26-12-08

Woef

hondgeweer
Nu ik zeker weet ten minste één regelmatige bezoeker te hebben - met name een redacteur van de webstek van het anti-fascistisch front, waarvoor dank - neem ik me voor deze blog met de regelmaat van een zwitsers uurwerk actueel te houden. We moeten die jongens van het aff immers regelmatig wat ergernis voederen, anders blijven ze maar zagen over de zoveelste bijeenkomst van een paar tientallen kale knikkers (dankzij het aff weten wij dat deze gevaarlijke samenzweerders bijeenkomen in Poelkapelle, Roesbrugge-Haringe, Bachte-Maria-Lombeek, Driewegenkapelleke of andere strategisch vitale knooppunten van het land). Zodus.

Maar goed, enkele dagen vakantie genomen, veel gelezen en uiteraard ook de politieke vaudeville van de jongste dagen gevolgd. Wilfried Martens weggerukt uit zijn huiselijk geluk om weer eens het land te redden, wie had dat gedacht? De vorige keer dat hij het land redde bleven wij achter met een staatsschuld van bijna 10.000 miljard frank, maar misschien is hij juist daardoor een "grote staatsman". In elk geval past Wilfried perfect in het rijtje Vlaams-Belgische premiers die al hun idealen bij de vuilnis plaatsten om toch maar eerste-minister te mogen worden en blijven. Martens( "geef ons wapens!"), Verhofstadt, Leterme, ze deden zich allemaal Vlaamsgezind voor tot ze in de "16" terechtkwamen en de meest kruiperige knechten van de Belgitude werden. (Ik laat Dehaene even buiten beschouwing omdat die man nooit Vlaamsgezind geweest is.)

Maar zachte heelmeesters blijven stinkende wonden maken. Zolang men weigert de juiste diagnose te stellen kan dit land niet genezen. België is doodziek. Vlamingen en Franstaligen zijn het over àlles oneens en dit land is in handen van een kaste die enkel uit is op het behoud van privilegies. Dat is de kern van de zaak. Denken dat een 72-jarige "verkenner" die heel zijn carrière bouwde op het verloochenen van deze realiteit nu een oplossing kan brengen is lachwekkend.

Wat Vlaanderen nodig heeft zijn mensen die écht eens vijf minuten politieke moed tonen. Dat de Vlaamse Kamerleden een paar dagen geleden niet eens de moed hadden om de splitsing van BHV erdoor te duwen spreekt echter boekdelen over de ruggengraatloosheid van onze Vlaamse volksvertegenwoordigers. Pater Stracke wist het al, de Vlamingen zijn een volk van honden, met slechts hier en daar een rashond.

17:39 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

17-12-08

Straatsburg of Mekka?

fitnaVandaag zou, in één van vele zalen van het Europees Parlement in Straatsburg, de film "Fitna" worden vertoond, met een nawoord door Geert Wilders zelf. Groot probleem natuurlijk voor de democraten die het Europees Parlement, tempel van de politieke correctheid, vrij van smet houden willen. Stel U voor, een islamkritische film vertoond in een zaal van het Europees Parlement, dat kon echt niet door de beugel voor de zelfverklaarde behoeders van de democratie en de vrije meningsuiting. En dus besliste het beruchte "bureau" van het parlement (dat zijn in feite de fractieleiders van de grote politieke fracties) dat de film niet mocht worden vertoond, en daarmee basta. Geert Wilders zelf legde zich bij deze beslissing neer en hield enkel een korte en matig bijgewoonde persconferentie.

Het bureau van het parlement neemt trouwens wel meer beslissingen om de vrije meningsuiting te muilkorven. Vorige maand nog werd ons - in weerwil van de duidelijke bepalingen van het parlementsreglement zelf - verboden om tijdens de plenaire vergadering te pleiten tegen de opheffing van mijn onschendbaarheid. En een jaar geleden werden zware disciplinaire maatregelen en financiële straffen uitgesproken tegen parlementsleden die in het halfrond hadden gemanifesteerd om respect te vragen voor de Franse en Nederlandse volksraadplegingen over de Europese Grondwet - nog nooit eerder gezien, maar ja, het ging dan ook zonder uitzondering over parlementsleden van eurokritische signatuur.

Net vandaag werd in datzelfde Europees Parlement met veel vertoon de "Sacharovprijs" toegekend aan de Chinese dissident Hu Jia - en terecht trouwens. De Sacharovprijs wordt jaarlijks toegekend aan iemand die omwille van de strijd voor de vrije meningsuiting wordt vervolgd. Misschien kan de Chinese regering het Europees Parlement eens wijzen op de eigen tekortkomingen ter zake? Want er zijn jammer genoeg ook bij ons vele muilkorfwetten die de vrije mening aan banden leggen, en er worden mensen tot zware straffen veroordeeld of tot de bedelstaf gebracht omdat ze er een afwijkende mening op nahouden en er worden in het parlement heel dikwijls met grote meerderheid domme resoluties aangenomen om voor nog meer repressie tegen andersdenkenden (vooral inzake het vreemdelingendossier) te pleiten.

