreciëren?

Zal ik het U zeggen? JMDD is een zeer bekwame Belgische politicus in de echte betekenis van de woorden: een man met vele talenten, maar die talenten dienen in de eerste plaats voor eigen eer en glorie en tomeloze ambitie, koste wat het kost. Na de volgende verkiezingen zullen er in Vlaanderen weer een pak ontgoochelde kiezers rondlopen, vrees ik. Deze jongen zal er uiteraard niet bij zijn.

14:35 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

ontgoochelde kiezers. Ontgoochelde kiezers . Hier zijn enkele spreuken op hun plaats ! Eigen schuld , dikken bult !!! Wat baten kaars en bril , als 75 of 80 % van de Vlamingen NIET ZIEN WIL !!! De puinhoop die de laatste tijd gecreeerd is in acht nemende (te veel om op te noemen) denk ik het volgende . Als bij de volgende verkiezing , het VLAAMS BELANG , geen onvoorstelbare , ongelooflijk spektakulaire nooit geziene overwinning behaald , dan zijn er twee mogelijkheden . Ofwel is er met de uitslagen geknoeid ! Ofwel zitten we in Vlaanderen met de grootste sufferds ter wereld opgescheept ! De eerste mogelijkheid is de beste , want dat kunnen we nog rechtzetten !!! Aan de tweede mogelijkheid is niets te verhelpen , want dat zit in de genen ! De volgende verkiezing zal duidelijk maken of het Vlaamse volk nog 'n greintje zelfrespect heeft ! Dit is in ieder geval mijn mening . Ik heb sinds 1950 zoveel zien veranderen in de negatieve zin . Als de overgrote meerderheid binnenkort geen ander stemgedrag vertoont (gezien de laatste gebeurtenissen) dan heb ik er echt wel m'n gedacht van ! Groetjes.

Gepost door: Van Raemdonck Jean-Pierre | 08-02-09

Het zijn geen Vlaamse liberalen maar liberalen in Vlaanderen Het is een wetmatige constante bij de liberale familie in Vlaanderen: van de PVV (Pest voor Vlaanderen), VLD, Open VLD en nu LDD: als het erop aan komt kiezen ze voor korte termijn "opbrengst", dit is dus voor België. En omdat het zo goedkoop mogelijk moet opbrengen heeft de liberale familie ook weinig of geen problemen met immigratie "als ze maar werken". Intussen moet het op dit punt zonneklaar duidelijk zijn dat er een hemelsbreed verschil is tussen die theorie en de praktijk. En tenslotte hebben ze een wreed cynisch electoraal talent: wanneer het uitkomt zijn ze Vlaams en is de multiculturele maatschappij maar zus en zo, maar als er zich een plaatsje in een of ander regering aandient, zijn de kiesbeloftes allang vergeten. Driewerf helaas laat menig kiezer zich telkenmale inpakken...

Gepost door: Koenraad | 08-02-09

JMDD-Nazi? Euthanasie tegen psychiatrische patiënten, terwijl iedereen weet dat de psychiatrie een instelling is waar families overtollige en te plunderen familieleden in kwijt willen of waar het regime en DE Familie opposanten naar heen pesten en lang niet alleen in de Verenigde Staten of de voormalige Sojvetunie ? Doet mij denken aan de wetten op verplichte sterilisatie in de Verenigde Staten in het interbellum en op de euthanasiepraktijken van de nazi's. Dat logefiguurtje Jean-Marie De Decker is er door zijn loge op uitgestuurd om het Vlaams Belang een hak te zetten, maar zegt terzelfder tijd wat de loge binnenskamers denkt.

Gepost door: niet blind | 11-02-09

De commentaren zijn gesloten.