20-06-12

Met vier in bed...

Het was de bedoeling pas volgende week uit te pakken met een compleet vernieuwde versie van deze bescheiden blog - maar een vriendendienst gaat voor Knipogen...

binnenhof_37.jpgIn juli vorig jaar was ik samen met vrienden Koen Dillen en Jurgen Ceder te gast bij Luc en Martine, Vlaamse uitbaters van de heerlijke B&B "La Ferme du Roc" in de Franse Aveyron. (www.lafermeduroc.fr). We beleefden er mooie dagen in een prachtige omgeving - en Luc en Martine zijn héél bijzondere mensen.

Volgende week - van maandag 25 juni tot en met donderdag 28 juni - nemen zij deel aan het TV-programma "Met vier in bed", telkens om 20u45 op VTM. Wat mij betreft, van harte aanbevolen.

http://www.humo.be/tv-gids/programma/1913414/met-vier-in-bed-franse-week-seizoen-3-aflevering-12

14:57 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-07-11

Vakantie

Neen, geen commentaar meer bij Vlaams Belang. Ik denk trouwens dat ook de commentaarschrijvers bij de vorige blogpost er best mee ophouden, al censureer ik niemand. Alles is al gezegd en nu is het best dat ieder zijn eigen gang gaat, wat mij betreft met rotsvaste overtuiging maar zonder haat - enkel een beetje mild misprijzen voor deze of gene, maar ook dat hou ik voor mezelf. Voor wie er mocht aan twijfelen: ik ben de voorbije weken gevraagd door zowat àlle kranten en nieuwsuitzendingen, en ik heb steevast elke aanbieding voor interview vriendelijk maar beslist geweigerd.

binnenhof_37.jpgDe komende dagen geniet ik van een korte vakantie in de Aveyron, een interessante streek pakweg ten noorden van de lijn Toulouse-Nîmes. Vlamingen baten daar "La ferme du Roc" uit, een heel mooie en betaalbare B&B. (www.lafermeduroc.fr). Ik ga er samen met Koen Dillen een week hard werken aan "Al bij al heb ik gelukkig geleefd", de biografie van Marie-Rose die rond november verschijnt bij De Standaard Uitgeverij. Einde juli willen we een eerste, ruwe versie klaar hebben. Dat gaat nu voor alles, en dus moet deze blog weeral wat wijken, ik weet het.

Langs deze weg ook een hartelijk dank aan de vele, vele mensen die mij en de familie Morel de voorbije weken een hart onder de riem staken. Ik vraag me meer dan eens af waar in Godsnaam ik deze steun en vriendschap verdiend heb. Tot binnenkort.

14:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (36) |  Facebook |

21-02-11

Internetprobleem

Talrijke lezers melden me dat mijn meest recente stukjes (in het bijzonder deel 2 van de Bart Brinckman saga) niet kunnen geopend worden voor wie als browser internet explorer gebruikt. Met andere browsers (Mozilla Firefox bijvoorbeeld) lukt het wel. We doen er alles aan op dit probleem tegen vanavond opgelost te krijgen. Dan is er ook nieuws over de eerste zittingsdag van mijn "racisme"-proces - én over de vijfde en zesde druk van "Leven  het leven!".

Dank voor uw trouw en tot straks.

 

Frank Vanhecke

15:03 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-06-10

EU geld, zoveelste aflevering

verspillingenHet is maar dat U zou weten waar uw belastinggeld heen gaat - de Vlamingen zijn immers de grootste netto-betalers aan de Europese Unie. Twee recente antwoorden van de Europese Commissie op mijn parlementaire vragen:

1. Kostprijs in 2010 van de recentste "enquêtes" (in opdracht van de Europese Commissie) over "discriminatie en racisme": bijna 3,4 miljoen euro (136 miljoen frank)! Lees goed: in 2010 alleen al. En we zijn nog eens halverwege het jaar. De Commissie vesitigt er trouwens mijn aandacht op dat dit nog los staat van de onderzoeken die in opdracht van het "Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat" worden uitgevoerd. Er zijn studiebureaus die véél geld verdienen aan de strijd tegen discriminatie...

2. En misschien vraagt U zich ook af hoeveel Europees geld er de voorbije jaren vloeide naar de Palestijnse Autoriteit? Zopas antwoordde de Commissie dat we dit voor de periode 1994 tot 2009 mochten becijferen op zegge en schrijve 2,17 miljard euro (bijna 87 MILJARD frank). Maar pas op, niet al dat geld was verloren voor Europa. Een deel werd destijds bijvoorbeeld besteed aan het permanent afhuren van superluxueuse hotelkamers van het Parijse Ritz-hotel voor mevrouw Arafat.

ipad
Inmiddels blijft het hier merkwaardig stil over de beslissing om alle Europarlementsleden uit te rusten met het nieuwe iPad-snufje. De "interne nota" die hierover zou bestaan is in elk geval voor mij niet beschikbaar. Ik stelde hierover zopas een vraag aan de Voorzitter van het Europees Parlement. Werd effectief tot deze verspilling beslist? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Zullen parlementsleden vooraf worden geraadpleegd en mogen zij eventueel weigeren? Ik hou U op de hoogte.

RhodesieEn inmiddels werk ik (met mijn medewerker Dr. Dirk Crols) aan een studie over zin en jammer genoeg ook meestal onzin van de Europese ontwikkelingshulp. Ons uitgangspunt is eenvoudig maar essentieel: hoe was de economische positie van de huidige ontwikkelingslanden op het ogenblik van de dekolonisatie; hoeveel fondsen werden in tussentijd aan ontwikkelingshulp uitgekeerd; wat is de situatie vandaag? Het ene hulpbehoevende land is natuurlijk het andere niet; daarom bestuderen we 3 gevallen in het bijzonder: Zimbabwe, Congo en Palestina. Hoe kon Rhodesië verworden van de graanschuur van Afrika naar het Zimbabwe van de hongersnood - om maar iets te zeggen. Suggesties welkom...

12:49 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei, Europa | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

08-04-10

"Vlaming" Van Rompuy...

aGisteren was er extra plenaire zitting van het Europees Parlement in Brussel. Het Europees Parlement moest, koste wat het kost (en dat mag letterlijk genomen worden), ook nog eens een vrijblijvend zegje doen over de resultaten van de Europese Top van 25/26 maart. Een "debat" met de voorzitter van de Europese Raad, ons aller Herman Van Rompuy. Eens te meer, much ado about nothing. Maar ergerlijk, zeer ergerlijk.

"Vlaming" Herman Van Rompuy presteerde het immers wéér om geen woord Nederlands te spreken. Zijn saaie inleiding was in het Engels, zijn al even saaie conclusie in het Frans. Dat wordt dus een gewoonte, want bij zijn vorige optreden in het Europees Parlement (waar, nota bene, perfecte simultaanvertaling voorhanden is zodat iedereen zijn eigen taal kan spreken) was dat ook al zo.

Van Rompuy is trouwens niet de enige. Ook Verhofstadt spreekt omzeggens enkel Engels in het halfrond - en dan nog Engels met vreselijk veel haar op. Toen hij zich gisteren rechtstreeks naar Van Rompuy richtte was dat ook in het Engels, blijkbaar de nieuwe dialoogtaal voor 2 geografische Vlamingen die het "ver" geschopt hebben.

Is dat allemaal wereldschokkend? Allicht niet, maar het zegt wel veel over onze Vlaamse toppolitici. En misschien ook wel over al die brave Vlamingen die toch zo fier zijn dat "een van ons" het tot voorzitter van de Europese Raad geschopt heeft - door de eurocratie uitverkoren omwille van zijn ruggengraatloze kleurloosheid, maar dat mag de pret niet deren. Ik begin hoe langer hoe meer te vinden dat Nigel Farage groot gelijk had.