Maar met het "filmverbod" illustreert het Europees Parlement alvast hoe erg het stilaan wordt. Zelfs Straatsburg wordt een voorstad van Mekka.

14:59 Gepost door Frank Vanhecke in Europa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-12-08

Zaak Roeland Raes, mijn maag keert.

Deze ochtend werd bekend dat Roeland Raes door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een fikse geldboete (te storten aan het beruchte "centrum voor gelijke kansen", alias de gedachtengestapo) en niet minder dan vier maanden cel, voorwaardelijk weliswaar. Raes werd veroordeeld omdat hij in februari 2001 in een Nederlands TV-programma een aantal zaken had gezegd die blijkbaar strijdig zijn met de wet op het negationisme (het minimaliseren of ontkennen van de holocaust).

Ik was in die periode, februari 2001, nog voorzitter van het Vlaams Blok, en kan enkel getuigen dat Roeland Raes zich toen als een échte idealist heeft gedragen. Hij was senator en ondervoorzitter van de partij en nam uit beide functies ontslag omdat hij zijn partij niet in moeilijkheden wou brengen. Ik denk niet dat vele anderen hem zouden nadoen. Of juister gezegd: ik ken er niet één die hem dat zou nadoen. Hij had echter de politieke fout begaan om zeer onvoorzichtige uitspraken te doen over een oorlogsdossier dat nog steeds niet verwerkt is en dat men - zeker als politicus - best aan historici overlaat. De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog was een gruwelijke misdaad die niet goed te praten valt, net zomin als de vele andere misdaden van die periode en van àlle zijden van de barricades goed te praten zijn, van de vuurhel van Dresden tot de massamoord in Katyn.

Juist omdat ik zelf politicus ben, wil ik ook niet dieper op het strafdossier tegen Raes zelf ingaan - al ben ik ervan overtuigd dat met mij vele mensen verbaasd zouden opkijken te vernemen voor welke woorden Raes zo zwaar werd veroordeeld. Want Raes is een behoorlijke en zachtmoedige mens en heeft nooit gespot met het leed van Joodse mensen, of van wie dan ook,  tijdens de oorlog. Maar als politicus heb ik wel het recht om te zeggen dat ik huiver van de vele muilkorfwetten in dit land en dat ik het een schande vind dat opinies strafbaar zijn. Dat zijn toestanden die niet thuishoren in een democratie, punt aan de lijn. Ik geloof dat het dringend tijd wordt dat nog écht vrij-denkende mensen in Vlaanderen zich gaan verenigen om de vrije meningsuiting te verdedigen.

Ook vandaag raakte trouwens bekend dat madame Malika El Aroud, islamfanaticus en patrones van islamterroristen, al vele jaren als "werkzoekende" op onze kosten leeft en dat de rechter haar in 2003 zegde "Ik kan je niet veroordelen voor je extreme ideeën en dat vind ik jammer." Maar Roeland Raes, een 72-jarige man die nooit tot geweld opriep en enkel een stommiteit zegde, die kunnen ze wél veroordelen. Proficiat Belgisch gerecht. Mijn maag keert.

 

18:15 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

10-12-08

Ndjoko contra Agatha Christie

Ligt het aan mij of ligt het aan "hen"? In elk geval heb ik een nieuwe klacht wegens "aanzetting tot raciale haat" aan mijn been. Deze keer vanwege een brave man die luistert naar de mooie naam Ndjoko Gaspard De Fustel, in zijn queeste blijkbaar gesteund door een tiental (franstalige) anti-racistische verenigingen. Vriend Ndjoko Gaspard en zijn kompanen beweren dat ik de "leider" ben van een "extremistische partij die op een weloverwogen manier probeert stereotypen te laten ontstaan of te onderhouden, die racistisch vernederend en degraderend zijn ten opzichte van Afrikanen". Meer concreet zou ik Ndjoko Gaspard geschokt hebben omdat ik in november 2007, tijdens een interview voor de Franse zender A2, zegde dat de Franstaligen die zich in Vlaams-Brabant vestigen zich gedragen zoals een aantal kolonialen in de 19de eeuw, dat ze weigeren onze taal te respecteren, en dat ze ons eigenlijk beschouwen zoals een aantal kolonialen de "petits nègres" beschouwden.

Ndjoko Gaspard De Fustel heeft dus duidelijk niet begrepen dat ik voor A2 de toestand van de Vlamingen vergeleek met die van de "petits nègres", en dat het absoluut niet over een denigrerende opmerking gaat, integendeel. Maar dat ook het Brusselse gerecht dat niet begrijpt is al een stukje straffer. De gerechtelijke politie van Brugge werd immers meerdere keren aangemaand om haast te maken met het verhoren van de "leider van de extremistische partij", want het ging om een ernstig misdrijf. Jongens, jongens, hebben ze daar in Brussel geen andere zorgen?

Eén troost heb ik. Ik zal niet alleen voor de rechtbank staan. De erfgenamen en uitgevers van de Britse misdaadschrijfster Agatha Christie zullen er ook aan geloven: "Tien kleine negertjes" moet uit de rekken! Zeg dat Ndjoko Gaspard het gezegd heeft! 

 

19:29 Gepost door Frank Vanhecke in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |