05-02-09

Van immigratie tot schaatspiste

islamieten

Bredero had het juist gezien: 't kan verkeren! Tot voor enkele maanden werden wij om de oren geslagen met eisen van ondernemingen, bedrijfsleiders en politiek voor (nog) méér immigratie, open grenzen, extra toevloed van potentiële werknemers.

De verstandige mensen - waartoe we onszelf rekenen, "on n'est jamais mieux servi que par soi-même" - stelden daar toen reeds levensgrote vraagtekens bij. Waarom extra immigratie wanneer er nog zoveel werklozen zijn en er bovendien torenhoge werkloosheid heerst bij de vreemdelingen en "nieuwe Belgen" van niet-Europese afkomst? En bovendien: wat er gebeurt er met die tienduizenden nieuwe immigranten wanneer het economisch moeilijker wordt en de bedrijven massaal gaan afdanken? De voordelen op korte termijn voor een aantal bedrijven wegen helemaal niet op tegen de enorme financiële en maatschappelijke kost voor de hele gemeenschap.

Wat is trouwens die kostprijs van de immigratie? In dit land is dit een groot taboe, daar mag eigenlijk niet over gesproken worden zonder het etiket "racist" opgeplakt te krijgen. Wat is de economische kost van de enorme werkloosheidscijfers? Hoe zit het met de ziekteverzekering en met onderwijs? Wat is de kost van verloedering en criminaliteit als gevolg van de culturele ontworteling? We zouden eigenlijk een nieuwe denkgroep "In de Warande" kunnen gebruiken om ook dàt eens wetenschappelijk in kaart te brengen.

Vorig jaar 2008 kwamen zoals men weet zo'n 75.000 nieuwe vreemdelingen ons land binnen - en die vestigen zich voornamelijk in Vlaanderen. Dat is een getal in grootorde van alle inwoners van de stad Mechelen. Die 75.000 nieuwe inwoners moeten allen gehuisvest worden, onderwijs en medische zorgen krijgen, maken gebruik van openbaar vervoer enzovoort. En dat allemaal in één van de dichtstbevolkte regio's ter wereld. En toch maakt men ons wijs dat die immigratie noodzakelijk is en enkel positieve gevolgen heeft voor onze economie. Waarbij ik trouwens even beschouwing laat dat de economie van een land ook direct beïnvloed wordt door waarden en normen en mentaliteiten, door criminaliteit, door vervuiling en overbevolking en verkeersproblemen, allemaal fenomenen waar die immigratie niet echt positief toe bijdraagt.

En dan hebben het nog niet over de illegale immigratie en over de massale regulariseringen van illegalen, elk jaar opnieuw 10.000 tot 15.000 nieuwe "individuele" gevallen; allemaal mensen die daarna natuurlijk beroep doen op de snel-Belg-wet en op de gezinsherenigingen. Alsof het allemaal nog niet genoeg is toert minister Turtelboom dezer dagen in verre landen rond om nog meer vluchteligen via "resettlement" naar ons land te halen - de idee om mensen te helpen in hun eigen leefomgeving en cultuur zal vermoedelijk ook al als racistisch omschreven worden. Tenzij mevrouw Turtelboom natuurlijk ook erkent (net zoals de Nederlandse ex-minister Pronk dat voor een paar jaren deed) dat 40 jaar massale ontwikkelingshulp aan Afrika niets heeft opgeleverd, nul komma nul, en dat al die landen er nu véél slechter aan toe zijn dan ten tijde van de verfoeide kolonisatie.Maar dan stoppen we er beter mee en heroriënteren we de hele zaak naar kleinschalige en economisch verantwoorde inititiatieven die wel zoden aan de dijk brengen.

Een mens zou kunnen zeggen, "vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen", maar ik vrees dat ze maar al te goed weten wat ze doen. De politiek correcten gruwen van identiteit, van de verscheidenheid van landen en volkeren, van de culturenrijkdom. En de Franstaligen in dit land voeren in Brussel en elders via hun vreemdelingenlegioen een bewuste, niet gewelddadige maar zeer efficiënte culturele genocide tegen de Vlamingen.

P.S. En onthou maar dat ook LDD pleit voor nieuwe immigratie. Misschien mag Jean-Marie dan weer schaatspistes leveren voor de zeer verbaasde Afrikaanse vluchtelingen, zoals in 2001 toen zijn firma  Kiosk-on-ice een heuse ijspiste mocht leveren aan het asielcentrum in Westende. Dat gebeurde volstrekt onwettelijk zonder prijsvergelijking en met vervalsing van de notulen van het schepencollege van Middelkerke. Kijk er de pers van die tijd maar eens op na.

13:21 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Weblog Waarom zijn onze belastingen zo hoog? Wat is de kostprijs van deze immigratie? Wat kost dit aan de gewone belastingbetaler? Dit is een vraag die angstvallig wordt vermeden.

Gepost door: Luc | 06-02-09

De commentaren zijn gesloten.