12:29 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei, Europa | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

31-03-10

EU-inspraak? Het was maar om te lachen hoor.

Vandaag maakte de Europese Commissie haar plannen bekend voor de concrete invulling van het zogenaamde "Europees Burgerinitiatief" - in sommige beschouwingen volstrekt verkeerdelijk "referendum" genoemd.

Dat "Europees Burgerinitiatief" werd bij de goedkeuring van het verdrag van Lissabon (alias de "Europese Grondwet") ingevoerd om een illusie van inspraak van de Europese belastingbetalers te wekken. Het was natuurlijk erg naïef van die brave burgers om daar ook nog in te geloven. Waarom zouden de eurocraten inspraak, of zelfs halve volksraadplegingen, organiseren wanneer zij de resultaten van de reëel bestaande volksraadplegingen (in Nederland, Frankrijk en Ierland bijvoorbeeld) steevast misprijzend naast zich neerleggen?

EUDe hele zaak wordt dus min of meer een maat voor niets.  In de eerste plaats worden een heleboel "wolfijzers en schietgeweren" ingebouwd om het erg moeilijk te maken om de drempel van minimum 1 miljoen handtekeningen in 9 Europese landen te halen. Tot daar. Maar nu blijkt ook dat de Eurocraten zélf gaan beslissen over welke onderwerpen hen vragen mogen worden gesteld! Uit het debat vorige week in het Europees Parlement bleek alvast dat onderwerpen als de islamisering van Europa of de toetreding van Turkije tot de Europese Unie absoluut taboe zouden zijn. Men spreekt er van een toetsing aan de "Europese waarden" - versta daaronder gerust toetsing aan de multiculturele heilsleer. En zelfs in de veronderstelling dat men erin zou slagen over één of ander "lastig" onderwerp een miljoen handtekeningen bijeen te krijgen, wat gebeurt daar dan mee? Niemendal. Dat zijn een miljoen handtekeningen onder wat de eurocraten als een vodje papier gaan beschouwen. Hun burgerinitiatief is immers helemaal geen referendum en zelfs geen verzoek tot referendum, maar een soort smeekbede om een bepaald thema op één of andere agenda te zetten en daar misschien, eventueel, wat wetgeving over voor te stellen. Een "petitie" als het ware. We zijn wel héél ver af van volksraadplegingen die naam waardig - zoals ze bestaan in echt democratische landen als Zwitserland.

Nogmaals, voor al degenen die het nog niet begrepen hebben: de Europese Unie is geen democratie en verdraagt geen democratische inspraak.Wees dus niet naïef. Vandaag lees ik in een persbericht van "Steden tegen islamisering" dat het Lissabon-verdrag referenda toestaat (bijvoorbeeld over een bouwverbod op minaretten) indien een miljoen handtekeningen bijeengeharkt worden. Sorry jongens, was het maar waar!

Maar goed, "every cloud has a silver lining". Laat ons werken aan een miljoen handtekeningen tegen de toetreding van Turkije. Op zijn  minst zullen de eurocraten eens te meer bewijzen dat ze zich geen barst aantrekken van wat de burgers willen. En dat is ook al wat.

15:42 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei, Europa | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

26-02-10

Het Engels van Van Rompuy... en Verhofstadt in Auschwitz

Een behoorlijk drukke politieke week achter de rug, met onder meer plenaire zitting van het Europees parlement in Brussel en afgelopen woensdag ook het NSV-colloquium in Gent samen met collega's en kameraden Andreas Mölzer, Bruno Gollnisch en Nick Griffin. Wie er niet was heeft wat gemist want onze drie internationale gasten hebben een niveau dat niet vele poliitci in Vlaanderen halen.

van rompuyDe plenaire vergadering van woensdag bracht ook het eerste "optreden" van de nieuwe voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. Hij werd op die post benoemd omdat men een politiek onbetekenend iemand zocht (dit wil zeggen iemand bereid de eigen inzichten en overtuigingen te verloochenen "pour les besoins du mandat") en bijgevolg hield hij ook een compleet nietszeggend discours, een halfopengedraaid kraantje lauw water vol inmiddels klassieke dooddoeners. Ach, misschien heb ik dat zelfs liever dan al dat verbaal spierballengerol van zovele andere politici die toch nooit de daad bij het woord voegen. Van Rompuy mag trouwens blij zijn dat UKIP'er Nigel Farage een beetje over de schreef ging en hem wat te persoonlijk aanpakte - zo was er dan toch wat aandacht voor zijn optreden.

kampWat mij woensdag echter mateloos ergerde was het feit dat de "Vlaming" Van Rompuy het nodig vond zijn toespraakje in het Engels te houden, en zijn slotwoord in het Frans. Nederlands? Nooit van gehoord? Er was nochthans perfecte simultaanvertaling voorhanden naar àlle talen van de Europese Unie. Het is dus voor niets nodig om zelf Engels of Frans te spreken. Let wel, Van Rompuy staat daarmee niet alleen, ook Verhofstadt spreekt nauwelijks iets anders dan Engels of Frans in het halfrond. En dan nog Engels met heel veel haar op: woensdag had hij het herhaaldelijk over "to déééétermine" - pas veel later had ik door dat hij eigenlijk "to determine" bedoelde. Slecht Engels spreken is geen schande, maar doe het dan ook niet als het niet nodig is, Guy. Want de uiterste consequentie van een gebrek aan respect voor kleinere talen zijn de gaskamers van Auschwitz!*

Inmiddels stuurde ik samen met collega Philip Claeys een brief aan Raadsvoorzitter Van Rompuy om hem erop te wijzen dat 21 miljoen Nederlandstaligen in Europa het zouden appreciëren mocht hij in het vervolg wat meer respect voor zijn moedertaal aan de dag leggen. We houden U op de hoogte...

* Ik parafraseer de grote denker Verhofstadt himself. Vorige woensdag kreeg hij 2 bladzijden in De Standaard om warrig te argumenteren "de uiterste consequentie van het identiteitsdenken zijn de gaskamers van Auschwitz". De man is de trappers volledig kwijt, zoveel is duidelijk. Zelfs in zijn eigen liberale fractie heeft men stilaan door dat er iets mis is met de Goeroe.

12:50 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

22-02-10

Woensdag 24/2, welkom te Gent.

 

europagent_1264165034

12:12 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-02-10

Vandaag in Straatsburg...

epVandaag geeft het Europees Parlement in Straatsburg groen licht aan de nieuwe Europese Commissie, zeg maar de nieuwe Europese regering. Dat gebeurt in één stemming.

De voorbije weken waren er in alle parlementscommissies "hoorzittingen" geweest met elk van de (door de Lidstaten aangeduide) kandidaat-commissarissen. Stel U daar niet teveel van voor. In mijn commissie bijvoorbeeld (ontwikkelingssamenwerking) mochten de parlementsleden één vraag stellen van exact 45 seconden, waarop de kandidaat-commissaris dan 90 seconden mocht antwoorden. Wie zelfs maar een paar seconden over tijd ging werd de microfoon afgesloten, zodat heel wat vragen nauwelijks uit de verf kwamen - om van de antwoorden (soms halverwege afgebroken en per definitie bijzonder oppervlakkig) nog maar te zwijgen.

Uw beide Vlaams Belang-europarlementsleden stemmen in elk geval straks straks tegen de nieuwe Commissie. Een paar zaken zijn immers duidelijk: ook de nieuwe Commissie kiest voor een politiek van verdere massale immigratie én zet alles op alles om de toetreding van Turkije tot de EU te vergemakkelijken. En of het gebrek aan democratisch gehalte zal verbeteren nu 5 of 6 voormalige communistische apparatjiks tot de Commissie toetreden valt nog maar te betwijfelen...

Voor de rest blijven we van oordeel dat Vlaanderen dringend een vrije Lidstaat van de Europese Unie worden moet. Om te kunnen wegen dààr waar de beslissingen vallen.

13:29 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-01-10

De vergoeding van de voorzitter...

vl leeuwEr was de voorbije dagen weer wat gerommel in de marge, deze keer over de vergoeding die Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers van de partij krijgt uitgekeerd, bovenop zijn parlementaire wedde. Ik noem dat inderdaad gerommel in de marge - ik denk dat de partij momenteel andere katten te geselen heeft - en ik heb dat trouwens vele weken geleden reeds in een mail aan vraagsteller Pieter Huybrechts laten weten.

Dat een partijvoorzitter een zelfde niveau van verloning krijgt als pakweg een fractievoorzitter of een bureaulid van het Vlaams Parlement lijkt me niet abnormaal. Het ware natuurlijk netter geweest om de voorzitter-Kamerlid een extra mandaat in deze instelling te geven (quastor, bureaulid, raad van Europa, ...) zodat de kost niet ten laste van de partij zou vallen - maar blijkbaar waren deze bijkomende mandaten reeds aan anderen toegezegd.

Het is wat het is, een stormpje in een glas water. Slechter vind ik dat Pieter Huybrechts op zijn brieven aan de voorzitter geen antwoord krijgt. Blijkbaar was mijn mail de enige reactie die hij kreeg, en vermits ik momenteel zelfs geen deel van het bestuur meer uitmaak kan ik begrijpen dat Pieter daar niet tevreden mee was. Vandaar dat ik begrip heb voor het feit dat hij zijn schrijven - na maanden wachten - aan de hele Partijraad richtte. 

Troost U Pieter, ik krijg ook geen antwoord op mijn nota's, zelfs niet wanneer die over cruciale aspecten van de toekomst van onze partij gaan.

Veel erger ook dan die voorzittersvergoeding beschouw ik de recente VB-benoemingen in de Raad van Bestuur van de VRT. Dat het Partijbestuur daar twee manifest voor deze taak onbekwame mensen in benoemt (één daarvan binnen en buiten de partij al lang in opspraak - en dan druk ik me nog zacht uit) is zo mogelijk nog erger dan enkel maar het verder liquideren van Marie-Rose Morel. Dat daarbij een hele vaudeville wordt opgevoerd waarbij men de "schuld" voor deze benoemingen probeert in de schoenen van sp-a minister Lieten te steken, is gewoon beledigend voor onze partijraad.

Wanneer een partij liever twee onbekwame kandidaten van de "Antwerpse gemeenteraadsfractie" op strategische posten benoemt dan het risico te lopen bekwame en loyale mensen te benoemen die misschien niet altijd naar de pijpen van de Antwerpse club zullen dansen is er iets zeer ernstig mis.

Er komt een moment waarbij het doel de middelen niet meer heiligt en de middelen zelfs het doel besmeuren. Al wie nu nog zwijgt en het hoofd afwendt wordt medeplichtig.

18:57 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (58) |  Facebook |

18-01-10

Politiek niet-correcte politie, in Oslo.

Sinds wij in het Europees Parlement bij de "niet-ingeschrevenen" (onafhankelijke parlementsleden, niet behorend tot een politieke groep) het gezelschap kregen van Nick Griffin en Andrew Brons volg ik regelmatig de webstek van hun British National Party (www.bnp.org.uk). Politiek niet-correct in elk geval. Men hoeft het trouwens niet met alles eens te zijn (verre van) om toch een zekere sympathie voor deze "underdogs" te hebben. En op de webstek van de BNP valt dikwijls iets interessants te lezen.

nrk-screenshot

Vandaag brengt hun site verslag over de inderdaad schokkende cijfers die de Noorse politie bekend maakte over de criminaliteitscijfers in de Noorse hoofdstad Oslo. Van de daar in 2009 geregistreerde 21 gevallen van verkrachting met geweld moeten àlle daders bij de "niet-Westerse immigranten" gezocht worden. Dat was trouwens ook zo in 2008 en 2007. De slachtoffers daarentegen zijn bijna zonder uitzondering autochtone Noorse vrouwen.

Niets nieuws onder de zon natuurlijk. Deze toestanden zijn er heus niet enkel in Oslo. Wél uitzonderlijk is de verklaring van politiewoordvoerder Hanne Kristine Rohde die elk verwijt vanwege de politiek-correcte meute over het "stigmatiseren van een gemeenschap" van tafel veegde met de opmerking dat de waarheid moet gezegd worden wanneer men wil werken aan een betere en veilige wereld.

Inderdaad. Het was één van de eerste eisen van het "70 punten plan" destijds : breek de taboes, maak de cijfers bekend, zie de realiteit in de ogen.

P.S. En voor wie Nick Griffin eens persoonlijk wil ontmoeten: op woensdag 24 februari spreken wij samen op het NSV-colloquium "Europa Europees" te Gent, om 20u in het ICC. Ook Andreas Mölzer van de Oostenrijkse FPÖ zal er zijn. Hartelijk aanbevolen.

17:07 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-01-10

Waar gaat uw belastinggeld heen...

eurobarometer_cc
Ja, weer een zoveelste aflevering in de reeks "goed besteed" belastinggeld door de instellingen van de Europese Unie.
Deze keer gaat het over de "Eurobarometer", een regelmatig uitgevoerd opinieonderzoek over de meest verscheiden onderwerpen. Opdrachtgever: de Europese Commissie. Relevantie: omzeggens nihil.

Op 20 november 2009 stelde ik de vraag naar de kostprijs voor de belastingbetaler van Eurobarometer 317, een peiling naar de "perceptie van discriminatie en hoe dit zou kunnen beïnvloed worden door de economische crisis".

Vandaag kwam het laconieke antwoord van de Europse Commissie: het peilingsbureau TNS Opinion & Social Netwerk rekende zo maar eventjes 621.776 euro ( bijna 25 miljoen oude franken!) voor dit onderzoek waarvan het nut of de relevantie mij volledig ontgaan.

't Is maar dat u weet waar uw belastinggeld heengaat.

13:00 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

31-12-09

11 januari, nieuwe start!

vl leeuw
Op maandag 11 januari 2010 gaat deze blog, vernieuwd, opnieuw van start.

Inmiddels al een bijzondere dank aan de vele trouwe bezoekers die de voorbije weken wat op hun honger bleven. We maken het goed!

En vanzelfsprekend (aan alle mensen van goede wil toch) ook mijn beste wensen voor een gelukkig jaar 2010.

Frank Vanhecke

15:47 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

15-12-09

europees geld

We zijn op dit ogenblik opnieuw met het Europees Parlement in plenaire vergadering bijeen in Straatsburg, altijd een druk gedoe. Ik zeg niet "much ado about nothing", maar toch...

Deze week stemmen we de begroting 2010, een kanjer goed voor zo'n 141 miljard euro. Ik had zopas welgeteld één minuut spreektijd in het plenaire debat, net genoeg om mij te midden van complete onverschilligheid af te vragen of er met al dat Europees geld niet overal en per definitie minder omzichtig en minder efficiënt wordt omgesprongen? Neem nu bijvoorbeeld die Structuur- en Cohesiefondsen, volgend jaar goed voor zo'n 39 miljard euro. Volgens de Europese Rekenkamer zelf wordt geschat zo'n 11% daar eigenlijk frauduleus besteed ("had eigenlijk niet uitbetaald mogen worden").

12:37 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-11-09

Eén lid minder voor de Gezinsbond.

gezinsbond

Weet U het nog? Een uittreksel uit het weekblad van de Gezinsbond, mei 2009:

Gezinsbond trakteert toppolitici op bustoer.

Op 15 mei, de Dag van het Gezin, ging de Gezinsbond de speelse toer op met een bustoer voor politici, waaronder heel wat partijvoorzitters. Marianne Thyssen (CD&V), Bart Somers (Open VLD), Bart De Wever (N-VA), Geert Lambert (SLP) en Mieke Vogels (Groen!) zaten de hele rit mooi naast elkaar op de bank om over actuele gezinsthema’s in discussie te gaan. Ook Brussels SP.A-politica Yamilla Idrissi en Groen!-politica Tie Roefs waren mee opgestapt voor de trip van Brussel naar Leuven en terug. Onderweg pikte de bus nog de Vlaamse ministers Patricia Ceysens (Open VLD), Frank Vandenbroucke (SP.A) en Veerle Heeren (CD&V) op. En zelfs Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) reed een kort stukje mee.

 

Bij navraag bleek dat de Gezinsbond o.m. de voorzitters van alle Vlaamse politieke partijen had uitgenodigd... behalve de voorzitter van het Vlaams Belang. Een bewuste keuze.

 

Vandaag stuurde ik dan ook volgend briefje als antwoord op de vraag op mijn lidmaatschap van de Bond voor 2010 te vernieuwen:

Geachte,
 
Betreft: lidmaatschap fam Vanhecke uw referte 658/6025/17371
 
Ik wens mijn lidmaatschap van de Gezinsbond niet te vernieuwen.
Bij de jongste vekiezingen werden alle Vlaamse partijvoorzitters voor een tocht door Brussel uitgenodigd, met uitgebreide weergave in het weekblad.
De voorzitter van het Vlaams Belang werd echter door uw vereniging bewust gediscrimineerd, zodat ik aanneem dat U Vlaams Belang-leden als minderwaardig beschouwt.
Ik betreur dat en hoop dat een strikte partijpolitieke neutraliteit van uw vereniging het voor mij en mijn gezin mogelijk maakt in de toekomst terug aan te sluiten.
 
met vriendelijke groet,
 
Frank Vanhecke
Of het allemaal veel aarde aan de dijk zet moet ik jammer genoeg betwijfelen. En ik blijf het grootste respect hebben voor de vele duizenden medewerkers van de Gezinsbond (onder hen: véle VB-kiezers!). Maar op zijn minst laat ik me niet beledigen door een vereniging waar ik lidgeld voor betaal. Vlamingen zijn ook wat dat betreft te mak en te braaf.

16:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

10-10-09

De pedofielen beschermen mekaar (2)

marianne
Het was te verwachten dat de Franse Minister van Cultuur Fréderic Mitterrand (zie deze blog 8-10-2009) ook in ons land wat verdedigers zou vinden. Die linkse - maar in de portefeuille zéér rechtse -zelfbenoemde cultuurpausen beschermen mekaar ook. "De Standaard" schrijft vandaag: "Nu maken Mitterrands politieke tegenstanders gretig een amalgaam van homoseksualiteit, sekstoerisme en pedofilie om de minister tot aftreden te dwingen". Vanzelfsprekend vermijdt men daarbij de geschriften van Mitterrand zelf te citeren. Daaruit blijkt immers zonneklaar dat er géén amalgaam gemaakt wordt en dat het gaat over een zelfverklaarde sekstoerist met een voorkeur voor zéér jonge mannelijke seksslaven ("des gosses", "jeunes garçons"). Een pervert die bovendien als minister in functie zegt geschokt te zijn ("Je suis indigné, révolté, scandalisé!") door de aanhouding van de veroordeelde pedofiele verkrachter Polanski.

De Franse site www.marianne2.fr brengt trouwens het verhaal dat Fréderic Mitterrand in maart jl. persoonlijk en schriftelijk tussenkwam bij de voorzitter van een rechtbank op het Franse eiland la Réunion ten gunste van 2 gewelddadige verkrachters die een 16-jarig meisje onder bedreiging van messen hadden misbruikt. Mitterrand had het in zijn brief over de goede moraliteit van de ouders van één van de daders, over de jammerlijke "misstap" die ze hadden begaan, én dat hij de daders (wel te verstaan: bij een lichte straf...) kon helpen met een stageplaats bij de cultuurdiensten van de Franse staat in Rome. Verkrachters aller landen: allen naar de Villa Médicis in Rome. Zijn wij de enigen om te denken dat heel die zaak uren in de wind stinkt? Of is dit weer een "amalgaam"?

13:41 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-09

De pedofielen beschermen mekaar.

pedofilie
In Frankrijk is nogal wat heisa ontstaan na de tussenkomst van de minister van cultuur Fréderic Mitterrand (neef van de voormalige socialistische president maar nu minister in de centrum-rechtse regering onder Sarkozy) ten voordele van Roman Polanski. Zoals men weet werd de beroemde Pools-Frans-Joodse filmregisseur Polanski kortgeleden in Zürich aangehouden omdat hij in de Verenigde Staten sedert ruim dertig jaar op de "wanted-list" staat wegens pedofilie. Polanski verkrachtte destijds een 13-jarig meisje, en bekende tijdens het onderzoek dat hij welk degelijk op de hoogte was van haar jonge leeftijd toen hij haar gruwelijk (ik bespaar U de details) verkrachtte. In 1997 zou hij het slachtoffer trouwens zo'n 600.000 dollar betaald hebben om haar klacht in te trekken.

Het spreekt vanzelf dat de linkse intelligentsia in het geweer zou komen om Polanski te verdedigen. Bij ons ligt dat gelukkig wat gevoeliger, wellicht omdat de zaak Dutroux vele mensen wakker geschud heeft. Maar in Frankrijk was het de Minister van Cultuur himself, Fréderic Mitterrand die zegde geschokt te zijn door de aanhouding van Polanski en diens onmiddellijke vrijlating eiste.

Inmiddels weten we waarom. Hoewel de Franse pers de hele zaak tot nu toe zoveel mogelijk doodzwijgt, blijkt Fréderic Mitterrand zélf ook een pedofiel te zijn. Hierna een paar citaten uit zijn autobiografie "La mauvaise vie":

"Ik betaalde voor jongentjes.Natuurlijk had ik wel gelezen over de handel in jongens hier. De algemene miserie, de drugsproblemen, de ziektes. Maar dat hield me niet tegen om terug te komen. Deze rituele ontmoetingen met jonge mannen, deze slavenmarkten, wonden me geweldig op."

"Men zou kunnen zeggen dat zo'n spektakel moreel abominabel is, maar ik genoot er ervan. De veelheid van jonge, onmiddellijk beschikbare jongens windt me op en ik hoef me niet in te houden of te verbergen."

Het is opvallend hoe discreet de Franse pers hier tot nu toe over blijft. Toen Marine Le Pen eergisteren bovenstaande citaten tijdens een rechtstreekse TV-uitzending ("Mots croisés" op France 2) voorlas, viel even stilte bij de andere aanwezigen - maar de heruitzendingen van het programma werden inmiddels gecensureerd...

Er zijn trouwens nog wel wat andere linkse coryfeeën in hetzelfde bedje ziek. Het is zeker mijn collega-Europarlementslid Daniël Cohn-Bendit niet die me zal tegenspreken. Het strafste is trouwens dat die zieke geesten dit schaamteloos in hun autobiografieën optekenen, alsof ze er trots op zijn. Misschien zijn ze dat trouwens ook wel.

U heeft het al begrepen. Van mij mag Polanski nog vele maanden in de cel blijven. Of staan de supperrijken boven de wet? Of mogen de zogenaamd cultureel begaafden zonder straf kinderen misbruiken?

En er is iets fundamenteel verkeerd met een land dat een oude viezerik als Fréderic Mitterrand tot minister van cultuur benoemt.

13:29 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

07-10-09

Hoeveel kreeg Louis Michel mee?

Vandaag en morgen plenaire vergadering van het Europees Parlement in Brussel, vandaag "uiteraard" een debat (of wat daarvoor moet doorgaan) over de resultaten van het referendum in Ierland en verder eerder technische dossiers. Morgen om 9u heb ik wat spreektijd over een verklaring van de Commissie over de "Vrijheid van Informatie in Italië": een gelegenheid om te zeggen dat de vrijheid van informatie in België anders ook niet 100% is... van muilkorfwetten tot en met een recent opnieuw veroordeelde (maar zich daar niets van aantrekkende) openbare omroep. Over politieke beïnvloeding van de media kunnen wij meepraten. Geen zinnig mens verstaat trouwens waarom de Europese Commissie zo nodig moet bevallen van een mededeling in het parlement over de informatievrijheid in Italië; misschien omdat in dàt land nog niet àlle kranten en àlle media in handen van links zijn?

ECA3HBVQKCAD2I5AVCA51F9D0CARAZG6ZCA9FFDY6CAJ86759CAUYOBVHCALY83BHCAEAASI2CAIPM8FACAVAK0ZACAFUJQKACANR4PGTCAA8D9L1CADFTW8MCAQ923RVCA5T39U4CAH2NTTVCAQNLGWH
En nu we het toch over de vrijheid van informatie hebben. Ik stelde zopas volgende vraag aan de Europese Commissie:

"Hoeveel bedragen - per oud-commissaris - de "overbruggingstoelages" van de recent teruggetreden Europese Commissarissen? Worden deze bedragen belast? Zijn deze bedragen cumuleerbaar met andere inkomsten, bijvoorbeeld een parlementaire vergoeding?"

In principe moet de Commissie binnen de maand antwoorden op deze vraag. De ervaring leert echter dat we nogal zullen moeten aandringen. De vrijheid van informatie is een zeer rekbaar begrip. Benieuwd echter hoe het zit met onze vriend (en die van Fidel Castro) Louis Michel.

14:28 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-09

Na het Ierse referendum

20:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-10-09

Marie-Rose en Herman

decroomrmboom

Met een paar dagen vertraging op het net de "Koppen"-reportage van vorige donderdag gezien: Marie-Rose Morel en Herman Decroo, beiden ernstig ziek geweest en beiden terug de draad van het politiek leven opnemend. Het gebeurt mij niet elke dag, maar déze keer dan toch felicitaties aan de VRT; mooie reportage, verbazend ontroerende menselijke kant van showman Decroo, Marie-Rose weergegeven zoals ze is, wars van cordon of welke hatelijkheid dan ook.

Nog enkele dagen te zien via deze link:

www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/koppen

Aanbevolen!

 

12:36 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

29-09-09

Guy who?

ierland
Op 2 oktober gaan de Ieren in een referendum opnieuw stemmen over het verdrag van Lissabon, alias de Europese Grondwet. In de peilingen ligt het pro-kamp deze keer ver voorop (48% ja, 33% neen) al zijn er nog veel onbeslisten en kan het theoretisch nog alle richtingen uit. Erg veel maakt het trouwens niet uit: zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het neen-kamp het weer haalt is dat maar uitstel - dan volgt ongetwijfeld binnenkort een derde referendum, en zo voort tot zelfs de Ieren murwgestemd in de pas gaan lopen. Zo gaat dat in de Europese schijndemocratie: liefst wordt er helemaal niet gestemd, zoals in Vlaanderen of in Nederland en Frankrijk waar men al eens op de bek ging, maar waar het écht niet anders kan (die vervloekte Grondwetten van sommige lidstaten toch!) moet men blijven stemmen tot het gewenste resultaat is bereikt. Daarbij worden dan werkelijk àlle middelen ingezet, en vooral héél veel belastinggeld.

In Ierland deed het Hooggerechtshof daarover in 1995 een verpletterende uitspraak ("McKenna-arrest"): belastinggeld mag niet worden gebruikt om in een referendum één standpunt voor te trekken. Maar dacht U dat de Eurocratie zich daar een moer van aantrekt? Zopas verscheen bijvoorbeeld in alle Ierse zondagskranten een duur supplement van 16 bladzijden Europropaganda om het "ja" aan te prijzen. Opdrachtgever: de Europese Commissie. Betaler: wij, belastingbetalers. Ik stelde daarover zopas een parlementaire vraag aan de Commissie:

"In de rechtstreekse aanloop naar de tweede stemming van de Ieren over het Verdrag van Lissabon heeft de Commissie in alle zondagskranten een supplement van 16 bladzijden laten publiceren met alle argumenten voor dit verdrag.De Commissie gebruikt dus massaal Europees belastinggeld om één partij in een verkiezingsstrijd te bevoordelen.  Dit is regelrecht in strijd met nationaal Iers recht en met het 'McKenna' arrest van het Iers Hooggerechtshof in 1995 waarbij gesteld werd dat het geld van belastingbetalers niet mag gebruikt worden om één partij in een referendum voor te trekken (Michael O'Regan, 'European Commission criticised for circulating pro-treaty leaflet', The Irish Times, 28 september 2009).Wie nam de beslissing om dit supplement te doen verschijnen in alle Ierse kranten?  Werden de Ierse regering en het Ierse parlement hierover geraadpleegd?  Wat is de bevoegdheid van de Commissie om  hier tussen te komen?  Welke bevoegdheid heeft de Commissie op het gebied van de ratificatie van verdragen?  Hoeveel heeft de publicatie van dit supplement in totaal gekost?  Hoe verantwoordt de Commissie deze publicatie in het licht van het 'McKenna arrest' en meer algemeen de elementaire democratische beginselen? "

verhofstadt
Inmiddels toch een grappige anecdote over dat Ierse referendum. Ons aller Guy Verhofstadt (fractievoorzitter van de liberale groep in het Europees Parlement) toert dezer dagen het groene eiland rond om het "ja" te promoten. Het begon echter al met een rel: de toonaangevende krant "The Irish Times" weigerde hem te interviewen omdat hij enkel een nep-interview toestond: volgens Verhofstadt lag het referendum in Ierland zo gevoelig dat hij zijn uitspraken voor publicatie moest kunnen herschrijven om alle malheurs te vermijden. "The main reason cited by Verhofstadt's people was the huge sensitivity in the referendum campaign and a fear that saying the wrong thing could in some way tip the balance towards a no vote." Zo gerust zijn ze erin... Al is de kans dat de Ieren hun stem zouden laten bepalen door Guy Verhofstadt (Guy who?) natuurlijk niet erg groot.

En nog een anecdote wat dat betreft. Enkele jaren geleden, kort na het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet, was ik met andere Europarlementsleden te gast in de Warande te Brussel. Daar verklaarde vreselijk zelfingenomen Annemie Neyts neyts
doodleuk dat hààr aanwezigheid in het debat in Nederland wellicht het "ja-kamp" beslissend had kunnen versterken. De bulderlach die toen uit het publiek opsteeg zal ze allicht niet snel vergeten. En ik ook niet. Er zijn soms mooie momenten in de politiek.

14:00 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-09-09

VRT discrimineert!

pinocchio
We wisten het al lang, maar het is nu dus hoogst officieel bevestigd door een arrest van de Raad van State: de VRT discrimineert het Vlaams Belang. De aanleiding voor dit arrest was de klacht die ik tijdens de verkiezingscampagne van 2007 indiende tegen het feit dat ik (toen lijsttrekker Senaat) uit de grote TV-debatten van de VRT werd geweerd. De overheidszender had die debatten toen als "kanseliersdebatten" voorgesteld en nodigde enkel de lijsttrekkers van CD&V, VLD en - natuurlijk - SP.A uit. Die praktijk werd op mijn vraag veroordeeld door de Vlaamse Regulator voor de Media, en die veroordeling werd nu in beroep bevestigd door de Raad van State.
Het mag wel eens gezegd worden: een zoveelste pluim op de hoed van onze juridische dienst; dankuwel Jurgen Ceder en in dit geval heel bijzonder Rob Verreycken!

Kleine bedenking: zo'n overwinning is leuk, maar het zijn natuurlijk vijgen na Pasen. Twee jaar nà de verkiezingscampagne krijgen we gelijk...

De Raad van State slaat trouwens nagels met koppen. Een citaat: "De onpartijdigheids-verplichting bij informatieve programma's, essentieel vanuit democratisch oogpunt, brengt de verplichting mee, zeker voor een openbare omroep als de VRT, correcte informatie weer te geven, niet ongenuanceerd te berichten en de kiezers niet te misleiden zoals door de kamer werd vastgesteld aangaande de indruk die werd gewekt over de daadwerkelijk inzet van de verkiezingen."

"Kiezers te misleiden...", pak aan, VRT! 

En de VRT? Daar ploegt men voort, onverstoord. Indien ik "De Standaard" mag geloven zegt men daar : "We gaan onze houding ten ronde niet aanpassen. Wel moeten we nog voorzichtiger zijn."

Wat doen we eraan? 

10:08 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

22-09-09

Vrije meningsuiting!

Zopas een telefoontje gekregen van de Europakring van de Universiteit Antwerpen. Ik had die studenten toegezegd op 7 oktober te debatteren tegen Kathleen van Brempt, maar dat kan nu niet doorgaan omdat de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) diezelfde avond een gesprek met Nick Griffin (Europarlementslid en voorzitter van de British National Party) organiseert. Het één sluit nochtans het ander niet uit, maar er wordt gevreesd dat de universitaire overheden de campus zullen sluiten om rellen tussen NSV en uiterst-links te voorkomen.

Zie, daar word ik eens écht boos om. Niet omdat mij een debatje ontglipt vanzelfsprekend, maar omdat het stilaan traditie wordt dat universitaire en andere overheden de vrije meningsuiting ondergeschikt maken aan een verstikkende sfeer van politieke correctheid. Indien uiterst-links dreigt met rellen tegen Nick Griffin dan moeten de universitaire overheden alle nodige maatregelen nemen om de relschoppers onschadelijk te maken. Punt.


griffin1Ik ken Nick Griffin trouwens al enkele jaren en nu wat beter sinds we in het Europees Parlement "buren" geworden zijn. We zijn het over een aantal zaken roerend eens en over een aantal andere zaken even roerend en zelfs fundamenteel oneens. So what? Is dat niet de essentie van een democratisch debat? Of mogen enkel nog mensen aan het woord komen die politiek correct alles napraten wat we al in de grote media tot vervelens toe moeten aanhoren en aanzien?

Het debat over de vrije meningsuiting is fundamenteel en jammer genoeg zeer actueel. Ik gruw van journalisten die "undercover" alle deontologische regels van hun beroep schenden en eenvoudige mensen domme uitspraken uitlokken om ze dan voor heel de wereld aan de schandpaal nagelen. Ik blijf erbij dat muilkorfwetten over politiek of geschiedenis niet thuishoren in een democratische maatschappij. En ik heb schrik van academische en andere overheden die buigen voor het eerste politiek-correcte zuchtje en de vrije meningsuiting niet meer met hand en tand durven verdedigen.

PS:

morelneel

Nogal wat mensen vragen me waarom ik niets zeg over "de brief van Staf Neel". Maar waarom zou ik ingaan op een onbestaand debat? Marie-Rose behaalde bij de jongste verkiezingen bijna 110.000 voorkeursstemmen op de laatste plaats van mijn Europese Lijst. Indien wij met die lijst voor het eerst beduidend béter scoorden dan met onze Vlaams Parlementslijsten, was dat hààr verdienste. (Neen, niet de mijne vrees ik, want ik stond op beide lijsten :-) ). Indien die lijst voor jongeren en vrouwen aantrekkelijker was dan andere lijsten; idem dito. Overigens: vragen stellen over de loyaliteit van een parlementslid dat onmiskenbaar tot de absolute top van de partij behoort, slechts een onverkiesbare plaats kreeg en zich in de campagne toch tot en met heeft ingezet, is niet verstandig. Maar ook dàt behoort de vrije meningsuiting. Wie wil beweren dat de aarde plat is mag dat van mij, we moeten daar niet verkrampt over doen. Maar kijk dan niet verbaasd op dat de media dààr liever over schrijven dan onze mening te vragen over de rellen in Brussel of de complete communaitaire abdicatie van de Vlaamse regeringspartijen.

15:39 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-09-09

De "eurealisten" lopen in de pas.

Sinds maandag is het Europees Parlement weer in plenaire vergadering in Straatsburg bijeen, en zo dus ook uw Vlaams Belang Europarlementsleden Philip Claeys en mezelf. Het is pas de eerste plenaire zitting sinds de samenstelling van het parlement in juli. Maandag had ik wat spreektijd over de toestand bij Opel, en gisteren stond mijn interpellatie aan de Europese Commissie over de nieuwe Belgische regularisatie van illegalen op de agenda. Ter informatie: de Nederlandse liberalen (fractie Verhofstadt) die in juli zoveel pers haalden met hun dreiging die regularisatie aan te vechten bij de Commissie bleven helemaal stil; veel lawaai, maar als puntje bij paaltje komt braafjes in het gelid lopen - de kiezers vragen er blijkbaar om bedrogen te worden.

Wie ook braafjes in het gelid loopt, dat zijn de "eurorealisten" van Lijst Dedecker. Maandag werd de voordracht van de bijzonder eurofederalistische Karel de Gucht tot Europees Commissaris niet enkel gesteund maar zelfs mee voorgedragen door de "Conservatieve en Reformistische Fractie" waar LDD'er Derk-Jan Eppink toe behoort. Kunt U nog volgen?

Eén man heeft me alvast verbaasd deze week: onze intieme vriend Guy Verhofstadt. Tijdens de juli-zitting sprak Verhofstadt enkel Frans en Engels (hoewel er tijdens de plenaire uitstekende simultaanvertaling in alle EU-talen voorhanden is), maar tijdens het Opel-debat schakelde hij toch maar over op zijn moedertaal. We houden U op de hoogte van verdere evoluties...

Democracy_at_work
En over een goede veertien dagen, op 2 oktober, "mogen" de Ieren zich in een nieuw referendum uitspreken over de vermomde Europese Grondwet, alias het verdrag van Lissabon. Het ziet ernaar uit dat het "ja" het deze keer haalt - weliswaar na een maandenlange hersenspoelcampagne waar ongetwijfeld massaal veel overheidsgeld in gestopt is. Onthou inmiddels maar hoe het marcheert in de democratische Europese Unie: 95% van de bevolking mag zich helemaal niet uitspreken over het Verdrag ; 5% mag dat wel, maar indien zij zich negatief uitspreken mogen ze opnieuw komen stemmen tot het "ja" is. 't Is maar dat we weten waar we staan.

 

15:09 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

08-09-09

Wie zijn straks "de kiezers"?

Ons land is "virtueel failliet", dat erkent nu zelfs een begrotingsminister in functie. De schuldenberg (die in absolute cijfers trouwens de voorbije tien jaren nooit werd afgebouwd) groeit opnieuw bijzonder explosief. Het begrotingstekort voor dit jaar alleen dreigt om en bij de 25 miljard euro te bedragen. Dank U wel genieën en staatsmannen van CD&V, SPA en VLD die ons hiertoe brachten. En dank U wel Vlaams kiesvee dat gewetenloze charlatans als Verhofstadt (en straks misschien Van Rompuy en zijn zielig "hou-me-tegen-of-ik-splits-BHV-op-mijn-ééntje" broertje) electoraal beloont voor zo'n rampzalige politiek.

 

En volgende week start dus de nieuwe regularisatieprocedure voor illegalen, opnieuw een "éénmalige" procedure natuurlijk, net zoals de vorige keer. Wat dat allemaal gaat kosten en hoeveel tienduizenden en honderdduizenden nieuwe gelukzoekers uit heel de wereld opnieuw worden aangezogen door gezinsherenigingen en uitzicht op een derde en vierde en vijfde éénmalige regularisatie, weet niemand. Who cares? We hebben nog geen vreemdelingen genoeg in het virtueel failliete land. Stel U voor dat in Antwerpen op dit ogenblik nog 45,1% van de kleuters thuis Nederlands spreekt, in plaats van het veel verrijkender Arababisch of Berbers. In Genk is het nog slechter: daar spreekt nog 60% van de kleuters thuis Nederlands. Als het zo doorgaat blijven de Nederlandstaligen straks nog een kleine meerderheid in Vlaanderen, en dat kunnen we echt niet hebben.

mali-crowd
Aan de Europese Commissie zal het alvast niet liggen. Commissaris Barrot stelt volgende jaar 90 miljoen euro ter beschikking om in diverse verre landen asielcentra van de Europese Unie in te richten - met de bedoeling om de instroom naar Europa te vergemakkelijken. De EU zal de Europese landen helpen met hun "asielplicht" want "Europa moet een humanitair voorbeeld zijn voor heel de wereld". Mensen helpen in hun eigen land of op hun eigen continent is nu blijkbaar ook al racistisch. Barrot voegt daar we aan toe dat deze massale nieuwe immigratiestroom moet gepaard gaan met harde maatregelen tegen illegale immigratie - maar dat mag U gerust als een grapje beschouwen, bestemd om ongeruste kiezers in slaap te wiegen. Trouwens, kiezers? Als nù reeds 55% van de kleuters in Antwerpen thuis geen Nederlands spreekt, wie zijn dan straks "de kiezers"?

10:43 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-09-09

Waar gaat het Eurogeld naartoe?

graaicultuur
Kort voor de Europese verkiezingen bracht ik op deze blog ("Mia De Vidts bedient zichzelf, weer eens" - 5 juni 2009) het verhaal van de subsidies aan "Europese politieke partijen", één van de best bewaarde geheimen uit de graaicultuur van de Europese idealisten. Het komt erop neer dat het Bureau van het Europees Parlement bovenop de subsidies aan politieke fracties de eigen politieke families royaal belastinggeld toestopt: in de periode 2004-2008 niet minder dan 45 miljoen euro (1,8 miljard frank!). Ik kwam daar in juni op terug omdat we ontdekt hadden dat het Bureau van het Europees Parlement, inclusief Mia de Vidts, op 2 februari 2009 éénparig beslist had vlugvlug nog een extra cadeautje van 10 miljoen euro (400 miljoen frank) onder de vriendjes te verdelen.

Op onze parlementaire vragen ter zake komt vanwege de herauten van de openheid van bestuur géén antwoord. Hoe werd die 10 miljoen euro verdeeld? Waarvoor moest dat geld dienen, en hoe werd het gebruik gecontroleerd? Werden fondsen gebruikt voor de verkiezingscampagnes? Geen antwoord. Er zouden juridische complicaties zijn en dus heerst er omerta, zoals bij de maffia.

Voor de verkiezingen beloofden we dat we in dat stinkend potje gingen roeren, en belofte maakt schuld. Nu we geen antwoord krijgen over de bijkomende pot van 10 miljoen gaan we naar de grond van de zaak. Zopas dienden we zes vragen in aan het Bureau van het Europees Parlement:

Art 28 reglement voorziet de mogelijkheid vragen te stellen over de werkzaamheden van Bureau, quaestors en Conferentie der Voorzitters van het parlement zelf.  

 

Inzake de financiering van Europese politieke partijen graag deze vragen:

 

- werd de voorbije jaren 'regelmatig' nagegaan, zoals gevraagd door artikel 5 van Verordening 2004/2003 , of alle Europese politieke partijen nog aan de voorwaarden van de Verordening, artikel 3, voldoen?  Zo ja, door wie, wanneer en met welk resultaat?  Zal thans een dergelijk onderzoek uitgevoerd worden?

- door wie wordt het verbod van artikel 7 Verordening om nationale politieke partijen te financieren gecontroleerd?

- waar kan men de verslagen raadplegen over de jaarlijkse technische ondersteuning, zoals voorzien door art 11 Verordening?  Graag copie van dit verslag voor de voorbije 4 jaren.

- waar kan men de verslagen raadplegen van de jaarlijkse externe audit zoals voorzien in art 9 Verordening?  Graag copie van deze verslagen van de 4 voorbije jaren.

- volgens art 9 van de Verordening worden de middelen besteed met toepassing van het Financieel Reglement (Verordening 1605/2002).  Wie zijn de ordonnateurs bij de Europese politieke partijen, Wie zijn de rekenplichtigen, Wie zijn de interne controleurs?  Graag een lijst hiervan per Europese politieke partij.  Wie voert de externe controle uit?

- Luidens de publiek gemaakte notulen van de Bureauvergadering van 2 februari 2009 werd onder punt 6 goedkeuring verleend aan de verdeling van giften 'zoals voorgesteld in de nota van de secretaris-generaal'.  Graag ontving ik afschrift van deze nota, met name de nota van 29 januari 2009 (PE 417.272/BUR en bijlagen).

euro
Een beetje saaie lectuur? Toegegeven. Maar een goede bron laat ons weten dat "ze" erg verveeld zitten met onze vragen. Wordt vervolgd!

13:12 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-08-09

Giftige appels

fabiolaheks

't Is vakantie en dus komkommertijd. Deze blog herneemt omstreeks 24 augustus, wanneer het Europees Parlement uit zomerslaap ontwaakt en de trouwe bezoekers van een deugddoende vakantie terug zijn.

Inmiddels laten wij ons niet vangen aan de giftige appels van de familie "stelende ekster" van Saksen Coburg...

 

 

 

09:51 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-07-09

Anderhalve euro door deuren en vensters

euro
Deze ochtend voor het eerst sinds geruime tijd nog eens anderhalve euro uitgegeven voor het jongste nummer van het Brusselse satirische weekblad "Père Ubu".

"Père Ubu" was lange tijd in handen van de merkwaardige Rudy Bogaerts, in zijn jeugdjaren lid van de zeer rechtse club "Jeune Europe" maar bij het grote publiek beter bekend als de weinig succesvolle ("et pour cause"...) privé-leraar van ons aller prins Laurent. Bogaerts sprak goed Nederlands, gruwde van het "cordon sanitaire" en had op zijn minst begrip voor vele Vlaamse standpunten. Hij belde me wel eens om van gedachten te wisselen en zorgde er voor dat het Brussels-Franstalige "Père Ubu" niet anti-Vlaams werd. charles_quint746453 Eén van zijn medewerkers toen, de fijnzinnige intellectueel Michel Géoris, droeg zijn laatste boek ("Charles Quint, un César catholique")
zelfs op aan "mon ami gantois Francis" - weinigen weten dat de "gantois Francis" in kwestie niemand minder dan onze Gentse kopman Francis Van den Eynde was. Dat maar om U te zeggen dat een mens die reeds de kranten doorgenomen heeft en zijn boek thuis vergat kan verleid zijn om anderhalve euro aan "Père Ubu" te besteden om de treinreis Brugge-Brussel op te vrolijken.

Nooit meer, echter. Rudy Bogaerts overleed in oktober 2007 en sindsdien is het blad duidelijk in andere handen terechtgekomen en rabiaat anti-Vlaams geworden. Eigenlijk zouden we dat soort publicaties (de grote Franstalige kranten zijn geen haar beter) tot verplichte studie in de Vlaamse middelbare scholen moeten maken - want de Vlamingen blijven tot nader order kinderlijk naïef in de goede wil van de Franstaligen geloven. Over de beruchte 3 burgemeesters van de faciliteitengemeenten klinkt het bijvoorbeeld "les 3 communes à facilités qui résistent à l'envahisseur" ("de drie faciliteitengemeenten die zich tegen de indringers verzetten"). En zelfs de zeer brave Vlaamse ex-burgemeester van Sint-Genesius-Rode, Céline Algoet, wordt onvoorstelbaar beledigend als "une rabique de première" omschreven. Het diepe en fanatieke misprijzen voor de Vlamingen druipt zowat van elke bladzijde. Van mij krijgen ze geen cent meer. Het doet mij echter verdriet dat er aan Franstalige kant blijkbaar geen Rudy Bogaerts of geen Michel Géoris meer rondloopt. In Vlaanderen is het voor de elite mode om de Franstalige arrogantie met groot begrip en sympathie te bejegenen. Aan Franstalige krant heerst jegens Vlaanderen een héél ander klimaat. Maar dat wisten we al natuurlijk.

P.S. Anecdote. Enkele jaren geleden was ik met Francis Van den Eynde bij Michel Géoris te gast in een Brussels restaurant. Op een bepaald ogenblik werd het restaurant omzeggens ingenomen door door een vuurrode delegatie ABVV'ers, vervaarlijk uitziende mannen met rode vakbondsoutfit, pas terug van een betoging. Géoris hield die mannen goed in het oog, want het was duidelijk dat ze Francis en mezelf herkend hadden en dat ze onmiskenbaar niet van plan waren ons zomaar te laten gaan. Wat ook geschiedde: we mochten het restaurant niet verlaten voor we met de hele ABVV-delegatie op de foto stonden.. want die mannen stemden allemaal Vlaams Blok.

14:05 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-06-09

Na de verkiezingen...

20090225-EuropaToer
Verkiezingsuitslagen becommentariëren doet men best niet heet van de naald. Pas na enkele dagen kunnen perceptie en realiteit goed in beeld gebracht worden, pas na enkele weken kan de reële impact van de stembusresulaten ingeschat worden. Een voorbeeld: in de perceptie is CD&V één van de twee grote overwinnaars van de voorbije verkiezingen. Die partij van eerste ministers, minister-presidenten, ministers allerhande, burgemeesters en provinciebestuurders bij de vleet, behaalde exact 22,86% van de stemmen voor het Vlaams Parlement. Zo'n schitterend resultaat zou ik dat voor die partij niet noemen, of wel?

marie-rose
Dat betekent niet dat we niet moeten erkennen dat ons Vlaams Belang klappen kreeg, dubbel en dik in vergelijking met de monsterscore van 2004: min 8,86% voor de Vlaams Parlement lijsten, min 7,28% voor het Europees Parlement waar de schade vermoedelijk beperkter bleef door de kandidatuur van Marie-Rose Morel. De kiezer heeft niet altijd gelijk, en de vooringenomenheid van de media is zeer reëel, maar hier moeten we ook aan zelfonderzoek doen. We zijn daar trouwens mee bezig en ik zal daar ook de komende dagen en weken via deze bescheiden blog aan bijdragen.

En laat ons ondertussen niet vergeten dat we met 15,28% nog steeds de tweede partij van Vlaanderen zijn, dat Lijst Dedecker omzeggens zeker aan zijn zwanenzang begonnen is en dat de NVA hoge verwachtingen heeft verwekt die nu ook moeten ingelost worden met wat anders dan enkel maar het nogal pijnlijke en arrogante misprijzen dat haar coryfeeën etaleren tegen Vlaams Belangers.

U leest er de komende weken méér over, vanaf volgende week 24 juni terug elke dag op deze blog. Tot dan - allicht ook met nieuws uit het Europees Parlement waar we momenteel hard werken aan nieuwe samenwerking over de landsgrenzen heen.

Nog één zaak: heel bijzonder en hartelijk dank aan de 161.371 mensen die mij een voorkeurstem gaven. Ik zal alles op alles zetten om die stem de komende jaren ook te verdienen. En ja, we zijn vast van plan om van de Europese fractie een model voor heel de partij te maken. Een beetje gezonde concurrentie kan ons alleen maar deugd doen.

12:25 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

05-06-09

Mia De Vidts bedient zichzelf, weer eens.

europrofiteurs
Het is een van de best bewaarde geheimen uit de graaicultuur van de Europese idealisten: de subsidies aan "Europese politieke partijen. Het recept is geniaal in zijn eenvoud: organiseer een lichte superstructuur van een klassieke politieke familie (christendemocraten, socialisten, liberalen en groenen), en zorg ervoor dat in de meeste Europese landen een lokale vertegenwoordiging daarvan bestaat - niet eens nodig dat er in die landen een Europees Parlementslid van die politieke strekking werd verkozen. Dien dan een subsidie-aanvraag in, en die wordt behandeld... door die zelfde politieke families in het Bureau van het Europees Parlement. Succes verzekerd! De subsidiekraan wordt opengedraaid...

Het gaat niet over kleine bedragen. In vier jaar tijd (2004-2008) werd op die manier niet minder dan 45 miljoen euro (1,2 miljard frank!) over die politieke families uitgekeerd, nog eens bovenop de normale subsidie aan fractiewerking in het Europees Parlement.

Op 2 februari 2009 kwam er echter een eigenaardige beslissing van het Bureau van het Europees Parlement. De beslissing namelijk om vlak voor de verkiezingen nog een leuk cadeautje uit te delen aan die Europese politieke partijen: 10 miljoen euro extra. Een unanieme beslissing van het Bureau overigens, inclusief de Belgische vertegenwoordigster, vakbondsvrouwe Mia De Vidts, maar ja die is wel gewoon om zich aan de subsidiekraan te laven.

Sinds 2 februari stellen wij parlementaire vragen naar de verantwoording van die extra subsidie, naar de juiste verdeling over de politieke strekkingen, en naar de bestemming van die fondsen. En zie, de herauten van de openheid van bestuur bewaren een diep stilzwijgen. Geen antwoord. Wanneer we bellen naar het secretariaat van het Bureau zegt men dat de juiste gegevens opvraagbaar zijn bij de secretaris-generaal van het Parlement. En bij  de secretaris-generaal zegt men dat die informatie vertrouwelijk is en bij het Bureau moet opgevraagd worden. Beide instellingen weigeren de informatie te geven, maar weigeren ook op papier te bevestigen dat wij de informatie niet krijgen. Omerta.

Misschien denkt U nu: beste jongen, sticht dan zélf ook zo'n Europese politieke partij... Ha neen, dat gaat niet. Want het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat enkel de vriendjes en vriendinnetjes aan de bak komen. De bestaande politieke families mogen immers beslissen of nieuwe aanvragen wel aan alle voorwaarden voldoen, wel voldoende Eurofiel zijn en ook voldoende vriendelijk voor de multiculturele utopie. Geen vervelende pottenkijkers tussen de graaiers.

stinkend potje
Eén verkiezingsbelofte toch: in dat zoveelste stinkend potje gaan we roeren de komende maanden!

08:38 Gepost door Frank Vanhecke in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |